Persian subtitles

انقلاب پیش رو در کشاورزی جهانی

Get Embed Code
37 Languages

Showing Revision 6 created 06/06/2019 by Leila Ataei.

 1. سال ۲۰۱۹ بشریت هشداری را دریافت کرد:
 2. ۳۰ نفر از بهترین دانشمندان دنیا
 3. نتایج یک تحقیق سه سالهی بزرگ درباره
  کشاورزی در سطح جهان را منتشر کردند.
 4. و اعلام کردند که تولید فرآوردههای گوشتی
  در حال نابودی سیاره ما
 5. و به خطر انداختن سلامت جهانی است.
 6. یکی از مولفان تحقیق اتوضیح میدهد
 7. که «امروزه بشر تهدیدی است جدی
  برای پایداری زمین
 8. که راه حلی جز یک انقلاب در کشاورزی
  در سطح جهان پیش روی خود نمیبیند.»
 9. به عنوان کسی که بیست سال گذشته را
 10. صرف ایجاد تغییر جهت از
  تولید صنعتی گوشت کرده است،
 11. میخواستم باور کنم که این بار،
  این فراخوان سرمنشا تغییر میشد.
 12. قضیه این است که دهههاست
  از این دست هشدارها را میشنویم.
 13. این متعلق به مجله «نیچر» و
  سال ۲۰۱۸ است،
 14. ۲۰۱۷ از «مجله علوم زیستی»،
 15. ۲۰۱۶ از آکادمی ملی علوم.
 16. تغییر اقلیم نکته اصلی این تحقیقات است.

 17. اما مقاوم شدن در برابر آنتیبیوتیکها
  به اندازه تغییر اقلیم تهدیدی فراگیر است.
 18. امروزه ما مقدار زیادی آنتی بیوتیک به
  به دامها تزریق میکنیم.
 19. این آنتیبیوتیکها در حال جهش به
  باکتریهایی مقاوم هستند که
 20. تهدیدی برای آنتیبیوتیکها
  و منسوخ کردن آنها
 21. در طول زندگانی ما محسوب میشوند.
 22. میخواهید یک چیز ترسناک ببینید؟
 23. «پایان کارکرد آنتیبیوتیکها» را
  در گوگل جستجو کنید.
 24. می خواهم چیزی را
  از الان شفافانه بگویم:
 25. قرار نیست به کسی بگویم
  که چه چیزی را بخورند.
 26. اقدام فردی خیلی خوب است
 27. اما در مورد مقاومت باکتریها
  نسبت به آنتیبیوتیک و تغییر اقلیم
 28. چیزی فراتر از این لازم است.
 29. علاوه بر این، متقاعد کردن مردم جهان
  به کمتر گوشت خوردن، جواب نداده است.
 30. برای ۵۰ سال، فعالین محیط زیست، کارشناسان
  سلامت جهانی و فعالین مدافع حقوق حیوانات
 31. عاجزانه در حال درخواست
  برای مصرف کمتر گوشت بودهاند.
 32. با این حال، سرانه مصرف گوشت
 33. به بیشترین میزان ثبت شده
  در تاریخ رسیده است.
 34. سال گذشته به طو متوسط یک نفر اهل آمریکای
  شمالی ۹۰ کیلوگرم گوشت مصرف کرده است.
 35. و من هیچ گوشتی نخوردم.
 36. (خنده حضار)
 37. این بدان معناست که شخصی دیگر
  ۱۸۰ کیلوگرم گوشت خورده است.
 38. (خنده)
 39. با توجه به روند فعلی ما
 40. ما نیاز داریم تا سال ۲۰۵۰ بین ۷۰ تا ۱۰۰
  درصد گوشت بیشتری تولید کنیم.
 41. این مشکل راه حلی جهانی را طلب میکند.
 42. چیزی که لازم است، تولید گوشتی
  است که مردم عاشق آن هستند.
 43. اما نیاز است که آن را
  به نحوی دیگر تولید کنیم.
 44. چند راه حل دارم.
 45. ایده شماره یک:
  بیایید گوشت را از گیاهان تولید کنیم.
 46. به جای آنکه گیاه پرورش دهیم،
  به خورد دام دهیم،
 47. با آن همه ناکارآمدی،
 48. بیایید این نوع گیاه را پرورش دهیم،
  بیایید با آنها گوشت تولید کنیم.
 49. بیایید گوشت گیاهی تولید کنیم.
 50. ایده شماره دو:
  برای تولید واقعی گوشت حیوانی،
 51. بیایید مستقیم ازسطح سلولی
  آنها را پرورش دهیم.
 52. به جای پرورش دام زنده، بیایید
  خود سلول گوشت را مستقیماً تولید کنیم.
 53. ۶ هفته طول می کشد
  تا مرغ به وزن کشتار برسد.
 54. با تولید سلولی گوشت،
  میتوان همان میزان رشد را
 55. در ۶ روز تجربه کرد.
 56. در مقیاس بزرگ اینطور به نظر میآید.
 57. این همان گوشتگیری (مثل آبجوگیری)
  محله خودتان است.
 58. (خنده)
 59. میخواهم به دو نکته اشاره کنم.
 60. اول، ما اعتقاد داریم که این کار عملی است.
 61. در سالیان اخیر، شرکتهایی
  در حال تولید گوشت گیاهی بودهاند.
 62. طوری که مصرفکننده قادر به
  فهم تفاوت آن با گوشت واقعی نیست.
 63. و همچنین تعدادی شرکت
  در حال تولید گوشت واقعی
 64. در سطح سلولی هستند.
 65. این گوشت گیاهی و گوشت سلولی
 66. به مشتریان هرآنچه که آنها
  درباره گوشت دوست دارند، میدهد.
 67. از لحاظ مزه، ازلحاظ بافت و ...
 68. اما بدون نیاز به استفاده از آنتی بیوتیک
 69. و با درصد کمی از تأثیرات مخرب اقلیمی
 70. و چون این دو تکنولوژِی
  بسیار به صرفه هستند،
 71. در مقیاس تولید انبوه،
 72. این محصولات ارزان تر خواهند بود.
 73. اما یک نکته ظریف:
 74. این کار به آسانی ممکن نخواهد بود.
 75. این شرکتهای تولید گوشت گیاهی
  سرمایه زیادی روی برگرهایشان صرف کردهاند
 76. وهمچنین گوشت سلولی
  هنوز تجاریسازی نشده است.
 77. پس ما به کمک همه نیاز داریم
 78. تا آن را تبدیل به
  صنعت جهانی تولید گوشت کنیم.
 79. برای شروع، ما به کمک صنعت
  کنونی تولید گوشت نیاز داریم.

 80. ما نمیخواهیم صنعت
  تولید گوشت را نابود کنیم.
 81. ما فقط خواهان تغییر شکل آن هستیم.
 82. ما به مزیت مقیاس تولید آنها،
 83. زنجیره تأمین جهانی آنها،
  تخصص بازاریابی آنها
 84. و حجم عظیم مشتریان آنها نیاز داریم.
 85. همچنین ما به حمایت دولتها نیازمندیم.
 86. هر ساله دولتها دهها میلیارد دلار
 87. صرف تحقیق و توسعه
 88. بر روی سلامت جهانی و محیط زیست میکنند.
 89. آنها باید قدری از این پول
  را صرف بهینهسازی و تکامل
 90. تولید گوشت گیاهی و گوشت سلولی کنند.
 91. ببینید، دهها هزار نفر به خاطر
  همین باکتریهای مقاوم به آنتی بیوتیک

 92. فقط در سال گذشته در آمریکای شمالی
  جان خود را از دست دادند.
 93. تا ۲۰۵۰، این عدد برای کل جهان
  سالانه ۱۰ میلیون نفر خواهد بود.
 94. و تغییر اقلیم، حیات بخش بزرگی از
 95. جامعه جهانی را تهدید میکند.
 96. این جامعه شامل برخی از
  فقیرترین افراد این سیاره نیز میشود.
 97. تغییر اقلیم، مقاوم شدن باکتریها در مقابل
  آنتیبیوتیکها ضرورتهایی جهانی هستند.

 98. تولید گوشت نیز در حال تشدید
  آنها در مقیاسی جهانی است.
 99. اما ما مصرف گوشت را تقلیل نخواهیم داد
 100. مگر اینکه جایگزین آن را
  به مشتریان ارائه کنیم.
 101. جایگزینی که قیمت مشابه یا کمتر
  و مزهای مشابه یا بهتر دارد.
 102. ما راهحل را دراختیار داریم.

 103. بیایید گوشت گیاهی تولید کنیم، بیایید
  گوشت را مستقیماً از سلول آن تولید کنیم
 104. وقت آن است که منابع مورد نیاز را
 105. برای ایجاد انقلاب پیش رو
  در کشاورزی جهانی فراهم کنیم.
 106. متشکرم.

 107. (تشویق)