Maltese subtitles

← TITLU: L-Istorja Ta`Mozilla

Do you know Mozilla? This video tells the story of how Mozilla helped shape the web we know today -- and how we're going beyond Firefox to do even more.

Get Embed Code
58 Languages

Showing Revision 5 created 12/27/2011 by Amara Bot.

 1. Fil-bidu l-internet kien semplici, mqabbad
 2. miftuh, sikur
 3. iddizinjat ghat-tajjeb
 4. kellu isir xi haga hafna akbar
 5. ekosistema tghix
 6. fis-servizz ta l-umanita`
 7. resors publiku ghal-innovazzjoni
 8. u l-opportunita`.
 9. Post biex tibni l-holm tieghek
 10. Imma f'dawk il-granet
 11. bhal kwalunkwe ekosistema
 12. l-internet kellu bzonn minn jiehu hsiebu.
 13. U kif kiber, tfaccaw problemi godda,
 14. Popups. Viruses.
 15. Nuqqas ta ghazla.
 16. Gonna mghaluqa ta kontenut
 17. L-internet kien qed jinqasam
 18. kien bil-moghod, kumplikat, tal-bizgha.
 19. Bdew jistaqsu
 20. Dan kollox?
 21. Jew jista jkun xi haga ahjar?
 22. Grupp zghir ta nies
 23. koders, disajners, idealisti
 24. emmnu li setgha.
 25. Kellhom idejha kbira
 26. Li kommunita globali, zghira, mhux ghal-profitt
 27. seta jibni xi haga ahjar
 28. u jisfurzaw idejat u innovazzjoniet fuq l-internet.
 29. Ghajtulha il-progetta ta Mozilla.