Vietnamese subtitles

← How to assign a task

Get Embed Code
26 Languages

Showing Revision 1 created 09/17/2015 by Duy Nguyen.

 1. [Cách ấn định 1 công việc]
 2. Để ấn định 1 công việc
  cho người chuyển biên hoặc dịch thuật
 3. vào thanh "Tasks"
  và tìm công việc cần ấn định.
 4. Sau đó nhấn "Assign"
 5. và điền tên của người dịch.
 6. Chờ trong giây lát
 7. khi Amara đang tìm kiếm tài khoản
  người dùng tương ứng trong cơ sở dữ liệu.
 8. Sau đó chọn "Assign to User"
  và công việc đã được ấn định xong.
 9. Nếu muốn xóa công việc đã đươc ấn định,
 10. chọn "Reassign"
 11. và chọn các dòng nét đứt
 12. Công việc đó sẽ được trở về như ban đầu.
 13. Bạn chỉ được ấn định hoặc xóa công việc
  chỉ khi có sự đồng ý của người dùng.