Norwegian Bokmal subtitles

← Hvis barnevernet skal reformeres, må hudfargeaspektet ut.

Jessica Pryce diskuterer effekten hudfarge og bosted har på barnevernets omsorgsoverdragelser og presenterer en metode som kan gjøre barnevernets vurderinger mer objektive. "La oss sammen skape et system som styrker familier istedenfor å rive dem fra hverandre" sier Pryce.

Get Embed Code
29 Languages

Showing Revision 16 created 10/31/2018 by Martin Hassel.

 1. Forestill deg at du er
  barnevernkonsulent
 2. og du må undersøke
  en bekymringsmelding.
 3. Du kommer inn i et hjem, ikke varslet,
  og i hvert fall ikke invitert.
 4. Det første du ser er en madrass
  midt i rommet, på gulvet.
 5. Tre barn ligger der, de sover.
 6. Like ved står et lite bord
  med noen askebegere
 7. og tomme ølflasker.
 8. I hjørnet står store rottefeller
 9. ikke langt fra der barna ligger og sover.
 10. Dette noterer du deg.
 11. En del av jobben er
  å gå gjennom hele huset.
 12. Du starter med kjøkkenet,
  hvor det er veldig lite mat.
 13. Du legger merke til en madrass til
  på soverommet, på gulvet,
 14. som moren deler
  med spedbarnet sitt.
 15. Det som skjer nå,
  er typisk én av to ting.

 16. Barna blir ansett for å være i faresonen,
  blir tatt ut av hjemmet sitt
 17. og plassert under offentlig omsorg
  for en gitt periode.
 18. Eller barna forblir hos familien
 19. med hjelp og oppfølging
  fra barnevernet.
 20. Da jeg var
  barnevernskonsulent

 21. støtte jeg på dette
  hele tiden.
 22. Noen mye bedre,
  noen mye verre.
 23. Jeg ba deg forestille deg
  det var du som var der
 24. fordi jeg lurer på hva som falt deg inn.
 25. Hva styrer dine avgjørelser?
 26. Hva er det som påvirker
  ditt inntrykk av denne familien?
 27. Hvilken hudfarge, eller etnisitet
  tror du denne familien hadde?
 28. Jeg vil at du skal være klar over
  at hvis disse barna var hvite,

 29. er det større sannsynlighet for at
  familien forblir intakt.
 30. Forskning fra University of Pennsylvania
 31. viser at hvite familier, i gjennomsnitt,
  får mer hjelp og oppfølging
 32. fra barnevernet
 33. og det er mindre sannsynlig
  at de blir gjenstand for undersøkelse.
 34. Er barna svarte, derimot,
 35. er det fire ganger større risiko
  for at de blir hentet ut,
 36. de forblir lenger
  under barnevernets omsorg
 37. og det er vanskeligere
  å finne stabile fosterhjem til dem.
 38. Fosterhjem skal være
  en umiddelbar beskyttelse

 39. for spesielt utsatte barn.
 40. Men det er også et forvirrende
  og traumatisk oppbrudd fra familien.
 41. Forskning fra
  University of Minnesota
 42. viser at barn
  som har vært i fosterhjem
 43. hadde mer adferdsproblemer
  og psykiske plager
 44. enn barn som forblir i familien,
  og mottar hjelp og oppfølging.
 45. Det tidligere nevnte scenariet
  er ikke uvanlig.

 46. En alenemor
  som bor i en kommunal bolig
 47. med sine fire barn.
 48. Rottene gjør det nesten umulig
  å oppbevare mat,
 49. særlig fersk mat.
 50. Fortjener denne moren
  å bli fratatt barna?
 51. Emma Ketteringham,
  en advokat i familiesaker,

 52. sier at hvis du
  lever i et fattig nabolag
 53. bør du helst være en perfekt forelder.
 54. Hun mener at vi har urettferdige
  og uoppnåelige forventninger
 55. til fattige foreldre som fostrer opp barn
  med lite penger
 56. og at strøket de bor i
  og deres etnisitet
 57. påvirker hvorvidt
  barna deres blir fjernet.
 58. I de to årene jeg var i
  barnevernets førstelinjetjeneste
 59. tok jeg
  skjebnesvangre avgjørelser.
 60. Jeg så selv hvordan mine egne holdninger
  påvirket arbeidet mitt.
 61. Nå, som ansatt ved institutt for sosialt arbeid
  ved Florida State University,

 62. leder jeg et institutt
 63. som driver forskning på mest mulig
  innovativ og effektivt barnevern.
 64. Vi ser at det er dobbelt så mange
  svarte barn i fosterhjem:
 65. 28%
 66. som det er i befolkningen generelt:
 67. 14%
 68. Det er
  mange grunner til dette,
 69. men vil jeg diskutere én av dem i dag:
 70. implisitt bias
 71. Vi starter med "implisitt".

 72. Det er ubevisst,
  noe du ikke er klar over.
 73. Bias, stereotypene og holdningene
 74. som vi alle har
  om enkelte grupper
 75. Så, implisitt bias
  lurer i bakgrunnen
 76. av enhver avgjørelse.
 77. Hva kan vi
  gjøre med det?
 78. Jeg har en god løsning
  som jeg vil dele med dere.

 79. Nå, i nesten alle delstater
 80. er det et høyt antall svarte barn
  i fosterhjem.
 81. Men det viser seg at Nassau County,
 82. som er i New York,
 83. har klart å redusere antallet
  svarte unger som blir flyttet.
 84. Og i 2016 dro jeg dit
  med teamet mitt
 85. for å gjennomføre en studie
 86. på bruken av "blinde
  omsorgsoverdragelser".
 87. Sånn virker det:

 88. En konsulent får inn
  en bekymringsmelding.
 89. Det foretas et besøk,
 90. men før barna blir flyttet,
 91. må konsulenten
  tilbake på kontoret
 92. og legge frem funnene.
 93. Men det er én forskjell:
 94. Når dette legges frem for komitéen
 95. slettes navn, etnisitet,
  boligstrøk, hudfarge,
 96. all identifiserende informasjon.
 97. De ser på den faktiske hendelsen,
  familiens styrker, relevant bakgrunn
 98. og foreldrenes evne
  til å beskytte barnet.
 99. Basert på denne informasjonen
  utarbeider komitéen en anbefaling
 100. uten å kjenne til familiens
  hudfarge.
 101. Blinde omsorgsoverdragesler
  har hatt stor betydning i dette området.
 102. I 2011 var 57% av
  de omplasserte barna svarte.
 103. Men etter fem år med blinde avgjørelser
  er tallet nede på 21%.
 104. (Klapping)

 105. Dette fant vi ut
  da vi snakket med konsulentene:

 106. "Når en familie har
  en forhistorie med etaten,
 107. bruker vi denne ofte mot dem,
 108. selv om de prøver
  å endre seg"
 109. "Når jeg får en sak fra en bestemt
  boligblokk,
 110. område eller bydel,
 111. tenker jeg automatisk det verste."
 112. "Barnevern er veldig subjektivt
  fordi det er et følelsesladet tema.
 113. Ingen er helt uten følelser
  rundt dette.
 114. Det er veldig vanskelig
  å være uhildet
 115. i dette arbeidet.
 116. Så fjern de subjektive oppfatningene
  om hudfarge og bydel
 117. og resultatet
  kan bli anderledes"
 118. Blinde omsorgsoverdragelser ser ut til
  å bringe oss nærmere

 119. en løsning på problemet
  med implisitt bias.
 120. Mitt neste skritt
  blir å finne ut
 121. hvordan man kan bruke kunstig intelligens
  og maskinlæring
 122. for å utvide prosjektet
 123. og gjøre det mer tilgjengelig
  for andre.
 124. Jeg vet at vi kan forandre
  måten barnevernet arbeider.
 125. Vi kan holde
  de lokale enhetene ansvarlige
 126. for å bevisstgjøre sine ansatte.
 127. Vi kan holde oss selv ansvarlige
 128. for å ta avgjørelser
  som er tuftet på etikk og trygghet.
 129. Forestill deg et barnevern
  som er opptatt av å jobbe med foreldrene,
 130. styrker familiene
 131. og ikke ser på fattigdom som
  et tegn på mislykkethet.
 132. La oss sammen bygge et system
 133. som søker å bygge familier opp
  istedenfor å rive dem fra hverandre.
 134. Takk.

 135. (Applaus) (hoiing)