Return to Video

Следващата глобална селскостопанска революция

 • 0:02 - 0:06
  През 2019 г., човечеството
  получи предупреждение:
 • 0:06 - 0:08
  30 от водещите световни учени
  обявиха резултатите
 • 0:08 - 0:12
  от мащабно тригодишно проучване на
  световното селско стопанство
 • 0:12 - 0:16
  и обявиха, че месното производство
  разрушава нашата планета
 • 0:16 - 0:17
  и застрашава глобалното здраве.
 • 0:17 - 0:19
  В едно от проучванията
  авторите обясняват,
 • 0:19 - 0:23
  че "човечеството сега поставя нова
  заплаха за стабилноста на нашата планета.
 • 0:23 - 0:28
  [Това изисква] нищо по-малко от нова
  глобална революция в селското стопанство."
 • 0:29 - 0:31
  Като някой прекарал последните
  две десетилетия
 • 0:31 - 0:34
  в застъпничество към промяна от
  промишленото производство на месо
 • 0:34 - 0:38
  исках да повярвам, че това много ясно
  съобщение ще направи разликата.
 • 0:38 - 0:43
  Проблемът е, че съм виждал подобно нещо
  отново и отново през десетилетията.
 • 0:44 - 0:47
  Тук през 2018 г. от списанието "Nature,"
 • 0:47 - 0:50
  2017 г. от "Bioscience Journal,"
 • 0:50 - 0:54
  2016 г. от Националната
  Академия на Науките.
 • 0:54 - 0:58
  Основната точка на тези изследвания
  е насочена към промяната в климата.
 • 0:58 - 1:02
  Но антибиотичната резистентност
  представлява също толкова голяма заплаха.
 • 1:03 - 1:06
  Ние даваме масивни дози
  антибиотици, за да отглеждаме животни.
 • 1:06 - 1:10
  Тези антибиотици след това
  мутират в бактерии,
 • 1:10 - 1:13
  които застрашават да направят
  антибиотиците излишни
 • 1:13 - 1:16
  в рамките на живота ни.
 • 1:16 - 1:17
  Искате ли да се уплашите?
 • 1:17 - 1:20
  Потърсете в Гугъл:
  "краят на работещите антибиотици."
 • 1:21 - 1:23
  Едно нещо ще ви кажа:
 • 1:23 - 1:25
  Аз не съм тук да ви казвам
  с какво да се храните
 • 1:26 - 1:27
  Индивидуалното действие е страхотно,
 • 1:27 - 1:30
  но антибиотичната резистентност
  и промяната в климата -
 • 1:30 - 1:32
  те изискват повече.
 • 1:32 - 1:36
  Освен това, да се убеди света
  да се храни с по-малко месо не проработи.
 • 1:37 - 1:42
  За 50 години, природозащитници, световни
  здравни експерти и животински активисти
 • 1:42 - 1:45
  умоляват общественоста да яде
  по-малко месо.
 • 1:45 - 1:47
  И все пак, на глава от населението
  консумацията на месо
 • 1:47 - 1:51
  е толкова висока, колкото е била в
  записаната история.
 • 1:51 - 1:55
  Средният северно американец миналата
  година е изял повече от 100 кг месо.
 • 1:56 - 1:57
  И аз не съм ял никакво.
 • 1:57 - 1:58
  (Смях)
 • 1:59 - 2:02
  Което значи, че някой там
  яде 200 кг месо.
 • 2:02 - 2:04
  (Смях)
 • 2:04 - 2:05
  По настоящата ни траектория,
 • 2:05 - 2:10
  ще се нуждаем да произвеждаме
  70 до 100 процента повече месо до 2050 г.
 • 2:10 - 2:13
  Това изисква глобално решение.
 • 2:13 - 2:17
  Това, което трябва да направим е
  да произвеждаме месо, което хората обичат,
 • 2:17 - 2:20
  но трябва да го произвеждаме по
  изцяло нов начин.
 • 2:20 - 2:22
  Аз имам няколко идеи.
 • 2:22 - 2:26
  Идея номер едно:
  нека да добиваме месо от растенията.
 • 2:26 - 2:28
  Вместо да отглеждаме растения,
  с които да храним животните,
 • 2:28 - 2:30
  и цялата тази неефикасност,
 • 2:30 - 2:33
  нека да отглеждаме тези растения,
  нека биомимикрираме месото с тях
 • 2:33 - 2:35
  нека създадем растително-базирано месо.
 • 2:35 - 2:38
  Идея номер 2: за истинско животинско месо,
 • 2:38 - 2:40
  нека го отглеждаме директно от клетките.
 • 2:40 - 2:43
  Вместо да отглеждаме живи животни,
  нека да отглеждаме клетките директно.
 • 2:43 - 2:46
  Изисква шест седмици да отгледаш
  пиле, за да го заколиш за тегло.
 • 2:46 - 2:49
  Отглеждайки клетките директно,
  може да получим същия растеж
 • 2:49 - 2:51
  за шест дни.
 • 2:52 - 2:54
  Ето така изглежда в мащаб.
 • 2:55 - 2:58
  Това е вашата приятелска
  квартална пивоварна на месо.
 • 2:58 - 3:01
  (Смях)
 • 3:01 - 3:03
  Искам да посоча две точки за това.
 • 3:03 - 3:05
  Първата е, че ние вярваме,
  че може да го направим.
 • 3:05 - 3:09
  През последните години, някои компании
  произвеждат месо от растения,
 • 3:09 - 3:13
  което консуматорите не могат да различат
  от истинското животинско месо
 • 3:13 - 3:17
  и има десетки компании, които
  произвеждат истинско животинско месо
 • 3:17 - 3:19
  директно от клетки.
 • 3:19 - 3:21
  Това растително и клетъчно базирано месо
 • 3:21 - 3:23
  дава на потребителите всичко,
  заради което обичат месото
 • 3:23 - 3:25
  вкуса, консистенцията и така нататък --
 • 3:25 - 3:28
  но без да са необходими антибиотици
 • 3:28 - 3:31
  и с частица от неблагоприятното
  влияние върху климата.
 • 3:31 - 3:35
  И защото тези две технологии
  са толкова по-ефикасни,
 • 3:35 - 3:36
  в производствен мащаб
 • 3:36 - 3:38
  тези продукти ще бъдат по-евтини.
 • 3:39 - 3:41
  Но една бърза точка за това -
 • 3:41 - 3:43
  няма да бъде лесно.
 • 3:43 - 3:47
  Тези растително-ориентирани компании
  са изхарчили огромно количество пари
 • 3:47 - 3:51
  за техните бургери, и клетъчно-базирното
  месо не е комерсиализирано изобщо.
 • 3:51 - 3:53
  Така че ще се нуждаем от
  участието на всички,
 • 3:53 - 3:55
  за да направим тези
  световна месна индустрия.
 • 3:56 - 3:59
  Като за начало, ние се нуждаем
  от настоящата месна промишленост
 • 3:59 - 4:01
  Не искаме да разрушим
  месната индустрия,
 • 4:01 - 4:03
  искаме да я трансформираме.
 • 4:03 - 4:05
  Нуждаем се от техните
  мащабни икономии
 • 4:05 - 4:08
  тяхната глобална верига на доставки,
  тяхната пазарна експертиза
 • 4:08 - 4:10
  и тяхната масивна потребителска база.
 • 4:11 - 4:13
  Също така се нуждаем
  от работата на правителствата.
 • 4:13 - 4:16
  Правителствата харчат десетки милиарди
  долари всяка година
 • 4:16 - 4:18
  за развойна дейност,
 • 4:18 - 4:21
  фокусирана върху глобалното здраве
  и околната среда.
 • 4:21 - 4:25
  Те трябва да инвестират част от тези пари
  в оптимизирането и усъвършенстването
 • 4:25 - 4:29
  на производството на растително и
  клетъчно базираното месо.
 • 4:30 - 4:35
  Вижте, десетки хиляди хора умряха
  от устойчиви на антибиотиците бактерии
 • 4:35 - 4:37
  в Северна Америка само за миналата година.
 • 4:38 - 4:43
  До 2050 г., този брой ще бъде 10 милиона
  на година по света.
 • 4:44 - 4:48
  И климатичната промяна представлява
  екзистенциална заплаха.
 • 4:48 - 4:51
  за огромни части от нашето
  световно семейство,
 • 4:51 - 4:55
  включтелно за някои от най-бедните
  хора на планетата.
 • 4:55 - 5:00
  Климатичната промяна и антибиотичната
  резистентност са глобални спешни случаи.
 • 5:00 - 5:05
  Производството на месо влошава
  тези случаи на глобално ниво.
 • 5:05 - 5:08
  Но ние няма да намалим
  потреблението на месо,
 • 5:08 - 5:11
  освен ако не дадем на
  потребителите алтернативи,
 • 5:11 - 5:15
  които струват същото или по-малко,
  а вкусът е същият или по-добър.
 • 5:16 - 5:17
  Ние имаме решението.
 • 5:17 - 5:21
  Нека да създадем месо от ръстенията.
  Нека го добием директно от клетките.
 • 5:21 - 5:25
  Крайно време е да мобилизираме
  ресурсите, които са необходими,
 • 5:25 - 5:30
  за да създадем следващата глобална
  селскостопанска революция.
 • 5:30 - 5:31
  Благодаря ви.
 • 5:31 - 5:35
  (Аплодисменти)
Title:
Следващата глобална селскостопанска революция
Speaker:
Брус Фридрих
Description:

Общоприетото производство на месо причинява вреда на нашата околна среда и представлява рискове за глобалното здраве, но хората няма да се хранят с по-малко месо, освен ако не им дадем алтернативи, които струват същото (или по-малко) и вкусът е същия (или по-добър). В информативен разговор, хранителният иноватор и TED стипендиант, Брус Фридрих, показва растителни и клетъчно-базирани продукти, които могат скоро да трансформират световната месна индустрия - и вашата чиния за вечеря.

more » « less
Video Language:
English
Team:
TED
Project:
TEDTalks
Duration:
05:48

Bulgarian subtitles

Revisions