Turkish subtitles

← Yapay zekânın tıptaki potansiyeli ve metabolitler

Get Embed Code
36 Languages

Showing Revision 7 created 01/24/2020 by Cihan Ekmekçi.

 1. 2003 yılında,
 2. insan genomunu düzenlediğimizde
 3. birçok hastalığın tedavisini
  bulacağımızı düşünmüştük.
 4. Fakat gerçekler bundan daha farklı
 5. çünkü genlerimizin yanı sıra
 6. ciddi hastalıklara yakalanmamızda
  çevrenin ve yaşam biçiminin de
 7. büyük rolü var.
 8. Bunun bir örneği
  yağlı karaciğer hastalığı,

 9. bütün dünyanın %20'sini
  etkileyen bir hastalık,
 10. hiçbir tedavisi yok ve karaciğer kanserine
 11. veya karaciğer yetmezliğine yol açıyor.
 12. Yani DNA dizisi bize
  etkili tedavi bulmak için
 13. yeterli bilgi vermez.
 14. Olumlu yönden bakarsak vücudumuzda
  birçok diğer molekül bulunmakta.

 15. Hatta 100.000'den fazla metabolit mevcut.
 16. Metabolitler, çok küçük moleküllerdir.
 17. Bilinen örnekleri glikoz,
  fruktoz, yağlar, kolesterol.
 18. Her zaman duyduğumuz şeyler.
 19. Metabolitlerin
  metabolizmada işlevleri var.
 20. Ayrıca DNA'nın birer parçası,
 21. yani hem genlerimiz hem de
  yaşam tarzımız ile ilgili bilgi taşırlar.
 22. Metabolitleri anlamak, birçok hastalığa
  tedavi bulmak için önemli.
 23. Her zaman hastaları
  tedavi etmek istemiştim.

 24. Buna rağmen 15 yıl önce
  tıp okulundan ayrıldım
 25. çünkü matematiği özlemiştim.
 26. Kısa bir süre sonra
  çok güzel bir şey öğrendim.
 27. Tıp alanında çalışmak için
  matematik kullanabilirdim.
 28. O zamandan beri biyolojik veri
  analizi için algoritmalar geliştiriyorum.
 29. Sözde kulağa kolay geliyor:
 30. Hadi bütün vücudumuzdaki
  metabolitlerden bilgi toplayalım,
 31. bir hastalıkta nasıl değiştiklerini
  açıklayan matematiksel modeller yapalım
 32. ve bu değişikliklere engel olarak
  hastalığı tedavi edelim.
 33. Sonra neden bunu daha önce
  kimsenin denemediğini anladım,

 34. bu aşırı derecede zor bir iş.
 35. (Gülüşmeler)

 36. Vücudumuzda çok fazla metabolit var.

 37. Her biri birbirinden farklı.
 38. Bazı metabolitlerin kütlesini,
 39. kütle spektrometresi aletleri
  kullanarak hesaplayabiliyoruz.
 40. Ama aynı kütleye sahip olan diyelim ki
  10 tane molekül olabileceği için
 41. tam olarak ne olduklarını bilmiyoruz
 42. ve eğer hepsini tek tek
  ayırt etmek istiyorsak
 43. daha çok deneyler yapmamız gerekir,
  bu da onlarca yıla
 44. ve milyarlarca dolara mal olur.
 45. Biz de bunu yapması için bir yapay zekâ
  ya da AI platformu geliştirdik.

 46. Biyolojik verinin büyümesine
  katkıda bulunduk,
 47. metabolitlerle ve onların diğer
  moleküllerle tepkimelerini kapsayan
 48. her bilgiyle bir veri tabanı oluşturduk.
 49. Bu verinin hepsini bir mega ağda topladık.
 50. Sonrasında dokudan
  veya hastalarımızın kanından,
 51. metabolitlerin kütlelerini hesapladık
 52. ve bir hastalıkta
  değişen kütleleri bulduk.
 53. Ama önceden de belirttiğim gibi
  tam olarak ne olduklarını bilmiyoruz.
 54. Moleküler kütlesi 180 ise
  glukoz, galaktoz veya fruktoz olabilir.
 55. Hepsinin kütlesi aynı
 56. fakat işlevi farklı.
 57. Bizim yapay zekâ algoritmamız
  bu belirsizlikleri göze alıyor.
 58. Sonra da mega ağın derinliklerine inip
 59. hastalığa sebep olan metabolik kütlelerin
 60. birbirlerine bağlantısını buluyor.
 61. Ve bağlanma şekillerinden yola çıkarak
 62. her metabolitin kütlesini bulabiliyoruz,
 63. mesela buradaki 180 glukoz olabilir
 64. ve daha da önemlisi glukoz
  ve diğer metabolitlerdeki değişimlerin
 65. nasıl hastalıklara
  yol açtığını keşfediyoruz.
 66. Hastalık mekanizmasına olan
  yeni anlayışımız da
 67. onu hedef alan tedaviler
  geliştirmemize olanak sağlıyor.
 68. Biz de bu teknolojiyi markete sunmak
  ve insanların hayatlarını etkilemek

 69. amacıyla bir şirket oluşturduk.
 70. Şimdi benim takımım ve ben,
  ReviveMed'te metabolitlerin
 71. ana sorun olduğu hastalıklara
  tedavi bulmak için çalışıyoruz,
 72. mesela yağlı karaciğer hastalığı gibi
 73. çünkü bu hastalık, karaciğerdeki
  metabolit tipleri olan
 74. yağların birikmesi ile ortaya çıkar.
 75. Daha önce de bahsettiğim gibi bu,
  tedavisi olmayan çok yaygın bir hastalık.
 76. Ve yağlı karaciğer hastalığı
  sadece bir örnek.

 77. İleride, tedavisi olmayan
  birçok hastalığı ele alacağız.
 78. Ve metabolitler hakkında
  daha çok veri topladıkça
 79. ve metabolitlerdeki değişimin
  nasıl hastalığa dönüştüğünü anladıkça
 80. algoritmamız daha da zeki olacak
 81. ve doğru hastalar için
  doğru tedavileri keşfedecek.
 82. Ve yazdığımız her bir satır kod ile
 83. hayat kurtarma amacımıza
  daha çok yaklaşmış olacağız.
 84. Teşekkür ederim.

 85. (Alkışlar)