Return to Video

چطور یک کار را اختصاص دهیم

 • 0:01 - 0:05
  [چطور یک کار را اختصاص دهیم]
 • 0:07 - 0:11
  برای اختصاص یک کار
  به یک مترجم یا نویسنده زیرنویس،
 • 0:11 - 0:15
  به قسمت وظایف رفته و کاری
  که میخواهید اختصاص دهید را پیدا کنید.
 • 0:16 - 0:20
  بعد روی Assign کلیک کنید،
 • 0:20 - 0:22
  و نام مترجم را وارد کنید.
 • 0:25 - 0:26
  لطفاً صبور باشید
 • 0:26 - 0:31
  تا آمارا نام مورد نظر را
  در منبع اطلاعات خود جستجو کند.
 • 0:36 - 0:39
  بعد روی دکمه Assign to User
  کلیک کنبد و تمام.
 • 0:48 - 0:51
  اگر میخواهید یک ویدیو را
  از یک مترجم بگیرید،
 • 0:51 - 0:55
  روی Reassign کلیک کنید
 • 0:55 - 0:57
  و خطچین را انتخاب کنید.
 • 0:57 - 1:00
  به این صورت کار به استخر کلی بازمیگردد.
 • 1:04 - 1:08
  لطفاً کارها را با اجازه کاربر
  اختصاص دهید یا حذف کنید.
Title:
چطور یک کار را اختصاص دهیم
Description:

برای این که یک کار را به یک داوطلب OTP اختصاص دهید، دستوالعمل این ویدیو را دنبال کنید. (فقط مخصوص مدیران زبان)

برای راهنمایی‌های بیشتر برای مدیران زبان، به سایر ویدیوهای کانال و منابع LC در OTPedia مراجعه کنید: http://translations.ted.org/wiki/Category:LC_resources

این ویدیو برای داوطلبان پروژه باز ترجمه TEDساخته شده است. پروژه باز ترجمه TED سخنرانی‌های TED، درس‌های TED-Ed و ویدیوهای TEDx را با ارائه زیرنویس، رونوشت و امکان ترجمه به زبانهای مختلف توسط داوطلبان در سراسر دنیا به ورای جهان انگلیسی زبان می‌برد.
در اینجا بیشتر بدانید: http://www.ted.com/participate/translate

more » « less
Video Language:
English
Team:
TED
Project:
TED Translator Resources
Duration:
01:11
sadegh zabihi approved Persian subtitles for How to assign a task
Mary Jane accepted Persian subtitles for How to assign a task
sadegh zabihi edited Persian subtitles for How to assign a task
sadegh zabihi edited Persian subtitles for How to assign a task
sadegh zabihi edited Persian subtitles for How to assign a task

Persian subtitles

Revisions