YouTube

Got a YouTube account?

New: enable viewer-created translations and captions on your YouTube channel!

Czech subtitles

← Potenciál umělé inteligence a metabolitů v medicíně

Get Embed Code
36 Languages

Showing Revision 5 created 02/07/2020 by Vladimír Harašta.

 1. V roce 2003,
 2. kdy jsme přečetli lidský genom,
 3. jsme si mysleli, že máme klíč
  k léčbě mnoha nemocí.
 4. Ale k tomu máme ještě daleko,
 5. protože kromě našich genů
 6. hraje značnou roli ve vývoji
  mnoha významných onemocnění
 7. i životní prostředí nebo životní styl.
 8. Jedním z příkladů je ztučnění jater,

 9. které postihuje přes dvacet procent
  světové populace,
 10. nelze je léčit a vede k rakovině
  nebo selhání jater.
 11. Takže čtení DNA samo o sobě
  nám nedává dostatek informací
 12. k nalezení účinné léčby.
 13. Na druhou stranu máme v těle
  i spoustu dalších molekul.

 14. Ve skutečnosti existuje
  více než 100 000 metabolitů.
 15. Metabolity, to jsou veškeré molekuly,
  které jsou co do velikosti velmi malé.
 16. Známé příklady jsou glukóza,
  fruktóza, tuky, cholesterol –
 17. věci o kterých slyšíme pořád dokola.
 18. Metabolity se účastní našeho metabolismu.
 19. A jsou také závislé na naší DNA,
 20. takže nesou informaci jak o našich genech,
  tak o našem životním stylu.
 21. Musíme porozumět metabolitům,
  abychom nalezli léčbu mnoha chorob.
 22. Vždycky jsem chtěla léčit pacienty.

 23. Přesto jsem před patnácti lety
  odešla z lékařské fakulty,
 24. protože mi chyběla matematika.
 25. Brzy potom jsem přišla
  na tu nejskvělejší věc:
 26. Můžu pomocí matematiky studovat medicínu.
 27. Od té doby vyvíjím algoritmy
  k analýze biologických dat.
 28. Znělo to jednoduše:
 29. posbírat data o všech metabolitech
  v našem těle,
 30. vyvinout matematické modely,
 31. které by popsaly,
  jak se data mění vlivem nemocí,
 32. a zasáhnout proti těmto změnám.
 33. Pak jsem přišla na to,
  proč to nikdo neudělal přede mnou.

 34. Je to hrozně obtížné.
 35. (smích)

 36. V našem těle je spousta metabolitů.

 37. Každý z nich je jiný.
 38. U některých metabolitů můžeme
  měřit jejich molekulovou hmotnost
 39. pomocí hmotnostní spektrometrie.
 40. Jenže vzhledem k tomu, že klidně deset
  různých molekul může mít stejnou hmotnost,
 41. nedokážeme je tím přesně rozpoznat.
 42. Kdybyste je všechny chtěli rozpoznat,
 43. museli byste udělat více experimentů,
  které by trvaly desítky let
 44. a stály by miliardy dolarů.
 45. Takže jsme vyvinuli platformu na bázi
  umělé inteligence, která to umí.

 46. Využili jsme vzrůstající množství
  biologických dat
 47. a vytvořili jsme databázi všech dostupných
  informací o metabolitech
 48. a jejich interakcích
  s ostatními molekulami.
 49. Zkombinovali jsme všechna ta data
  do obrovské sítě.
 50. Potom z tkání a krve pacientů
 51. měříme hmotnosti metabolitů
 52. a hledáme ty hmotnosti,
  které se mění u nemocného člověka.
 53. Ale jak už jsem řekla,
  nevíme přesně, které metabolity to jsou.
 54. Molekulovou hmotnost 180 může mít
  glukóza, galaktóza nebo fruktóza.
 55. Všechny mají přesně stejnou hmotnost,
 56. ale různé funkce v našem těle.
 57. Naše umělá inteligence bere v úvahu
  všechny tyto nejednoznačnosti.
 58. Ponoří se do té obrovské databáze
 59. a najde, jaké vzájemné provázání
  látek s naměřenou hmotností
 60. způsobuje nemoci.
 61. Z toho, jak jsou provázány,
 62. můžeme odvodit, co ta látka
  se shodnou hmotností je,
 63. například těch 180
  by tady mohla být glukóza,
 64. a především můžeme zjistit,
 65. jak změny v glukóze a dalších metabolitech
 66. způsobují onemocnění.
 67. Toto nové porozumění
  mechanismům nemocí
 68. nám poté umožní najít
  efektivní léčbu, která na tyto změny cílí.
 69. A tak jsme založili start-up,
  abychom přinesli tuto technologii na trh

 70. a ovlivnili tak lidské životy.
 71. Teď se svým týmem v ReviveMed
  pracujeme na vývoji
 72. léčby nejvýznamnějších nemocí,
  kde metabolity hrají hlavní roli,
 73. jako je ztučnění jater,
 74. protože to je způsobeno hromaděním tuků,
 75. což jsou metabolity v játrech.
 76. Jak už jsem zmínila, jedná se
  o obrovskou epidemii, na kterou není lék.
 77. A ztučnění jater
  je jenom jeden z příkladů.

 78. Děláme pokroky a hodláme se zabývat
  stovkami dalších nemocí,
 79. na které není lék.
 80. Sbíráním dalších a dalších dat
  o metabolitech
 81. a porozuměním, jak změny v metabolitech
 82. vedou k rozvoji nemocí,
 83. budou naše algoritmy
  lépe a lépe umět
 84. hledat ty správné léky
  pro ty správné pacienty.
 85. A dostaneme se blíž k našemu cíli
 86. záchraně životů každou řádkou
  počítačového kódu.
 87. Děkuji vám.

 88. (potlesk)