Return to Video

Reflect On Tracking Implement a Monetization Strategy App Monetization Udacity

 • 0:00 - 0:05
  Ito đã cung cấp rất nhiều thông tin
  trong các video trước.
 • 0:05 - 0:08
  Vậy trước khi kết thúc bài học này,
  ta nên dành vài phút để xem
 • 0:08 - 0:10
  anh đã nghe được điều gì.
 • 0:10 - 0:13
  Đâu là báo cáo quan trọng nhất
 • 0:13 - 0:17
  mà anh sẽ sử dụng để theo dõi
  sự thành công của chiến lược kiếm tiền.
 • 0:17 - 0:21
  Do anh có nghĩ anh sẽ tạo
  bảng điều khiển tùy chỉnh của mình không?
 • 0:21 - 0:23
  Nó có thể bao gồm những gì?
 • 0:23 - 0:25
  Sử dụng hộp này
  để ghi lại trả lời của anh.
Title:
Reflect On Tracking Implement a Monetization Strategy App Monetization Udacity
Video Language:
English
Team:
Udacity
Project:
UD518 - App Monetization
Duration:
0:26

Vietnamese subtitles

Revisions