Lithuanian subtitles

← Nuostabios ir bauginančios kompiuterių, kurie gali mokytis, pasekmės

Get Embed Code
30 Languages

Showing Revision 42 created 03/24/2015 by Andrius Družinis-Vitkus.

 1. Anksčiau, jei norėdavai, kad kompiuteris
  padarytų kažką naujo,
 2. turėdavai programuoti.
 3. Programavimas, sakau tiems,
  kas niekada nėra to daręs,
 4. vargina savo reikalavimu išdėstyti
 5. kiekvieną atskirą žingsnį, ką nori,
  kad kompiuteris darytų,
 6. kad pasiektų tavo iškeltą tikslą.
 7. Ir jei nori padaryti kažką,
  ko pats nežinai kaip padaryti,
 8. tai išties yra didelis iššūkis.
 9. Su šiuo iššūkiu susidūrė
  šis žmogus, Athur Samuel.

 10. 1956 m. jis norėjo, kad kompiuteris
 11. sugebėtų jį nugalėti žaidžiant šaškėmis.
 12. Kaip gali parašyti programą,
 13. detalizuoti, kaip būti geresniam
  nei esi pats žaisdamas šaškėmis?
 14. Jam kilo idėja:
 15. jis leido kompiuteriui žaisti
  prieš save tūkstančius kartų
 16. ir išmokti žaisti šaškėmis.
 17. Ir tai suveikė, be to, 1962 m.
 18. šis kompiuteris nugalėjo
  Konektikuto čempioną.
 19. Taigi Arthur Samuel yra
  gebančios mokytis mašinos tėvas,

 20. ir jam aš esu skolingas,
 21. nes aš esu gebančios mokytis
  mašinos praktikas.
 22. Aš buvau „Kaggle“ prezidentu,
 23. bendruomenės su daugiau nei 200 000
  besimokančios mašinos praktikų.
 24. „Kaggle“ skelbia konkursus
 25. pabandyti ir išspręsti
  prieš tai neišspręstas problemas,
 26. ir tai pavyko šimtus kartų.
 27. Taigi turėdamas pranašumą
  aš galėjau daug sužinoti
 28. apie tai, ką besimokančios mašinos
  galėjo padaryti praeity, ką gali dabar,
 29. ir ką galėtų ateityje.
 30. Galbūt pirma didžiausia besimokančios
  mašinos komercinė sėkmė buvo „Google“.
 31. „Google“ įrodė, kad įmanoma
  surasti informaciją,
 32. naudojant kompiuterio algoritmą,
 33. šis algoritmas paremtas
  mašinos gebėjimu mokytis.
 34. Nuo to laiko turime daugiau
  komercinės sėkmės pavyzdžių.
 35. Įmonės, kaip „Amazon“ ir „Netflix“,
 36. naudoja besimokančias mašinas, kad
  pasiūlytų tai, ką gal norėtumėte pirkti,
 37. filmų, kuriuos galbūt norėtumėte pamatyti.
 38. Kartais tai kelia baimę.
 39. Įmonės, kaip „LinkedIn“ ir „Facebook“,
 40. kartais pasiūlys jums, kas
  galėtų būti jūsų draugais,
 41. ir jūs nežinote, kaip jie tai daro,
 42. ir tai tik dėl to, kad jie naudoja
  besimokančios mašinos galią.
 43. Tai yra algoritmai, kurie iš duomenų
  mokosi, kaip tai padaryti,
 44. užuot būtų programuojami ranka.
 45. Taip buvo ir su IBM pasisekimu,

 46. kad Watson sumuštų du
  pasaulio čempionus žaidime „Jeopardy“,
 47. atsakinėjant neįtikėtinai subtilius ir
  sunkius klausimus, kaip šis.
 48. [„Antik. „Nimrudo liūtas“ dingo
  iš šio miesto muziejaus...“]
 49. Dėl tos pačios priežasties matome
  pirmus automobilius be vairuotojų.
 50. Jei jūs norite įvardinti
  skirtumą tarp, pavyzdžiui,
 51. medžio ir pėsčiojo,
  ką gi, tai gana svarbu.
 52. Mes nežinome, kaip parašyti
  šias programas ranka,
 53. bet su besimokančiomis mašinomis
  dabar tai įmanoma.
 54. Išties, šis automobilis nuvažiavo
  virš milijono mylių
 55. be jokių eismo įvykių įprastuose keliuose.
 56. Dabar žinome – kompiuteriai gali mokytis,

 57. ir jie gali išmokti daryti dalykus,
 58. kurių mes patys kartais,
  nežinome kaip padaryti,
 59. o gal netgi padaryti geriau, nei mes.
 60. Vienas iš nuostabiausių mano matytų
  besimokančios mašinos pavyzdžių
 61. nutiko mano vykdytame projekte „Kaggle“.
 62. Komanda, kuriai vadovavo vaikinas
  vardu Geoffrey Hinton,
 63. iš Toronto universiteto,
 64. laimėjo varžybas už
  automatinį vaistų atradimą.
 65. Keisčiausia ne tai, kad
  jie paneigė visus
 66. Merck sukurtus ar tarptautinius
  akademinės bendruomenės algoritmus,
 67. o tai, kad nei vienas neturėjo chemijos,
  biologijos ar gamtos mokslų pagrindų,
 68. ir jie tai padarė per dvi savaites.
 69. Kaip jiems pavyko?
 70. Jie naudojo išskirtinį algoritmą,
  vadinamą giliuoju mokymusi.
 71. Tai buvo tiek svarbu, kad ši
  sėkmės istorija buvo aprašyta
 72. pirmajame „New York Times“ puslapyje
  po kelių savaičių.
 73. Čia yra Geoffrey Hinton,
  kairėje pusėje.
 74. Gilusis mokymasis yra algoritmas,
  įkvėptas to, kaip dirba žmogaus smegenys,
 75. ir dėl to šis algoritmas
 76. neturi teorinių apribojimų tam,
  ką jis gali daryti.
 77. Kuo daugiau jam duodi duomenų ir
  laiko jiems apskaičiuoti,
 78. tuo jis geresnis.
 79. „New York Times“ taip pat
  tame straipsnyje aprašė

 80. kitą išskirtinį
  gilaus mokymosi rezultatą,
 81. kurį dabar jums parodysiu.
 82. Tai rodo, kad kompiuteris
  gali girdėti ir suprasti.
 83. (Video) Richard Rashid: Dabar

 84. paskutinis dalykas, ką norėčiau
  padaryti šiame procese,
 85. yra kalbėti su jumis kiniškai.
 86. Pagrindinis dalykas,
 87. kad mes turėjome galimybę surinkti
  daugybę informacijos iš kalbančių kiniškai
 88. ir sukurti teksto-kalbos sistemą,
 89. kuri paima kinišką tekstą
  ir konvertuoja jį į kinų kalbą,
 90. ir tada mes paėmėme
  apie valandą mano balso,
 91. ir tai panaudojome sumodeliuoti
 92. standartinę teksto-kalbos sistemą,
  kuri kalbėtų mano balsu.
 93. Dar kartą, rezultatas nėra tobulas.
 94. Iš tiesų, yra keli netikslumai.
 95. (Kiniškai)
 96. (Plojimai)
 97. Dar daug reikia nuveikti šioje srityje.
 98. (Kiniškai)
 99. (Plojimai)
 100. Jeremy Howard: Tai buvo besimokan-
  čių mašinų konferencija Kinijoje.

 101. Išties nedažnai pasitaiko
  mokslo konferencijose
 102. išgirsti spontaniškus plojimus,
 103. nors, žinoma, kartais pasitaiko ir
  TEDx konferencijose, nesivaržykite.
 104. Viskas, ką jūs čia matėte,
  vyko su giliuoju mokymusi.
 105. (Plojimai) Dėkoju.
 106. Angliška transkripcija
  buvo gilus mokymasis.
 107. Vertimas į kinų kalbą ir tekstas
  viršuje dešinėje – gilus mokymasis,
 108. ir balso konstrukcija –
  taip pat gilus mokymasis.
 109. Gilusis mokymasis yra
  išskirtinis dalykas.

 110. Tai yra atskiras algoritmas,
  kuris, atrodo, gali beveik viską,
 111. ir aš atradau, kad prieš metus
  jis išmoko matyti.
 112. Šiame nežymiame konkurse Vokietijoje,
 113. pavadintame Vokiečių kelių ženklų
  atpažinimo etalonu,
 114. gilusis mokymasis išmoko
  atpažinti kelio ženklus, kaip šis.
 115. Ne tik galėjo
  atpažinti kelio ženklus
 116. geriau, nei kiti algoritmai,
 117. rezultatų lentelė parodė,
  kad jis buvo geresnis už žmones,
 118. netgi du kartus geresnis.
 119. Taigi 2011 m. turėjome pirmą pavyzdį
 120. kompiuterių, galinčių matyti
  geriau, nei žmonės.
 121. Nuo tada daug kas įvyko.
 122. 2012 m. „Google“ paskelbė, kad
  jie leido gilaus mokymosi algoritmui
 123. žiūrėti „YouTube“ įrašus
 124. ir mėnesį rinko duomenis iš
  16 000 kompiuterių,
 125. ir šie kompiuteriai savarankiškai išmoko
  apie sąvokas, kaip žmonės ir katės,
 126. tiesiog žiūrėdami vaizdo įrašus.
 127. Tai panašu į tai,
  kaip mokosi žmonės.
 128. Žmonės mokosi ne kai jiems sakoma,
  ką jie mato,
 129. bet mokosi patys atrasdami,
  kas šie dalykai yra.
 130. Taip pat 2012 m. Geoffrey Hinton,
  kurį matėme anksčiau,
 131. laimėjo populiarų „ImageNet“ konkursą,
 132. bandantį apskaičiuoti
  iš pusantro milijono vaizdų,
 133. kieno tai nuotraukos.
 134. Nors dabar 2014 m., mes vis dar
  klystame 6 procentais
 135. atpažindami vaizdus.
 136. Ir vėlgi tai yra geriau, nei gali žmonės.
 137. Taigi mašinos išties daro
  išskirtinį darbą šioje srityje,

 138. ir dabar tai naudojama pramonėje.
 139. Pavyzdžiui, „Google“ pernai paskelbė,
 140. kad į žemėlapį įtraukė kiekvieną atskirą
  Prancūzijos vietą vos per dvi valandas,
 141. jie tai padarė perkeldami
  gatvių vaizdus
 142. į gilaus mokymosi algoritmą,
  kad atpažintų gatvių numerius.
 143. Įsivaizduokite, kaip ilgai
  tai būtų užtrukę:
 144. daugybė žmonių ir metų.
 145. Tai vyksta ir Kinijoje.
 146. „Baidu“ yra savotiškas
  kinų „Google“, spėju,
 147. ir tai, ką jūs matote viršuje kairėje
 148. yra pavyzdys nuotraukos, kurią aš
  įkėliau į „Baidu“ gilaus mokymosi sistemą,
 149. ir apačioje jūs galite pamatyti, kad
  sistema suprato, kas yra nuotraukoje,
 150. ir rado panašius vaizdus.
 151. Išties panašūs vaizdai
  turi panašų foną,
 152. panašų snukių pasukimą,
 153. netgi kai kurie su iškištu liežuviu.
 154. Tai nelabai aišku, žiūrint
  į tekstą tinklalapyje.
 155. Aš įkėliau tik nuotrauką.
 156. Taigi dabar mes turime kompiuterius,
  kurie tikrai supranta, ką mato
 157. ir gali ieškoti duomenų bazėse
 158. šimtus milijonus
  vaizdų realiu laiku.
 159. Taigi ką reiškia, kad
  dabar kompiuteriai gali matyti?

 160. Tai ne tik, kad
  kompiuteriai gali matyti.
 161. Išties, gilus mokymasis
  padarė daugiau.
 162. Sudėtingi sakiniai su niuansais, kaip šis
 163. dabar yra suprantami
  su gilaus mokymosi algoritmais.
 164. Kaip galite čia matyti.
 165. ši Stanfordu paremta sistema,
  rodanti raudoną tašką viršuj,
 166. suprato, kad šis sakinys
  išreiškia neigiamą mintį.
 167. Gilus mokymasis iš tiesų
  artėja prie žmogaus gebėjimo
 168. suprasti, apie ką yra sakiniai
  ir kas yra sakoma apie tuos dalykus.
 169. Taip pat, gilus mokymasis
  buvo naudotas skaityti kiniškai
 170. dar kartą gimtosios
  kinų kalbos skaitytojo lygiu.
 171. Šis algoritmas, sukurtas
  Šveicarijoje žmonių,
 172. kurių nei vienas nekalba
  ar supranta kiniškai.
 173. Kaip ir sakiau, gilaus mokymosi naudojimas
 174. už tai yra geriausia sistema
  pasaulyje
 175. net palyginus su įgimtu
  žmogaus suvokimu.
 176. Tai yra sistema, kurią mes
  sudėjome mano kompanijoje,

 177. kuri rodo, kaip sudeda
  viską į krūvą.
 178. Štai čia nuotraukos, kurios
  neturi pridėto teksto,
 179. ir kai aš rašau šiuos žodžius,
 180. ji realiu laiku supranta
  šias nuotraukas
 181. ir išsiaiškina, apie ką jos,
 182. ir suranda nuotraukas, panašias
  į tekstą, kurį aš rašau.
 183. Taigi jūs matote, kad ji išties
  supranta mano žodžius
 184. ir iš tikrųjų supranta šiuos vaizdus.
 185. Žinau, kad jūs matėte
  kažką panašaus „Google“,
 186. kur jūs rašote tekstą,
  ir jums suranda vaizdus,
 187. bet iš tikrųjų ji tik ieško
  tinklalapio su nurodytu tekstu.
 188. Tai išties skiriasi nuo tikro
  vaizdų supratimo.
 189. Tai yra kažkas, ką kompiuteriai
  galėjo padaryti
 190. pirmą kartą paskutiniais mėnesiais.
 191. Taigi mes matome, kad kompiuteriai
  gali ne tik matyti, bet ir skaityti,

 192. ir, žinoma, mes parodėme, kad jie
  gali suprasti ką girdi.
 193. Gal nenustebinsiu jums pasakydamas,
  kad jie gali ir rašyti.
 194. Štai čia tekstas, kurį sugeneravau vakar
  naudodamas gilaus mokymosi algoritmą.
 195. Ir štai čia - tekstas, kurį sugeneravo
  Stanfordo algoritmas.
 196. Kiekvienas šių sakinių buvo sukurtas
 197. gilaus mokymosi algoritmo,
  kad aprašytų kiekvieną šių vaizdų.
 198. Šis algoritmas prieš tai nebuvo matęs
  vyro juodais marškinėliais grojant gitara.
 199. Jis yra matęs vyrą prieš tai,
  yra matęs juodą,
 200. taip pat ir gitarą,
 201. bet jis savarankiškai sugeneravo
  šį nuotraukos aprašymą.
 202. Kol kas tai neprilygsta žmogaus
  gebėjimams, bet mes esame arti.
 203. Testuose žmonės teikia pirmenybę
  kompiuterio sukurtai antraštei
 204. vieną iš keturių kartų.
 205. Šiai sistemai kol kas tik dvi savaitės,
 206. taigi tikėtina, kad per kitus metus
 207. kompiuterio algoritmas bus
 208. gerokai pralenkęs žmogaus gebėjimus.
 209. Taigi kompiuteriai taip pat gali rašyti.
 210. Taigi mes viską sudėjome, ir tai
  veda į įdomias galimybes.

 211. Pavyzdžiui, medicinoje.
 212. Komanda Bostone pranešė,
  kad jie atrado
 213. daugybę naujų kliniškai svarbių
 214. auglių bruožų, kurie padeda gydytojams
  prognozuoti vėžį.
 215. Labai panašiai Stanforde
 216. ten esanti komanda pranešė, kad
  tyrinėdami padidintus audinius
 217. jie sukūrė sistemą,
  pagrįstą mašinos mokymusi,
 218. kuri išties yra geresnė,
  už žmones patologus
 219. nustatant išgyvenimo tikimybę
  sergantiems vėžiu.
 220. Abiem atvejais ne tik buvo
  tikslesnės prognozės,
 221. bet jie sukūrė ir naują įžvalgos mokslą.
 222. Radiologijos atveju
 223. tai buvo nauji klinikiniai indikatoriai,
  kuriuos supranta žmonės.
 224. Patologijos atveju
 225. kompiuterio sistema atrado, kad
  ląstelės aplink vėžio židinį
 226. yra tokios pat svarbios,
  kaip vėžinės ląstelės
 227. nustatant diagnozę.
 228. Tai yra atvirkščiai, nei patologai
  buvo mokami dešimtmečiais.
 229. Kiekviename šių dviejų atvejų
  buvo sukurtos sistemos
 230. derinant medicinos ekspertus
  ir mašinos mokymosi ekspertus,
 231. bet paskutiniais metais
  mes pažengėme į priekį.
 232. Štai čia pavyzdys, kaip
  nustatomos vėžio ląstelės
 233. žmogaus audinyje po mikroskopu.
 234. Čia demonstruojama sistema
  gali atpažinti šias vietas tiksliau,
 235. ar beveik taip pat tiksliai,
  kaip gydytojai patologai,
 236. ji buvo sukurta vien su giliu
  mokymusi, be jokių medicinos žinių
 237. žmonių, kurie neturi
  jokio pagrindo šioje srityje.
 238. Panašiai čia, tai neurono segmentavimas.
 239. Dabar galime segmentuoti neuronus
  beveik taip pat tiksliai, kaip žmonės,
 240. bet ši sistema sukurta
  naudojant gilų mokymąsi
 241. žmonių, neturinčių ankstesnės
  patirties medicinoje.
 242. Taigi aš, neturintis
  jokio medicininio išsilavinimo,

 243. panašu, kad esu tinkamas
  įsteigti naują medicinos kompaniją,
 244. ką aš ir padariau.
 245. Tam tikra prasme bijojau tą daryti,
 246. bet teorija, rodos, pati patarė,
  kad turėtų būti įmanoma
 247. sukurti naudingą mediciną,
  naudojant tik duomenų analizės technikas.
 248. Ir laimei, atsiliepimai
  buvo puikūs,
 249. ne tik iš žiniasklaidos,
  bet ir iš medikų,
 250. kurie labai palaikė.
 251. Teoriškai mes galime paimti
  vidurinę medicininio proceso dalį
 252. ir paversti ją į duomenų analizę
  kiek įmanoma daugiau,
 253. leidžiant gydytojams daryti tai,
  ką jie geriausiai sugeba.
 254. Noriu jums duoti pavyzdį.
 255. Mums užtrunka apie 15 minučių
  sukurti naują medicininės diagnozės testą,
 256. dabar aš jums parodysiu realiu laiku,
 257. bet aš sumažinau jį iki trijų
  minučių išmesdamas kai kurias dalis.
 258. Užuot rodęs jums, kaip
  kuriamas medicininės diagnozės testas,
 259. aš jums parodysiu
  mašinų vaizdų diagnozės testą,
 260. nes šitai mes visi
  galime suprasti.
 261. Taigi pradedame su
  apie 1,5 milijono automobilių vaizdų,

 262. ir aš noriu sukurti kažką,
  kas gali juos išskaidyti pagal
 263. padarytos nuotraukos kampą.
 264. Šie vaizdai yra be žymių,
  taigi turiu pradėti nuo pradžių.
 265. Naudojant gilaus mokymosi algoritmą
 266. jis gali automatiškai identifikuoti
  struktūros vietas šiuose vaizduose.
 267. Nuostabu, kad žmogus ir kompiuteris
  dabar gali kartu dirbti.
 268. Taigi žmogus, kaip jūs matote čia,
 269. nurodo kompiuteriui
  jam rūpimas vietas,
 270. nori, kad kompiuteris
  išbandytų ir pagerintų savo algoritmą.
 271. Dabar šios gilaus mokymosi sistemos
  yra 16 000 dimensijų erdvėje,
 272. taigi jūs matote kompiuterį,
  besisukantį šioje erdvėje,
 273. ieškantį naujų struktūros vietų.
 274. Ir, kai jam tai pavyksta,
 275. žmogus, kuris jį valdo, tada
  atkreipia dėmesį į įdomias vietas.
 276. Taigi kompiuteris
  sėkmingai surado vietas,
 277. pavyzdžiui, kampus.
 278. Kai perėjome šį procesą,
 279. mes tolygiai nurodome
  kompiuteriui vis daugiau
 280. apie struktūrų tipus,
  kurių mes ieškome.
 281. Įsivaizduokite diagnostikos teste
 282. tai būtų patologas, identifikuojantis,
  pavyzdžiui, susirgimo tipą,
 283. arba radiologas, nustatantis
  potencialiai pavojingus mazgelius.
 284. Ir kartais tai gali būti
  sudėtinga algoritmui.
 285. Šiuo atveju jis šiek tiek pasimetė.
 286. Mašinų priekiai ir galai
  yra sumaišyti.
 287. Taigi turime būti dėmesingesni,
 288. rankiniu būdu atrinkdami šiuos priekius,
  kaip galų priešingybes
 289. tada nurodyti kompiuteriui,
  kad šio tipo grupė
 290. mus domina.
 291. Taigi mes tai darome kurį laiką,
  šiek tiek praleidžiame,

 292. ir tada treniruojame
  mašinos mokymosi algoritmą,
 293. paremtą keliais šimtais dalykų,
 294. ir mes tikimės, kad jis patobulės.
 295. Dabar matote, kad jis pradėjo
  išmetinėti kai kuriuos vaizdus,
 296. rodydamas mums, kad jau žino,
  kaip pačiam suprasti kai kuriuos vaizdus.
 297. Tada mes galime naudoti šį
  panašių vaizdų konceptą,
 298. ir naudojant panašius vaizdus, matote,
 299. kompiuteris šioje vietoje sugeba
  atrasti vien automobilių priekius.
 300. Šiuo atveju žmogus
  gali pasakyti kompiuteriui,
 301. puiku, tu padarei
  gerą darbą.
 302. Kartais, žinoma, net ir šiuo momentu

 303. tai vis dar sudėtinga
  atskirti grupes.
 304. Net jei mes leidžiame
  kompiuteriui bandyti kurį laiką,
 305. mes vis dar randame, kad kairės ir
  dešinės pusės vaizdai
 306. yra visi sumaišyti.
 307. Mes galime vėl kompiuteriui
  duoti užuominų,
 308. sakome - gerai, pabandyk ir rask
  projekciją, kuri kuo labiau
 309. išskiria kaires puses nuo dešinių
 310. naudojant šį gilaus mokymosi algoritmą.
 311. Ir davus užuominą –
  ak, puiku, pavyko.
 312. Jam pavyko surasti mąstymo
  apie šiuos objektus būdą,
 313. kas atskyrė detales.
 314. Taigi jūs mane supratote.

 315. Čia ne tas atvejis, kur žmogus
  yra pakeičiamas kompiuterio,
 316. bet tas, kai jie dirba kartu.
 317. Ką mes čia darome, tai išstumiame
  kažką, kam reikėdavo komandos
 318. iš penkių ar šešių žmonių 7 metams,
 319. ir pakeičiame tai su kažkuo,
  kas užtrunka 15 min.
 320. veikiant vienam asmeniui.
 321. Šiam procesui prireikia
  4 ar 5 pakartojimų.

 322. Dabar matote, kad turime 62 proc.
 323. iš mūsų 1,5 milijono vaizdų
  suskirstytų teisingai.
 324. Ir šiame etape mes
  galime pradėti gana greitai
 325. imti pilnas dalis,
 326. patikrinti jas ir įsitikinti,
  kad nėra klaidų.
 327. Jei yra klaidų, leidžiame
  kompiuteriui jas žinoti.
 328. Ir naudodami tokį procesą
  kiekvienai atskirai grupei
 329. mes pasiekiame 80 proc.
  sėkmės rodiklį
 330. skirstant 1,5 milijono vaizdų.
 331. Šiuo momentu tai tik problema,
 332. kaip surasti mažą kiekį,
  kuris nėra teisingai suklasifikuotas,
 333. ir pabandyti suprasti kodėl.
 334. Naudojant šį metodą,
 335. per 15 minučių mes
  suklasifikuojame 97 proc.
 336. Tokio tipo technika leistų
  mums išspręsti pagrindinę problemą –

 337. medicininės ekspertizės
  trūkumą pasaulyje.
 338. Pasaulio ekonomikos forumas teigia,
  kad gydytojų trūkumas siekia
 339. nuo 10 iki 20 kartų
  besivystančiose šalyse,
 340. ir prireiktų apie 300 metų
 341. išmokyti pakankamai žmonių
  šiai problemai panaikinti.
 342. Įsivaizduokite, jei galėtume
  padidinti jų efektyvumą
 343. naudodami šiuos gilaus mokymosi būdus?
 344. Esu labai susijaudinęs
  dėl šių galimybių.

 345. Man taip pat rūpi šios problemos.
 346. Problema ta, kad
  kiekviena mėlyna spalva šiame žemėlapyje
 347. rodo, kur paslaugos užima
  virš 80 procentų užimtumo.
 348. Kokios tai paslaugos?
 349. Štai šios paslaugos.
 350. Taip pat tai konkretūs dalykai, kuriuos
  kompiuteriai jau išmoko daryti.
 351. Taigi 80 proc. pasaulio užimtumo
  išsivysčiusiame pasaulyje
 352. yra dalykai, kuriuos kompiuteriai
  jau išmoko daryti.
 353. Ką tai reiškia?
 354. Ką gi, viskas bus gerai.
  Jie bus pakeisti kitų darbų.
 355. Pavyzdžiui, bus daugiau darbo
  duomenų mokslininkams.
 356. Tiesa, nelabai.
 357. Duomenų mokslininkams
  neužtrunka ilgai tai sukurti.
 358. Pavyzdžiui, šie keturi algoritmai
  buvo sukurti to paties vaikino.
 359. Taigi, jei galvojate, ak,
  taip jau buvo anksčiau,
 360. mes matėme rezultatus praeity,
  kai atsirado nauji dalykai
 361. ir jie buvo pakeisti naujų darbų,
 362. kokie tie nauji darbai bus?
 363. Labai sunku mums tai įvertinti,
 364. nes žmogaus veikla
  auga palaipsniui,
 365. o mes turime sistemą, gilų mokymąsi,
 366. kuris, mes jau žinome, auga
  eksponentiniu pajėgumu.
 367. Ir štai mes čia.
 368. Šiuo metu mes matome, kas aplinkui dedasi
 369. ir mes sakome, „Ak, kompiuteriai yra
  gana kvaili“. Taip?
 370. Bet po penkerių metų
  kompiuteriai peraugs šią lentelę.
 371. Mums reikia pradėti galvoti
  apie šį sugebėjimą jau dabar.
 372. Mes tai jau matėme kartą, žinoma.

 373. Pramonės perversme
 374. mes matėme pasikeitimą
  pajėgume dėka variklių.
 375. Dalykas tas, vis dėlto,
  kad po kurio laiko viskas nusistovės.
 376. Tuomet buvo socialinis lūžis,
 377. bet vos tik varikliai buvo panaudoti
  jėgos generavimui visose situacijose
 378. viskas išties nusistovėjo.
 379. Mašinų mokymosi revoliucija
 380. labai skirsis nuo
  Pramonės perversmo,
 381. nes mašinų mokymosi revoliucija
  niekada nenusistovės.
 382. Kuo kompiuteriai taps geresni
  intelektualinėje veikloje,
 383. tuo geresnius kompiuterius jie gali
  sukurti dar geresnei veiklai,
 384. taigi tai bus pasikeitimas,
 385. kurio pasaulis iš tiesų
  niekada nebuvo patyręs.
 386. Taigi jūsų ankstesnis suvokimas,
  kas yra įmanoma, yra skirtingas.
 387. Tai jau daro mums įtaką.

 388. Paskutiniais 25 metais,
  padidėjus kapitalo produktyvumui,
 389. darbo jėgos produktyvumas buvo nuoseklus,
  tiesą sakant, truputį žemas.
 390. Taigi noriu, kad mes pradėtume
  apie tai diskutuoti.

 391. Žinau, kad, kai kalbu žmonėms
  apie šią situaciją,
 392. žmonės gali būti gana priešiški.
 393. Kompiuteriai negali tikrai galvoti,
 394. jie neturi jausmų,
  jie nesupranta poezijos,
 395. mes nelabai suprantame, kaip jie dirba.
 396. Tai kas?
 397. Kompiuteriai jau dabar daro dalykus,
 398. kuriems žmonės skiria daugiausia
  savo apmokamo laiko,
 399. dabar pats laikas pradėti mąstyti
 400. apie tai, kaip mes pritaikysime savo
  socialines ir ekonomines struktūras,
 401. kad suvoktume šią naują realybę.
 402. Dėkoju.
 403. (Plojimai.)