Return to Video

How to assign a task

 • 0:01 - 0:05
  [Cách ấn định 1 công việc]
 • 0:07 - 0:11
  Để ấn định 1 công việc
  cho người chuyển biên hoặc dịch thuật
 • 0:11 - 0:15
  vào thanh "Tasks"
  và tìm công việc cần ấn định.
 • 0:16 - 0:20
  Sau đó nhấn "Assign"
 • 0:20 - 0:22
  và điền tên của người dịch.
 • 0:25 - 0:26
  Chờ trong giây lát
 • 0:26 - 0:31
  khi Amara đang tìm kiếm tài khoản
  người dùng tương ứng trong cơ sở dữ liệu.
 • 0:36 - 0:39
  Sau đó chọn "Assign to User"
  và công việc đã được ấn định xong.
 • 0:48 - 0:51
  Nếu muốn xóa công việc đã đươc ấn định,
 • 0:51 - 0:55
  chọn "Reassign"
 • 0:55 - 0:57
  và chọn các dòng nét đứt
 • 0:57 - 1:00
  Công việc đó sẽ được trở về như ban đầu.
 • 1:04 - 1:08
  Bạn chỉ được ấn định hoặc xóa công việc
  chỉ khi có sự đồng ý của người dùng.
Title:
How to assign a task
Description:

more » « less
Video Language:
English
Team:
TED
Project:
TED Translator Resources
Duration:
01:11
Dimitra Papageorgiou approved Vietnamese subtitles for How to assign a task
Nguyen Huu Nam accepted Vietnamese subtitles for How to assign a task
Duy Nguyen edited Vietnamese subtitles for How to assign a task
Duy Nguyen edited Vietnamese subtitles for How to assign a task
Duy Nguyen edited Vietnamese subtitles for How to assign a task

Vietnamese subtitles

Revisions