YouTube

Got a YouTube account?

New: enable viewer-created translations and captions on your YouTube channel!

Dutch subtitles

← Het nieuwe politieke verhaal dat alles kan veranderen

Get Embed Code
28 Languages

Showing Revision 14 created 08/29/2019 by Rik Delaet.

 1. Voel je je gevangen
 2. in een kapot economisch model?
 3. Een model dat de levende wereld vertrapt
 4. en de levens bedreigt
  van onze nakomelingen?
 5. Een model dat miljarden mensen uitsluit
 6. terwijl het een enkeling
  onvoorstelbaar rijk maakt?
 7. Dat ons opdeelt
  in winnaars en verliezers
 8. en dan de verliezers
  hun tegenslag verwijt?
 9. Welkom bij het neoliberalisme,
 10. de zombie-doctrine
  die nooit lijkt te sterven,
 11. hoezeer ze ook in diskrediet is gebracht.
 12. Nu had je kunnen denken
  dat de financiële crisis van 2008
 13. het neoliberalisme
  zou hebben doen ineenstorten.
 14. Ze had toch de centrale
  kenmerken ervan blootgelegd,
 15. namelijk het dereguleren van
  het zakenleven en de financiële wereld,
 16. de afbraak van sociale buffers,
 17. en het stimuleren van
  extreme onderlinge concurrentie.
 18. Een ieder zag nu zijn gebreken.
 19. Intellectueel ging het
  ook inderdaad onderuit.
 20. Maar toch domineert het ons leven.
 21. Waarom?
 22. Ik denk dat we nog
  geen nieuw verhaal vonden
 23. om het te vervangen.
 24. Met verhalen navigeren we de wereld.
 25. Ze stellen ons in staat
 26. complexe en tegenstrijdige
  signalen te interpreteren.
 27. Als we de zin van iets willen snappen,
 28. zoeken we geen wetenschappelijke uitleg,
 29. maar wel trouw aan een verhaal.
 30. Weerspiegelt wat we horen
 31. de manier waarop wij verwachten
  dat de mens en de wereld zich gedragen?
 32. Is het samenhangend?
 33. Gaat het vooruit
 34. zoals een verhaal moet vooruitgaan?
 35. We zijn wezens van het verhaal
 36. en een reeks feiten en cijfers,
  hoe belangrijk die ook zijn --
 37. ik ben een empirist,
  ik geloof in feiten en cijfers --
 38. maar feiten en cijfers staan machteloos
  tegenover een overtuigend verhaal.
 39. Het enige dat een verhaal kan vervangen...
 40. ... is een verhaal.
 41. Je kunt iemands verhaal niet wegnemen
 42. zonder hen een nieuw verhaal te geven.
 43. Het zijn niet de verhalen in het algemeen
  die ons aanspreken,
 44. maar wel bepaalde narratieve structuren.
 45. Er zijn een aantal basisplots
  die we opnieuw en opnieuw gebruiken,
 46. en in de politiek
  is er een fundamenteel plot
 47. dat enorm krachtig blijkt te zijn.
 48. Ik noem dat ‘het restauratieverhaal’.
 49. Het gaat als volgt.
 50. Onheil in het land!
 51. Veroorzaakt door machtige, snode krachten
 52. tegen de belangen van de mensheid.
 53. Maar de held zal in opstand komen
  tegen deze wanorde,
 54. die machtige krachten bevechten,
 55. hen tegen de verwachtingen in
  ten val te brengen
 56. en de harmonie in het land herstellen.
 57. Je hebt dit verhaal eerder gehoord.
 58. Het is het verhaal uit de Bijbel.
 59. Het is het ‘Harry Potter’-verhaal.
 60. Het is het ‘Lord of the Rings’-verhaal.
 61. Het is het ‘Narnia’-verhaal.
 62. Maar het is ook het verhaal
 63. van bijna elke politieke
  en religieuze transformatie
 64. van de voorbije millennia.
 65. In feite kun je zelfs beweren
 66. dat zonder een krachtig
  nieuw restauratieverhaal
 67. een politieke en religieuze transformatie
  wellicht onmogelijk is.
 68. Zo belangrijk is het.
 69. Nadat de laissez-faire-economie
  tot de Grote Depressie leidde,
 70. schreef John Maynard Keynes
  een nieuwe economie uit.
 71. Hij vertelde een restauratieverhaal,
 72. en het ging ongeveer als volgt.
 73. Onheil in het land!
 74. (Gelach)
 75. Veroorzaakt door de krachtige en snode
  krachten van de economische elite
 76. die beslag legde
  op de rijkdom van de wereld.
 77. Maar de held van het verhaal,
 78. de helpende staat, gesteund
  door de arbeiders en de middenklasse,
 79. zal die wanorde aanvechten.
 80. Ze zullen deze macht bestrijden
  door een herverdeling van rijkdom,
 81. door het besteden
  van publiek geld aan publieke goederen
 82. inkomsten en banen creëren,
 83. en de harmonie in het land herstellen.
 84. Zoals bij alle goede restauratieverhalen,
 85. vond dit weerklank
  door het hele politieke spectrum.
 86. Democraten en republikeinen,
  labour en conservatieven,
 87. links en rechts werden allen
  in grote lijnen keynesiaans.
 88. Maar toen het keynesianisme
  in de problemen geraakte
 89. in de jaren zeventig,
 90. kwamen neoliberalen, mensen zoals
  Friedrich Hayek en Milton Friedman,
 91. op de proppen met
  hun nieuwe restauratieverhaal,
 92. en het ging ongeveer als volgt.
 93. Je raadt nooit wat er gaat komen.
 94. (Gelach)
 95. Onheil in het land!
 96. Veroorzaakt door de machtige
  en snode krachten
 97. van de almachtige staat,
 98. wiens collectiviseringsneigingen
 99. vrijheid, individualisme
  en kansen onderdrukken.
 100. Maar de held van het verhaal,
  de ondernemer,
 101. zal deze machtige krachten bevechten,
 102. de staat ontmantelen
 103. en door het creëren van
  rijkdom en kansen,
 104. de harmonie herstellen in het land.
 105. En ook dat verhaal resoneerde
  het hele politieke spectrum.
 106. Republikeinen en democraten,
  conservatieven en labour,
 107. werden allen in grote lijnen neoliberalen.
 108. Tegengestelde verhalen
 109. met een identieke verhaalstructuur.
 110. Dan, in 2008,
 111. viel het neoliberale verhaal uit elkaar,
 112. en kwamen de tegenstanders
  naar voren met ...
 113. ... niets.
 114. Geen nieuw restauratieverhaal!
 115. Het beste wat ze te bieden hadden
  was een afgezwakt neoliberalisme
 116. of een opgewarmd keynesianisme.
 117. En daarom zitten we vast.
 118. Zonder nieuw verhaal
 119. zitten we met het oude, mislukte verhaal
 120. dat maar blijft falen.
 121. We vervallen tot wanhoop
 122. wanneer onze verbeelding tekortschiet.
 123. Zonder verhaal dat het heden verklaart
 124. en de toekomst beschrijft,
 125. verdampt de hoop.
 126. Politieke mislukking is in de grond
 127. een mislukking van de verbeelding.
 128. Zonder restauratieverhaal
 129. dat ons vertelt waarheen,
 130. gaat er niets veranderen.
 131. Maar met zo'n restauratieverhaal
 132. kan bijna alles veranderen.
 133. Het verhaal dat wij moeten vertellen
 134. is een verhaal dat zoveel mogelijk
  mensen zal aanspreken,
 135. over de politieke breuklijnen heen.
 136. Het moet resoneren
  met diepe behoeften en verlangens.
 137. Het moet eenvoudig en begrijpelijk zijn
 138. en in de realiteit geworteld.
 139. Ik geef toe dat dit een hele opgave lijkt.
 140. Maar ik geloof dat in de westerse landen
 141. een verhaal als dit erop wacht
 142. om verteld te worden.
 143. In de afgelopen jaren
 144. is er al een fascinerende
  convergentie van bevindingen
 145. in verschillende wetenschappen,
 146. in de psychologie, de antropologie,
 147. de neurowetenschappen
  en de evolutionaire biologie,
 148. en die vertellen ons iets nogal geweldigs:
 149. dat menselijke wezens
  een enorme gave voor altruïsme hebben.
 150. Zeker, we hebben allemaal
  een beetje egoïsme en hebzucht in ons,
 151. maar bij de meeste mensen
  zijn dat niet onze dominante waarden.
 152. En we blijken ook buitengewoon
  te kunnen samenwerken.
 153. We overleefden de Afrikaanse savannes
 154. ondanks het feit dat we
  zwakker en langzamer waren
 155. dan onze roofdieren
  en de meeste van onze prooien,
 156. door een verbazingwekkend vermogen
  tot wederzijdse hulp,
 157. en die drang om samen te werken
  zit in onze geest geëtst
 158. door de natuurlijke selectie.
 159. Dit zijn de centrale,
  cruciale feiten over de mensheid:
 160. ons geweldige altruïsme en samenwerking.
 161. Maar er is iets vreselijk misgegaan.
 162. Onheil in het land!
 163. (Gelach)
 164. Onze goede natuur is gedwarsboomd
  door verschillende krachten,
 165. maar ik denk dat de meest krachtige ervan
  het dominante politieke verhaal
 166. van onze tijd is,
 167. dat ons vertelt dat we moeten leven
  in extreem individualisme
 168. en concurrentie met elkaar.
 169. Het dwingt ons om elkaar te bevechten,
  te vrezen en te wantrouwen.
 170. Het versplintert de samenleving.
 171. Het verzwakt de sociale banden
  die ons leven de moeite waard maken.
 172. En in dat vacuüm
 173. groeien deze gewelddadige,
  intolerante krachten.
 174. We zijn een maatschappij van altruïsten,
 175. maar worden geregeerd door psychopaten.
 176. (Applaus)
 177. Maar het hoeft niet zo te zijn.
 178. Echt niet,
 179. want we hebben een ongelooflijk vermogen
 180. tot saamhorigheid en verbondenheid
 181. en met een beroep op die hoedanigheid
 182. kunnen we die fantastische onderdelen
  van onze menselijkheid herstellen:
 183. ons altruïsme en onze samenwerking.
 184. Waar er versplintering is, kunnen we
  een bloeiend burgerlijk leven opbouwen
 185. met een rijke participatieve cultuur.
 186. Waar we geprangd zitten
  tussen markt en staat,
 187. kunnen we een economie bouwen
  die zowel mens als planeet respecteert.
 188. We kunnen deze economie creëren
  rond dat grote verwaarloosde gebied:
 189. de commons.
 190. De commons is noch markt, noch staat,
  noch kapitalisme, noch communisme,
 191. maar het bestaat uit drie hoofdelementen:
 192. een bepaalde hulpbron,
 193. een bepaalde gemeenschap
  die deze hulpbron beheert
 194. en de regels en onderhandelingen
 195. die de gemeenschap ontwikkelt
  om ze te beheren.
 196. Denk aan de breedbandgemeenschap
  of de gemeenschap van energiecoöperanten
 197. of de gedeelde grond
  voor de teelt van groenten en fruit
 198. die we kennen als volkstuinen.
 199. Een common kan niet worden verkocht,
  kan niet worden weggegeven,
 200. en de voordelen ervan
  worden gelijkelijk gedeeld
 201. onder de leden van de gemeenschap.
 202. Waar we werden genegeerd en geëxploiteerd,
 203. kunnen we nu onze politiek doen herleven.
 204. We kunnen de democratie heroveren
  van de mensen die ze ons afnamen.
 205. We kunnen nieuwe regels en methoden
  van verkiezingen gaan gebruiken
 206. om ervoor te zorgen dat financiële macht
  democratische macht nooit meer overtroeft.
 207. (Applaus)
 208. Representatieve democratie
 209. moet worden getemperd
  door de participerende democratie
 210. zodat we onze politieke keuzes
  kunnen verfijnen,
 211. en die keuze moet zoveel mogelijk
  op lokaal niveau worden betracht.
 212. Als er iets plaatselijk
  kan worden besloten,
 213. moet het niet nationaal worden bepaald.
 214. Ik noem dit geheel
  de politiek van verbondenheid.
 215. Ik denk dat dit de potentie heeft
 216. om een breed scala van mensen
  aan te spreken,
 217. en de reden hiervoor is
  dat een van de weinige waarden
 218. die zowel links als rechts delen
 219. verbondenheid en gemeenschap zijn.
 220. Ze verstaan er elk
  ietwat andere dingen onder,
 221. maar in ieder geval beginnen we
  met wat gemeenschappelijke taal.
 222. In feite kan je veel politiek zien
  als een poging ergens bij te horen.
 223. Zelfs fascisten zoeken gemeenschap,
 224. zij het een beangstigend
  homogene gemeenschap
 225. waar iedereen er hetzelfde uitziet,
  hetzelfde uniform draagt
 226. en dezelfde slogans zingt.
 227. Wat we moeten creëren is een gemeenschap
  op basis van overbruggende netwerken,
 228. geen netwerken binnen de groep.
 229. Een netwerk binnen de groep brengt mensen
  uit een homogene groep samen,
 230. terwijl een overbruggend netwerk mensen
  uit verschillende groepen samenbrengt.
 231. En mijn overtuiging is
 232. dat als we voldoend rijke en levendige
  overbruggende gemeenschappen creëren,
 233. we de drang van mensen kunnen dwarsbomen
  om zich in te graven in de veiligheid
 234. van een homogene verbindende gemeenschap
 235. die zich verdedigt tegen 'de ander'.
 236. Kort gezegd
 237. zou ons nieuwe verhaal
  iets als dit kunnen worden.
 238. Onheil in het land!
 239. (Gelach)
 240. Veroorzaakt door de krachtige
  en snode krachten
 241. van mensen die zeggen dat zoiets
  als een samenleving niet bestaat,
 242. die ons vertellen dat
  ons hoogste doel in het leven
 243. is om te vechten als zwerfhonden
  over een vuilnisbak.
 244. Maar wij, de helden van het verhaal,
 245. komen in opstand tegen dit onheil.
 246. We zullen die snode krachten bestrijden
  door het bouwen van rijke, boeiende,
 247. inclusieve en gulle gemeenschappen,
 248. en daarmee de harmonie
  herstellen in het land.
 249. (Applaus)
 250. Of je dit nu al dan niet
  het juiste verhaal vindt,
 251. hoop ik dat je het ermee eens bent
  dat we er een nodig hebben.
 252. We hebben een nieuw
  restauratieverhaal nodig,
 253. dat ons moet leiden
  uit de puinhoop waar we in zitten,
 254. dat ons vertelt waarom we
  in die puinhoop zitten
 255. en ons vertelt hoe eruit te geraken.
 256. Als we dat verhaal goed vertellen,
 257. zal het de hoofden infecteren
  over het hele politieke spectrum.
 258. Onze taak is het
  om het verhaal te vertellen
 259. dat het pad voorlicht
  naar een betere wereld.
 260. Dank je.
 261. (Applaus)