Return to Video

Open Source Philosophy.

 • 0:00 - 0:03
  Նյութական խնդիրներ:
 • 0:03 - 0:06
  Գիտության ուժը զգալուց հետո ես հասկացա,
 • 0:06 - 0:09
  որ այն կարելի է օգտագործել հրատապ հարցեր և խնդիրներ լուծելու համար:
 • 0:09 - 0:13
  Երբ ես Փրինսթոնի համալսարանում քիմիա էի ուսումնասիրում, այն շատ տեսական էր և ոչ կիրառական:
 • 0:13 - 0:16
  Եվ ես մտածեցի` լավ, միգուցե եթե ես գնամ ֆիզիկայի բաժին ավելի լավ կլինի:
 • 0:16 - 0:19
  Ես հենց այդպես էլ վարվեցի, և չափազանց հիասթափված էի:
 • 0:19 - 0:24
  Մենք ուսումնասիրում էինք ալիքի տարածման տեսւոթյունը, և ես մի բան չէի հասկանում, մի հավասարում:
 • 0:24 - 0:29
  Եվ ես գնացի իմ դասախոսի մոտ, հարցրեցի` ինչ է դ նշանակում, այն որտեղ է կիրառվում:
 • 0:29 - 0:32
  Եվ նա ասաց.
  -Լավ, իրականում այն գոյություն չունի, դա պարզապես ես եմ նարել:
 • 0:32 - 0:35
  Ես մտածեցի` մենք ահա սրանով ենք զբաղվում այստեղ:
 • 0:35 - 0:39
  Դա այն շրջադարձային պահերից մեկն էր, երբ ես ասացի` Աստված իմ, ես ի՞նչ եմ անում այստեղ:
 • 0:39 - 0:43
  Բնական պաշարների, էներգիայի բացարձակ առատության
 • 0:43 - 0:46
  մարդկության, մշակույթների և առհասարակ ամեն ինչի զարգացման պայմաններում
 • 0:46 - 0:51
  դեռևս շատ խնդիրներ կան: Հատկապես բնական պաշարների համար մղվող հակամարտությունները: Աղքատություն, պատերազմ, սովամահություն:
 • 0:52 - 0:56
  Այսօր, մեր ունեցած առաջատար տեխնոլոգիաներով մենք դեռ գոյատևո՞ւմ ենք:
 • 0:56 - 0:59
  Գոյատևումը չպետք է շատ ժամանակ պահանջի:
 • 1:00 - 1:05
  Երբ խորն ես մտածում, ապա այն ամբողջ հարստությունը, որը մենք այսօր օգտագործում ենք ժամանակակից ստանդարտ կյանքի համար,
 • 1:05 - 1:10
  հիմնված է ժայռերի, արևի էներգիայի, բույսերի, ջրի վրա:
 • 1:10 - 1:12
  Դրանք բոլորն էլ առատ են:
 • 1:12 - 1:17
  Այժմ հենց հասարակության արտադրական մեխանիզմն է դրանք արհեստականորեն դարձնում սակավ:
 • 1:17 - 1:23
  Իսկ եթե մենք կարողանայինք գոյատևել և կյանքի ժամանակակից ստանդարտներին հասնեինք
 • 1:23 - 1:28
  և ոչ միայն, երկժամյա աշխատանքով և տեղական ռեսուրսների միջոցով:
 • 1:28 - 1:30
  Վատ կլիներ:
 • 1:30 - 1:33
  Բաց Ռեսուրսների Բնապահպանություն գաղափարի ամենակարևոր մասն այն է, որ
 • 1:33 - 1:37
  քիչ ռեսուրսներով և քիչ գումարով,
 • 1:37 - 1:42
  ցանկացած մարդ ի վիճակի կլինի իր համար ստեղծել կյանքի բարձր մակարդակ,
 • 1:42 - 1:46
  և դա անել այնպես, որ շատ ժամանկ և շատ փող չպահանջվի:
 • 1:46 - 1:50
  Իրականում, մարդիկ ավելի ուժեղ են դառնում այն տեխնոլոգիաների միջոցով, որոնք մենք ենք ստեղծում,
 • 1:50 - 1:54
  քան այն մեծ կազմակերպությունների միջոցով, որոնք որոշում են, թե սարքավորումներն ինչ կարող են անել մեզ համար,
 • 1:54 - 1:58
  մենք կարող ենք որոշել, թե սարքավորումներն ինչպես պետք է աշխատեն:
 • 1:58 - 2:02
  Մեր ուզած բաների պատրաստումն ուրիշներին վսահելու փոխարեն,
 • 2:02 - 2:05
  մենք կարող ենք ինքներս պատրաստել այն ամենն, ինչի կարիքը մենք ունենք:
 • 2:05 - 2:07
  Եվ մենք դա կարող ենք ավելի լավ անել, քան <<Ուոլմարթը>>,
 • 2:07 - 2:11
  մենք կարող ենքդա ավելի լավ անել քան Չինաստանի ստրկացած աշխատուժը:
 • 2:11 - 2:15
  Մենք կարող ենք ստեղծել այն արդյունավետ հնարավորությունները, որոնք մեզ անհրաժեշտ են մեր նախընտրած կյանքն ունենալու համար
 • 2:15 - 2:19
  և մենք դա կարող ենք անել շատ հաստատուն ձևով:
 • 2:19 - 2:23
  Մենք ինքներս կարող ենք ստեղծել այն սարքավորումները, որոնք մենք կարող ենք օգտագործել նյութական առատություն ստեղծելու համար,
 • 2:23 - 2:26
  և հետո կարող ենք այլ մարդկանց ցույց տալ, թե ինպես դա անել:
 • 2:27 - 2:29
  Եթե երկու հարյուր մարդ է հավաքվել
 • 2:29 - 2:32
  և եթե նրանք ուզում են կայուն համայնք ստեղծել,
 • 2:32 - 2:38
  դա անելու համար նրանք սարքավորումների և մեքենաների ընտրության հնարավարություն չունեն:
 • 2:38 - 2:42
  Եվ ահա այստեղ օգնության է գալիս Բաց Ռեսուրսների Էկոլոգիան:
 • 2:42 - 2:48
  Այս մեքենաների պատրաստման արժեքը ընդհանուր արժեքի , որը դուք կվճարեիք՝ այն պատրաստի գնելու տեպքում, տասը տոկոսն է կազմում:
 • 2:48 - 2:51
 • 2:51 - 2:55
 • 2:55 - 2:58
 • 2:58 - 3:02
 • 3:02 - 3:07
 • 3:07 - 3:10
 • 3:10 - 3:12
 • 3:12 - 3:14
 • 3:14 - 3:19
 • 3:19 - 3:21
 • 3:21 - 3:22
 • 3:22 - 3:25
 • 3:25 - 3:29
 • 3:29 - 3:33
 • 3:35 - 3:43
 • 3:43 - 3:48
 • 3:48 - 3:52
 • 3:52 - 3:58
 • 3:58 - 4:02
 • 4:02 - 4:08
 • 4:08 - 4:13
 • 4:13 - 4:16
 • 4:16 - 4:19
 • 4:19 - 4:26
 • 4:26 - 4:30
 • 4:30 - 4:33
 • 4:33 - 4:37
 • 4:37 - 4:40
 • 4:40 - 4:45
 • 4:45 - 4:49
 • 4:49 - 4:56
 • 4:56 - 5:00
 • 5:00 - 5:03
 • 5:03 - 5:05
 • 5:05 - 5:09
 • 5:09 - 5:13
 • 5:13 - 5:16
 • 5:16 - 5:19
 • 5:19 - 5:24
 • 5:24 - 5:29
 • 5:29 - 5:35
 • 5:35 - 5:39
 • 5:39 - 5:43
 • 5:43 - 5:47
 • 5:47 - 5:51
 • 5:51 - 5:57
 • 5:57 - 6:02
 • 6:02 - 6:04
 • 6:04 - 6:08
 • 6:08 - 6:11
 • 6:11 - 6:15
 • 6:15 - 6:19
 • 6:19 - 6:25
 • 6:25 - 6:30
 • 6:30 - 6:33
 • 6:33 - 6:36
 • 6:36 - 6:39
 • 6:45 - 6:49
Title:
Open Source Philosophy.
Description:

Open Source Ecology founder Dr. Marcin Jakubowski and the OSE team explain the philosophy behind their work. Special thanks to our remote collaborators Tom Griffing, Zach Dwiel and William Neal.

Join us in building the future.

www.opensourceecology.com

more » « less
Video Language:
English
Team:
Volunteer
Duration:
06:59
Hasmik Tshatunts edited Armenian subtitles for Open Source Philosophy.
Hasmik Tshatunts edited Armenian subtitles for Open Source Philosophy.
Hasmik Tshatunts edited Armenian subtitles for Open Source Philosophy.
Hasmik Tshatunts edited Armenian subtitles for Open Source Philosophy.
Hasmik Tshatunts edited Armenian subtitles for Open Source Philosophy.

Armenian subtitles

Incomplete

Revisions Compare revisions