Vietnamese subtitles

← Reflect On Tracking Implement a Monetization Strategy App Monetization Udacity

Get Embed Code
15 Languages

Showing Revision 1 created 10/13/2015 by sp16.

 1. Ito đã cung cấp rất nhiều thông tin
  trong các video trước.
 2. Vậy trước khi kết thúc bài học này,
  ta nên dành vài phút để xem
 3. anh đã nghe được điều gì.
 4. Đâu là báo cáo quan trọng nhất
 5. mà anh sẽ sử dụng để theo dõi
  sự thành công của chiến lược kiếm tiền.
 6. Do anh có nghĩ anh sẽ tạo
  bảng điều khiển tùy chỉnh của mình không?
 7. Nó có thể bao gồm những gì?
 8. Sử dụng hộp này
  để ghi lại trả lời của anh.