Return to Video

Potenciál umělé inteligence a metabolitů v medicíně

 • 0:02 - 0:03
  V roce 2003,
 • 0:03 - 0:06
  kdy jsme přečetli lidský genom,
 • 0:06 - 0:10
  jsme si mysleli, že máme klíč
  k léčbě mnoha nemocí.
 • 0:11 - 0:14
  Ale k tomu máme ještě daleko,
 • 0:15 - 0:17
  protože kromě našich genů
 • 0:17 - 0:21
  hraje značnou roli ve vývoji
  mnoha významných onemocnění
 • 0:21 - 0:24
  i životní prostředí nebo životní styl.
 • 0:24 - 0:27
  Jedním z příkladů je ztučnění jater,
 • 0:27 - 0:32
  které postihuje přes dvacet procent
  světové populace,
 • 0:32 - 0:36
  nelze je léčit a vede k rakovině
  nebo selhání jater.
 • 0:38 - 0:42
  Takže čtení DNA samo o sobě
  nám nedává dostatek informací
 • 0:42 - 0:45
  k nalezení účinné léčby.
 • 0:45 - 0:48
  Na druhou stranu máme v těle
  i spoustu dalších molekul.
 • 0:48 - 0:52
  Ve skutečnosti existuje
  více než 100 000 metabolitů.
 • 0:52 - 0:57
  Metabolity, to jsou veškeré molekuly,
  které jsou co do velikosti velmi malé.
 • 0:57 - 1:02
  Známé příklady jsou glukóza,
  fruktóza, tuky, cholesterol –
 • 1:02 - 1:04
  věci o kterých slyšíme pořád dokola.
 • 1:04 - 1:07
  Metabolity se účastní našeho metabolismu.
 • 1:08 - 1:12
  A jsou také závislé na naší DNA,
 • 1:12 - 1:17
  takže nesou informaci jak o našich genech,
  tak o našem životním stylu.
 • 1:17 - 1:23
  Musíme porozumět metabolitům,
  abychom nalezli léčbu mnoha chorob.
 • 1:23 - 1:25
  Vždycky jsem chtěla léčit pacienty.
 • 1:26 - 1:30
  Přesto jsem před patnácti lety
  odešla z lékařské fakulty,
 • 1:30 - 1:32
  protože mi chyběla matematika.
 • 1:33 - 1:36
  Brzy potom jsem přišla
  na tu nejskvělejší věc:
 • 1:37 - 1:40
  Můžu pomocí matematiky studovat medicínu.
 • 1:41 - 1:46
  Od té doby vyvíjím algoritmy
  k analýze biologických dat.
 • 1:47 - 1:49
  Znělo to jednoduše:
 • 1:49 - 1:53
  posbírat data o všech metabolitech
  v našem těle,
 • 1:53 - 1:55
  vyvinout matematické modely,
 • 1:55 - 1:58
  které by popsaly,
  jak se data mění vlivem nemocí,
 • 1:58 - 2:01
  a zasáhnout proti těmto změnám.
 • 2:02 - 2:06
  Pak jsem přišla na to,
  proč to nikdo neudělal přede mnou.
 • 2:07 - 2:09
  Je to hrozně obtížné.
 • 2:09 - 2:10
  (smích)
 • 2:10 - 2:13
  V našem těle je spousta metabolitů.
 • 2:13 - 2:15
  Každý z nich je jiný.
 • 2:15 - 2:19
  U některých metabolitů můžeme
  měřit jejich molekulovou hmotnost
 • 2:19 - 2:22
  pomocí hmotnostní spektrometrie.
 • 2:22 - 2:26
  Jenže vzhledem k tomu, že klidně deset
  různých molekul může mít stejnou hmotnost,
 • 2:26 - 2:28
  nedokážeme je tím přesně rozpoznat.
 • 2:28 - 2:31
  Kdybyste je všechny chtěli rozpoznat,
 • 2:31 - 2:34
  museli byste udělat více experimentů,
  které by trvaly desítky let
 • 2:34 - 2:36
  a stály by miliardy dolarů.
 • 2:36 - 2:42
  Takže jsme vyvinuli platformu na bázi
  umělé inteligence, která to umí.
 • 2:42 - 2:45
  Využili jsme vzrůstající množství
  biologických dat
 • 2:45 - 2:49
  a vytvořili jsme databázi všech dostupných
  informací o metabolitech
 • 2:49 - 2:52
  a jejich interakcích
  s ostatními molekulami.
 • 2:52 - 2:56
  Zkombinovali jsme všechna ta data
  do obrovské sítě.
 • 2:56 - 2:59
  Potom z tkání a krve pacientů
 • 2:59 - 3:02
  měříme hmotnosti metabolitů
 • 3:02 - 3:05
  a hledáme ty hmotnosti,
  které se mění u nemocného člověka.
 • 3:05 - 3:08
  Ale jak už jsem řekla,
  nevíme přesně, které metabolity to jsou.
 • 3:08 - 3:14
  Molekulovou hmotnost 180 může mít
  glukóza, galaktóza nebo fruktóza.
 • 3:14 - 3:16
  Všechny mají přesně stejnou hmotnost,
 • 3:16 - 3:18
  ale různé funkce v našem těle.
 • 3:18 - 3:21
  Naše umělá inteligence bere v úvahu
  všechny tyto nejednoznačnosti.
 • 3:21 - 3:24
  Ponoří se do té obrovské databáze
 • 3:24 - 3:28
  a najde, jaké vzájemné provázání
  látek s naměřenou hmotností
 • 3:28 - 3:30
  způsobuje nemoci.
 • 3:30 - 3:33
  Z toho, jak jsou provázány,
 • 3:33 - 3:37
  můžeme odvodit, co ta látka
  se shodnou hmotností je,
 • 3:37 - 3:40
  například těch 180
  by tady mohla být glukóza,
 • 3:40 - 3:43
  a především můžeme zjistit,
 • 3:43 - 3:46
  jak změny v glukóze a dalších metabolitech
 • 3:46 - 3:47
  způsobují onemocnění.
 • 3:47 - 3:50
  Toto nové porozumění
  mechanismům nemocí
 • 3:51 - 3:55
  nám poté umožní najít
  efektivní léčbu, která na tyto změny cílí.
 • 3:56 - 3:59
  A tak jsme založili start-up,
  abychom přinesli tuto technologii na trh
 • 3:59 - 4:01
  a ovlivnili tak lidské životy.
 • 4:02 - 4:05
  Teď se svým týmem v ReviveMed
  pracujeme na vývoji
 • 4:05 - 4:10
  léčby nejvýznamnějších nemocí,
  kde metabolity hrají hlavní roli,
 • 4:10 - 4:12
  jako je ztučnění jater,
 • 4:12 - 4:15
  protože to je způsobeno hromaděním tuků,
 • 4:15 - 4:18
  což jsou metabolity v játrech.
 • 4:18 - 4:22
  Jak už jsem zmínila, jedná se
  o obrovskou epidemii, na kterou není lék.
 • 4:22 - 4:24
  A ztučnění jater
  je jenom jeden z příkladů.
 • 4:24 - 4:29
  Děláme pokroky a hodláme se zabývat
  stovkami dalších nemocí,
 • 4:29 - 4:30
  na které není lék.
 • 4:30 - 4:35
  Sbíráním dalších a dalších dat
  o metabolitech
 • 4:35 - 4:38
  a porozuměním, jak změny v metabolitech
 • 4:38 - 4:41
  vedou k rozvoji nemocí,
 • 4:41 - 4:44
  budou naše algoritmy
  lépe a lépe umět
 • 4:44 - 4:48
  hledat ty správné léky
  pro ty správné pacienty.
 • 4:49 - 4:52
  A dostaneme se blíž k našemu cíli
 • 4:52 - 4:56
  záchraně životů každou řádkou
  počítačového kódu.
 • 4:56 - 4:58
  Děkuji vám.
 • 4:58 - 5:01
  (potlesk)
Title:
Potenciál umělé inteligence a metabolitů v medicíně
Speaker:
Leila Pirhaji
Description:

Spousta nemocí je způsobena metabolity – malými molekulami v těle, jako jsou tuky, glukóza nebo cholesterol – nicméně nevíme přesně, které metabolity to jsou a jak fungují. Podnikatelka v oblasti biotechnologií Leila Pirhaji se podělila o svůj plán postavit síť na bázi umělé inteligence, která by rozpoznala vzorce ve fungování metabolitů, umožnila lepší pochopení rozvoje nemocí a našla pro ně efektivnější léčbu.

more » « less
Video Language:
English
Team:
closed TED
Project:
TEDTalks
Duration:
05:14

Czech subtitles

Revisions