Return to Video

Open Source Philosophy.

 • 0:00 - 0:02
  Նյութական խնդիրներ:
 • 0:02 - 0:05
  Գիտության ուժը զգալուց հետո ես հասկացա,
 • 0:05 - 0:09
  որ այն կարելի է օգտագործել հրատապ հարցեր և խնդիրներ լուծելու համար:
 • 0:09 - 0:12
  Երբ ես Փրինսթոնի համալսարանում քիմիա էի ուսումնասիրում, այն շատ տեսական էր և ոչ կիրառական:
 • 0:12 - 0:16
  Եվ ես մտածեցի` լավ, միգուցե եթե ես գնամ ֆիզիկայի բաժին ավելի լավ կլինի:
 • 0:16 - 0:18
  Ես հենց այդպես էլ վարվեցի, և չափազանց հիասթափված էի:
 • 0:18 - 0:24
  Մենք ուսումնասիրում էինք ալիքի տարածման տեսւոթյունը, և ես մի բան չէի հասկանում, մի հավասարում:
 • 0:24 - 0:28
  Եվ ես գնացի իմ դասախոսի մոտ, հարցրեցի` ինչ է դ նշանակում, այն որտեղ է կիրառվում:
 • 0:28 - 0:31
  Եվ նա ասաց.
  -Լավ, իրականում այն գոյություն չունի, դա պարզապես ես եմ նարել:
 • 0:31 - 0:34
  Ես մտածեցի` մենք ահա սրանով ենք զբաղվում այստեղ:
 • 0:34 - 0:38
  Դա այն շրջադարձային պահերից մեկն էր, երբ ես ասացի` Աստված իմ, ես ի՞նչ եմ անում այստեղ:
 • 0:38 - 0:43
  Բնական պաշարների, էներգիայի բացարձակ առատության
 • 0:43 - 0:46
  մարդկության, մշակույթների և առհասարակ ամեն ինչի զարգացման պայմաններում
 • 0:46 - 0:51
  դեռևս շատ խնդիրներ կան: Հատկապես բնական պաշարների համար մղվող հակամարտությունները: Աղքատություն, պատերազմ, սովամահություն:
 • 0:52 - 0:56
  Այսօր, մեր ունեցած առաջատար տեխնոլոգիաներով մենք դեռ գոյատևո՞ւմ ենք:
 • 0:56 - 0:59
  Գոյատևումը չպետք է շատ ժամանակ պահանջի:
 • 0:59 - 1:04
  Երբ խորն ես մտածում, ապա այն ամբողջ հարստությունը, որը մենք այսօր օգտագործում ենք ժամանակակից ստանդարտ կյանքի համար,
 • 1:04 - 1:10
  հիմնված է ժայռերի, արևի էներգիայի, բույսերի, ջրի վրա:
 • 1:10 - 1:11
  Դրանք բոլորն էլ առատ են:
 • 1:11 - 1:17
  Այժմ հենց հասարակության արտադրական մեխանիզմն է դրանք արհեստականորեն դարձնում սակավ:
 • 1:17 - 1:23
  Իսկ եթե մենք կարողանայինք գոյատևել և կյանքի ժամանակակից ստանդարտներին հասնեինք
 • 1:23 - 1:28
  և ոչ միայն, երկժամյա աշխատանքով և տեղական ռեսուրսների միջոցով:
 • 1:28 - 1:29
  Վատ կլիներ:
 • 1:29 - 1:33
  Բաց Ռեսուրսների Բնապահպանություն գաղափարի ամենակարևոր մասն այն է, որ
 • 1:33 - 1:36
  քիչ ռեսուրսներով և քիչ գումարով,
 • 1:36 - 1:42
  ցանկացած մարդ ի վիճակի կլինի իր համար ստեղծել կյանքի բարձր մակարդակ,
 • 1:42 - 1:46
  և դա անել այնպես, որ շատ ժամանկ և շատ փող չպահանջվի:
 • 1:46 - 1:50
 • 1:50 - 1:54
 • 1:54 - 1:58
 • 1:58 - 2:01
 • 2:01 - 2:04
 • 2:04 - 2:07
 • 2:07 - 2:10
 • 2:10 - 2:15
 • 2:15 - 2:19
 • 2:19 - 2:22
 • 2:22 - 2:26
 • 2:27 - 2:29
 • 2:29 - 2:32
 • 2:32 - 2:38
 • 2:38 - 2:41
 • 2:41 - 2:47
 • 2:47 - 2:51
 • 2:51 - 2:55
 • 2:55 - 2:57
 • 2:57 - 3:02
 • 3:02 - 3:07
 • 3:07 - 3:10
 • 3:10 - 3:11
 • 3:11 - 3:14
 • 3:14 - 3:18
 • 3:18 - 3:20
 • 3:20 - 3:22
 • 3:22 - 3:24
 • 3:24 - 3:28
 • 3:28 - 3:33
 • 3:35 - 3:43
 • 3:43 - 3:47
 • 3:47 - 3:51
 • 3:51 - 3:57
 • 3:57 - 4:01
 • 4:01 - 4:07
 • 4:07 - 4:12
 • 4:12 - 4:15
 • 4:15 - 4:19
 • 4:19 - 4:25
 • 4:25 - 4:29
 • 4:29 - 4:33
 • 4:33 - 4:36
 • 4:36 - 4:39
 • 4:39 - 4:45
 • 4:45 - 4:49
 • 4:49 - 4:56
 • 4:56 - 5:00
 • 5:00 - 5:02
 • 5:02 - 5:05
 • 5:05 - 5:08
 • 5:08 - 5:13
 • 5:13 - 5:15
 • 5:15 - 5:19
 • 5:19 - 5:23
 • 5:23 - 5:28
 • 5:28 - 5:34
 • 5:34 - 5:39
 • 5:39 - 5:43
 • 5:43 - 5:47
 • 5:47 - 5:51
 • 5:51 - 5:56
 • 5:56 - 6:01
 • 6:01 - 6:04
 • 6:04 - 6:07
 • 6:07 - 6:10
 • 6:10 - 6:15
 • 6:15 - 6:19
 • 6:19 - 6:24
 • 6:24 - 6:29
 • 6:29 - 6:33
 • 6:33 - 6:35
 • 6:35 - 6:39
 • 6:45 - 6:49
Title:
Open Source Philosophy.
Description:

Open Source Ecology founder Dr. Marcin Jakubowski and the OSE team explain the philosophy behind their work. Special thanks to our remote collaborators Tom Griffing, Zach Dwiel and William Neal.

Join us in building the future.

www.opensourceecology.com

more » « less
Video Language:
English
Team:
Volunteer
Duration:
06:59
Hasmik Tshatunts edited Armenian subtitles for Open Source Philosophy.
Hasmik Tshatunts edited Armenian subtitles for Open Source Philosophy.
Hasmik Tshatunts edited Armenian subtitles for Open Source Philosophy.
Hasmik Tshatunts edited Armenian subtitles for Open Source Philosophy.
Hasmik Tshatunts edited Armenian subtitles for Open Source Philosophy.

Armenian subtitles

Incomplete

Revisions Compare revisions