YouTube

Got a YouTube account?

New: enable viewer-created translations and captions on your YouTube channel!

Hungarian subtitles

← A mindent megváltoztató új politikai történet

Get Embed Code
28 Languages

Showing Revision 10 created 08/25/2019 by Csaba Lóki.

 1. Úgy érzik,
 2. hogy rossz gazdasági modell
  csapdájában vergődnek?
 3. Amely tönkreteszi élővilágunkat,
 4. és utódaink életét veszélyezteti?
 5. Amely milliárdnyi embert taszít ki,
 6. s közben maroknyi embert
  elképzelhetetlenül gazdaggá tesz.
 7. Amely győztesekre
  és vesztesekre oszt minket,
 8. aztán balsorsukért
  a veszteseket hibáztatja?
 9. Üdvözlöm önöket a neoliberalizmusban,
 10. a láthatólag örök életű zombi doktrínában,
 11. bármennyire lejáratódott is.
 12. Azt képzelhették volna,
  hogy a 2008-as pénzügyi válság
 13. a neoliberalizmus összeomlásához
  vezethetett volna.
 14. Ám ehelyett rávilágított lényegi vonására:
 15. az üzleti és pénzügyi
  szabályozottság csökkenésére,
 16. az állami védelem leépítésére,
 17. hogy kiélezett versenyre
  késztet bennünket egymással,
 18. szóval, vannak némi hibái.
 19. Viszont intellektuálisan összeomlott.
 20. De még mindig uralja életünket.
 21. Miért?
 22. Azt hiszem, erre a válasz,
 23. hogy helyette még nem
  találtunk ki új történetet.
 24. A világban történetekkel
  szoktunk eligazodni.

 25. Segítségükkel értelmezzük
  a sokrétű és ellentmondásos jeleket.
 26. Amikor értelmet akarunk adni valaminek,
 27. nem tudományos értelmet keresünk,
 28. hanem a történet hitelességét.
 29. Amit hallunk, tükrözi-e azt,
 30. amit az emberek és a világ
  viselkedésétől elvárunk?
 31. Összefér?
 32. Úgy fejlődik,
 33. ahogy a történetnek fejlődnie kell?
 34. Mind narratíva teremtményei vagyunk,

 35. és tények s számok láncolata,
  bármilyen fontosak legyenek is, –
 36. empirista vagyok, tényeknek
  és számoknak hiszek, –
 37. de a tényeknek s számoknak nincs hatalmuk
  meggyőző történet helyébe lépniük.
 38. Egy történet helyébe
 39. csak egy másik történet léphet.
 40. Senkit sem foszthatunk meg a történetétől,
 41. csak ha másikat nyújtunk helyette.
 42. Nemcsak általában történeteket,
  melyekre már rá vagyunk hangolódva,
 43. hanem konkrét narratív szerkezeteket.
 44. Van jó pár alapsztori,
  amelyeket minduntalan használunk.
 45. A politikában egy alapsztori van,
 46. amely elképesztően hatásos,
 47. ez pedig a "helyreállító történet".
 48. A következőképpen működik.
 49. Az emberiség érdekei ellen fellépő

 50. hatalmas és gonosz erők hatására
 51. súlyos csapás éri a földet.
 52. Ám a hős felkel ellene,
 53. megküzd a hatalmas erőkkel,
 54. esélytelensége dacára legyőzi őket,
 55. és helyreállítja a föld harmóniáját.
 56. Hallották már ezt a történetet.

 57. Bibliai történet.
 58. Harry Potter története.
 59. A Gyűrűk ura története.
 60. A Narnia krónikái.
 61. De ez a történet végigkísért
 62. majd minden politikai
  és vallási átalakulást
 63. évezredekre visszamenőleg.
 64. Megkockáztathatjuk,
 65. hogy új helyreállító történet nélkül
 66. egyetlen politikai és vallási átalakulás
 67. sem mehetne végbe.
 68. Ennyire lényeges.
 69. A nagy gazdasági világválságot kiváltó
  laissez-faire közgazdaság korszaka után

 70. John Maynard Keynes új gazdaságtant írt,
 71. és helyreállító történetet mesélt.
 72. Körülbelül így hangzott.
 73. Súlyos csapás éri a földet.

 74. (Nevetés)

 75. A gazdasági elit hatalmas és gonosz erői

 76. megkaparintották a világ vagyonát.
 77. De a történet hőse,
 78. a munkásosztály és középosztály
  támogatta hatékony állam
 79. megküzd a bajjal,
 80. a gazdagságuk újraosztásával
 81. és a közpénzek közjóra költésével
  megvív velük,
 82. jövedelmet és munkahelyeket teremtve
 83. helyreállítja a föld harmóniáját.
 84. Mint minden jó helyreállító történet,

 85. ez is végigvisszhangzott
  a politikai spektrumon.
 86. Demokraták és republikánusok,
  munkáspártiak és konzervatívok,
 87. baloldaliak és jobboldaliak széles
  értelemben vett keynesianisták lettek.
 88. Amikor a keynesianizmus
 89. az 1970-es években válságba került,
 90. a neoliberálisok, pl. Friedrich Hayek
  és Milton Friedman,
 91. új helyreállító történettel rukkoltak elő.
 92. Körülbelül így hangzott.
 93. Úgysem találják el, mi jön most.

 94. (Nevetés)

 95. Súlyos csapás éri a földet.

 96. A túlhatalmú állam hatalmas és gonosz erői
 97. kollektivizáló tendenciájukkal
 98. fölmorzsolják a gazdaságban a szabadságot,
 99. individualizmust és a lehetőségeket.
 100. Ám a történet hőse, a vállalkozó,
 101. megküzd a hatalmas erőkkel,
 102. visszaszorítja az államot,
 103. gazdagság és lehetőségek megteremtésével
 104. helyreállítja a föld harmóniáját.
 105. E történet is végigvisszhangzott
  a politikai spektrumon.
 106. Demokraták és republikánusok,
  konzervatívok és munkáspártiak,
 107. széles értelemben véve
  neoliberálisok lettek.
 108. Egymásnak homlokegyenest ellentmondó,
 109. de azonos narratív szerkezetű történetek.
 110. Aztán 2008-ban

 111. a neoliberális sztori darabjaira hullott,
 112. és ellenzői előjöttek a...
 113. semmivel.
 114. Nincs új helyreállító történet!
 115. Legjobbként csak
  a fölvizezett neoliberalizmust
 116. vagy a megmikrózott
  keynesianizmust ajánlgatták.
 117. Ezért feneklettünk meg.
 118. Új történet nélkül
 119. a kudarcot vallott régi sztoriba
  vagyunk beleragadva,
 120. amely továbbra is hamis.
 121. Kétségbe esünk,
 122. mikor képzelőtehetségünk cserben hagy.
 123. Mikor nincs sztorink a jelen magyarázatára
 124. és a jövő leírására,
 125. a remény szertefoszlik.
 126. A politikai kudarc alapjában véve
 127. a képzelőtehetség kudarca.
 128. Helyreállító történet nélkül,
 129. amely megszabhatná a követendő irányt,
 130. semmi sem fog változni,
 131. de ilyen helyreállító történettel
 132. majdnem minden megváltozhat.
 133. Olyan történetet kell elmondanunk,
 134. amely az emberek lehető
  legszélesebb köréhez folyamodik,
 135. átlépi a politikai törésvonalakat.
 136. Tükröznie kell a mélyreható
  igényeket és vágyakat.
 137. Egyszerűnek és érthetőnek kell lennie,
 138. és a valóságon kell alapulnia.
 139. Elismerem, hogy nehéz feladatnak hangzik.

 140. De meggyőződésem,
 141. hogy a nyugati népeknek van ilyen,
 142. csupán elmondásra váró történetük.
 143. Az utóbbi évek alatt
 144. a fölfedezések elképesztő módon
 145. egyfelé mutatnak sok tudományágban:
 146. a pszichológiában, az idegtudományban,
  régészetben és a fejlődésbiológiában,
 147. és mindegyikük valami elképesztőt közöl:
 148. az emberi lényben megvan
  az önzetlenség hatalmas képessége.
 149. Biztos, hogy mindannyiunkban van
  egy kis önzés és kapzsiság,
 150. de legtöbbünk nem ezt
  vallja uralkodó értékének.
 151. Sőt, páratlan együttműködőnek
  is bizonyulunk.
 152. Túléltük az afrikai szavannákat,
 153. noha gyengébbek és lassabbak vagyunk
  a ragadozóknál és legtöbb zsákmányunknál,
 154. tanúságot téve egymás iránti
  bámulatos segítőkészségünkről,
 155. és az együttműködés parancsa
 156. a természetes kiválasztódással
  agyunkba vésődött.
 157. Ezek az alapvető és sorsdöntő
  tények az emberiségről:
 158. bámulatos önzetlenségünk
  és együttműködési készségünk.
 159. De valami szörnyű dolog történik.

 160. Súlyos csapás éri a földet.
 161. (Nevetés)

 162. Jó természetünk megnyilvánulását
  számos erő akadályozza,

 163. de korunkra legjellemzőbb,
 164. uralkodó politikai narratíva azt sugallja,
 165. hogy szélsőséges individualizmusban
 166. és egymással való versenyben kell élnünk.
 167. Egymással való harcba, egymástól való
  félelembe és bizalmatlanságba hajszol.
 168. Atomizálja a társadalmat.
 169. Gyengíti a társadalmi kötődéseket,
  amelyek kedvéért pedig élni érdemes.
 170. Ebbe a légüres térbe nőnek bele
 171. ezek a kegyetlen, érzéketlen erők.
 172. Önzetlenek társadalma vagyunk,
 173. de pszichopaták kormányoznak minket.
 174. (Taps)

 175. De nem kéne ennek így lennie.

 176. Tényleg nem,
 177. mert elképesztő a képességünk a valahová
  tartozásra és az összetartozásra.
 178. E képességünk mozgósításával
 179. helyreállíthatjuk emberiességünk
  csodálatos alkotóelemeit:
 180. önzetlenségünket
  és együttműködési készségünket.
 181. Atomizáltság helyébe gazdag
  részvételen alapuló kultúrájú
 182. virágzó polgári létet építhetünk.
 183. Ahelyett, hogy a piac
  és az állam közt őrlődnénk,
 184. az embert és a bolygót is tisztelő
  közgazdaságot hozhatunk létre.
 185. Közgazdaságot teremthetünk
  az óriási elhanyagolt terület,
 186. a köztulajdon köré.
 187. A köztulajdon sem piaci, sem állami,
  nem kapitalizmus és nem kommunizmus,

 188. hanem három fő elemből áll:
 189. bizonyos forrás,
 190. a forrást kezelő bizonyos közösség
 191. a közösség által a források kezelésére
  kialakított szabályok és alkuk.
 192. Gondoljunk a közösségi szélessávra
  vagy a közösségi energiaszövetkezetekre,
 193. vagy a gyümölcs- és zöldségtermesztésre
  használt közös földekre,
 194. melyet a britek konyhakertnek hívnak.
 195. A köztulajdon nem adható el,
  nem ajándékozható el,
 196. jótéteményeit a közösség tagjai
  egyenlő mértékben élvezik.
 197. Ahol semmibe vettek
  és kizsákmányoltak minket,
 198. felvirágoztathatjuk politikánkat.
 199. Visszaszerezhetjük a demokráciát
  azoktól, akik elorozták tőlünk.
 200. Új választási szabályokat
  és módszereket alkalmazhatunk,
 201. hogy pénzügyi hatalom ne játszhassa ki
  ellenünk a demokratikus hatalmat.
 202. (Taps)

 203. A képviseleti demokráciát részvételi
  demokráciával kell mérsékelni,

 204. hogy politikai döntéseinket finomíthassuk,
 205. és minél inkább helyben dönthessünk.
 206. Ha valamiről helyben dönthetünk,
  azt nem szabad országosan megszabni.
 207. Ezt az odatartozás politikájának hívom.
 208. Úgy vélem, ebben megvan a lehetőség,

 209. hogy széles körhöz szóljon,
 210. és ennek oka,
 211. hogy a bal- és jobboldal
  kevés közös értéke között
 212. az odatartozás és a közösség szerepel.
 213. Talán kissé másként értelmezzük őket,
 214. de legalább közös nyelven kezdjük.
 215. Sok politika az odatartozást keresi.
 216. Még a fasiszták is közösséget keresnek,
 217. jóllehet ijesztően homogént,
 218. amelyben mindenki ugyanúgy néz ki,
  ugyanazt az egyenruhát hordja,
 219. és ugyanazokat a jelszavakat szajkózza.
 220. Áthidaló hálózatokon alapuló közösségre,

 221. és nem köteléken alapuló
  közösségre van szükség.
 222. A köteléken alapuló hálózat csupán
  homogén csoport tagjait köti össze,
 223. míg az áthidaló hálózat
  más-más csoportok tagjait fogja össze.
 224. Hiszem, hogy ha elég gazdag
 225. s élénk áthidaló hálózatokat hozunk létre,
 226. meggátolhatjuk, hogy az emberek
 227. homogén köteléken alapuló
  közösségbe ássák be magukat
 228. az egymástól való védelem reményében.
 229. Összegezve:
 230. új történetünk valami ilyesmi lehet.
 231. Súlyos csapás éri a földet.

 232. (Nevetés)

 233. Hatalmas és gonosz emberi erők,

 234. amelyek azt hajtogatják,
  hogy társadalom nem létezik,
 235. azt mondogatják, hogy legfőbb
  életcélunk a küzdelem,
 236. mint ahogy kóbor ebek
  harcolnak szemetesedény körül.
 237. Ám a történet hősei: mi,
 238. felkelünk ellene.
 239. Úgy küzdünk a gonosz erők ellen,
  hogy gazdag, vonzó, befogadó
 240. és nagylelkű közösségeket építünk,
 241. és íly módon
 242. újra megteremtjük a föld harmóniáját.
 243. (Taps)

 244. Akár helyesnek vagy helytelennek
  tartják ezt a történetet, remélem,

 245. egyetértünk, hogy szükségünk van rá.
 246. Új helyreállító történet kell,
 247. amely kivezet bennünket a zűrzavarból,
 248. amely megmondja, miért vagyunk benne,
  és azt is, hogyan evickéljünk ki belőle.
 249. Amennyiben helyesen meséljük el,
 250. megfertőzi a politikai spektrum minden
  részében helyet foglalók elméjét.
 251. A dolgunk: jobb jövő felé vezető utat
  megvilágító történetet mesélni.

 252. Köszönöm.

 253. (Taps)