YouTube

Got a YouTube account?

New: enable viewer-created translations and captions on your YouTube channel!

Turkish subtitles

← Her şeyi değiştirebilecek yeni bir politik hikâye

Get Embed Code
28 Languages

Showing Revision 7 created 10/29/2019 by Cihan Ekmekçi.

 1. Siz de kusurlu bir ekonomik modelde
 2. kendinizi sıkışmış hissediyor musunuz?
 3. Yaşayan dünyayı hiçe sayan
 4. ve bizden sonraki nesillerin hayatını
  tehdit eden bir modelde?
 5. Öyle bir model ki...
  milyarlarca insanı bir kenarda bırakıp
 6. avuç içi kadar insanı
  inanılmaz zengin yapıyor.
 7. Bizi kazananlar
  ve kaybedenler olarak ayırıyor
 8. ve sonra da şanssızlıkları için
  kaybedenleri suçluyor.
 9. Neoliberalizme hoş geldiniz;
 10. hiç ölmeyen zombi doktrin,
 11. ne kadar geniş çapta çürütülmüş olsa da.
 12. 2008 ekonomik krizinin
 13. neoliberalizmin çöküşüne yol açtığını
  düşünebilirsiniz.
 14. Ne de olsa en önemli
  özelliklerini açığa çıkardı,
 15. işletme ve finansın
  kısıtlamalarını kaldırmak,
 16. kamu korumalarını yok etmek,
 17. bizi birbirimizle
  aşırı bir rekabet içine sokmak
 18. elbette biraz kusurlu.
 19. Bu doktrin düşünsel olarak çöktü de.
 20. Ama hâlâ hayatımızı domine ediyor.
 21. Neden mi?
 22. Bence bunun yerini alacak
 23. yeni bir hikâye ortaya çıkaramadık.
 24. Hikâyeler dünyaya yön verdiğimiz araçlar.

 25. Karmaşık ve karşıt sinyalleri
  yorumlamamızı sağlıyor.
 26. Bir şeye anlam kazandırmaya çalıştığımızda
 27. aradığımız anlam bilimsel değil,
 28. anlatısal bir bağlılık.
 29. Duyduğumuz şeyler...
 30. insanlardan ve dünyadan beklediğimiz
  davranışları yansıtıyor mu?
 31. Parçalar birleşiyor mu?
 32. Bir hikâye edasıyla...
 33. ...ilerleme kaydediyor mu?
 34. Biz de anlatı varlıklarıyız

 35. ve gerçekler ve istatistiklerden oluşan
  bir bilgi ne kadar önemli olsa da --
 36. şunu söyleyeyim, ben deneyciyim,
  gerçek ve istatistiklere inanırım --
 37. ama o gerçek ve istatistikler ikna edici
  bir hikâyeyi yerinden etmede güçlü değil.
 38. Bir hikâyeyi yenileyebileceğimiz tek şey
 39. başka bir hikâye.
 40. Onlara yeni bir tanesini vermeden
 41. insanların hikâyesini
  ellerinden alamazsınız.
 42. Bu sadece bağlı olduğumuz
  hikâyeler için geçerli değil
 43. belli anlatı yapıları için de geçerli.
 44. Tekrar tekrar kullandığımız
  bir dizi basit anlatı var,
 45. politikada ise tek bir basit anlatı var
 46. ve inanılmaz güçlü bir anlatı,
 47. ben buna ''restorasyon hikâyesi'' diyorum.
 48. Şöyle başlıyor:
 49. Kargaşa her yeri etkisi altına aldı,

 50. kudretli ve alçak güçler
 51. insanoğlunun çıkarlarına karşı faaliyette.
 52. Ama kahraman bu kargaşaya karşı koyacak,
 53. o kudretli güçlerle savaşacak,
 54. tüm ihtimallere karşın onları devirecek
 55. ve her yere yeniden uyum getirecek.
 56. Bu hikâyeyi daha önce de duydunuz.

 57. Bu İncil hikâyesi.
 58. ''Harry Potter'' hikâyesi.
 59. ''Yüzüklerin Efendisi'' hikâyesi.
 60. ''Narnia'' hikâyesi.
 61. Ama aynı zamanda...
 62. bin yıllar öncesine dayanan
 63. her siyasi ve dini dönüşüme
  eşlik etmiş hikâye.
 64. Hatta şunu da söyleyebiliriz,
 65. yeni güçlü bir restorasyon
  hikâyesi olmadan
 66. siyasi ve dini bir dönüşüm
  gerçekleşmeyebilir.
 67. Bu kadar önemli.
 68. Büyük Buhran'a hareket veren
  serbest bırakma ekonomisi sonrası

 69. John Maynard Keynes
  yeni bir iktisat modeli yazmaya koyuldu
 70. ve yaptığı şey
  yeni bir restorasyon hikâyesi yazmaktı.
 71. Şöyle bir şeydi:
 72. Kargaşa her yeri etkisi altına aldı.

 73. (Gülme sesleri)

 74. Ekonomik elitin kudretli ve alçak güçleri

 75. dünyanın varlıklarını ellerine geçirdi.
 76. Ama hikâyenin kahramanı,
 77. çalışan ve orta sınıfın
  desteklediği devlet
 78. bu kargaşaya meydan okuyacak,
 79. zenginliği dağıtarak
  o kudretli güçlerle savaşacak
 80. ve kamu parasını kamu mallarına harcayarak
 81. gelir ve istihdam yaratacak
 82. ve her yere yeniden uyum getirecek.
 83. Tüm iyi restorasyon hikâyeleri gibi

 84. bu da politik spektrum
  boyunca benzerlik gösterdi.
 85. Demokratlar ve Cumhuriyetçiler,
  işçi sınıfı ve muhafazakârlar,
 86. sol ve sağ hepsi Keynesçi oldu.
 87. Sonra Keynesçiler başlarını belaya soktu,
 88. 1970'lerde,
 89. Friedrich Hayek ve Milton Friedman
  gibi neoliberaller
 90. yeni restorasyon hikâyeleri sundular.
 91. O da şöyle bir şeydi.
 92. Ne olduğunu asla bilemezsiniz.

 93. (Kahkahalar)

 94. Kargaşa her yeri etkisi altına aldı!

 95. İnanılmaz güçlü devletin
  kudretli ve alçak güçleri
 96. bağımsızlık, bireysellik ve fırsat
  konseptlerine eğilimi kolektifleştiriyor.
 97. Ama hikayenin kahramanı girişimci,
 98. bu güçlerle savaşacak,
 99. devleti eski hâline getirecek
 100. ve bu şekilde
  zenginlik ve fırsat yaratarak
 101. her yere yeniden uyum getirecek.
 102. Bu hikâye de politik spektrumu yansıttı.
 103. Cumhuriyetçiler ve Demokratlar,
  muhafazakârlar ve işçi sınıfı
 104. hepsi neoliberal oldu.
 105. karşıt hikâyeler de
  aynı anlatı yapısına sahipti.
 106. Sonra 2008'de

 107. neoliberal hikâye parçalarına ayrıldı
 108. ve karşıt görüşlüler...
 109. yeni bir şey sunamadı.
 110. Yeni bir restorasyon hikâyesi yoktu!
 111. Sunabilecekleri en iyi şey de
  suyla inceltilmiş neoliberalizmdi
 112. veya mikrodalgada ısınmış Keynesçilik.
 113. İşte bu yüzden sıkışıp kalmışız.
 114. Yeni restorasyon hikâyesi olmadan
 115. başarısız olmaya devam eden
  o eski hikâyeyle sıkışmış durumdayız.
 116. Hayal gücümüz başarısız olduğunda
 117. umutsuzluk içine sürükleniyoruz.
 118. Şu anki durumu açıklayan
  ve geleceği tanımlayan
 119. bir hikâyemiz olmadığı zaman,
 120. umut uçup gidiyor.
 121. Siyasi başarısızlığın temelinde
 122. hayalgücü başarısızlığı var.
 123. Bize hangi yöne gideceğimizi söyleyen
 124. bir restorasyon hikâyesi olmadan
 125. hiçbir şey değişmeyecek.
 126. Ama böyle bir hikâyemiz varsa
 127. neredeyse her şey değişebilir.
 128. Anlatmamız gereken hikâye
 129. mümkün olan en geniş çapta insanın
  hoşuna gidebilmeli,
 130. politik fay hatlarını geçebilmeli.
 131. Derinden gelen gereksinim
  ve isteklere hitap edebilmeli.
 132. Basit ve anlaşılır olmalı
 133. ve gerçekliğe bağlı olmalı.
 134. Tüm bunları yapmak
  zor görünüyor, biliyorum.

 135. Ancak inanıyorum ki Batı ülkelerinde
 136. anlatılmayı bekleyen böyle bir hikâye var.
 137. Son birkaç yıl içinde,
 138. birkaç farklı bilim dalına ait bulgularda
  ortak noktada inanılmaz bir birleşme var;
 139. psikoloji, antropoloji
  ve nörobilim ve evrimsel biyoloji.
 140. Hepsi bize harika bir şey söylüyor:
 141. İnsanların fedakârlığa dair
  devasa bir kapasitesi var.
 142. Elbette hepimizin içinde bir miktar
  bencillik ve açgözlülük var
 143. ama çoğu insanda,
  bunlar baskın değerler.
 144. Ayrıca üstün düzeyde
  ortak çalışabiliyoruz.
 145. Afrika savanlarından sağ çıktık,
 146. avcılarımızdan ve avlarımızdan çoğundan
  daha zayıf ve yavaş olduğumuz hâlde,
 147. karşılıklı yardımla
  harika bir yeti gösterdik
 148. ve bu ortak çalışma güdüsü
  doğal seçilim aracılığıyla
 149. akıllarımıza kazınmış durumda.
 150. Bunlar insan türüne ait
  en önemli ve merkezi gerçekler:
 151. inanılmaz fedakârlığımız
  ve ortak çalışmamız.
 152. Ancak bir şey korkunç şekilde ters gitti.

 153. Kargaşa her yeri etkisi altına aldı.
 154. (Gülme sesleri)

 155. İyi huylu doğamız
  bazı güçler tarafından engellendi

 156. ama bence bunların en güçlüsü
  kendi zamanımızın baskın siyasi anlatımı,
 157. bize aşırı bireysellik içinde
  ve birbirimizle rekabet içinde
 158. yaşamamızı söylüyor.
 159. Bizi birbirimizle savaşmaya itiyor,
  birbirimizden korkmaya ve güvensizliğe.
 160. Toplum konseptini yok ediyor.
 161. Hayatımızı yaşamaya değer kılmak adına
  sosyal bağları zayıflaştırıyor.
 162. Böyle bir vakum içinde de
 163. şiddetli, toleranssız güçler büyüyecektir.
 164. Biz fedakâr bir toplumuz
 165. ama psikopatlar tarafından yönetiliyoruz.
 166. (Alkışlar)

 167. Ancak böyle olmak zorunda değil.

 168. Gerçekten değil
 169. çünkü birliktelik ve aitlik için
  inanılmaz bir kapasitemiz var
 170. ve bu kapasiteyi kullanarak
 171. insanlığımızın o harika bileşenlerini
  yeniden hayata döndürebiliriz:
 172. fedakârlığımız ve ortak çalışma.
 173. Bir yok etme çabası olduğunda
  çok güçlü bir sivil hayat inşa edebiliriz,
 174. zengin bir katılım kültürüyle.
 175. Pazar ve devlet arasında kendimizi
  ezilmiş hissettiğimiz zaman
 176. hem insanlara hem de gezegene
  saygı duyan bir iktisat geliştirebiliriz.
 177. O göz ardı edilmiş küre çevresinde
  bu ekonomik modeli yaratabiliriz,
 178. yani ortak varlıklar.
 179. Ortak varlıklar pazar da değil devlet de.
  Kapitalizm de değil komünizm de.

 180. Üç ana elementten oluşuyor:
 181. Belli bir kaynak;
 182. o kaynağı idare eden belli bir topluluk
 183. ve topluluğun idare edebilmesi için
  kurallar ve müzakareler.
 184. Community Broadband veya
  topluluk enerji kooperatiflerini düşünün
 185. veya sebze meyve yetiştiriciliği için
  paylaşılan araziyi,
 186. Birleşik Krallık'ta buna tahsis diyoruz.
 187. Ortak varlık satılamaz,
  başkasına verilemez
 188. ve faydaları topluluğun üyeleri arasında
  eşit olarak paylaşılır.
 189. Göz ardı edildiğimiz
  ve istismar edildiğimiz zaman
 190. politikamızı hayata döndürebiliriz.
 191. Onu ellerine alan insanlardan
  demokrasiyi kurtarabiliriz.
 192. Yeni seçim kural
  ve yöntemleri kullanabiliriz,
 193. böylece finansal gücün bir daha asla
  demokratik gücü alt etmemesini sağlarız.
 194. (Alkışlar)

 195. Temsili demokrasi
  katılımlı demokrasi ile yürütülmeli,

 196. böylece kendi politik
  seçimlerimizi sadeleştirebiliriz
 197. ve o seçim mümkün olduğu kadar
  yerel düzeyde uygulanmalı.
 198. Bir şeye yerel olarak karar verilirse
  o şeye ulusal düzeyde karar kılınmamalı.
 199. Ben buna aitlik politikası diyorum.
 200. Bence bunun geniş çapta insanın

 201. hoşuna gitme potansiyeli var.
 202. Bunun sebebi de sol ve sağın paylaştığı
  o çok az değerin arasında
 203. aitlik ve topluluk olgusu var.
 204. Bunlara tanımlama şeklimiz
  biraz farklı olabilir
 205. ama en azından
  ortak bir dille yola koyuluyoruz.
 206. Hatta politikayı pek çok yönden
  bir aitlik arayışı olarak görebilirsiniz.
 207. Faşistler bile topluluk arayışında,
 208. korkutucu derecede
  homojen bir topluluk olsa da
 209. herkes aynı görünüyor
  ve aynı üniformayı giyiyor
 210. ve aynı sloganları söylüyorlar.
 211. Yaratmamız gereken şey
  köprülere dayalı bir topluluk,

 212. bağlanan gruplar değil.
 213. Bağlanan bir grup, homojen bir grubu
  bir araya getiriyor
 214. ama köprülü grup farklı gruplardan
  insanları bir araya getiriyor.
 215. Ben şu kanıdayım ki
 216. yeterince zengin ve canlı
  köprülü topluluklar yaratırsak
 217. insanların homojen bir topluluğun
  güvenliğine sığınma güdüsünü,
 218. birbirine dayanma güdüsünü
  ortadan kaldırabiliriz.
 219. Yani özetle...
 220. Yeni hikâyemiz şöyle olabilir.
 221. Kargaşa her yeri etkisi altına aldı!

 222. (Kahkahalar)

 223. Kudretli ve alçak güçler

 224. topluluk diye bir şey olmadığını söylüyor,
 225. hayattaki en büyük amacımızın
 226. sokak köpekleri gibi bir çöp tenekesi
  yüzünden kavga etmemiz olduğunu.
 227. Ama bu hikâyenin kahramanları biz,
 228. bu kargaşaya meydan okuyacağız.
 229. Zengin, katılımlı,
  cömert topluluklar inşa ederek
 230. o alçak güçlerle savaşacağız
 231. ve bunu yaparak da
 232. her yere yeniden uyum getireceğiz.
 233. (Alkışlar)

 234. Bu hikâye size doğru gelsin
  ya da gelmesin,

 235. umarım bir tanesine
  gerek olduğuna katılırsınız.
 236. Yeni bir restorasyon
  hikâyesine ihtiyacımız var,
 237. içinde bulunduğumuz karmaşadan
  çıkış yolu gösterecek,
 238. neden bunun içinde olduğumuzu ve nasıl
  çıkacağımızı bize söyleyecek bir hikâye.
 239. Ve doğru söylediğimiz takdirde bu hikâye,
 240. politik spektrum boyunca
  insanların aklına yer edecek.
 241. Bizim görevimiz daha iyi bir dünya için
  hikâyeye giden yolu ışıklandırmak.

 242. Teşekkürler.

 243. (Alkışlar)