Return to Video

کریستوفر مک‌دوگال: آیا ما برای دویدن ساخته شدیم؟

 • 0:00 - 0:03
  دوندگی: فقط در ظاهر یه چپ راست، چپ راسته دیگه،... نه؟
 • 0:03 - 0:05
  البته ما ۲میلیون ساله داریم این کار رو تکرار میکنیم،
 • 0:05 - 0:08
  پس این یه جور خودخواهی ست که من تصور کنم که میخوام چیزی رو بگم که تا حالا کسی بهتر از این نگفته.
 • 0:08 - 0:10
  پس این یه جور خودخواهی ست که من تصور کنم که میخوام چیزی رو بگم که تا حالا کسی بهتر از این نگفته.
 • 0:10 - 0:13
  پس این یه جور خودخواهی ست که من تصور کنم که میخوام چیزی رو بگم که تا حالا کسی بهتر از این نگفته.
 • 0:13 - 0:15
  ولی چیز جالب در مورد دوندگی اونطور که من کشف کردم،
 • 0:15 - 0:17
  اینه که هر دفعه که میدویم چیزی غریب اتفاق میفته که هر بار تکرار میشه.
 • 0:17 - 0:19
  اینه که هر دفعه که میدویم چیزی غریب اتفاق میفته که هر بار تکرار میشه.
 • 0:19 - 0:22
  مثل این: چند ماه پیش، اگه ماراتون نیویورک رو دیده باشید،
 • 0:22 - 0:24
  من قول میدم بهتون شما چیزی رو دیدید که هیچکس دیگری تا حالا ندیده.
 • 0:24 - 0:27
  من قول میدم بهتون شما چیزی رو دیدید که هیچکس دیگری تا حالا ندیده.
 • 0:27 - 0:29
  یه زن اتیوپیایی بنام Derartu Tulu سر و کلش پیدا میشه.
 • 0:29 - 0:31
  یه زن اتیوپیایی بنام Derartu Tulu سر و کلش پیدا میشه.
 • 0:31 - 0:33
  ۳۷سالشه. ۸ساله که هیچ نوع ماراتونی نبرده،
 • 0:33 - 0:35
  ۳۷سالشه. ۸ساله که هیچ نوع ماراتونی نبرده،
 • 0:35 - 0:37
  و ۶ماه پیش سر زاییدن بچه تا حد مرگ پیشرفت.
 • 0:37 - 0:39
  و ۶ماه پیش سر زاییدن بچه تا حد مرگ پیشرفت.
 • 0:39 - 0:42
  Derartu Tulu آماده بود که دیگه از دوندگی کنار بره،
 • 0:42 - 0:44
  ولی تصمیم گرفت یه بار دیگه امتحان کنه و در برنامه marquee در نیویورک شرکت کنه.
 • 0:44 - 0:46
  ولی تصمیم گرفت یه بار دیگه امتحان کنه و در برنامه marquee در نیویورک شرکت کنه.
 • 0:46 - 0:48
  ولی تصمیم گرفت یه بار دیگه امتحان کنه و در برنامه marquee در نیویورک شرکت کنه.
 • 0:48 - 0:50
  ولی تصمیم گرفت یه بار دیگه امتحان کنه و در برنامه marquee در نیویورک شرکت کنه.
 • 0:50 - 0:53
  به جز اینکه-- خبر بد برای اون -- یه سری آدمای دیگه همین فکر رو در سر داشتن.
 • 0:53 - 0:55
  ، از جمله برنده مدال المپیک و Paula Radcliffe که یه غول هست واسه خودش؛
 • 0:55 - 0:58
  ، از جمله برنده مدال المپیک و Paula Radcliffe که یه غول هست واسه خودش؛
 • 0:58 - 1:02
  سریعترین دونده زن ماراتون در کل تاریخ.
 • 1:02 - 1:04
  فقط ۱۰دقیقه فاصله با رکورد مرد اول جهان. Paula Radcliffe اساسا بینظیره.
 • 1:04 - 1:07
  فقط ۱۰دقیقه فاصله با رکورد مرد اول جهان. Paula Radcliffe اساسا بینظیره.
 • 1:07 - 1:09
  روند مسابقاتش به اینصورته.
 • 1:09 - 1:12
  تفنگ شلیک میشه، واون در ابتدا حتا در حد متوسط هم نیست. زیر سطح متوسط در بین دوندهگان.
 • 1:12 - 1:14
  تفنگ شلیک میشه، واون در ابتدا حتا در حد متوسط هم نیست. زیر سطح متوسط در بین دوندهگان.
 • 1:14 - 1:16
  ولی این آدم زیر سطح متوسط ناگهان جلو میافته.
 • 1:16 - 1:19
  و در کیلومتر ۳۶ یک مسابقه ۴۲ کیلومتری، Derartu Tuluرو میبینید، همراه با بقیه گروه.
 • 1:19 - 1:21
  و در کیلومتر ۳۶ یک مسابقه ۴۲ کیلومتری، Derartu Tuluرو میبینید، همراه با بقیه گروه.
 • 1:21 - 1:23
  و در کیلومتر ۳۶ یک مسابقه ۴۲ کیلومتری، Derartu Tuluرو میبینید، همراه با بقیه گروه.
 • 1:23 - 1:26
  این همون لحظهای هست که اتفاق غریبی رخ میده.
 • 1:26 - 1:29
  Paula Radcliffe که مطمئنه اون چک پول رو قاپ میزنه از دست رقیب ضعیفش Derartu Tulu،
 • 1:29 - 1:32
  Paula Radcliffe که مطمئنه اون چک پول رو قاپ میزنه از دست رقیب ضعیفش Derartu Tulu،
 • 1:32 - 1:35
  ناگهان پاش میگیره و عقب میفته.
 • 1:35 - 1:37
  ما هم که خوب میدونیم توی این موقعیت باید چکار کنیم، درسته؟
 • 1:37 - 1:39
  یه ضربه محکم با آرنج توی دندوناش، و پیش به سوی خط پایان.
 • 1:39 - 1:41
  یه ضربه محکم با آرنج توی دندوناش، و پیش به سوی خط پایان.
 • 1:42 - 1:44
  Dearartu Tulu قواعد بعضی رو به هم میزنه. بجای ادامه دادن، برمیگرده،
 • 1:44 - 1:46
  Dearartu Tulu قواعد بعضی رو به هم میزنه. بجای ادامه دادن، برمیگرده،
 • 1:46 - 1:48
  دست Paula Radcliffe رومیگیره، و میگه "زود باش بیا، تو میتونی."
 • 1:48 - 1:50
  دست Paula Radcliffe رومیگیره، و میگه "زود باش بیا، تو میتونی."
 • 1:50 - 1:52
  و متأسفانه اینکار رو میکنه. خودش رو به گروه میرسونه، و بسمت خط پایان پیش میره.
 • 1:52 - 1:54
  و متأسفانه اینکار رو میکنه. خودش رو به گروه میرسونه، و بسمت خط پایان پیش میره.
 • 1:54 - 1:56
  و متأسفانه اینکار رو میکنه. خودش رو به گروه میرسونه، و بسمت خط پایان پیش میره.
 • 1:56 - 1:58
  ولی دوباره عقب افتاد.
 • 1:58 - 2:00
  برای دومین بار Derartu Tulu دست اونو میگیره و سعی میکنه بدنبال خودش بکشه.
 • 2:00 - 2:02
  و Paula Radcliffe در اون لحظه میگه، "من دیگه نمیتونم، برو."
 • 2:02 - 2:04
  و Paula Radcliffe در اون لحظه میگه، "من دیگه نمیتونم، برو."
 • 2:04 - 2:07
  این یه داستان محشره و ما میدونیم آخرش چطور تموم میشه.
 • 2:07 - 2:09
  اون چک رو از دست میده، ولی درس بزرگ و مهمی رو با خود به خانه میبره.
 • 2:09 - 2:11
  اون چک رو از دست میده، ولی درس بزرگ و مهمی رو با خود به خانه میبره.
 • 2:11 - 2:14
  اما دوباره قواعد بازی رو خراب میکنه.
 • 2:14 - 2:17
  بجای باختن، او از گروه جلو میزنه و ماراتون نیویورک را میبره.
 • 2:17 - 2:19
  بجای باختن، او از گروه جلو میزنه و ماراتون نیویورک را میبره.
 • 2:19 - 2:21
  میره خانه با یک چکپول درست و حسابی.
 • 2:21 - 2:23
  این یه داستانه که به آدم قوت قلب میده.
 • 2:23 - 2:25
  اگه یه کم عمیقتر به ماجرا نگاه کنید، میبینید آنچه اتفاق افتاده چیزی شبیه یک معجزه ست.
 • 2:25 - 2:28
  اگه یه کم عمیقتر به ماجرا نگاه کنید، میبینید آنچه اتفاق افتاده چیزی شبیه یک معجزه ست.
 • 2:28 - 2:30
  وقتی دو "دگرباش" (استثنا) در یک ارگانیسم هستند، این تصادفی نیست.
 • 2:30 - 2:32
  وقتی دو "دگرباش" (استثنا) در یک ارگانیسم هستند، این تصادفی نیست.
 • 2:32 - 2:35
  وقتی کسی در تیم هست که قابل رقابتتر و بااحساستر از بقیه است، دوباره این هم تصادفی نیست.
 • 2:35 - 2:38
  وقتی کسی در تیم هست که قابل رقابتتر و بااحساستر از بقیه است، دوباره این هم تصادفی نیست.
 • 2:38 - 2:41
  وقتی شما یه موجود پا اردکی همراه با آبشش به من نشان بدید، دلیلی بر وجود آب هست.
 • 2:41 - 2:43
  وقتی شما یه موجود پا اردکی همراه با آبشش به من نشان بدید، دلیلی بر وجود آب هست.
 • 2:43 - 2:46
  کسی با اون قلب، حتما یه ارتباطی وجود داره.
 • 2:46 - 2:48
  و جواب اینجاست، فکر میکنم، میشه در درّه کوپر مکزیک اونو پیدا کرد.
 • 2:48 - 2:51
  و جواب اینجاست، فکر میکنم، میشه در درّه کوپر مکزیک اونو پیدا کرد.
 • 2:51 - 2:53
  اونجا یک قبیله، قبیله دنج وجود داره بنام Tarahumara Indians.
 • 2:53 - 2:55
  اونجا یک قبیله، قبیله دنج وجود داره بنام Tarahumara Indians.
 • 2:55 - 2:58
  این قبیله Tarahumara به ۳چیز معروف است.
 • 2:58 - 3:00
  اولیش اینه که اونا اساسا طی ۴۰۰ سال اخیر بدون تغییر باقی موندند.
 • 3:00 - 3:02
  اولیش اینه که اونا اساسا طی ۴۰۰ سال اخیر بدون تغییر باقی موندند.
 • 3:02 - 3:04
  اولیش اینه که اونا اساسا طی ۴۰۰ سال اخیر بدون تغییر باقی موندند.
 • 3:04 - 3:07
  وقتی فاتحان به شمال آمریکا رسیدند، دو راه پیش روی اونا بود:یا باید میجنگیدند یا فرار میکردند.
 • 3:07 - 3:10
  وقتی فاتحان به شمال آمریکا رسیدند، دو راه پیش روی اونا بود:یا باید میجنگیدند یا فرار میکردند.
 • 3:10 - 3:12
  Mayan و Aztec جنگیدند، به همین خاطر تعداد کمی از اونها باقی مونده.
 • 3:12 - 3:15
  Mayan و Aztec جنگیدند، به همین خاطر تعداد کمی از اونها باقی مونده.
 • 3:15 - 3:17
  Tarahumara ولی استراتژی دیگری رو برگزیدند.
 • 3:17 - 3:19
  اونا فرار کردند و پنهان شدند، در شبکه پیچ و خم دار و تار عنکبوتی درّهای بنام درّه کوپر،
 • 3:19 - 3:21
  اونا فرار کردند و پنهان شدند، در شبکه پیچ و خم دار و تار عنکبوتی درّهای بنام درّه کوپر،
 • 3:21 - 3:23
  اونا فرار کردند و پنهان شدند، در شبکه پیچ و خم دار و تار عنکبوتی درّهای بنام درّه کوپر،
 • 3:23 - 3:25
  اونا فرار کردند و پنهان شدند، در شبکه پیچ و خم دار و تار عنکبوتی درّهای بنام درّه کوپر،
 • 3:25 - 3:28
  و از سال ۱۶۰۰ به بعد اونجا موندند. اساساً به همون شکلی که همیشه بودند.
 • 3:28 - 3:32
  و از سال ۱۶۰۰ به بعد اونجا موندند. اساساً به همون شکلی که همیشه بودند.
 • 3:32 - 3:35
  دومین موضوع قابل توجه درباره Tarahumara یه موضوعه با قدمت ۷۰، ۸۰ سال--
 • 3:35 - 3:38
  دومین موضوع قابل توجه درباره Tarahumara یه موضوعه با قدمت ۷۰، ۸۰ سال--
 • 3:38 - 3:40
  دومین موضوع قابل توجه درباره Tarahumara یه موضوعه با قدمت ۷۰، ۸۰ سال--
 • 3:40 - 3:42
  این آدما دوی ماراتون ندارن، بلکه دوی مگا-ماراتون دارن.
 • 3:42 - 3:44
  اونا ۴۲کیلومتر نمیدوند بلکه ۱۶۰ تا ۲۴۰کیلومتر به یکباره میدوند، و ظاهرا بدون هیچ آسیبی یا مشکلی.
 • 3:44 - 3:47
  اونا ۴۲کیلومتر نمیدوند بلکه ۱۶۰ تا ۲۴۰کیلومتر به یکباره میدوند، و ظاهرا بدون هیچ آسیبی یا مشکلی.
 • 3:47 - 3:50
  اونا ۴۲کیلومتر نمیدوند بلکه ۱۶۰ تا ۲۴۰کیلومتر به یکباره میدوند، و ظاهرا بدون هیچ آسیبی یا مشکلی.
 • 3:50 - 3:52
  آخرین مورد قابل توجه اینه که همه چیزهایی که ما اینروزها در موردش صحبت میکنیم،
 • 3:52 - 3:54
  آخرین مورد قابل توجه اینه که همه چیزهایی که ما اینروزها در موردش صحبت میکنیم،
 • 3:54 - 3:56
  چیزهایی که ما سعی در طرحش داریم، و با استفاده از تکنولوژی وقدرت ذهن سعی درحل اونها داریم--
 • 3:56 - 3:59
  چیزهایی که ما سعی در طرحش داریم، و با استفاده از تکنولوژی وقدرت ذهن سعی درحل اونها داریم--
 • 3:59 - 4:01
  چیزهایی نظیر بیماریهای قلبی، کلسترول، سرطان، جرائم، جنگها، وحشیگری و افسردگی بالینی--
 • 4:01 - 4:04
  چیزهایی نظیر بیماریهای قلبی، کلسترول، سرطان، جرائم، جنگها، وحشیگری و افسردگی بالینی--
 • 4:04 - 4:07
  همه این چیزا-- باید بگم Tarahumara نمیدونن شما درباره چی صحبت میکنید.
 • 4:07 - 4:09
  اونا از همه این بیماریها رها هستند.خب، این به چی ربط داره؟
 • 4:09 - 4:11
  اونا از همه این بیماریها رها هستند.خب، این به چی ربط داره؟
 • 4:11 - 4:13
  اونا از همه این بیماریها رها هستند.خب، این به چی ربط داره؟
 • 4:13 - 4:15
  دوباره ما داریم درباره "دگرباشها" حرف میزنیم.
 • 4:15 - 4:17
  حتما دلایل و عواملی اونجا درکار بودهاند.
 • 4:17 - 4:19
  تیمهایی از دانشمندان در دانشگاه هاروارد و یوتا هستند که
 • 4:19 - 4:21
  تیمهایی از دانشمندان در دانشگاه هاروارد و یوتا هستند که
 • 4:21 - 4:23
  دارن سعی میکنند بفهمند Tarahumaraچه چیزی را از ازل میدانستند؟
 • 4:23 - 4:26
  دارن سعی میکنند بفهمند Tarahumaraچه چیزی را از ازل میدانستند؟
 • 4:26 - 4:29
  اونها دارن تلاش میکنن به راز این قبیله پی ببرند.
 • 4:29 - 4:32
  و دوباره یه راز نهفته در یک راز دیگر.
 • 4:32 - 4:35
  شاید جواب به معمای Derartu Tuluو Tarahumaraدر ۳راز دیگر نهفته اند که بترتیب زیرند:
 • 4:35 - 4:38
  شاید جواب به معمای Derartu Tuluو Tarahumaraدر ۳راز دیگر نهفته اند که بترتیب زیرند:
 • 4:38 - 4:40
  ۳ مورده -- اگه شما فکر میکنید که جواب رو میدونید، بیایید بالا و میکروفون رو بگیرید،
 • 4:40 - 4:42
  چون هیچکس دیگری جواب را نمیداند.
 • 4:42 - 4:45
  و اگر جواب را میدانید، شما باهوشترین فرد روی زمین هستید.
 • 4:45 - 4:47
  معمای شماره ۱اینه: ۲میلیون سال پیش ابعاد مغز انسان بسیار بزرگ شد.
 • 4:47 - 4:50
  معمای شماره ۱اینه: ۲میلیون سال پیش ابعاد مغز انسان بسیار بزرگ شد.
 • 4:50 - 4:52
  آوسترالوپیتکوس یک مغز کوچک باندازه فندق داشت.
 • 4:52 - 4:54
  ناگهان بشر سر و کلش پیدا شد -- هومو ارکتوس -- با کلهی گنده خربزهای شکل.
 • 4:54 - 4:56
  ناگهان بشر سر و کلش پیدا شد -- هومو ارکتوس -- با کلهی گنده خربزهای شکل.
 • 4:56 - 4:58
  برای داشتن مغزی با آن ابعاد، نیاز به یک منبع تولید انرژی کالوریک متراکم هست.
 • 4:58 - 5:01
  برای داشتن مغزی با آن ابعاد، نیاز به یک منبع تولید انرژی کالوریک متراکم هست.
 • 5:01 - 5:03
  به عبارتی دیگر بشر اولیه از حیوانات مرده تغذیه میکردند، در اینمورد شکی نیست.
 • 5:03 - 5:05
  به عبارتی دیگر بشر اولیه از حیوانات مرده تغذیه میکردند، در اینمورد شکی نیست.
 • 5:05 - 5:07
  تنها مشکل اینجاست که اولین ابزار نوکتیز کشف شده در طبیعت، مربوط به ۲۰۰هزار سال پیش میباشد.
 • 5:07 - 5:10
  تنها مشکل اینجاست که اولین ابزار نوکتیز کشف شده در طبیعت، مربوط به ۲۰۰هزار سال پیش میباشد.
 • 5:10 - 5:13
  پس چیزی حدود ۲میلیون سال، ما داریم حیوانات رو بدون هیچ سلاحی میکشیم.
 • 5:13 - 5:16
  پس چیزی حدود ۲میلیون سال، ما داریم حیوانات رو بدون هیچ سلاحی میکشیم.
 • 5:16 - 5:18
  این بدین معنا نیست که ما از قدرتمون استفاده میکردیم و ما قویترین موجودات جنگل بودیم.
 • 5:18 - 5:20
  این بدین معنا نیست که ما از قدرتمون استفاده میکردیم و ما قویترین موجودات جنگل بودیم.
 • 5:20 - 5:22
  هر حیوان دیگری از ما قویتره. اونها دندان دارند، پنجه دارند، چابکند و سریع.
 • 5:22 - 5:25
  هر حیوان دیگری از ما قویتره. اونها دندان دارند، پنجه دارند، چابکند و سریع.
 • 5:25 - 5:28
  ما فکر میکنیم حسین بولت(قویترین دونده جهان) سریعه. ولی یه سنجاب میتونه اونو بذاره توی جیبش.
 • 5:28 - 5:30
  ما اصلا سریع نیستیم. میشه یه بازی الیمپیکی با اون ترتیب داد:
 • 5:30 - 5:32
  یه سنجاب رو رها کرده و بگیم هرکی سنجاب رو بگیره، بهش مدال طلا میدیدم.
 • 5:32 - 5:35
  یه سنجاب رو رها کرده و بگیم هرکی سنجاب رو بگیره، بهش مدال طلا میدیدم.
 • 5:35 - 5:38
  پس نه سلاحی، نه سرعت قابل ملاحظهای،نه قدرتی، نه پنجه یا دندانی.
 • 5:38 - 5:41
  ما چطور این حیوانات رو میکشتیم؟معمای شماره۱.
 • 5:41 - 5:43
  معمای شماره ۲: زنان مدتهاست که در الیمپیک شرکت دارن،
 • 5:43 - 5:46
  معمای شماره ۲: زنان مدتهاست که در الیمپیک شرکت دارن،
 • 5:46 - 5:48
  اما چیزی که درباره قهرمان دوی سرعت زنان قابل توجه اینه -- همشون ضد حالند. افتضاح اند.
 • 5:48 - 5:50
  اما چیزی که درباره قهرمان دوی سرعت زنان قابل توجه اینه -- همشون ضد حالند. افتضاح اند.
 • 5:50 - 5:52
  هیچ زن سریعی روی سیاره ما نیست، و هرگز نبوده.
 • 5:52 - 5:54
  هیچ زن سریعی روی سیاره ما نیست، و هرگز نبوده.
 • 5:54 - 5:57
  سریعترین زنی که تا بحال دویده، رکورد ۱،۵کیلومتر در ۴،۱۵ ثانیه داره.
 • 5:57 - 5:59
  میتونم یه سنگ پرت کنم که بخوره به یه بچه مدرسهای که داره از ۴،۵ثانیه سریع تر میدود.
 • 5:59 - 6:01
  میتونم یه سنگ پرت کنم که بخوره به یه بچه مدرسهای که داره از ۴،۵ثانیه سریع تر میدود.
 • 6:01 - 6:03
  معلوم نیست شما خانوما چرا اینقدر واقعا آهسته میدوید. (خنده)
 • 6:03 - 6:05
  معلوم نیست شما خانوما چرا اینقدر واقعا آهسته میدوید. (خنده)
 • 6:05 - 6:08
  ولی شما در ماراتون همونطور که گفتم شرکت میکنید --
 • 6:08 - 6:10
  البته شما الان ۲۰ سالی هست که اجازه شرکت در ماراتون رو پیدا کردید.
 • 6:10 - 6:12
  چون قبل از دهه ۱۹۸۰ علوم پزشکی به این نتیجه رسیده بود که اگه یه زن ۴۲ کیلومتر بدود --
 • 6:12 - 6:15
  چون قبل از دهه ۱۹۸۰ علوم پزشکی به این نتیجه رسیده بود که اگه یه زن ۴۲ کیلومتر بدود --
 • 6:15 - 6:17
  آیا کسی میدونه چه اتفاقی میافته اگه یک زن ۴۲کیلومتر بدود؟
 • 6:17 - 6:21
  چرا ورود زنها به ماراتون قبل از دهه ۱۹۸۰ ممنوع بود؟
 • 6:21 - 6:24
  (از تماشاچیان: رحمش پاره میشه.) رحمش پاره میشه.
 • 6:24 - 6:26
  بله، در اون صورت ارگان زاینده شما پاره میشود.
 • 6:26 - 6:29
  رحم از بدن میاد بیرون.
 • 6:29 - 6:31
  حالا من در ماراتونهای زیادی بودم، و هنوز که چیزی ندیدم.(خنده)
 • 6:31 - 6:33
  حالا من در ماراتونهای زیادی بودم، و هنوز که چیزی ندیدم.(خنده)
 • 6:33 - 6:36
  حالا من در ماراتونهای زیادی بودم، و هنوز که چیزی ندیدم.(خنده)
 • 6:36 - 6:39
  پس الان ۲۰سالیه که به بانوان اجازه شرکت در ماراتون داده شده.
 • 6:39 - 6:41
  در این منحنی کوتاه زمانی شما خانوما از پارگی ارگان
 • 6:41 - 6:44
  در این منحنی کوتاه زمانی شما خانوما از پارگی ارگان
 • 6:44 - 6:46
  به این واقعیت رسیدین که فقط ۱۰ دقیقه از اولین مرد رکورد دار جهان عقبترید.
 • 6:46 - 6:48
  به این واقعیت رسیدین که فقط ۱۰ دقیقه از اولین مرد رکورد دار جهان عقبترید.
 • 6:48 - 6:50
  و بعد به بیشتر از ۴۲کیلومتر میرید، مرزی که علوم پزشکی حتا به ما مردان هشدار میده که خطر جانی در پی داره.
 • 6:50 - 6:53
  و بعد به بیشتر از ۴۲کیلومتر میرید، مرزی که علوم پزشکی حتا به ما مردان هشدار میده که خطر جانی در پی داره.
 • 6:53 - 6:55
  یادتونه باشه Pheidippides(کسیکه پس ازپیروزی یونان بر پارسیان دوید تاخبر پیروزی را برساند)بعد از ۴۲کیلومتر دویدن مرد.
 • 6:55 - 6:57
  وقتی به ۸۰ تا ۱۶۰ کیلومتر میرسی ناگهان بازی عوض میشه.
 • 6:57 - 6:59
  وقتی به ۸۰ تا ۱۶۰ کیلومتر میرسی ناگهان بازی عوض میشه.
 • 6:59 - 7:02
  میتونید دوندهگانی مثل Ann Trason یا Nikki Kimball یا Jenn Shelton در نظر بگیرید
 • 7:02 - 7:05
  بعد با هر کسی دیگر از هرجای دنیا بینشون یه مسابقه ۸۰ تا ۱۶۰ کیلومتری بگذارید
 • 7:05 - 7:07
  در این حالت پیشبینی اینکه کی برنده میشه، مثل انداختن سکه است.
 • 7:07 - 7:09
  يه مثال میزنم. چند سال پیش Emily Baerبرای شرکت در مسابقه ای نامنویسی کرد بنام
 • 7:09 - 7:11
  يه مثال میزنم. چند سال پیش Emily Baerبرای شرکت در مسابقه ای نامنویسی کرد بنام
 • 7:11 - 7:13
  "Hardrock 100"که از اسمش پیداست چه مسابقهای هست.
 • 7:13 - 7:16
  "Hardrock 100"که از اسمش پیداست چه مسابقهای هست.
 • 7:16 - 7:18
  ۴۸ ساعت به شما وقت میدن که اونو به پایان برسانید.
 • 7:18 - 7:20
  که خب Emily Baer -- بین ۵۰۰نفر--بین ۱۰نفر برتر نفر ۸ام شد،
 • 7:20 - 7:22
  که خب Emily Baer -- بین ۵۰۰نفر--بین ۱۰نفر برتر نفر ۸ام شد،
 • 7:22 - 7:24
  درحالیکه او در هر ایستگاه کمکرسانی توقف میکرد تا به کودکش شیر بده--
 • 7:24 - 7:27
  درحالیکه او در هر ایستگاه کمکرسانی توقف میکرد تا به کودکش شیر بده--
 • 7:27 - 7:29
  و با عین حال از ۴۹۲ نفر دیگه جلوتر بود.
 • 7:29 - 7:31
  آخرین معما: چرا زنان هرچه فاصله طولانیتر میشه، قویتر میشوند؟
 • 7:31 - 7:33
  آخرین معما: چرا زنان هرچه فاصله طولانیتر میشه، قویتر میشوند؟
 • 7:33 - 7:35
  این سومین معماست:
 • 7:35 - 7:38
  در دانشگاه یوتا، شروع کردند به یاداشت کردن سنی که افراد مختلف از دویدن ماراتون دست میکشند.
 • 7:38 - 7:40
  در دانشگاه یوتا، شروع کردند به یاداشت کردن سنی که افراد مختلف از دویدن ماراتون دست میکشند.
 • 7:40 - 7:42
  ودریافتند که اگر از سن ۱۹سالگی شروع به تمرین دوی ماراتون کنید، سرعت شما سال به سال بیشترمیشه،
 • 7:42 - 7:44
  ودریافتند که اگر از سن ۱۹سالگی شروع به تمرین دوی ماراتون کنید، سرعت شما سال به سال بیشترمیشه،
 • 7:44 - 7:46
  ودریافتند که اگر از سن ۱۹سالگی شروع به تمرین دوی ماراتون کنید، سرعت شما سال به سال بیشترمیشه،
 • 7:46 - 7:48
  تا به سن ۲۷ سالگی برسید. و سپس بعد از آن با گذر زمان از فعالیتتان کم میشود.
 • 7:48 - 7:50
  تا به سن ۲۷ سالگی برسید. و سپس بعد از آن با گذر زمان از فعالیتتان کم میشود.
 • 7:50 - 7:52
  تا به سن ۲۷ سالگی برسید. و سپس بعد از آن با گذر زمان از فعالیتتان کم میشود.
 • 7:52 - 7:54
  و کندتر و کندتر میشوید، تا زمانیکه بتدریج برمیگردید به سرعت ۱۹سالگیتان.
 • 7:54 - 7:57
  و کندتر و کندتر میشوید، تا زمانیکه بتدریج برمیگردید به سرعت ۱۹سالگیتان.
 • 7:57 - 7:59
  پس حدود ۷ تا ۸ سال زمان میبره تا به اوج برسید، بعد بتدریج از اوج پایین میاید،
 • 7:59 - 8:01
  پس حدود ۷ تا ۸ سال زمان میبره تا به اوج برسید، بعد بتدریج از اوج پایین میاید،
 • 8:01 - 8:04
  تا زمانیکه دوباره به حد سرعت اولیهتان میرسید
 • 8:04 - 8:07
  شاید فکر کنید ۸سال دوباره طول میکشه تا باز به اوج سرعت برسید،
 • 8:07 - 8:10
  شاید هم ۱۰سال-- نه! ۴۵ سال طول میکشه.
 • 8:10 - 8:12
  زنان و مردان ۶۰ ساله با سرعتی میدوند که در سن ۱۹ سالگی میدویدند.
 • 8:12 - 8:15
  زنان و مردان ۶۰ ساله با سرعتی میدوند که در سن ۱۹ سالگی میدویدند.
 • 8:15 - 8:18
  حالا من از شما میخوام یک ورزش شبیه این مثال بزنید--
 • 8:18 - 8:22
  ولی نه گلف لطفاً، بلکه چیزی سختتر-- که در سن پیری به اندازه سنین جوانی بازدهی دارد.
 • 8:22 - 8:24
  ولی نه گلف لطفاً، بلکه چیزی سختتر-- که در سن پیری به اندازه سنین جوانی بازدهی دارد.
 • 8:24 - 8:27
  ولی نه گلف لطفاً، بلکه چیزی سختتر-- که در سن پیری به اندازه سنین جوانی بازدهی دارد.
 • 8:27 - 8:29
  پس این ۳ معما پیش روی شماست.
 • 8:29 - 8:31
  آیا در این پازل، قطعهای وجود داره که همه این سوالها رو جواب بده؟
 • 8:31 - 8:33
  آیا در این پازل، قطعهای وجود داره که همه این سوالها رو جواب بده؟
 • 8:33 - 8:35
  باید محتاط باشید، وقتی که کسی به ما قبل تاریخ نگاه میکنه و سعی داره به شما یک جواب کامل رو بده،
 • 8:35 - 8:38
  باید محتاط باشید، وقتی که کسی به ما قبل تاریخ نگاه میکنه و سعی داره به شما یک جواب کامل رو بده،
 • 8:38 - 8:40
  باید محتاط باشید، وقتی که کسی به ما قبل تاریخ نگاه میکنه و سعی داره به شما یک جواب کامل رو بده،
 • 8:40 - 8:42
  باید محتاط باشید، وقتی که کسی به ما قبل تاریخ نگاه میکنه و سعی داره به شما یک جواب کامل رو بده،
 • 8:42 - 8:44
  ولی من این رو به شما پیشنهاد میکنم:
 • 8:44 - 8:46
  اگه این قطعه رو به این پازل ناتموم اضافه کنید، ناگهان میبینید که یک تصویر منسجم رو به شما میده.
 • 8:46 - 8:49
  اگه این قطعه رو به این پازل ناتموم اضافه کنید، ناگهان میبینید که یک تصویر منسجم رو به شما میده.
 • 8:49 - 8:51
  اگه تعجّب میکنید که چرا قبیلهTarahumara با هم نمیجنگند و یا چرا از بیماریهای قلبی نمیمیرند،
 • 8:51 - 8:53
  اگه تعجّب میکنید که چرا قبیلهTarahumara با هم نمیجنگند و یا چرا از بیماریهای قلبی نمیمیرند،
 • 8:53 - 8:56
  چرا یه زن بیچاره اتیوپیایی بنام Derartu Tuluمیتونه همزمان با احساسترین و درعینحال قابل رقابتترین باشه،
 • 8:56 - 8:59
  چرا یه زن بیچاره اتیوپیایی بنام Derartu Tuluمیتونه همزمان با احساسترین و درعینحال قابل رقابتترین باشه،
 • 8:59 - 9:01
  و اینکه چرا ما قادر بودیم غذامون رو بدون داشتن هیچ سلاحی بیابیم؟
 • 9:01 - 9:03
  و اینکه چرا ما قادر بودیم غذامون رو بدون داشتن هیچ سلاحی بیابیم؟
 • 9:03 - 9:05
  شاید به این خاطر بوده که ما انسانها، همونقدر که دوست داریم خودمون رو موجود برتر بدونیم،
 • 9:05 - 9:08
  شاید به این خاطر بوده که ما انسانها، همونقدر که دوست داریم خودمون رو موجود برتر بدونیم،
 • 9:08 - 9:10
  درواقع چیزی جز یه دسته سگ شکاری نبودیم.
 • 9:10 - 9:12
  درواقع چیزی جز یه دسته سگ شکاری نبودیم.
 • 9:12 - 9:14
  شاید واقعا ما مثل یه دسته حیوانات شکارچی بودهایم.
 • 9:14 - 9:16
  شاید واقعا ما مثل یه دسته حیوانات شکارچی بودهایم.
 • 9:16 - 9:18
  چون تنها وجه تمایز ما در حیات وحش-- دوباره میگم، دندان، چنگال یا حتا سرعت ما نیست--
 • 9:18 - 9:20
  چون تنها وجه تمایز ما در حیات وحش-- دوباره میگم، دندان، چنگال یا حتا سرعت ما نیست--
 • 9:20 - 9:23
  تنها چیزی که ما واقعا، واقعا خوب انجام میدیم، عرق کردنه.
 • 9:23 - 9:26
  ما واقعا در عرق کردن و بدبو بودن سرآمدیم.
 • 9:26 - 9:29
  ما از همه پستنداران روی زمین بهتر عرق میکنیم.
 • 9:29 - 9:31
  ولی فایده این ناراحتی اجتماعی اینه که وقتی نوبت به دویدن
 • 9:31 - 9:33
  ولی فایده این ناراحتی اجتماعی اینه که وقتی نوبت به دویدن
 • 9:33 - 9:35
  ولی فایده این ناراحتی اجتماعی اینه که وقتی نوبت به دویدن
 • 9:35 - 9:38
  توی هوای داغ، در یک مسیر دور میرسه، ما عالی هستیم، بهترین روی زمین هستیم.
 • 9:38 - 9:41
  توی هوای داغ، در یک مسیر دور میرسه، ما عالی هستیم، بهترین روی زمین هستیم.
 • 9:41 - 9:43
  مثلا اگه یه اسب رو در یک روز داغ بیرون ببرید، بعد از ۷، ۸کیلومتر دویدن ۲راه پیش روی اون هست.
 • 9:43 - 9:45
  مثلا اگه یه اسب رو در یک روز داغ بیرون ببرید، بعد از ۷، ۸کیلومتر دویدن ۲راه پیش روی اون هست.
 • 9:45 - 9:48
  یا باید نفس بکشه، یا باید خودشو خنک کنه، ولی نمیتونه همزمان این ۲کار رو انجام بعده -- ما ولی میتونیم.
 • 9:48 - 9:50
  یا باید نفس بکشه، یا باید خودشو خنک کنه، ولی نمیتونه همزمان این ۲کار رو انجام بعده -- ما ولی میتونیم.
 • 9:50 - 9:53
  پس اگه ما واقعاً یه دسته حیوانات شکاری بودیم چی؟
 • 9:53 - 9:57
  اگه ما به این صورت تکامل یافتهایم چی؟ که بتونیم در یک گروه باهم باشیم،
 • 9:57 - 9:59
  اگه ما به این صورت تکامل یافتهایم چی؟ که بتونیم در یک گروه باهم باشیم،
 • 9:59 - 10:02
  بریم توی صحراهای آفریقا، یه بز کوهی رو زیر نظر بگیریم، و گروهی بریم واونقدر اونو دنبال کنیم تا بمیره؟
 • 10:02 - 10:05
  بریم توی صحراهای آفریقا، یه بز کوهی رو زیر نظر بگیریم، و گروهی بریم واونقدر اونو دنبال کنیم تا بمیره؟
 • 10:05 - 10:07
  این تموم کاریه که ما میتونستیم انجام بدیم؛ میتونستیم واقعا مسیر زیادی رو در یه روز داغ بدویم.
 • 10:07 - 10:09
  این تموم کاریه که ما میتونستیم انجام بدیم؛ میتونستیم واقعا مسیر زیادی رو در یه روز داغ بدویم.
 • 10:09 - 10:12
  خب اگه این درست باشه، یه سری چیزای دیگه هم باید به طبع اون درست باشه.
 • 10:12 - 10:15
  کلید بودن در یه رده شکارچی، همین "رده" یا گروه است.
 • 10:15 - 10:17
  اگه بخواید به تنهایی به شکار یه بز کوهی برید، شرط میبندم اونجا ۲ جنازه خواهد بود.
 • 10:17 - 10:20
  اگه بخواید به تنهایی به شکار یه بز کوهی برید، شرط میبندم اونجا ۲ جنازه خواهد بود.
 • 10:20 - 10:22
  شما به یه دسته از افراد نیاز دارید که بتونید موفق شید.
 • 10:22 - 10:24
  به اون ۶۴، ۶۵سالهها که گفتم، نیاز دارید، کسانی که این کار رو مدتهاست انجام میدن
 • 10:24 - 10:26
  به اون ۶۴، ۶۵سالهها که گفتم، نیاز دارید، کسانی که این کار رو مدتهاست انجام میدن
 • 10:26 - 10:28
  و برای اینکه بفهمید کدوم بز رو میخواید هدف قرار بدید.
 • 10:28 - 10:31
  گله ازهم پراکنده میشه و دوباره جمع میشه. به یه حرفهای نیاز دارید که عضوی از گروه باشه.
 • 10:31 - 10:33
  گله ازهم پراکنده میشه و دوباره جمع میشه. به یه حرفهای نیاز دارید که عضوی از گروه باشه.
 • 10:33 - 10:35
  اونا نیموتونن یه ۱۶کیلومتر عقبتر باشن.
 • 10:35 - 10:37
  شما به زنان و جوانان هم نیاز دارید چراکه ۲ بار در زندگی، انسان، از پروتین حیوانی بهره میبره؛
 • 10:37 - 10:40
  شما به زنان و جوانان هم نیاز دارید چراکه ۲ بار در زندگی، انسان، از پروتین حیوانی بهره میبره؛
 • 10:40 - 10:43
  وقتی که مادر شیرده هستی و وقتی که جوان درحال رشدی.
 • 10:43 - 10:45
  فایدهای نداره که بز اونجا افتاده و مرده باشه وافرادی که میخوان بخورنش۸کیلومتر دورتر از اون باشن.
 • 10:45 - 10:47
  فایدهای نداره که بز اونجا افتاده و مرده باشه وافرادی که میخوان بخورنش۸کیلومتر دورتر از اون باشن.
 • 10:47 - 10:49
  اونا باید بخشی از گروه باشن.
 • 10:49 - 10:51
  به اون ۲۷سالههای قوی، که در اوج قدرتشونند نیاز دارید که شکار رو زمین بزنه،
 • 10:51 - 10:53
  به اون ۲۷سالههای قوی، که در اوج قدرتشونند نیاز دارید که شکار رو زمین بزنه،
 • 10:53 - 10:55
  و به نوجوانها هم نیاز هست که همه آنچه که اونجا داره اتفاق میفته رو یاد بگیرند.
 • 10:55 - 10:57
  و به نوجوانها هم نیاز هست که همه آنچه که اونجا داره اتفاق میفته رو یاد بگیرند.
 • 10:57 - 10:59
  گروه با هم میماند.
 • 10:59 - 11:02
  چیز دیگری که باید درباره این گروه صدق کنه: این گروه نمیتونه فقط مادیگرا باشه.
 • 11:02 - 11:05
  شما نمیتونید گروه رو همینطوری بیانگیزه اینور اونور بدوانید، که بز رو بترسونید.
 • 11:05 - 11:08
  گروه، نمیتونه یه گروه دلخور باشه. نمیتونه کینهتوزی داشته باشه.
 • 11:08 - 11:10
  مثلا بگه"من دنبال بز اون یارو نمیرم. اون منو دلخور کرده. بذار خودش بره دنبال بزش."
 • 11:10 - 11:12
  مثلا بگه"من دنبال بز اون یارو نمیرم. اون منو دلخور کرده. بذار خودش بره دنبال بزش."
 • 11:12 - 11:15
  گروه باید قادر باشه پا روی خودخواهیهاش بگذاره،باهم همکاری کنه و به جلو بره.
 • 11:15 - 11:17
  گروه باید قادر باشه پا روی خودخواهیهاش بگذاره،باهم همکاری کنه و به جلو بره.
 • 11:17 - 11:20
  آنچه که در آخر بهش میرسیم یه فرهنگ شبیه قبیلهTarahumara است --
 • 11:20 - 11:22
  آنچه که در آخر بهش میرسیم یه فرهنگ شبیه قبیلهTarahumara است --
 • 11:22 - 11:24
  آنچه که در آخر بهش میرسیم یه فرهنگ شبیه قبیلهTarahumara است --
 • 11:24 - 11:26
  قبیلهای که از عصر سنگی تابحال تغییر نکرده.
 • 11:26 - 11:28
  قبیلهای که از عصر سنگی تابحال تغییر نکرده.
 • 11:28 - 11:30
  این واقعا یه پاسخ قانع کننده است که
 • 11:30 - 11:32
  شاید Tarahumaraها دارن کاری رو میکنن که ما ۲میلیون سال پیش میکردیم.
 • 11:32 - 11:35
  شاید Tarahumaraها دارن کاری رو میکنن که ما ۲میلیون سال پیش میکردیم.
 • 11:35 - 11:38
  و درواقع این ما هستیم که از مسیر بیرون رفتیم.
 • 11:38 - 11:41
  ما به دویدن مثل یه چیز غریب نگاه میکنیم،
 • 11:41 - 11:44
  شما به این خاطر جریمه میشید که شب قبل پیتزا میخورید.
 • 11:44 - 11:46
  ولی شاید هم یه جور دیگه باشه. شاید ما این ارجحیت طبیعی که داشتیم رو تباه کردیم.
 • 11:46 - 11:49
  ولی شاید هم یه جور دیگه باشه. شاید ما این ارجحیت طبیعی که داشتیم رو تباه کردیم.
 • 11:49 - 11:51
  ولی شاید هم یه جور دیگه باشه. شاید ما این ارجحیت طبیعی که داشتیم رو تباه کردیم.
 • 11:51 - 11:54
  ما چطور تباهش کردیم؟ اساسا ما چطور چیزی رو تباه میکنیم؟
 • 11:54 - 11:56
  ما سعی میکنیم هرچیزی رو تبدیل به پول کنیم.
 • 11:56 - 11:58
  سعی میکنیم بسته بندیش کنیم، کاری کنیم بهتر به نظر بیاد، و بعد آنرا به مردم میفروشیم.
 • 11:58 - 12:00
  سعی میکنیم بسته بندیش کنیم، کاری کنیم بهتر به نظر بیاد، و بعد آنرا به مردم میفروشیم.
 • 12:00 - 12:02
  و اتفاقی که افتاد اینبود ما شروع به اختراع و تولید این چیزای فانتزی و گرم ونرم کردیم.
 • 12:02 - 12:04
  و اتفاقی که افتاد اینبود ما شروع به اختراع و تولید این چیزای فانتزی و گرم ونرم کردیم.
 • 12:04 - 12:07
  که دویدن رو بهتر میکنه، و اسمش روی گذاشتیم "کفش دوندگی".
 • 12:07 - 12:10
  دلیل اینکه من شخصا از کفش دو بیزار شدم اینه که يه میلیون تا ازشون خریدم ولی همشون بمن آسیب رسوندن.
 • 12:10 - 12:13
  دلیل اینکه من شخصا از کفش دو بیزار شدم اینه که يه میلیون تا ازشون خریدم ولی همشون بمن آسیب رسوندن.
 • 12:13 - 12:15
  و من فکرمیکنم اگه دوندهای اینجاست--
 • 12:15 - 12:17
  و من یه صحبت کوتاه با کارول داشتم؛
 • 12:17 - 12:20
  ما ۲دقیقه در پشت صحنه با هم صحبت کردیم، اون میخواد در باره التهاب کف پا صحبت کنه.
 • 12:20 - 12:23
  اگه با یه دونده صحبت کنید، مطمئنم ظرف ۲دقیقه صحبت بر سر آسیب میشه.
 • 12:23 - 12:25
  اگه با یه دونده صحبت کنید، مطمئنم ظرف ۲دقیقه صحبت بر سر آسیب میشه.
 • 12:25 - 12:28
  خب اگه بشر دونده بوده، اگه این تنها مشخصه ما در طبیعت بوده،
 • 12:28 - 12:31
  پس چرا ما اینقدر در دوندگی بد هستیم؟ چرا ما مدام آسیب میبینیم؟
 • 12:31 - 12:33
  نکته جلب درباره دو و آسیبهای ناشی از آن اینه که این یک معضل جدید در زمان ماست.
 • 12:33 - 12:36
  نکته جلب درباره دو و آسیبهای ناشی از آن اینه که این یک معضل جدید در زمان ماست.
 • 12:36 - 12:38
  اگه شما افسانههای قومی و اجدادی رو بخونید، هر نوع دستان قدیمی و اسطورهای،
 • 12:38 - 12:40
  اگه شما افسانههای قومی و اجدادی رو بخونید، هر نوع دستان قدیمی و اسطورهای،
 • 12:40 - 12:42
  دو در اونها همراه با آزادی، سرزندگی، جوانی و توان ابدیست.
 • 12:42 - 12:45
  دو در اونها همراه با آزادی، سرزندگی، جوانی و توان ابدیست.
 • 12:45 - 12:47
  این فقط پدیدهای در زمان زندگی ماست که دو با ترس و درد همراه شده.
 • 12:47 - 12:49
  این فقط پدیدهای در زمان زندگی ماست که دو با ترس و درد همراه شده.
 • 12:49 - 12:51
  ژرونیمو همیشه میگفت"تنها دوستای من پاهام هستند. من فقط به اونا تکیه میکنم."
 • 12:51 - 12:54
  ژرونیمو همیشه میگفت"تنها دوستای من پاهام هستند. من فقط به اونا تکیه میکنم."
 • 12:54 - 12:56
  بههمینخاطر این آپاچی عادت داشت به ۸ کیلومتر در صحرا دویدن،
 • 12:56 - 12:58
  بههمینخاطر این آپاچی عادت داشت به ۸ کیلومتر در صحرا دویدن،
 • 12:58 - 13:00
  مبارزه تن به تن، دزدیدن یه سری اسب، و به سمت خانه راندن.
 • 13:00 - 13:02
  مبارزه تن به تن، دزدیدن یه سری اسب، و به سمت خانه راندن.
 • 13:02 - 13:04
  ژرونیمو هرگز نمیگفت،"اه، میدونی آشیل من --من خسته شدم. من باید این هفته مرخصی بگیرم."
 • 13:04 - 13:07
  ژرونیمو هرگز نمیگفت،"اه، میدونی آشیل من --من خسته شدم. من باید این هفته مرخصی بگیرم."
 • 13:07 - 13:09
  یا"من باید ترد میل بزنم. من یوگا نکردم. من آماده نیستم."
 • 13:09 - 13:12
  یا"من باید ترد میل بزنم. من یوگا نکردم. من آماده نیستم."
 • 13:12 - 13:14
  بشر همیشه میدوید و میدوید. ما اکنون اینجاایم و دارای تکنولوژی دیجیتال.
 • 13:14 - 13:16
  بشر همیشه میدوید و میدوید. ما اکنون اینجاایم و دارای تکنولوژی دیجیتال.
 • 13:16 - 13:18
  همه دانش ما از اونجا میاد که اجداد ما قادر بودند هرروز یه کار خارقالعاده انجام بدن،
 • 13:18 - 13:20
  همه دانش ما از اونجا میاد که اجداد ما قادر بودند هرروز یه کار خارقالعاده انجام بدن،
 • 13:20 - 13:22
  همه دانش ما از اونجا میاد که اجداد ما قادر بودند هرروز یه کار خارقالعاده انجام بدن،
 • 13:22 - 13:24
  که همانا تکیه به ران و پاهای برهنه خود بود برای دویدنهای طولانی.
 • 13:24 - 13:26
  که همانا تکیه به ران و پاهای برهنه خود بود برای دویدنهای طولانی.
 • 13:26 - 13:28
  خب ما دوباره چطور از اون نتیجه میگیریم؟
 • 13:28 - 13:30
  که من اینو به شما واگذر میکنم، اولین نکته اینه؛ همه بسته کفشها رو بگذارید کنار، همه حراجها، همه تبلیغاتها.
 • 13:30 - 13:33
  که من اینو به شما واگذر میکنم، اولین نکته اینه؛ همه بسته کفشها رو بگذارید کنار، همه حراجها، همه تبلیغاتها.
 • 13:33 - 13:35
  همه کفشهای بدبو رو کنار بگذارید.
 • 13:35 - 13:37
  تمرکز روی ماراتونهای شهری رو کنار بگذارید، که اگه ۴ ساعت انجام بدید، قبول نیست.
 • 13:37 - 13:40
  تمرکز روی ماراتونهای شهری رو کنار بگذارید، که اگه ۴ ساعت انجام بدید، قبول نیست.
 • 13:40 - 13:42
  ولی اگه ۳:۵۹:۵۹ انجام بدید اونوقت شما عالی هستید،چون قادر خواهیدبود دریک مسابقه دیگر هم شرکت کنید.
 • 13:42 - 13:44
  ولی اگه ۳:۵۹:۵۹ انجام بدید اونوقت شما عالی هستید،چون قادر خواهیدبود دریک مسابقه دیگر هم شرکت کنید.
 • 13:44 - 13:47
  ما باید به حس بازی و هیجان و به قول من برهنهگی برگردیم.
 • 13:47 - 13:50
  ما باید به حس بازی و هیجان و به قول من برهنهگی برگردیم.
 • 13:50 - 13:52
  همون حسی که Tarahumaraرو تبدیل به سالمترین و آرامترین قبیله در زمان ما کرده.
 • 13:52 - 13:55
  همون حسی که Tarahumaraرو تبدیل به سالمترین و آرامترین قبیله در زمان ما کرده.
 • 13:55 - 13:57
  خب سودش چیه؟ حالا این کارا رو بکنیم که چی؟
 • 13:57 - 14:00
  آیا فقط برای اینکه بستنی Haagen-Dazs که دیشب خوردید رو بسوزانید؟
 • 14:00 - 14:03
  ولی شاید سودهای دیگری هم برای ما داشته باشه.
 • 14:03 - 14:06
  بدون اینکه در این باره خیلی تعصب بخرج بدی، جهانی راتصور کن
 • 14:06 - 14:08
  بدون اینکه در این باره خیلی تعصب بخرج بدی، جهانی راتصور کن
 • 14:08 - 14:10
  که هرکسی میتونه بره بیرون باعلاقه به نوعی تمرین ورزشی،
 • 14:10 - 14:12
  که هرکسی میتونه بره بیرون باعلاقه به نوعی تمرین ورزشی،
 • 14:12 - 14:15
  که باعث رلکس شدن بهتر، آرام شدن بیشتر، سالمتر بودن، سوزاندن استرسها میشه--
 • 14:15 - 14:17
  که باعث رلکس شدن بهتر، آرام شدن بیشتر، سالمتر بودن، سوزاندن استرسها میشه--
 • 14:17 - 14:19
  که باعث رلکس شدن بهتر، آرام شدن بیشتر، سالمتر بودن، سوزاندن استرسها میشه--
 • 14:19 - 14:21
  جایی که بعکس اداره، به خشم ودیوانهگی ختم نمیشه، وقتی بیای خانه یه عالمه استرس روسرت خراب نشده.
 • 14:21 - 14:23
  جایی که بعکس اداره، به خشم ودیوانهگی ختم نمیشه، وقتی بیای خانه یه عالمه استرس روسرت خراب نشده.
 • 14:23 - 14:26
  شاید جایی بین آنچه اکنون هستیم و آنچه Tarahumara همیشه بودهاند.
 • 14:26 - 14:29
  شاید جایی بین آنچه اکنون هستیم و آنچه Tarahumara همیشه بودهاند.
 • 14:29 - 14:31
  نمیگم بیاید برگردیم به دره کوپر، و از غلات و ذرت تغذیه کنیم، که غذای برتر Tarahumaraست،
 • 14:31 - 14:34
  نمیگم بیاید برگردیم به دره کوپر، و از غلات و ذرت تغذیه کنیم، که غذای برتر Tarahumaraست،
 • 14:34 - 14:36
  ولی شاید یه چیزی مابین ایندو.
 • 14:36 - 14:38
  و اگه ما به آن چیز، زمانی پی ببریم،
 • 14:38 - 14:41
  شاید بتونیم یه جایزه نوبل رو از آن خود کنیم.
 • 14:41 - 14:44
  چراکه اگه کسی بتونه راهی رو پیدا کنه که اون توانایی طبیعی ما روی بازسازی کنه،
 • 14:44 - 14:46
  چراکه اگه کسی بتونه راهی رو پیدا کنه که اون توانایی طبیعی ما روی بازسازی کنه،
 • 14:46 - 14:48
  چیزی که ما تقریبا در تمام مدت حضورمان بر روی زمین، از آن لذت بردیم،
 • 14:48 - 14:50
  چیزیکه ما ازش لذت بردیم تا سالهای ۱۹۷۰ اینطورا،
 • 14:50 - 14:52
  فایده آن چه از لحاظ اجتماعی، چه جسمی، چه سیاسی یا پزشکی میتونه حیرتانگیز باشه.
 • 14:52 - 14:55
  فایده آن چه از لحاظ اجتماعی، چه جسمی، چه سیاسی یا پزشکی میتونه حیرتانگیز باشه.
 • 14:55 - 14:57
  فایده آن چه از لحاظ اجتماعی، چه جسمی، چه سیاسی یا پزشکی میتونه حیرتانگیز باشه.
 • 14:57 - 15:00
  بتدریج دارن گروههایی تشکیل میشن که پابرهنه میدوند، افرادی که دیگه از شر کفششون خلاص شدند.
 • 15:00 - 15:03
  بتدریج دارن گروههایی تشکیل میشن که پابرهنه میدوند، افرادی که دیگه از شر کفششون خلاص شدند.
 • 15:03 - 15:05
  و آنچه که همه آنها بهش رسیدند اینه که رها کردن کفش، یعنی رها کردن استرس،
 • 15:05 - 15:08
  و آنچه که همه آنها بهش رسیدند اینه که رها کردن کفش، یعنی رها کردن استرس،
 • 15:08 - 15:10
  از شر آسیبها و بیماریها خلاص میشید.
 • 15:10 - 15:12
  و چیزی که شما کشف میکنید، اونچیزیه که Tarahumara زمانهای بسیار زیاد ازش مطلع بودند،
 • 15:12 - 15:14
  و چیزی که شما کشف میکنید، اونچیزیه که Tarahumara زمانهای بسیار زیاد ازش مطلع بودند،
 • 15:14 - 15:16
  که چقدر این کار هیجان انگیزه.
 • 15:16 - 15:18
  من شخصاً اونو تجربه کردم.
 • 15:18 - 15:21
  من همه عمر پاهام زخم بودن، تا اینک در سن ۴۰سالگی کفشامو کنار گذاشتم.
 • 15:21 - 15:23
  و همزمان بیماریهای ناشی از دوندگیام نیز از بین رفتند.
 • 15:23 - 15:25
  پس امیدوارم از این صحبتها بهره برده باشید.
 • 15:25 - 15:28
  ازتون برای گوش دادن به داستان من قدردانی میکنم. ممنون.
 • 15:28 - 15:30
  (تشویق)
Title:
کریستوفر مک‌دوگال: آیا ما برای دویدن ساخته شدیم؟
Speaker:
Christopher McDougall
Description:

کریستوفر مک‌دوگال درباره تمایل بشر به دوندگی تحقیق میکند. اینکه چگونه دوندگی باعث بقای بشر اولیه شد -- و رد پای اجداد ما امروز ما را به کجا سوق میدهد؟ مک‌دوگال درTEDxPennQuarter داستان دونده ماراتون با قلب طلائی را برای ما میگوید، دونده‌ای استثنایی‌ و همچنین درباره یک قبیله‌ مخفی‌ در مکزیک که برای بقای خود میدوند.

more » « less
Video Language:
English
Team:
TED
Project:
TEDTalks
Duration:
15:31
zahra soleimanian added a translation

Persian subtitles

Revisions