YouTube

Got a YouTube account?

New: enable viewer-created translations and captions on your YouTube channel!

Serbian subtitles

← Spavanje je vaša supermoć

Get Embed Code
35 Languages

Showing Revision 11 created 06/05/2019 by Ivana Korom.

 1. Mnogo vam hvala.

 2. Pa, hteo bih da počnem od testisa.
 3. (Smeh)

 4. Muškarci koji spavaju pet sati svake noći

 5. imaju znatno manje testise
  od onih koji spavaju sedam i više sati.
 6. (Smeh)

 7. Osim toga, muškarci koji redovno spavaju
  samo četiri do pet sati svake noći

 8. imaće nivo testosterona
 9. kao neko ko je stariji od njih 10 godina.
 10. Dakle, zbog nedostatka sna
  će muškarac ostariti za deceniju
 11. u pogledu tog kritičnog
  aspekta blagostanja.
 12. Uočavamo i istovetna oštećenja
  u reproduktivnom zdravlju žena
 13. koje izaziva nedostatak sna.
 14. To su najbolje vesti
  koje danas imam za vas.

 15. (Smeh)

 16. Nadalje može samo da bude gore.

 17. Ne samo da ću vam pričati
  o neverovatno dobrim stvarima
 18. koje se dešavaju kada se naspavate,
 19. nego i o alarmantno lošim stvarima
  koje se dese kada ne spavate dovoljno,
 20. kako za mozak, tako i za telo.
 21. Počeću sa mozgom

 22. i funkcijama učenja i pamćenja,
 23. jer smo otkrili
  tokom proteklih desetak godina
 24. da vam je potrebno spavanje nakon učenja
 25. da biste u suštini odabrali
  opciju „sačuvati“ za ta nova sećanja,
 26. tako da ne zaboravite.
 27. Ali nedavno smo otkrili
 28. da vam je takođe potrebno
  spavanje pre učenja
 29. da biste pripremili mozak,
 30. gotovo kao da je suvi sunđer,
 31. spreman da odmah upija nove informacije.
 32. Bez sna, memorijska kola mozga
 33. u suštini postanu preplavljena, takoreći,
 34. i ne možete da upijate nova sećanja.
 35. Da vam pokažem podatke.

 36. U ovom istraživanju ovde,
  odlučili smo da proverimo hipotezu
 37. da je dobra ideja ostati budan celu noć.
 38. Uzeli smo grupu osoba
 39. i podelili smo ih
  u dve eksperimentalne grupe:
 40. grupu koja je spavala
  i grupu kojoj je uskraćen san.
 41. Osobe iz grupe koja spava
  će dobiti celih osam sati sna,
 42. a grupu koju lišavamo sna
  ćemo držati budnom
 43. u laboratoriji, pod stalnim nadzorom.
 44. Inače, nema dremanja ni kofeina,
  tako da je grozno za sve koji učestvuju.
 45. Zatim sledećeg dana
 46. stavljamo te učesnike
  u skener za magnetnu rezonancu
 47. i zadamo im da probaju da nauče
  spisak novih podataka
 48. dok snimamo aktivnost mozga.
 49. Potom ih testiramo
 50. kako bismo videli
  koliko je učenje bilo efikasno.
 51. To vidite ovde na vertikalnoj osi.
 52. Kada stavite te dve grupe jednu uz drugu,
 53. otkrivate vrlo značajan gubitak
  od 40 procenata
 54. u sposobnosti mozga
  da upamti nove stvari bez spavanja.
 55. Mislim da ovo treba da nas zabrine,

 56. s obzirom na ono što znamo
  da se sada dešava sa snom
 57. kod našeg stanovništva
  u procesu obrazovanja.
 58. Zapravo, da to stavimo u kontekst,
 59. to bi bila razlika između toga
  da dete briljira na ispitu
 60. naspram toga da ubedljivo padne
  na njemu - 40 procenata.
 61. Nastavili smo sa radom da bismo otkrili
  šta krene po zlu u mozgu
 62. tako da nastanu ove vrste
  poteškoća u učenju.
 63. Postoji struktura koja je smeštena
 64. na levoj i desnoj strani mozga,
  a koja se zove hipokampus.
 65. Hipokampus možete zamisliti
 66. skoro kao prijemno sanduče
  za informacije u mozgu.
 67. Vrlo dobro prima nove fajlove u pamćenje
 68. i čuva ih.
 69. Kada pogledamo tu strukturu
 70. kod ljudi koji su spavali celu noć,
 71. vidimo mnogo zdravih aktivnosti
  u vezi sa učenjem.
 72. Dok kod ljudi koji su bili lišeni sna
 73. nismo mogli naći nikakav značajan signal.
 74. Kao da je uskraćivanje sna
  ugasilo prijemno sanduče pamćenja,
 75. i svi novi fajlovi koji pristižu
  jednostavno bivaju odbačeni.
 76. Ne možete efikasno upamtiti nova iskustva.
 77. Dakle, to su loše stvari koje se mogu
  desiti kada bih vam oduzeo spavanje,

 78. ali vratimo se na trenutak
  kontrolnoj grupi.
 79. Sećate se onih ljudi
  koji su dobili punih osam sati sna?
 80. Pa, možemo postaviti drugačije pitanje:
 81. kakva su to fiziološka svojstva sna
 82. da kada dovoljno spavate,
 83. ona obnavljaju i poboljšavaju
  memoriju i sposobnost učenja
 84. iz dana u dan?
 85. Postavljajući elektrode svuda po glavi,
 86. otkrili smo da postoje veliki,
  moćni moždani talasi
 87. koji se dešavaju u najdubljim fazama sna
 88. i koji imaju bljeske na ispupčenjima,
 89. te spektakularne eksplozije
  električne aktivnosti
 90. koje zovemo „vretena spavanja”.
 91. Kombinovana svojstva
  ovih moždanih talasa u dubokom snu
 92. deluju kao mehanizam
  za prenos fajlova tokom noći
 93. koji prebacuje sećanja
  iz nežnog kratkoročnog skladišta
 94. na mesto unutar mozga
  za dugotrajnije čuvanje,
 95. čime ih štiti, pruža im sigurnost.
 96. Važno je da razumemo
 97. šta to zapravo za vreme spavanja dovodi
  do tih pogodnosti vezanih za pamćenje,
 98. jer postoje stvarne medicinske
  i društvene implikacije.
 99. Ispričaću vam o još jednoj oblasti

 100. u koju smo zašli ovim radom, klinički,
 101. a to je kontekst starenja i demencije.
 102. Jer, naravno, nije tajna da sa starenjem
 103. naše sposobnosti učenja i pamćenja
  počinju da slabe i opadaju.
 104. Ali takođe smo otkrili
 105. da je fiziološka odlika starenja
  da se san pogoršava,
 106. posebno onaj duboki kvalitet sna
  o kome sam upravo pričao.
 107. I tek prošle godine
  smo konačno objavili dokaze
 108. da se ove dve stvari
  ne javljaju istovremeno tek tako,
 109. već su značajno povezane.
 110. To ukazuje da je remećenje dubokog sna
 111. potcenjen faktor
 112. koji doprinosi padu kognitivnih
  sposobnosti i sposobnosti pamćenja
 113. pri starenju, a kako smo skorije otkrili,
 114. takođe kod Alchajmerove bolesti.
 115. Znam da su ovo vrlo depresivne vesti.

 116. Znate šta vam se sprema. Prikrada vam se.
 117. Ali tu je i mogućnost za optimizam.
 118. Za razliku od mnogih drugih faktora
  za koje znamo da su povezani sa starenjem,
 119. na primer, od promena
  u fizičkoj strukturi mozga
 120. koje je dozlaboga teško lečiti,
 121. spavanje je deo koji nedostaje
  u slagalici objašnjenja
 122. starenja i Alchajmerove bolesti,
  što je uzbudljivo
 123. jer možemo nešto da učinimo
  u vezi sa time.
 124. Jedan od načina na koji pristupamo ovome
  u mom centru za izučavanje spavanja

 125. nije uzimanje pilula za spavanje, uzgred.
 126. Nažalost, one su manjkavi instrumenti
  koji ne proizvode prirodni san.
 127. Umesto toga razvijamo metod
  zasnovan na ovome.
 128. Naziva se stimulacija mozga
  jednosmernom strujom.
 129. Ubacite malu količinu napona u mozak,
 130. toliko malu da obično ni ne osetite,
 131. ali ima uticaj koji se može izmeriti.
 132. Ako primenite ovu stimulaciju
  tokom spavanja
 133. kod mladih, zdravih odraslih osoba,
 134. kao da se vremenski uskladite
  sa tim moždanim talasima u dubokom snu,
 135. ne samo da možete povećati
  te moždane talase dubokog sna,
 136. već time možete gotovo udvostručiti
  pogodnosti za pamćenje
 137. koje dobijate od spavanja.
 138. Sada se postavlja pitanje
  da li možemo preneti
 139. ovu istu pristupačnu,
  potencijalno prenosivu tehnologiju
 140. kod starijih odraslih osoba
  i lica sa demencijom.
 141. Možemo li povratiti
  zdravi kvalitet dubokog sna
 142. i time spasiti aspekte njihove funkcije
 143. učenja i pamćenja?
 144. To je sada moja prava nada.
 145. To je jedan od naših
  ambicioznih ciljeva, može se reći.
 146. Dakle, to je bio primer
  kako san utiče na mozak,

 147. ali san je takođe suštinski bitan za telo.
 148. Već smo govorili o gubitku sna
  i reproduktivnom sistemu.
 149. Ili bih mogao da vam pričam o gubitku sna
  i kardiovaskularnom sistemu,
 150. i trebalo bi mi svega jedan sat.
 151. Zato što postoji globalni eksperiment
  koji se sprovodi na 1,6 milijardi ljudi
 152. u 70 zemalja dva puta godišnje,
 153. a zove se letnje računanje vremena.
 154. U proleće, kada izgubimo jedan sat sna,
 155. nekon toga sledećeg dana vidimo
  24 odsto više srčanih udara.
 156. U jesen, kada dobijemo jedan sat sna,
 157. primećujemo smanjenje
  broja srčanih udara za 21 odsto.
 158. Zar to nije neverovatno?
 159. Potpuno isti profil primećujete
  kod sudara, saobraćajnih nesreća,
 160. čak i kod stope samoubistava.
 161. Ali da bismo pogledali dublje,
  hteo bih da se fokusiram na sledeće:

 162. nedostatak sna i imuni sistem.
 163. Predstaviću vam na slici
  ove divne plave elemente.
 164. Nazivaju se ćelije prirodne ubice,
 165. a možete razmišljati o njima
  gotovo kao o tajnim agentima
 166. imunog sistema.
 167. Vrlo dobro pronalaze opasne,
  neželjene elemente
 168. i uklanjaju ih.
 169. Zapravo, ovde uništavaju
  kancerogenu masu tumora.
 170. Dakle, želeli biste da imate
  snažan skup ovih imunoloških ubica
 171. u svako doba,
 172. a tragično je to da ih nemate
  kada ne spavate dovoljno.
 173. U ovom eksperimentu ovde

 174. neće vam biti uskraćen san cele noći,
 175. već će vam biti ograničen na četiri sata
 176. samo jedne noći,
 177. i onda ćete pogledati
  koliko je percentualno smanjenje
 178. aktivnosti imunih ćelija
  koje ćete pretrpeti.
 179. A nije malo - nije 10 posto,
 180. nije 20 posto.
 181. Došlo je do pada od 70 procenata
  u aktivnosti ćelija prirodnih ubica.
 182. To je zabrinjavajuće stanje
  imunološkog deficita,
 183. i možda možete razumeti
  zašto sada otkrivamo
 184. značajnu povezanost
  između kratkog trajanja sna
 185. i rizika od razvoja brojnih vrsta raka.
 186. Taj spisak trenutno obuhvata rak creva,
 187. rak prostate i rak dojke.
 188. Zapravo, veza između nedostatka sna
  i raka je sada tako jaka
 189. da je Svetska zdravstvena organizacija
 190. klasifikovala svaku vrstu rada
  u trećoj smeni
 191. kao mogući karcinogen,
 192. zbog remećenja ritma spavanja i buđenja.
 193. Možda ste čuli onu staru izreku

 194. da ćete moći da spavate kad umrete.
 195. Pa, sada sam prilično ozbiljan -
 196. to je smrtno nesmotren savet.
 197. Znamo to na osnovu epidemioloških studija
  na milionima pojedinaca.
 198. Istina je jednostavna:
 199. što kraće spavate, kraći vam je život.
 200. Kratak san predviđa smrtnost
  od bilo kog uzroka.
 201. I kao da povećanje rizika za razvoj raka

 202. ili čak i Alchajmerove bolesti
 203. nije dovoljno uznemirujuće,
 204. u međuvremenu smo otkrili
  da će nedostatak sna čak narušiti
 205. samo tkivo biološkog života,
 206. genetski kod DNK.
 207. U ovom istraživanju ovde
  su uzeli grupu zdravih odraslih osoba
 208. i ograničili su im san
  na šest sati svake noći
 209. u toku jedne nedelje,
 210. i zatim su merili promene
  u profilu aktivnosti gena
 211. u poređenju sa aktivnostima
  kod istih pojedinaca
 212. kada bi svake noći dobili
  čitavih osam sati sna.
 213. Došlo se do dva ključna nalaza.
 214. Prvo, 711 velikih i značajnih gena
 215. imalo je izmenjenu aktivnost
 216. usled nedostatka sna.
 217. Drugi rezultat je bio
  da je otprilike polovina tih gena
 218. povećala svoju aktivnost.
 219. Druga polovina ju je smanjila.
 220. Ti geni koji su se ugasili
  zbog nedostatka sna

 221. bili su geni u vezi sa imunim sistemom,
 222. tako da opet možete videti
  taj imunološki deficit.
 223. Nasuprot tome, oni geni
  koji su zapravo intenzivirali
 224. ili povećali aktivnost zbog nedostatka sna
 225. bili su geni u vezi
  sa pospešivanjem tumora,
 226. geni povezani sa dugotrajnim
  hroničnim upalama u telu,
 227. i geni u vezi sa stresom
 228. i posledično,
  kardiovaskularnim bolestima.
 229. Jednostavno ne postoji aspekt zdravlja
 230. koji može izmaći pojavi deprivacije sna
 231. i proći bez problema.
 232. To je kao da kod kuće imate
  oštećenu cev za vodu.
 233. Gubitak sna će procuriti u svaki kutak
 234. vaše fiziologije,
 235. pa čak i zadirati
  u samu nukleinsku abecedu DNK
 236. koja ispisuje priču
  vašeg svakodnevnog zdravlja.
 237. Možda se u ovom trenutku pitate:

 238. „O, bože, kako da počnem
  da spavam bolje?
 239. Koje savete imate za bolji san?“
 240. Pa, osim izbegavanja štetnog uticaja
 241. alkohola i kofeina na san,
 242. a ako se mučite sa spavanjem u toku noći,
 243. izbegavanja dremki tokom dana,
 244. imam dva saveta za vas.
 245. Prvi je pravilnost.

 246. Idite u krevet u isto vreme,
  probudite se u isto vreme,
 247. bez obzira na to
  da li je radni dan ili je vikend.
 248. Pravilnost je zakon,
 249. učvrstiće vam san
 250. i poboljšati njegov kvantitet i kvalitet.
 251. Drugi je da se rashladite.
 252. Telo treba da spusti temperaturu
 253. za oko jedan ili dva stepena Celzijusa
  da bi se utonulo u san
 254. i da bi se san održao,
 255. i iz tog razloga će vam uvek biti lakše
 256. da zaspite u sobi koja je previše hladna
 257. nego u onoj koja je previše topla.
 258. Zato težite ka temperaturi spavaće sobe
  od oko 65 stepeni Farenhajta,
 259. ili oko 18 stepeni Celzijusa.
 260. To je najpovoljnije za san većine ljudi.
 261. I najzad, ako se vratimo korak unazad,

 262. koja je ovde ključna poruka?
 263. Pa, mislim da je to sledeće:
 264. spavanje, nažalost,
  nije neobavezni luksuz u životu.
 265. Spavanje je bespogovorna biološka nužnost.
 266. To je sistem za održavanje života,
 267. i to je do sada najpribližnije besmrtnosti
  što je učinila majka priroda.
 268. Narušavanje sna
  u industrijalizovanim nacijama
 269. ostavlja katastrofalne posledice
  po naše zdravlje, naše blagostanje,
 270. čak i po bezbednost
  i obrazovanje naše dece.
 271. To je tiha epidemija gubitka sna,
 272. i ubrzano postaje jedan
  od najvećih problema javnog zdravlja
 273. sa kojima se suočavamo u 21. veku.
 274. Smatram da je došlo vreme
  da povratimo naše pravo

 275. na celonoćno spavanje,
 276. i to bez sramote
 277. ili te nesrećne stigme lenjosti.
 278. Na taj način se možemo ponovo ujediniti
  sa najmoćnijim eliksirom života,
 279. švajcarskim nožem zdravlja, može se reći.
 280. I za kraj ovog besedničkog naglabanja,

 281. jednostavno ću reći laku noć, srećno,
 282. i pre svega...
 283. Nadam se da ćete lepo spavati.
 284. Mnogo vam hvala.

 285. (Aplauz)

 286. Hvala.

 287. (Aplauz)

 288. Hvala puno.

 289. Dejvid Bjelo: Ne, ne, ne.
  Ostani na sekundu.

 290. Super je što nisi pobegao. Cenim to.
 291. Pa, to je bilo zastrašujuće.
 292. Met Voker: Nema na čemu.
  DB: Da, hvala ti, hvala.

 293. Pošto ne možemo da nadoknadimo san,
  šta treba da radimo?
 294. Šta da radimo kada se, recimo,
  prevrćemo u krevetu kasno noću,
 295. kada radimo u smenama,
  ili šta god da je u pitanju?
 296. MV: U pravu si, ne možemo
  da nadoknadimo san.

 297. Spavanje nije kao banka.
 298. Ne možete da nagomilate dug
 299. i onda se nadate
  da ćete ga kasnije isplatiti.
 300. Takođe treba da napomenem
  da je razlog zbog čega je to katastrofa
 301. i zašto se naše zdravlje
  vrlo brzo pogoršava,
 302. najpre, zato što su ljudi jedina vrsta
 303. koja namerno uskraćuje sebi san
 304. bez ikakvog razloga.
 305. DB: Zato što smo pametni.

 306. MV: A to iznosim
  jer to znači da majka priroda,

 307. celim tokom evolucije,
 308. nikada nije morala da se suoči
  sa problemom lišavanja sna.
 309. Zato nikada nije razvila sigurnosnu mrežu,
 310. i zato kada nedovoljno spavate,
 311. stvari se vrlo brzo uruše,
  kako u mozgu, tako i u telu.
 312. Tako da morate odrediti prioritete.
 313. DB: Okej, ali što se tiče
  prevrtanja u krevetu,

 314. šta da radim?
 315. MV: Ako si predugo budan u krevetu,

 316. treba da ustaneš, odeš u drugu sobu
 317. i radiš nešto drugo.
 318. Razlog je taj što će tvoj mozak
  vrlo brzo povezati spavaću sobu
 319. sa mestom budnosti,
 320. i treba da prekineš tu vezu.
 321. Dakle, vrati se u krevet
  samo kada si pospan,
 322. i tako ćeš ponovo naučiti
  vezu koju si imao ranije,
 323. a to je da je krevet mesto za spavanje.
 324. Analogija tome bi bila
 325. da nikad ne bi sedeo
  za trpezarijskim stolom
 326. čekajući da ogladniš,
 327. pa zašto bi ležao u krevetu
  čekajući da ti se prispava?
 328. DB: Pa, hvala na tom pozivu na buđenje.

 329. Odlično obavljeno, Met.
 330. MV: Nema na čemu. Hvala.