Return to Video

انقلاب پیش رو در کشاورزی جهانی

 • 0:02 - 0:06
  سال ۲۰۱۹ بشریت هشداری را دریافت کرد:
 • 0:06 - 0:08
  ۳۰ نفر از بهترین دانشمندان دنیا
 • 0:08 - 0:12
  نتایج یک تحقیق سه سالهی بزرگ درباره
  کشاورزی در سطح جهان را منتشر کردند.
 • 0:12 - 0:16
  و اعلام کردند که تولید فرآوردههای گوشتی
  در حال نابودی سیاره ما
 • 0:16 - 0:17
  و به خطر انداختن سلامت جهانی است.
 • 0:18 - 0:20
  یکی از مولفان تحقیق اتوضیح میدهد
 • 0:20 - 0:23
  که «امروزه بشر تهدیدی است جدی
  برای پایداری زمین
 • 0:23 - 0:28
  که راه حلی جز یک انقلاب در کشاورزی
  در سطح جهان پیش روی خود نمیبیند.»
 • 0:29 - 0:31
  به عنوان کسی که بیست سال گذشته را
 • 0:31 - 0:34
  صرف ایجاد تغییر جهت از
  تولید صنعتی گوشت کرده است،
 • 0:34 - 0:38
  میخواستم باور کنم که این بار،
  این فراخوان سرمنشا تغییر میشد.
 • 0:38 - 0:43
  قضیه این است که دهههاست
  از این دست هشدارها را میشنویم.
 • 0:44 - 0:47
  این متعلق به مجله «نیچر» و
  سال ۲۰۱۸ است،
 • 0:47 - 0:50
  ۲۰۱۷ از «مجله علوم زیستی»،
 • 0:50 - 0:54
  ۲۰۱۶ از آکادمی ملی علوم.
 • 0:54 - 0:58
  تغییر اقلیم نکته اصلی این تحقیقات است.
 • 0:58 - 1:02
  اما مقاوم شدن در برابر آنتیبیوتیکها
  به اندازه تغییر اقلیم تهدیدی فراگیر است.
 • 1:03 - 1:06
  امروزه ما مقدار زیادی آنتی بیوتیک به
  به دامها تزریق میکنیم.
 • 1:06 - 1:10
  این آنتیبیوتیکها در حال جهش به
  باکتریهایی مقاوم هستند که
 • 1:10 - 1:13
  تهدیدی برای آنتیبیوتیکها
  و منسوخ کردن آنها
 • 1:13 - 1:16
  در طول زندگانی ما محسوب میشوند.
 • 1:16 - 1:17
  میخواهید یک چیز ترسناک ببینید؟
 • 1:17 - 1:20
  «پایان کارکرد آنتیبیوتیکها» را
  در گوگل جستجو کنید.
 • 1:21 - 1:23
  می خواهم چیزی را
  از الان شفافانه بگویم:
 • 1:23 - 1:25
  قرار نیست به کسی بگویم
  که چه چیزی را بخورند.
 • 1:26 - 1:27
  اقدام فردی خیلی خوب است
 • 1:27 - 1:30
  اما در مورد مقاومت باکتریها
  نسبت به آنتیبیوتیک و تغییر اقلیم
 • 1:30 - 1:32
  چیزی فراتر از این لازم است.
 • 1:32 - 1:36
  علاوه بر این، متقاعد کردن مردم جهان
  به کمتر گوشت خوردن، جواب نداده است.
 • 1:37 - 1:42
  برای ۵۰ سال، فعالین محیط زیست، کارشناسان
  سلامت جهانی و فعالین مدافع حقوق حیوانات
 • 1:42 - 1:45
  عاجزانه در حال درخواست
  برای مصرف کمتر گوشت بودهاند.
 • 1:45 - 1:47
  با این حال، سرانه مصرف گوشت
 • 1:47 - 1:51
  به بیشترین میزان ثبت شده
  در تاریخ رسیده است.
 • 1:51 - 1:55
  سال گذشته به طو متوسط یک نفر اهل آمریکای
  شمالی ۹۰ کیلوگرم گوشت مصرف کرده است.
 • 1:56 - 1:57
  و من هیچ گوشتی نخوردم.
 • 1:57 - 1:58
  (خنده حضار)
 • 1:59 - 2:02
  این بدان معناست که شخصی دیگر
  ۱۸۰ کیلوگرم گوشت خورده است.
 • 2:02 - 2:04
  (خنده)
 • 2:04 - 2:05
  با توجه به روند فعلی ما
 • 2:05 - 2:10
  ما نیاز داریم تا سال ۲۰۵۰ بین ۷۰ تا ۱۰۰
  درصد گوشت بیشتری تولید کنیم.
 • 2:10 - 2:13
  این مشکل راه حلی جهانی را طلب میکند.
 • 2:13 - 2:17
  چیزی که لازم است، تولید گوشتی
  است که مردم عاشق آن هستند.
 • 2:17 - 2:20
  اما نیاز است که آن را
  به نحوی دیگر تولید کنیم.
 • 2:20 - 2:22
  چند راه حل دارم.
 • 2:22 - 2:26
  ایده شماره یک:
  بیایید گوشت را از گیاهان تولید کنیم.
 • 2:26 - 2:28
  به جای آنکه گیاه پرورش دهیم،
  به خورد دام دهیم،
 • 2:28 - 2:30
  با آن همه ناکارآمدی،
 • 2:30 - 2:33
  بیایید این نوع گیاه را پرورش دهیم،
  بیایید با آنها گوشت تولید کنیم.
 • 2:33 - 2:34
  بیایید گوشت گیاهی تولید کنیم.
 • 2:35 - 2:38
  ایده شماره دو:
  برای تولید واقعی گوشت حیوانی،
 • 2:38 - 2:40
  بیایید مستقیم ازسطح سلولی
  آنها را پرورش دهیم.
 • 2:40 - 2:43
  به جای پرورش دام زنده، بیایید
  خود سلول گوشت را مستقیماً تولید کنیم.
 • 2:44 - 2:47
  ۶ هفته طول می کشد
  تا مرغ به وزن کشتار برسد.
 • 2:47 - 2:49
  با تولید سلولی گوشت،
  میتوان همان میزان رشد را
 • 2:49 - 2:51
  در ۶ روز تجربه کرد.
 • 2:52 - 2:54
  در مقیاس بزرگ اینطور به نظر میآید.
 • 2:55 - 2:58
  این همان گوشتگیری (مثل آبجوگیری)
  محله خودتان است.
 • 2:58 - 3:01
  (خنده)
 • 3:01 - 3:03
  میخواهم به دو نکته اشاره کنم.
 • 3:03 - 3:05
  اول، ما اعتقاد داریم که این کار عملی است.
 • 3:05 - 3:09
  در سالیان اخیر، شرکتهایی
  در حال تولید گوشت گیاهی بودهاند.
 • 3:09 - 3:13
  طوری که مصرفکننده قادر به
  فهم تفاوت آن با گوشت واقعی نیست.
 • 3:13 - 3:17
  و همچنین تعدادی شرکت
  در حال تولید گوشت واقعی
 • 3:17 - 3:19
  در سطح سلولی هستند.
 • 3:19 - 3:21
  این گوشت گیاهی و گوشت سلولی
 • 3:21 - 3:24
  به مشتریان هرآنچه که آنها
  درباره گوشت دوست دارند، میدهد.
 • 3:24 - 3:25
  از لحاظ مزه، ازلحاظ بافت و ...
 • 3:25 - 3:28
  اما بدون نیاز به استفاده از آنتی بیوتیک
 • 3:28 - 3:31
  و با درصد کمی از تأثیرات مخرب اقلیمی
 • 3:31 - 3:35
  و چون این دو تکنولوژِی
  بسیار به صرفه هستند،
 • 3:35 - 3:36
  در مقیاس تولید انبوه،
 • 3:36 - 3:38
  این محصولات ارزان تر خواهند بود.
 • 3:39 - 3:41
  اما یک نکته ظریف:
 • 3:41 - 3:43
  این کار به آسانی ممکن نخواهد بود.
 • 3:43 - 3:47
  این شرکتهای تولید گوشت گیاهی
  سرمایه زیادی روی برگرهایشان صرف کردهاند
 • 3:47 - 3:50
  وهمچنین گوشت سلولی
  هنوز تجاریسازی نشده است.
 • 3:51 - 3:53
  پس ما به کمک همه نیاز داریم
 • 3:53 - 3:55
  تا آن را تبدیل به
  صنعت جهانی تولید گوشت کنیم.
 • 3:56 - 3:59
  برای شروع، ما به کمک صنعت
  کنونی تولید گوشت نیاز داریم.
 • 3:59 - 4:01
  ما نمیخواهیم صنعت
  تولید گوشت را نابود کنیم.
 • 4:01 - 4:03
  ما فقط خواهان تغییر شکل آن هستیم.
 • 4:03 - 4:05
  ما به مزیت مقیاس تولید آنها،
 • 4:05 - 4:08
  زنجیره تأمین جهانی آنها،
  تخصص بازاریابی آنها
 • 4:08 - 4:10
  و حجم عظیم مشتریان آنها نیاز داریم.
 • 4:11 - 4:13
  همچنین ما به حمایت دولتها نیازمندیم.
 • 4:13 - 4:16
  هر ساله دولتها دهها میلیارد دلار
 • 4:16 - 4:18
  صرف تحقیق و توسعه
 • 4:18 - 4:21
  بر روی سلامت جهانی و محیط زیست میکنند.
 • 4:21 - 4:25
  آنها باید قدری از این پول
  را صرف بهینهسازی و تکامل
 • 4:25 - 4:29
  تولید گوشت گیاهی و گوشت سلولی کنند.
 • 4:30 - 4:35
  ببینید، دهها هزار نفر به خاطر
  همین باکتریهای مقاوم به آنتی بیوتیک
 • 4:35 - 4:38
  فقط در سال گذشته در آمریکای شمالی
  جان خود را از دست دادند.
 • 4:38 - 4:43
  تا ۲۰۵۰، این عدد برای کل جهان
  سالانه ۱۰ میلیون نفر خواهد بود.
 • 4:44 - 4:48
  و تغییر اقلیم، حیات بخش بزرگی از
 • 4:48 - 4:51
  جامعه جهانی را تهدید میکند.
 • 4:51 - 4:55
  این جامعه شامل برخی از
  فقیرترین افراد این سیاره نیز میشود.
 • 4:55 - 5:00
  تغییر اقلیم، مقاوم شدن باکتریها در مقابل
  آنتیبیوتیکها ضرورتهایی جهانی هستند.
 • 5:00 - 5:05
  تولید گوشت نیز در حال تشدید
  آنها در مقیاسی جهانی است.
 • 5:05 - 5:08
  اما ما مصرف گوشت را تقلیل نخواهیم داد
 • 5:08 - 5:11
  مگر اینکه جایگزین آن را
  به مشتریان ارائه کنیم.
 • 5:11 - 5:15
  جایگزینی که قیمت مشابه یا کمتر
  و مزهای مشابه یا بهتر دارد.
 • 5:16 - 5:17
  ما راهحل را دراختیار داریم.
 • 5:17 - 5:21
  بیایید گوشت گیاهی تولید کنیم، بیایید
  گوشت را مستقیماً از سلول آن تولید کنیم
 • 5:21 - 5:25
  وقت آن است که منابع مورد نیاز را
 • 5:25 - 5:30
  برای ایجاد انقلاب پیش رو
  در کشاورزی جهانی فراهم کنیم.
 • 5:30 - 5:31
  متشکرم.
 • 5:31 - 5:35
  (تشویق)
Title:
انقلاب پیش رو در کشاورزی جهانی
Speaker:
بروس فردریش
Description:

تولید فرآورده‌های گوشتی در حال نابودی سیاره ما و به خطر انداختن سلامت جهانی است. اما مردم مصرف گوشت را تقلیل نخواهند داد مگر اینکه جایگزینی که به همان اندازه یا کمتر قیمت دارد و مزه آن به همان اندازه یا بهتر است را به آنها ارایه کنیم. در یک سخنرانی آموزنده، مبتکر غذا و همکار TED، بروس فردریش نشان می‌دهد که چگونه گوشت گیاهی و سلولی به زودی صنعت جهانی تولید گوشت و همچنین بشقاب شام شما را متحول خواهد کرد.

more » « less
Video Language:
English
Team:
TED
Project:
TEDTalks
Duration:
05:48

Persian subtitles

Revisions