Return to Video

Four Horsemen - Feature Documentary - Official Version

 • 0:53 - 0:56
  Ihmiset ovat todella anteeksiantavia.
 • 0:56 - 1:01
  He eivät ymmärrä lainkaan,
  mitä heille on tehty.
 • 1:02 - 1:05
  Olemme käännekohdassa.
 • 1:05 - 1:12
  Länsi voi joko vaipua
  passiiviseen omahyväisyyteen ―
 • 1:12 - 1:15
  tai olla tulevaisuuden
  merkittävä toimija.
 • 1:17 - 1:20
  Pankit syyllistyivät vilppiin.
 • 1:20 - 1:23
  Kansa suuttui
  pankkiirien ahneudesta.
 • 1:23 - 1:27
  Ihmiset tallettivat rahaa luullen
  pankkien lainaavan sitä edelleen, ―
 • 1:27 - 1:31
  mutta rahoista
  maksettiinkin pankkiirien bonukset.
 • 1:31 - 1:34
  Siitä hyvästä,
  että he tekivät jättitappiot!
 • 1:35 - 1:37
  Suuryhtiöt hallitsevat meitä.
 • 1:37 - 1:43
  Monia noista yhtiöistä ei
  juuri kiinnosta maamme hyvinvointi.
 • 1:44 - 1:48
  En tajua mitä tapahtui, miten USA putosi ojan pohjalle.
 • 1:48 - 1:53
  Missä kohtaa meni pieleen?
  Kun disko ja Donna Summer tulivat?
 • 1:53 - 1:56
  Sekö oli viimeinen naula arkkuun?
 • 2:00 - 2:04
  On aika katsoa toimintamme seurauksia.
 • 2:04 - 2:09
  Finanssijärjestelmän ahneus, kasvava järjestäytynyt rikollisuus, ―
 • 2:09 - 2:13
  miljardien ihmisten
  äärimmäinen köyhyys ―
 • 2:13 - 2:17
  ja häämöttävä
  ympäristökatastrofi uhkaavat ―
 • 2:18 - 2:20
  juuri kun hallitukset, kirkko ―
 • 2:20 - 2:24
  ja talouden asiantuntijat
  ovat vaikeuksissa.
 • 2:28 - 2:30
  Sota, valloitus...
 • 2:30 - 2:32
  Nälkä...
 • 2:32 - 2:34
  Ja kuolema.
 • 2:35 - 2:38
  "Neljä ratsastajaa"
  ovat lähteneet matkaan.
 • 3:50 - 3:53
  Dokumentti
  ei pyri paljastamaan salaliittoja ―
 • 3:53 - 3:56
  eikä lietsomaan pelkoa.
 • 3:57 - 4:01
  Siinä ei haluta syyttää
  pankkeja eikä poliitikkoja.
 • 4:01 - 4:04
  Siinä halutaan kyseenalaistaa
  luomamme järjestelmät ―
 • 4:05 - 4:08
  ja esittää keinoja
  niiden uudistamiseksi.
 • 4:10 - 4:14
  Noita järjestelmiä on
  vuosisatojen saatossa muunneltu ―
 • 4:14 - 4:17
  ja jopa tarkoituksella vääristelty, ―
 • 4:17 - 4:19
  jotta ne hyödyttäisivät pientä eliittiä.
 • 4:20 - 4:23
  Olemme hiljaa
  hyväksyneet muutokset.
 • 4:23 - 4:28
  Koska ihminen kykenee loputtomasti
  mukautumaan uusiin olosuhteisiin, ―
 • 4:28 - 4:33
  mukautumiskykymme
  on saanut meidät alistumaan.
 • 4:35 - 4:38
  Yhteiskunnassa on eliitti,
  joka haluaa pysyä vallassa.
 • 4:38 - 4:43
  Eliitti pitää valtaa marxilaisittain
  "hallitsemalla tuotantovälineitä".
 • 4:43 - 4:44
  Sillä on rahavalta.
 • 4:45 - 4:48
  Lisäksi eliitti hallitsee
  hallitsemalla ihmisten ajattelua.
 • 4:49 - 4:54
  Tärkeintä ei ole, mitä julkisuudessa
  sanotaan, vaan se mistä vaietaan.
 • 4:55 - 5:00
  Tiedon portinvartijat ovat vuosisatoja
  muokanneet ihmisten ajattelua.
 • 5:00 - 5:06
  Mutta vuonna 1989 insinööri Tim
  Berners―Lee loi ensimmäisenä ―
 • 5:06 - 5:10
  HTTP―asiakkaan
  ja palvelimen välisen yhteyden.
 • 5:11 - 5:14
  Niin syntyi
  maailmanlaajuinen tietoverkko.
 • 5:14 - 5:20
  Se käynnisti vapaasti ja nopeasti
  käytettävissä olevan tiedon vyöryn.
 • 5:21 - 5:25
  Aivan kuten Guttenbergin luoma painotekniikka teki lopun ―
 • 5:25 - 5:29
  kirkon ja hallitsijan
  asemasta tiedon vartijoina, ―
 • 5:29 - 5:34
  nyt Internet horjuttaa hallitusten,
  rahavallan ja median asemaa.
 • 5:34 - 5:36
  On muutoksen aika.
 • 5:37 - 5:41
  Jos haluamme muutosta, meidän on ensin ymmärrettävä asioita, ―
 • 5:41 - 5:43
  joista on vaiettu hyvin kauan.
 • 5:43 - 5:46
  Tarvitsemme
  sellaisten ihmisten apua, ―
 • 5:46 - 5:50
  jotka uhmaavat
  kollektiivista harhauttamista.
 • 5:50 - 5:54
  Voimme vapautua siitä vain,
  jos ymmärrämme, mistä on kyse.
 • 6:28 - 6:32
  Yhdysvallat tuotti puolet maailman
  BKT:sta II maailmansodan lopulla.
 • 6:32 - 6:36
  Valmistimme vuodessa
  54 000 lentokonetta, 7 000 laivaa...
 • 6:36 - 6:38
  Yhdysvallat oli uusi Rooma.
 • 6:38 - 6:42
  Me laadimme vuonna 1947
  kansallisen turvallisuuslain ―
 • 6:42 - 6:44
  turvataksemme asemamme.
 • 6:44 - 6:48
  Onnistuimme siinä melko hyvin
  kylmän sodan aikana, ―
 • 6:48 - 6:52
  mutta sen jälkeen olemme
  levänneet laakereillamme.
 • 6:53 - 6:56
  Se kertoo, että emme
  ymmärrä uutta maailmaa.
 • 7:02 - 7:05
  Suurvallat eivät
  synny ja kuole hetkessä.
 • 7:05 - 7:07
  Ne kuolevat vähitellen.
 • 7:07 - 7:12
  Länsi ei ole vielä
  hyväksynyt valtansa kutistumista.
 • 7:12 - 7:15
  Kun suurvallan päivät ovat luetut, ―
 • 7:15 - 7:19
  saapuu uudistajia:
  heimoja, armeijoita ja yhteisöjä, ―
 • 7:19 - 7:24
  jotka tuhoavat entisen suurvallan
  perinnön usein sisältä päin.
 • 7:27 - 7:32
  Brittiläinen sotilas
  ja diplomaatti Sir John Glubb ―
 • 7:32 - 7:37
  analysoi suurvaltojen elinkaarta
  esseessään "Imperiumien kohtalo".
 • 7:37 - 7:41
  Hän löysi
  ällistyttäviä yhtäläisyyksiä.
 • 7:42 - 7:47
  Suurvalta kestää noin 250 vuotta,
  kymmenen sukupolven ajan, ―
 • 7:47 - 7:54
  uudisraivaajista kerskakuluttajiin,
  joista tulee taakka valtiolle.
 • 7:57 - 8:00
  Suurvallan elämässä
  on kuusi aikakautta.
 • 8:01 - 8:03
  Uudisraivaajien aika, ―
 • 8:03 - 8:08
  valloitusten aika,
  kaupankäynnin aika, ―
 • 8:08 - 8:13
  vaurauden aika, älyllisten saavutusten aika.
 • 8:13 - 8:17
  Viimeisenä leivän
  ja sirkushuvien aika, rappion aika.
 • 8:18 - 8:22
  Suurvallan rappiosta ovat
  aina kertoneet samat merkit.
 • 8:25 - 8:29
  Suuret sotavoimat
  ja sotilaiden kurittomuus, ―
 • 8:30 - 8:33
  omaisuudella pröystäily, ―
 • 8:35 - 8:39
  rikkaiden ja
  köyhien välisen kuilun kasvaminen, ―
 • 8:40 - 8:43
  halu elää
  pöhöttyneen valtion elättinä ―
 • 8:43 - 8:46
  ja pakkomielteinen
  suhtautuminen seksiin.
 • 8:52 - 8:57
  Pahamaineisin rappion merkeistä
  on valuutan arvon heikkeneminen.
 • 8:59 - 9:04
  Isossa―Britanniassa ja USA:ssa
  oli kulta― tai hopeakanta, ―
 • 9:04 - 9:06
  mutta niistä luovuttiin kauan sitten.
 • 9:06 - 9:09
  Samoin oli Rooman valtakunnassa.
 • 9:10 - 9:15
  Järjestelmä luotiin terveelle pohjalle
  ja perustui hopeakantaan.
 • 9:15 - 9:18
  Järjestelmä kuitenkin rapautui niin, ―
 • 9:18 - 9:22
  että dinaari muuttui
  hopearahasta kuparirahaksi:
 • 9:22 - 9:27
  kuparirahoja alettiin hopeoida,
  mutta käytössä hopeointi kului pois.
 • 9:27 - 9:32
  Lisäksi senaattoreita, jotka
  olivat ennen ajaneet kansan asiaa, ―
 • 9:32 - 9:36
  kiinnosti vain anastaa itselleen
  mahdollisimman suuri omaisuus.
 • 9:37 - 9:40
  Suurten valtakuntien
  vauraus häikäisee.
 • 9:40 - 9:45
  Pinnan alla kuohuvasta rahan, vallan
  ja omaisuuden himosta seuraa, ―
 • 9:45 - 9:49
  että velvollisuus
  ja julkinen palvelu saavat väistyä.
 • 9:49 - 9:53
  Tilalle tulee johtajia,
  jotka kahmivat voittoja itselleen.
 • 9:53 - 9:59
  Kaikki suurvallan rappiolle
  tyypilliset merkit ovat nähtävissä, ―
 • 9:59 - 10:01
  toiset muita selvemmin.
 • 10:02 - 10:05
  Nykyisen kaltainen
  finanssi― ja talouskriisi ―
 • 10:05 - 10:08
  on aina ollut merkki
  suurvallan rappiosta.
 • 10:08 - 10:12
  Roomalaisia viihdytettiin
  gladiaattorinäytöksillä.
 • 10:12 - 10:15
  Poliitikot käyttivät sitä hyväkseen.
 • 10:15 - 10:19
  Kun kansa oli tyytymätön,
  järjestettiin suuri tapahtuma.
 • 10:19 - 10:24
  Sille esiteltiin joukko gladiaattoreita,
  kuten meilläkin joka päivä.
 • 10:24 - 10:27
  Se on aina ollut rappion merkki.
 • 10:27 - 10:32
  Esimerkiksi USA:ssa panostetaan
  valtavasti erilaisiin tv―ohjelmiin, ―
 • 10:32 - 10:36
  jotka vievät kansan huomion siitä,
  mitä todella tapahtuu.
 • 10:36 - 10:39
  Urheilu on tärkeä, ihan
  kuin gladiaattorien aikanakin.
 • 10:40 - 10:45
  Voi sanoa, että meidät
  on vaivutettu horrokseen ―
 • 10:45 - 10:47
  ja olemme siihen tyytyväisiä.
 • 10:49 - 10:52
  Roomalaiset kilpa―ajajat
  palkittiin yhtä runsaasti ―
 • 10:52 - 10:55
  kuin meidän huippu―urheilijamme.
 • 10:55 - 10:58
  100―luvulla Gaius Appuleius Diocles
  ―niminen kilpa―ajaja ―
 • 10:59 - 11:03
  keräsi voitoilla 35 miljoonan
  sestersiuksen omaisuuden, ―
 • 11:03 - 11:06
  nykyrahassa
  useita miljardeja dollareita.
 • 11:07 - 11:13
  On toinenkin ammattikunta, joka
  on rappion aikoina yliarvostettu.
 • 11:13 - 11:15
  Kokit olivat kuuluisuuksia ―
 • 11:15 - 11:18
  Rooman, osmanien
  ja Espanjan suurvalta―aikoina.
 • 11:19 - 11:24
  Tuollainen kertoo,
  että suurvallan loppu häämöttää.
 • 11:24 - 11:28
  Kansakunnassa
  herää vielä kerran halu näyttää.
 • 11:28 - 11:32
  Me olimme niin suuria ja mahtavia, ―
 • 11:32 - 11:34
  mutta missä tuo tunne on nyt.
 • 11:34 - 11:37
  Siksi suuruuden tunne
  halutaan takaisin.
 • 11:37 - 11:41
  Yritetään loistaa
  parhaalla ruualla, vaatteilla, ―
 • 11:41 - 11:43
  parhaalla musiikilla, elokuvilla ―
 • 11:43 - 11:46
  tosi―tv―sarjoilla tai juorulehdillä, ―
 • 11:46 - 11:49
  mutta se ei onnistu,
  koska keinot ovat väärät.
 • 11:50 - 11:54
  Tarvitaan yhteiskunnalle yhteinen
  moraalinen selkäranka.
 • 11:54 - 11:56
  Siitä syntyy rehellisyys.
 • 11:56 - 11:58
  Yhteiskunnassa vallitsee apatia, ―
 • 11:58 - 12:03
  laajalle levinnyt nihilismi,
  jopa politiikan halveksinta.
 • 12:03 - 12:08
  On paljon ihmisiä, jotka
  eivät piittaa muista tippaakaan.
 • 12:08 - 12:14
  Valtakunnassa tapahtuu hajoamista,
  mikä lienee luonnollista, ―
 • 12:14 - 12:19
  sillä elävän organismin tavoin
  suurvaltakin aikaa myöten kuolee.
 • 12:21 - 12:23
  Mutta miten se kuolee?
 • 12:23 - 12:27
  Kaatuuko se väkivaltaisesti vai
  tekeekö se kuolemaa pikku hiljaa?
 • 12:28 - 12:33
  Sodan jälkeen syntyneet suuret
  ikäluokat ovat rappion ajan lapsia.
 • 12:33 - 12:35
  He ovat tahtomattaan rikkoneet ―
 • 12:35 - 12:39
  sukupolvien välisen
  kirjoittamattoman sopimuksen.
 • 12:39 - 12:41
  Kuluttamalla ylen määrin, ―
 • 12:41 - 12:46
  pumppaamalla asuntojen hinnat ylös
  ja haluamalla pysyä ikinuorina ―
 • 12:46 - 12:50
  he ovat tuhlanneet
  tulevien sukupolvien perinnön.
 • 12:50 - 12:55
  Sukupolveltani ja sitä seuraavalta
  sukupolvelta on tainnut unohtua ―
 • 12:55 - 13:00
  perustuslain johdannossa oleva fraasi
  "...ja meidän jälkipolvemme".
 • 13:00 - 13:02
  Olemme lukeneet sen "me".
 • 13:03 - 13:07
  Suuret ikäluokat,
  joihin minäkin kuulun, ―
 • 13:07 - 13:11
  ovat tehneet historian epäoikeuden―
  mukaisimman pääoman siirron.
 • 13:12 - 13:17
  Tarjolla oli halpaa öljyä,
  toisin sanoen halpaa energiaa, ―
 • 13:17 - 13:19
  ja tarjolla oli paljon hyviä ideoita.
 • 13:19 - 13:23
  Me kuitenkin
  valitsimme järjestelmän ―
 • 13:23 - 13:26
  ja vaalimme järjestelmää, ―
 • 13:26 - 13:30
  joka käyttää karmeimmalla tavalla
  hyväksi rikkauksia, ―
 • 13:30 - 13:33
  joilla ihmiskuntaa on siunattu.
 • 13:33 - 13:35
  Me saamme maksaa siitä.
 • 13:37 - 13:42
  Ihminen on häilyvä
  ja täynnä ristiriitaisuuksia.
 • 13:42 - 13:45
  Ihmiset toivovat rauhaa
  ja kuolemattomuutta, ―
 • 13:45 - 13:49
  mutta etsivät jatkuvasti
  tapoja tuhota toisensa.
 • 13:49 - 13:52
  Ihminen on valmis hyvyyteen ―
 • 13:52 - 13:55
  ja hirmutekoihin.
 • 13:59 - 14:01
  Ihminen on monimutkainen olento.
 • 14:02 - 14:06
  Me voimme tällä nimenomaisella
  hetkellä tehdä jotain, ―
 • 14:06 - 14:13
  minkä vuoksi lapsenlapsemme ehkä
  tai jopa varmuudella ―
 • 14:13 - 14:18
  joutuvat kärsimään
  hirvittävistä tuhoista.
 • 14:18 - 14:23
  Toimimme niin, että tuo
  todennäköisyys vain kasvaa, ―
 • 14:23 - 14:25
  vaikka rakastamme
  lapsenlapsiamme.
 • 14:25 - 14:27
  Voiko ristiriitaisempaa olla?
 • 14:28 - 14:35
  Huolimatta 50 ― 70 vuotta
  jatkuneesta pitkästä talouskasvusta ―
 • 14:35 - 14:38
  ja huolimatta teollistumisesta ―
 • 14:39 - 14:42
  ihmiskunta ei
  ole vieläkään päässyt köyhyydestä, ―
 • 14:42 - 14:47
  puutteesta, nälästä
  ja aliravitsemuksesta.
 • 14:49 - 14:53
  Joka ilta miljoonat ihmiset menevät nälkäisinä nukkumaan.
 • 14:54 - 14:58
  Samaan aikaan miljoonat ihmiset
  heittävät ruokansa roskiin.
 • 14:59 - 15:01
  Toiset tuhlaavat, ―
 • 15:01 - 15:04
  toiset elävät köyhyydessä,
  puutteessa ja nälässä.
 • 15:05 - 15:08
  Toiset ovat aliravittuja,
  toiset ovat ylipainoisia.
 • 15:09 - 15:12
  Miksi olemme
  luoneet tällaisen maailman?
 • 15:12 - 15:17
  Kuinka me emme kykene jakamaan
  vaurautta tasapuolisemmin, ―
 • 15:17 - 15:20
  vaikka meillä on niin
  paljon tietoa planeetastamme?
 • 15:20 - 15:25
  Miksi olemme luoneet niin kehnon
  hallinto― ja talousjärjestelmän, ―
 • 15:25 - 15:28
  että se palvelee
  vain pientä eliittiä, ei enemmistöä?
 • 15:29 - 15:32
  Vaikka vaurauden aikana
  on niin paljon köyhyyttä, ―
 • 15:32 - 15:37
  miksi emme ole halunneet muuttaa
  tuhoisaa sosiaalista rakennetta?
 • 15:38 - 15:44
  Talouden moraalittomuus
  johtuu ennen kaikkea ahneudesta.
 • 15:46 - 15:50
  Maailmassa ei ole ongelmana
  vaurauden puute.
 • 15:50 - 15:55
  Sanotaan että köyhyydestä päästään
  vain luomalla lisää vaurautta.
 • 15:56 - 15:58
  Mahatma Gandhin sanoin:
 • 15:58 - 16:02
  "Hyvää riittää kyllä kaikille, jos kukaan ei ahnehdi."
 • 16:03 - 16:07
  Onko kyse vain ahneudesta
  vai syvemmästä ongelmasta?
 • 16:08 - 16:11
  Onko vika itse järjestelmässä?
 • 16:52 - 16:56
  Länsimainen kulttuuri
  on menestynyt oikein hyvin.
 • 16:56 - 17:00
  Oli teollinen vallankumous,
  me selvisimme siitä.
 • 17:00 - 17:04
  On paljon modernia sotateknologiaa,
  se ei ole tuhonnut meitä.
 • 17:04 - 17:06
  On pankkijärjestelmä...
 • 17:06 - 17:10
  Sen kanssa me yhä kamppailemme.
  Olemme silti menestyjiä.
 • 17:10 - 17:14
  Työskentelin Wall Streetillä
  seitsemän vuotta.
 • 17:14 - 17:20
  Minulle kävi niin kuin teurastajalle,
  joka päätyy kasvissyöjäksi.
 • 17:20 - 17:22
  Kun seuraa, ―
 • 17:22 - 17:26
  miten Goldman Sachs ja JP Morgan tekevät rahaa, ―
 • 17:26 - 17:28
  rahan näkeminen alkaa etoa.
 • 17:28 - 17:32
  Jos ihmiset tietäisivät, miten
  vinossa pankkijärjestelmä on, ―
 • 17:32 - 17:36
  Henry Fordin sanoin "vallankumous
  puhkeaisi huomisaamuna".
 • 17:36 - 17:41
  Valtaosa ihmisistä luulee,
  että pankit lainaavat rahaa, ―
 • 17:41 - 17:44
  jonka joku toinen
  on tallettanut pankkiin.
 • 17:45 - 17:48
  Totuus on että liikepankit
  luovat rahaa tyhjästä, ―
 • 17:48 - 17:51
  ja sitten lainaavat sitä
  korkoa vastaan.
 • 17:52 - 17:56
  Jos minä alan kotonani
  valmistaa seteleitä, ―
 • 17:56 - 17:58
  sitä kutsutaan väärentämiseksi.
 • 17:58 - 18:01
  Jos kirjanpitäjä luo
  yhtiölle varoja tyhjästä, ―
 • 18:01 - 18:03
  se on tilien peukalointia, ―
 • 18:03 - 18:07
  mutta kun pankki
  luo rahaa tyhjästä, se on laillista.
 • 18:07 - 18:12
  Niin kauan kuin petosta
  pidetään täysin laillisena, ―
 • 18:12 - 18:17
  taloudessa syntyy ongelmia,
  joiden edessä olemme voimattomia.
 • 18:17 - 18:22
  Yksityispankit luovat rahaa tyhjästä
  ja lainaavat sitä korkoa vastaan.
 • 18:23 - 18:25
  Se kuulostaa absurdilta.
 • 18:25 - 18:29
  Kun puhun pankkitoiminnasta
  ja rahoitusalasta opiskelijoille, ―
 • 18:29 - 18:31
  he eivät tahdo uskoa minua.
 • 18:31 - 18:33
  Minun pitää sanoa monta kertaa, ―
 • 18:33 - 18:38
  että pankit tosiaan luovat rahaa,
  ja sitten kerron, miten se tapahtuu.
 • 18:38 - 18:42
  Se on absurdia,
  eikä ihme että opiskelijoiden ―
 • 18:42 - 18:44
  on vaikea uskoa,
  että niin tehdään.
 • 18:44 - 18:46
  Niin se vain on!
 • 18:46 - 18:48
  Jos pankkilobby on voimakas, ―
 • 18:48 - 18:52
  se kieltäytyy muuttamasta
  järjestelmää, joka on niin tuottoisa.
 • 18:52 - 18:54
  Se pyrkii vakuuttamaan, ―
 • 18:54 - 18:57
  että talouden ongelmat
  ovat kansalaisten syytä.
 • 18:57 - 19:02
  Korkea inflaatio johtuu siitä, että nämä vaativat liian suurta palkkaa, ―
 • 19:02 - 19:06
  että asuminen kallistuu, koska
  nämä itse keinottelevat asunnoilla.
 • 19:07 - 19:10
  Pankkilobby ei kerro,
  että hinnat nousevat, ―
 • 19:10 - 19:14
  koska pankit luovat rahaa tyhjästä
  ja pumppaavat sitä systeemiin.
 • 19:14 - 19:17
  Miten ihmeessä
  on syntynyt järjestelmä, ―
 • 19:17 - 19:20
  jossa pankeilla on valta luoda rahaa?
 • 19:23 - 19:26
  Kun presidentti Nixon
  päätti vuonna 1971 ―
 • 19:26 - 19:29
  irrottaa Yhdysvaltain dollarin
  kultakannasta, ―
 • 19:30 - 19:33
  maailmassa on toiminut
  Fiat―rahajärjestelmä.
 • 19:34 - 19:39
  Dollari, punta ja euro ovat valtioiden
  määrittelemiä Fiat―valuuttoja.
 • 19:39 - 19:43
  Sana fiat on latinaa
  ja tarkoittaa 'tulkoon'.
 • 19:43 - 19:46
  Rahan arvo perustuu
  hallinnon säätämiin lakeihin.
 • 19:46 - 19:48
  Ilman maksuvälinelainsäädäntöä ―
 • 19:48 - 19:51
  ja päätöstä käyttää
  maksuvälinettä verotuksessa ―
 • 19:52 - 19:57
  dollaria edustava seteli tai
  tietokoneen bitti olisi melko arvoton.
 • 19:57 - 20:01
  Vain valtiolla on oikeus
  laskea liikkeelle Fiat―rahaa, ―
 • 20:01 - 20:04
  mutta pankit voivat
  luoda sitä lainaamalla.
 • 20:04 - 20:09
  Fiat―rahasta on 40 vuodessa
  tullut globaali standardi, ―
 • 20:09 - 20:13
  ja sinä aikana rahan määrä
  on kasvanut valtavasti, ―
 • 20:13 - 20:16
  tosiasiassa
  enemmän kuin koskaan ennen.
 • 20:16 - 20:18
  Kuka siitä hyötyy?
 • 20:20 - 20:25
  Tietenkin hallitukset ja pankit,
  jotka saavat laskea rahaa liikkeelle.
 • 20:25 - 20:29
  Lisäksi yritykset ja henkilöt,
  jotka saavat rahan ensimmäisinä.
 • 20:29 - 20:33
  Ne ostavat haluamansa
  ennen kuin hinnat ovat nousseet ―
 • 20:33 - 20:37
  heijastamaan
  kierrossa olevaa rahamäärää.
 • 20:38 - 20:42
  Ne saavat siis palveluita,
  tuotteita ja pääomaa halvalla.
 • 20:42 - 20:45
  Hintojen noustessa
  pääoman omistajat ―
 • 20:45 - 20:49
  saavat esim. kiinteistöistään
  tai osakkeistaan voittoja, ―
 • 20:49 - 20:54
  vaikka yhtiön tai kiinteistön tila
  ei olisi kohentunut.
 • 20:54 - 20:57
  Näin syntyy spekulatiivinen kupla.
 • 20:57 - 20:59
  Entä rahapyramidin
  pohjalla oleva väki?
 • 20:59 - 21:04
  Peruspalkalla elävät,
  syrjäseutujen asukkaat tai säästäjät?
 • 21:04 - 21:08
  Kun uusi kierrossa oleva raha
  saavuttaa heidät, ―
 • 21:08 - 21:13
  tuotteiden hinnat ovat nousseet,
  säästöillä saa vähemmän ―
 • 21:13 - 21:16
  ja palkat polkevat paikoillaan.
 • 21:17 - 21:21
  Jonkun voi olla pakko
  ottaa lainaa ostaakseen sen, ―
 • 21:21 - 21:26
  mihin hänellä ennen oli varaa, ja hänen on mentävä pankkiin.
 • 21:26 - 21:29
  Nykyinen tapa luoda rahaa ―
 • 21:29 - 21:34
  siirtää varallisuutta
  pyramidin pohjalta sen huipulle.
 • 21:34 - 21:38
  Tällä tavoin rikkaiden
  ja köyhien välinen kuilu ―
 • 21:38 - 21:41
  kasvaa yhä suuremmaksi
  ja suuremmaksi.
 • 21:43 - 21:46
  Kun kultakannasta
  siirrytään Fiat―järjestelmään ―
 • 21:46 - 21:49
  ja luodaan
  vähimmäisvarantojärjestelmä, ―
 • 21:49 - 21:51
  velkaa syntyy nopeammin ―
 • 21:52 - 21:55
  kuin maa kykenee tuottamaan
  tuon velan kattamiseksi.
 • 21:55 - 22:00
  Lopulta ajaudutaan velkaorjuuteen.
  Niin tapahtui Yhdysvalloille.
 • 22:00 - 22:07
  Se luo 5,50 dollaria velkaa jokaista
  tuotettua BKT―dollaria kohden.
 • 22:08 - 22:13
  Niin käy, kun talous käytännöllisesti
  katsoen menee nurin.
 • 22:13 - 22:18
  Valtion ratkaisu ongelmiimme
  on tietenkin, ―
 • 22:18 - 22:20
  että se ottaa lisää velkaa.
 • 22:20 - 22:23
  Valuutan määrän
  kasvattaminen ei auta.
 • 22:23 - 22:27
  Rahaa voi painaa loputtomiin,
  mutta ei vaurautta.
 • 22:27 - 22:30
  Veloistaan ei pääse
  ottamalla lisää velkaa.
 • 22:30 - 22:34
  Jos varallisuutta voisi painaa,
  Zimbabwe olisi maailman rikkain.
 • 22:37 - 22:42
  Maailmantaloudessa olevasta
  rahasta 97 prosenttia on velkaa.
 • 22:43 - 22:46
  Ranskalainen filosofi Voltaire sanoi:
 • 22:46 - 22:51
  "Paperiraha palaa lopulta aina
  luontaiseen arvoonsa, nollaan".
 • 22:55 - 22:57
  Kolme sukupolvea seurasi ―
 • 22:57 - 23:01
  kapitalismin ja kommunismin
  välistä kamppailua.
 • 23:01 - 23:05
  Kun neuvostotalouden romahdus
  alkoi 1980―luvulla, ―
 • 23:05 - 23:07
  Neuvostoliitto antautui ―
 • 23:07 - 23:11
  ja niin kutsuttu kapitalismi
  oli ylivoimainen voittaja...
 • 23:17 - 23:21
  Kommunismi ja markkinatalous
  taistelivat paremmuudesta ―
 • 23:21 - 23:22
  vuoteen 1989 asti.
 • 23:22 - 23:25
  Kamppailussa oli tärkeää ―
 • 23:25 - 23:29
  olla paljastamatta
  markkinatalouden puutteita.
 • 23:30 - 23:32
  Kamppailuun ei sopinut, ―
 • 23:32 - 23:38
  että kritisoitiin omaa joukkuetta,
  kun piti lyödä vastapuoli.
 • 23:38 - 23:41
  Kun vastapuoli,
  sosialistinen autoritarismi ―
 • 23:41 - 23:46
  oli kykenemätön luomaan
  yhteiskunnallista hyvinvointia, ―
 • 23:46 - 23:50
  oli kai selvää, kumpi kahdesta
  voittaisi valintatilanteessa.
 • 23:51 - 23:56
  Kommunistisen järjestelmän
  romahdukseen oli monta syytä:
 • 23:56 - 24:01
  tehottomuus,
  ihmisoikeuksien polkeminen jne.
 • 24:01 - 24:07
  Kapitalistinen länsi on jatkanut
  marssiaan voitonriemuisena ―
 • 24:07 - 24:13
  uskoen tekevänsä kaiken oikein,
  koska sen vastustaja kaatui.
 • 24:13 - 24:19
  Tosiasiassa kumpikin järjestelmä
  halusi mahdotonta: ikuista kasvua.
 • 24:19 - 24:21
  Siksi kumpikin kaatuu.
 • 24:21 - 24:23
  Toinen kaatui ensin, ―
 • 24:23 - 24:28
  ja kapitalismi kaatuu myöhemmin,
  tai se on sortumassa paraikaa.
 • 24:29 - 24:31
  Yhdysvallat
  on haastavassa tilanteessa.
 • 24:31 - 24:36
  Viimeiset 200 ― 300 vuotta
  amerikkalaisten toimintaa ―
 • 24:36 - 24:42
  on ohjannut olettamus luonnonvarojen rajattomuudesta.
 • 24:42 - 24:46
  Ennen ongelmat ratkaistiin
  "kasvattamalla kakkua".
 • 24:46 - 24:48
  "Nuori mies, lähde länteen."
 • 24:48 - 24:51
  "Kasvata kakkua, niin jokainen saa isomman palan."
 • 24:51 - 24:53
  Nyt heidän
  on sopeuduttava maailmaan, ―
 • 24:53 - 24:56
  jossa luonnonvarat ovat rajalliset ―
 • 24:56 - 25:00
  ja jossa on osattava jakaa
  ja tuotettava kärsimystä.
 • 25:00 - 25:02
  Siihen ei ole valmiutta.
 • 25:04 - 25:09
  Miten maa on voinut ajautua niin
  kauas perustajiensa periaatteista?
 • 25:09 - 25:13
  Miten amerikkalainen unelma
  on voinut näin vääristyä?
 • 25:13 - 25:18
  Kapitalismista on 40 vuodessa
  tullut markkinafundamentalismia.
 • 25:18 - 25:22
  Siihen ovat vaikuttaneet Chicagon
  koulun ekonomisti Milton Friedman ―
 • 25:22 - 25:25
  Ronald Reagan,
  Margaret Thatcher ja muut.
 • 25:25 - 25:27
  He nielivät uudet talousopit.
 • 25:27 - 25:31
  Heidän mukaansa oli
  otettava valtavasti velkaa, ―
 • 25:31 - 25:35
  yksityistettävä ja vähennettävä valtiovetoisuutta taloudessa.
 • 25:35 - 25:38
  Tosin sotilasmenoja tuli kasvattaa, ―
 • 25:38 - 25:41
  joten julkiset menotkin kasvoivat.
 • 25:41 - 25:43
  Sääntelyä purettiin, ―
 • 25:43 - 25:47
  poistettiin lakeja,
  jotka säätelevät instituutioidemme, ―
 • 25:47 - 25:50
  etenkin
  suuryritysten johdon toimintaa.
 • 25:50 - 25:53
  Meille haluttiin yhtäkkiä uskotella, ―
 • 25:53 - 25:58
  että suuryritysten johtajat osaavat
  kyllä toimia oikein ilman sääntelyä.
 • 25:58 - 26:01
  Ihan kuin he olisivat jumalia!
 • 26:02 - 26:05
  Milton Friedman ja hänen
  oppilaansa "Chicagon pojat" ―
 • 26:06 - 26:10
  ja heidän uusklassinen mallinsa löi klassisen talousajattelun ―
 • 26:10 - 26:14
  ja nykykapitalismi perustuu
  heidän oppeihinsa.
 • 26:15 - 26:19
  Kaksi kilpailevaa taloustieteen
  koulukuntaa on määritellyt, ―
 • 26:19 - 26:23
  miten ihminen hallitsee
  maailmaa ja hoitaa tulonjaon.
 • 26:23 - 26:27
  Ne ovat klassinen
  ja uusklassinen koulukunta.
 • 26:27 - 26:30
  Klassinen koulukunta kannattaa
  valtion roolin minimointia, ―
 • 26:30 - 26:36
  yksilön riippumattomuutta ja pitää
  luonnonvaroja välttämättöminä.
 • 26:36 - 26:40
  Uusklassinen koulukunta,
  joka arvostaa niitä vähemmän, ―
 • 26:40 - 26:44
  korostaa että valtion tulee ohjata
  taloutta, ratkoa sosiaaliongelmat ―
 • 26:45 - 26:48
  ja jättää tulonjako
  vapaiden markkinoiden tehtäväksi.
 • 26:48 - 26:52
  Uusklassinen taloustiede
  syntyi sata vuotta sitten ―
 • 26:52 - 26:55
  edunsaajien halusta
  suojella pääomiaan.
 • 26:55 - 26:58
  Uusklassiset matemaattiset mallit ―
 • 26:58 - 27:02
  ja olettamukset
  on irrotettu todellisuudesta.
 • 27:02 - 27:08
  Mallien perustana on
  "mitä pitäisi olla", ei "mitä on".
 • 27:08 - 27:13
  Suuryrityksiä suosivilla uusklassisilla
  malleilla on perusteltu ―
 • 27:13 - 27:16
  maailmantalouden
  rahataloudellistamista.
 • 27:16 - 27:21
  Reaganin ja Thatcherin suosima
  uusklassinen malli ―
 • 27:21 - 27:23
  ohjaa talouspolitiikkaa edelleen.
 • 27:24 - 27:26
  "Reaganin vallankumous" ―
 • 27:26 - 27:30
  ja laajemmin "Reaganin
  ja Thatcherin vallankumous" ―
 • 27:30 - 27:32
  muutti suuresti valtarakennetta ―
 • 27:32 - 27:36
  ja sai aikaan menestyksen
  ja vaurauden uusjaon.
 • 27:36 - 27:39
  Ei köyhien ja rikkaiden välillä, ―
 • 27:39 - 27:42
  vaan hyvin
  toimeentulevan ryhmän sisällä.
 • 27:42 - 27:46
  Siitä hyötyi etenkin
  Yhdysvaltain rahoitussektori, ―
 • 27:46 - 27:49
  mutta myös
  Iso―Britannia ja muutkin maat.
 • 27:49 - 27:53
  Sen lisäksi, että
  bonukset olivat tärkeitä, ―
 • 27:53 - 27:56
  rahoitusalan peruspalkat
  nousivat rajusti.
 • 27:56 - 28:02
  Tapahtui siis tulonsiirtoa muilta
  talouden aloilta rahoitusalalle.
 • 28:02 - 28:04
  Se oli ennennäkemätöntä.
 • 28:04 - 28:08
  Historiankirjoista ei löydy
  tietoa vastaavasta tulonsiirrosta.
 • 28:09 - 28:14
  Suuren pörssiromahduksen
  jälkeen vuonna 1932 ―
 • 28:14 - 28:18
  säädettiin laki talouden
  suojelemiseksi spekulaatiolta.
 • 28:18 - 28:24
  Glass―Steagall―laki erotti talletus―
  pankit ja sijoituspankit toisistaan.
 • 28:25 - 28:30
  Valtiovarainministereiden
  Larry Summersin ―
 • 28:30 - 28:32
  ja Robert Rubinin vaikutuksesta ―
 • 28:32 - 28:37
  presidentti Bill Clinton kuitenkin
  purki Glass―Steagall―lain v. 1999.
 • 28:37 - 28:39
  Pankit saattoivat jälleen ―
 • 28:39 - 28:44
  spekuloida tallettajien rahoilla
  mielensä mukaan.
 • 28:47 - 28:52
  Wall Streetistä on tullut
  varsin erikoislaatuinen kasino.
 • 28:53 - 28:57
  Se ei valitettavasti muistuta
  Las Vegasin kasinoa, ―
 • 28:57 - 29:00
  joka tarjoaa
  täysin laillistettua viihdettä.
 • 29:00 - 29:03
  Wall Streetin
  harjoittama pelaaminen ―
 • 29:03 - 29:07
  vaikuttaa hyvin negatiivisesti
  laajalle yhteiskuntaan.
 • 29:07 - 29:11
  Pelurit eivät vain hassaa
  parissa yössä omia rahojaan.
 • 29:11 - 29:15
  Kun Wall Streetin rahoituslaitokset
  hassaavat rahansa, ―
 • 29:15 - 29:19
  se vaikuttaa koko yhteiskuntaan
  ja tuhannet menettävät työnsä.
 • 29:22 - 29:27
  Hillitön pelaaminen ajoi globaalin
  finanssijärjestelmän tuhon partaalle.
 • 29:27 - 29:32
  Koska pankeilla on valtioiden BKT:ta
  enemmän tappioita ja velkaa, ―
 • 29:32 - 29:35
  niiden ei voida antaa kaatua.
 • 29:35 - 29:37
  Kriisi yllätti lännen.
 • 29:37 - 29:42
  Pankit näkivät valtioiden horjunnan
  ja neuvottomat hallitukset.
 • 29:42 - 29:46
  "Teidän on pelastettava meidät,
  tarvitsemme rahaa."
 • 29:46 - 29:50
  "Jos kieltäydytte antamasta,
  koko systeemi romahtaa."
 • 29:51 - 29:55
  "Olette pulassa, jos
  kymmenet miljoonat ihmiset ―
 • 29:55 - 29:58
  menettävät kaiken,
  mitä heillä on tilillään."
 • 29:58 - 30:01
  "Se tietää vallankumousta."
 • 30:01 - 30:04
  "Joten alkakaahan lapioida rahaa."
 • 30:04 - 30:08
  "Lainatkaa rahaa
  tai luokaa sitä tyhjästä ―
 • 30:08 - 30:11
  ja antakaa rahat meille."
 • 30:12 - 30:18
  "Niin voimme hoitaa ongelmamme
  ja pysyä pinnalla ―
 • 30:19 - 30:20
  tai muuten..."
 • 30:21 - 30:25
  Juuri noin Hank Paulson
  esiintyi kongressissa.
 • 30:25 - 30:28
  Hän paineli sinne ja sanoi:
 • 30:28 - 30:32
  "Tarvitsemme 700 miljardia
  ja heti, tai muuten..."
 • 30:32 - 30:37
  Voidaanko nykyistä kapitalismia
  enää kutsua kapitalismiksi?
 • 30:37 - 30:41
  Kapitalistinen järjestelmä
  korostaa valtion pientä roolia, ―
 • 30:41 - 30:45
  mutta nykyään sen rooli on paisunut
  ja valtio puuttuu kaikkeen.
 • 30:48 - 30:52
  Kapitalismissa yksilöt ja yritykset
  toimivat vapailla markkinoilla.
 • 30:52 - 30:57
  Terveet yritykset keräävät voittoja
  ja kehnot yritykset menevät nurin.
 • 30:57 - 31:01
  Vuoden 2008 pankkikriisin myötä
  ihmiset näkivät ―
 • 31:01 - 31:05
  länsimaisen talousjärjestelmän
  jakautuvan yllättävällä tavalla.
 • 31:08 - 31:11
  Sosialismia rikkaille,
  kapitalismia köyhille.
 • 31:11 - 31:15
  Esimerkiksi USA:n valtio
  pelasti pankit konkurssilta, ―
 • 31:15 - 31:16
  se on sosialismia.
 • 31:16 - 31:19
  Sosialismia
  arvostelevat amerikkalaiset ―
 • 31:19 - 31:22
  elävät ehkä maailman
  sosialistisimmassa maassa!
 • 31:22 - 31:27
  Ei tällainen ole aito
  kapitalistinen järjestelmä.
 • 31:27 - 31:30
  Jos rikas tekee virheen,
  häntä ei rangaista, ―
 • 31:30 - 31:34
  jos köyhä tekee, häntä rangaistaan,
  tai pahempaa, ―
 • 31:34 - 31:39
  hän joutuu maksamaan rikkaiden
  virheistä, vaikkei ole tehnyt mitään.
 • 31:40 - 31:44
  Kun vastuu pankkien
  epäonnistuneesta spekuloinnista ―
 • 31:44 - 31:46
  lankeaa veronmaksajalle, ―
 • 31:46 - 31:48
  talous ei palvele ihmistä, ―
 • 31:48 - 31:54
  vaan ihminen palvelee
  moraalittomia rahoituslaitoksia.
 • 32:13 - 32:16
  Keskuspankin johtaja
  Alan Greenspan ―
 • 32:16 - 32:20
  pudotti 2001 iskujen jälkeen korot
  alas kannustaakseen lainanottoon.
 • 32:21 - 32:24
  Pankit tarvitsivat uusia osallistujia, ―
 • 32:24 - 32:28
  jotta rahaa virtaisi pyramidipeliksi
  muuttuneeseen järjestelmään.
 • 32:28 - 32:31
  Uusi raha
  virtasi kiinteistömarkkinoille.
 • 32:32 - 32:36
  Syntyi ennennäkemätön inflaatio:
  asuntojen hinnat kipusivat ylös.
 • 32:36 - 32:39
  Äitien oli palattava töihin
  lainojen maksamiseksi, ―
 • 32:39 - 32:43
  kiinteistökeinottelusta tuli tie
  amerikkalaiseen unelmaan.
 • 32:43 - 32:47
  Lännessä asuntomarkkinoilla
  ei ole kyse omistamisesta.
 • 32:47 - 32:51
  Asuntokauppa on ainoa keino, jolla
  tavallinen ihminen voi vaurastua, ―
 • 32:51 - 32:54
  sillä hän ei voi rikastua palkallaan.
 • 32:54 - 32:58
  Olemme luoneet
  kiinteistökaupalla kuplatalouden.
 • 32:58 - 33:00
  Se on imenyt
  valtavan määrän pääomaa, ―
 • 33:00 - 33:04
  se vie pääomaa todellisista
  taloudellisista innovaatioista ―
 • 33:04 - 33:08
  ja siirtää sitä keinotteluun,
  joka ei aidosti tuota mitään.
 • 33:08 - 33:12
  On kiinnostavaa,
  että esimerkiksi saksalaisille ―
 • 33:12 - 33:16
  omistusasunnon hankkiminen
  ei ole demokraattinen edistysaskel.
 • 33:17 - 33:20
  Moni heistä asuu
  ihan tyytyväisenä vuokralla.
 • 33:20 - 33:24
  Sen sijaan Ronald Reagan
  ja Margaret Thatcher ―
 • 33:24 - 33:29
  yllyttivät ihmisiä omistusasumiseen,
  ja se on osasyy ongelmiimme.
 • 33:29 - 33:33
  Jos ihmistä, jolla ei ole valmiuksia,
  yllytetään ostamaan asunto ―
 • 33:33 - 33:36
  ja ottamaan laina hämärin ehdoin, ―
 • 33:36 - 33:39
  se voi vahingoittaa taloutta laajalti.
 • 33:39 - 33:44
  Tuolla tavoin syntyi subprime― asuntolainakriisi Yhdysvalloissa.
 • 33:44 - 33:47
  Asunnon oston helpottaminen
  ei edistänyt demokratiaa, ―
 • 33:47 - 33:49
  se oli vain huono bisnesidea.
 • 33:50 - 33:54
  Käännekohta tapahtui Yhdysvalloissa
  vuoden 2000 aikoihin, ―
 • 33:54 - 33:58
  jolloin pankkiirit oivalsivat,
  että köyhät ovat rehellisiä.
 • 33:58 - 34:05
  He oivalsivat että köyhillä on
  erilainen arvomaailma kuin rikkailla.
 • 34:05 - 34:09
  He ajattelevat, että velka
  on aina maksettava takaisin.
 • 34:09 - 34:15
  He yrittävät maksaa velkansa,
  vaikka velka olisi vanhentunut ―
 • 34:15 - 34:17
  tai velat olisivat
  odotettua suuremmat ―
 • 34:17 - 34:20
  ja vaikka he olisivat
  maksukyvyttömiä.
 • 34:20 - 34:23
  Kun pankit ja luotonantajat ―
 • 34:23 - 34:28
  antoivat asiakkaille
  vaihtuvakorkoisia lainoja, ―
 • 34:28 - 34:32
  uskon niiden koko ajan tienneen,
  että ongelmia tulisi, ―
 • 34:32 - 34:35
  kun ihmisillä ei olisi
  enää varaa maksaa lyhennyksiä.
 • 34:36 - 34:39
  Kun korot nousivat,
  monet joutuivat tilanteeseen, ―
 • 34:39 - 34:43
  ettei heillä ollut
  enää varaa ruokaan, ―
 • 34:43 - 34:47
  eikä maksaa lastensa opiskeluja
  eikä yliopistomaksuja.
 • 34:47 - 34:51
  He joutuivat koko ajan tiukemmille.
 • 34:52 - 34:54
  Pankit keksivät rikollisen juonen ―
 • 34:54 - 34:58
  tarjota kalliimpia lainoja mustalle
  ja espanjankieliselle väestölle.
 • 34:58 - 35:03
  Pankit yhdistivät voimansa ja tukivat
  Bushin hallintoa kaataakseen ―
 • 35:03 - 35:07
  syytteet lainojen hinnoittelusta hakijan rodun perusteella ―
 • 35:07 - 35:10
  ja voidakseen periä
  vähemmistöiltä korkeampaa korkoa.
 • 35:11 - 35:14
  Lainat antoi tämän kaupungin
  ja koko maan ―
 • 35:15 - 35:18
  suurimpiin luotonantajiin
  kuuluva Wells Fargo.
 • 35:18 - 35:22
  Lainat kohdistettiin
  kaupungin vähemmistöyhteisöille.
 • 35:22 - 35:26
  Pankki antoi lainoja, joihin
  asiakkailla ei olisi ollut varaa.
 • 35:26 - 35:30
  Ne olivat riskialttiita lainoja ―
 • 35:30 - 35:35
  ja siksi muita lainoja kalliimpia
  ja asiakkaan kannalta epäedullisia.
 • 35:36 - 35:40
  Epärehellisten lainaehtojen
  kirjaaminen pienellä ―
 • 35:40 - 35:44
  vaikeaselkoisiin finanssituotteisiin
  palveli vain luotonantajan etuja.
 • 35:44 - 35:49
  Kaupungin afroamerikkalaisissa
  yhteisöissä tapahtui kehitystä.
 • 35:49 - 35:52
  Yhteisöissä oli rakennushankkeita ―
 • 35:52 - 35:55
  ja monet niistä
  vaikuttivat elinvoimaisilta.
 • 35:55 - 35:59
  Wells Fargon lainoista
  seuranneet ulosmittaukset ―
 • 35:59 - 36:03
  ja sen ja muiden pankkien
  harjoittama subprime―lainaaminen ―
 • 36:04 - 36:08
  ovat vahingoittaneet kehitystä
  ja pysäyttäneet sen.
 • 36:08 - 36:11
  Ei niitä kiinnosta.
 • 36:11 - 36:15
  Ne eivät tiedä mitään,
  koska eivät elä ongelmien keskellä.
 • 36:15 - 36:17
  Ne ovat ulkopuolisia.
 • 36:17 - 36:20
  Sama tilanne, jos
  katsoisi kirjasta vain kannen.
 • 36:20 - 36:25
  Vain avaamalla kirjan kannen
  voi tietää, mistä kirja kertoo.
 • 36:25 - 36:27
  Ne ovat kiinnostuneita
  vain itsestään.
 • 36:27 - 36:31
  Jos ne näkisivät ongelmat,
  ne haluaisivat auttaa.
 • 36:32 - 36:38
  Baltimoren subprime―ongelma on
  vain yksi monista ympäri maailmaa.
 • 36:39 - 36:43
  Subprime―vääryys voidaan
  toki nähdä rotukysymyksenä.
 • 36:43 - 36:47
  Asian tarkempi
  tarkastelu paljastaa, ―
 • 36:47 - 36:51
  että kyse on
  muusta kuin rodusta: voitoista.
 • 36:52 - 36:57
  Ei ollut sattumaa, että finanssi―
  teollisuuden sääntely purettiin, ―
 • 36:57 - 37:00
  josta sitten seurasi katastrofi.
 • 37:00 - 37:06
  Jokaista kongressiedustajaa kohden
  on viisi finanssiteollisuuden lobbaria.
 • 37:07 - 37:10
  Viidelle ihmiselle maksetaan siitä, ―
 • 37:10 - 37:14
  että he onnistuvat
  vakuuttamaan edustajalle, ―
 • 37:14 - 37:20
  että tämän kannattaa hyväksyä
  finanssiteollisuutta suosivia lakeja.
 • 37:22 - 37:24
  Kaikkensa menettäneillä köyhillä ―
 • 37:24 - 37:30
  ei ole rahaa palkata
  viittä lobbaria edustajaa kohden.
 • 37:30 - 37:35
  Meidän demokratiassamme
  toisilla on etulyöntiasema.
 • 37:36 - 37:38
  Rahoitussektori on
  saanut paljon valtaa ―
 • 37:38 - 37:41
  ostamalla suosijoita politiikasta, ―
 • 37:41 - 37:44
  mutta etenkin
  vaikuttamalla kansan ajatteluun.
 • 37:44 - 37:48
  Se on vakuuttanut,
  että rahoitusbisnes on hyväksi, ―
 • 37:48 - 37:52
  että vapaat finanssimarkkinat
  on parasta maailmassa.
 • 37:52 - 37:58
  Tällä perustalla lepää niin sanottu
  Wall Street ― Washington―kytkös.
 • 37:58 - 38:02
  Meillä on todisteita siitä,
  kuka ohjailee Washingtonia.
 • 38:02 - 38:06
  Kun Lehman Brothersin kaaduttua
  annettiin pelastuspaketti, ―
 • 38:06 - 38:09
  80 prosenttia kansasta
  vastusti pakettia.
 • 38:09 - 38:11
  Kongressi ei vastustanut.
 • 38:11 - 38:14
  Pelastuspaketin
  hyväksyminen todistaa, ―
 • 38:14 - 38:17
  että kongressi on
  pankkien talutusnuorassa.
 • 38:17 - 38:21
  Ei ole demokratian
  kannalta mairittelevaa, ―
 • 38:21 - 38:27
  jos joukko yhtiöitä tai
  jokin teollisuudenala ilmoittaa, ―
 • 38:27 - 38:32
  että niiden edut
  menevät kansallisen edun edelle.
 • 38:33 - 38:37
  Siinä ei ole mitään ihmeellistä,
  sillä vaalikampanjoiden tukeminen ―
 • 38:37 - 38:40
  ja lobbaus ovat osa
  amerikkalaista politiikkaa.
 • 38:41 - 38:43
  Demokratiamme on rapautunut.
 • 38:44 - 38:47
  Kyse on kehittyneestä oligarkiasta, ―
 • 38:47 - 38:51
  jonka tärkein hallintakeino
  on vakuuttaa kansalle, ―
 • 38:51 - 38:57
  että tämä maa todella tarvitsee
  kuutta suurinta pankkiaan.
 • 38:57 - 39:02
  Niiden on saatava toimia niin,
  ettei niitä juuri säännellä.
 • 39:02 - 39:07
  Jos määrä vähenee tai jotain
  muutetaan, silloin on piru merrassa.
 • 39:07 - 39:11
  "Tämä ei ole kiristystä,
  vaikka siltä ehkä kuulostaa."
 • 39:11 - 39:14
  "Maailma vain on tällainen,
  emme voi sille mitään."
 • 39:14 - 39:17
  "On vain jatkettava
  yhteistyötä pankkien kanssa."
 • 39:17 - 39:22
  Keskuspankki on itse asiassa
  liikepankkien lobbari.
 • 39:22 - 39:26
  Jos joku kannattaa sääntelyn
  siirtämistä keskuspankille, ―
 • 39:26 - 39:30
  hän kannattaa rahoitussektorin
  ja Wall Streetin itsesääntelyä.
 • 39:30 - 39:36
  Wall Streetillä on veto―oikeus
  keskuspankin johtajaa valittaessa.
 • 39:37 - 39:41
  Niin kauan kuin sillä on veto―oikeus
  sääntelyviranomaisen suhteen, ―
 • 39:41 - 39:45
  niin kauan kuin viranomainen
  on pankkien valitsema, ―
 • 39:45 - 39:48
  on ihan turha puhua sääntelystä.
 • 39:48 - 39:52
  Puhuminen sääntelystä, kun
  on kyse sääntelemättömyydestä, ―
 • 39:52 - 39:54
  on orwellilaista kaksoisajattelua.
 • 39:56 - 39:59
  Demokratiassa valta on kansalla.
 • 39:59 - 40:03
  Plutokratiassa valta on rikkailla.
 • 40:03 - 40:08
  Plutokratiassa taloudellinen
  eriarvoisuus on suurta, ―
 • 40:08 - 40:11
  sosiaalista nousua tapahtuu vähän ―
 • 40:11 - 40:14
  ja työtätekevän kansan
  hyväksikäytöstä seuraa, ―
 • 40:14 - 40:18
  että sen on lähes
  mahdotonta nousta köyhyydestä.
 • 40:19 - 40:23
  1900―luvun alussa syntynyt
  yhtäläistä äänioikeutta ajanut liike ―
 • 40:23 - 40:27
  romutti järjestelmän, jossa
  rikkaiden ääni painoi enemmän.
 • 40:27 - 40:31
  Lobbaus on muuttanut tilanteen ―
 • 40:31 - 40:34
  ja tehnyt Yhdysvaltain
  poliittisesta järjestelmästä ―
 • 40:35 - 40:38
  rikkaiden etuja
  palvelevan selvitysyhtiön.
 • 40:42 - 40:47
  Voitoillaan Goldman Sachs ostaa
  vaikutusvaltaa Washingtonissa, ―
 • 40:47 - 40:52
  muuttaa lakeja, niin että ne edistävät
  rahan tekemistä Wall Streetillä, ―
 • 40:52 - 40:54
  ostaakseen lisää vaikutusvaltaa.
 • 40:54 - 40:58
  Se on itseään vahvistava
  rikollinen koneisto, ―
 • 40:59 - 41:05
  taloudessa kasvava parasiitti,
  joka vähitellen tappaa isäntänsä.
 • 41:07 - 41:11
  Lausunnosta "me teemme Herran
  työtä" tunnettu Goldman Sachs ―
 • 41:11 - 41:15
  on maailman
  suurimpia investointipankkeja.
 • 41:19 - 41:24
  Moni sen kasvatti päättyy hallitusten
  ja keskuspankkien johtovirkoihin.
 • 41:25 - 41:29
  Kuukausi ennen pörssiromahdusta
  syyskuussa 2008 ―
 • 41:30 - 41:33
  "vapaiden markkinoiden
  tukipilari" Goldman ―
 • 41:33 - 41:37
  vaihtoi statuksensa
  sijoituspankista liikepankiksi.
 • 41:38 - 41:42
  Liikepankkina se
  oli oikeutettu valtion tukeen.
 • 41:42 - 41:44
  Sosialismia rikkaille.
 • 41:45 - 41:48
  Goldman Sachs
  toimii hyvin tehokkaasti.
 • 41:48 - 41:51
  Sen tavoite on tehdä rahaa.
 • 41:51 - 41:58
  Sen rinnalla Willie Suttonin kaltaiset
  pankkirosvot ovat harrastelijoita.
 • 41:58 - 42:02
  Goldmanin pankkiirit ovat suuria
  rosvoja, mutta toimivat laillisesti.
 • 42:02 - 42:04
  Järjestelmä takaa sen.
 • 42:04 - 42:07
  He ovat myyneet arvopapereita, ―
 • 42:07 - 42:12
  jotka koostuivat asuntolainoista,
  joiden he tiesivät olevan arvottomia.
 • 42:12 - 42:18
  He ovat myyneet niitä viattomille
  asiakkaille ja rikastuneet valtavasti.
 • 42:18 - 42:21
  Lisäksi he löivät vetoa
  arvopapereiden romahduksesta, ―
 • 42:21 - 42:24
  koska tiesivät niiden olevan jätettä.
 • 42:24 - 42:28
  He löivät vetoa CDS―luottoriski―
  johdannaisilla ja paljon muulla ―
 • 42:28 - 42:31
  suuren AIG―vakuutusyhtiön kanssa, ―
 • 42:31 - 42:36
  ja se suojasi Goldmanin
  roskapapereiden tappioita vastaan.
 • 42:37 - 42:40
  Subprime―kriisin aikana ―
 • 42:40 - 42:43
  Goldmanin meklarit
  Michael Swenson ja Josh Birnbaum ―
 • 42:43 - 42:47
  tekivät neljän miljardin voiton
  roskalainojen lyhyeksi myynnillä.
 • 42:47 - 42:52
  Dan Sparksin aloitteesta
  alkoi "suuri lyhyeksi myynti" ―
 • 42:52 - 42:55
  ja vedonlyönti pankin omia asiakkaita vastaan.
 • 42:56 - 42:59
  Senaattori Carl Levin kutsui
  Goldmanin pääjohtajan Blankfeinin ―
 • 43:00 - 43:02
  senaatin tutkimusvaliokunnan
  kuultavaksi.
 • 43:03 - 43:04
  Kohistaan Goldmanin ―
 • 43:04 - 43:08
  asuntomarkkinoihin
  liittyvästä "suuresta lyhytkaupasta".
 • 43:08 - 43:12
  Totuus on että pankki ei myynyt
  lyhyeksi merkittävässä määrin ―
 • 43:12 - 43:17
  asuntolainavakuudellisten tuotteiden
  markkinoilla vuosina 2007 ja 2008.
 • 43:17 - 43:21
  Ei ole ollut asuntomarkkinoiden
  vastaista suurta lyhytkauppaa ―
 • 43:21 - 43:23
  eikä vedonlyöntiä
  asiakkaita vastaan.
 • 43:23 - 43:28
  Vuoden 2007 suuri lyhyeksi myynti toi Goldmanille miljardien voitot.
 • 43:28 - 43:33
  Se selvisi ryöstöstä
  ilman minkäänlaista rangaistusta.
 • 43:33 - 43:37
  Goldman porskuttaa suurempana
  ja vauraampana kuin koskaan.
 • 43:37 - 43:41
  Se on tehnyt historiansa suurimmat
  voitot ja jakaa valtavia bonuksia.
 • 43:41 - 43:43
  Sillä menee hienosti!
 • 43:43 - 43:48
  Tosiasiassa Goldmanin toiminnassa
  ei ole juuri mitään, ―
 • 43:48 - 43:51
  mikä hyödyttäisi talouttamme.
 • 43:53 - 43:57
  Tuskin kukaan vastustaa sitä,
  että lahjakas ihminen rikastuu, ―
 • 43:57 - 44:01
  jos hän tuo maailmaan
  jonkin mullistavan uutuuden ―
 • 44:01 - 44:04
  tai jos hän panee
  rahansa likoon riskiyritykseen ―
 • 44:05 - 44:08
  ja lopulta tuo vaurautta muillekin?
 • 44:08 - 44:11
  Jos minä
  markkinataloudessa uskon, ―
 • 44:11 - 44:18
  että saan auton toimimaan
  ruohosilpulla, ja valmistan auton, ―
 • 44:18 - 44:21
  teen sen ehkä vain rikastuakseni.
 • 44:21 - 44:26
  Jos autoani pidetään markkinoilla
  kaikkien aikojen upeimpana autona ―
 • 44:26 - 44:28
  ja ansaitsen sillä miljardin, ―
 • 44:28 - 44:30
  olen hyötynyt siitä paitsi itse, ―
 • 44:30 - 44:34
  myös hyödyttänyt muita,
  jotka tarvitsevat autoa.
 • 44:34 - 44:36
  Markkinatalouden hienous on, ―
 • 44:36 - 44:40
  että sinä hyödyt ja toiset hyötyvät.
 • 44:40 - 44:41
  Siinä koko juju.
 • 44:43 - 44:48
  Miten monen ihmisen varallisuutta
  pankkiirien bonukset ovat lisänneet?
 • 44:50 - 44:54
  Lontoon St. Paulin katedraalin
  pyhää taustaa vasten ―
 • 44:54 - 44:58
  Goldman Sachs Internationalin
  varapuheenjohtaja Lord Griffiths ―
 • 44:58 - 45:01
  valotti pankkiirien ajattelua.
 • 45:02 - 45:07
  Tuo harras kristitty puolusti
  poskettomia bonuksia.
 • 45:07 - 45:10
  En ole synkkä,
  olen toiveikas ihminen.
 • 45:11 - 45:16
  Minusta meidän
  pitää kestää eriarvoisuutta, ―
 • 45:16 - 45:21
  sillä se on tie luoda
  vaurautta ja menestystä kaikille.
 • 45:25 - 45:30
  Kristinuskon perusteisiin, kuten myös
  islamin ja etenkin juutalaisuuden, ―
 • 45:30 - 45:33
  kuuluu rikkauksien jakaminen.
 • 45:34 - 45:37
  Raha on jaettava.
  Kukaan ei voi omia sitä.
 • 45:37 - 45:42
  Tuosta seuraa monia oikeuden
  ja talouden periaatteita.
 • 45:42 - 45:47
  Se ei enää kosketa meitä, ja
  jotkut vain ahnehtivat rikkauksia.
 • 45:48 - 45:51
  Minusta on vastenmielistä, ―
 • 45:52 - 45:57
  että ihmiset ovat menettäneet
  kotinsa ja työnsä ―
 • 45:57 - 45:59
  eivätkä selviydy lainoistaan, ―
 • 45:59 - 46:03
  vain koska pankit tyrivät
  ja maksoivat vielä isot bonukset.
 • 46:03 - 46:05
  Se on tuomittavaa.
 • 46:05 - 46:07
  En voi käsittää, ―
 • 46:07 - 46:13
  miksi tuosta asiasta ei pidetä kovempaa ääntä.
 • 46:14 - 46:17
  Kun rikkaat kertovat,
  kuinka he ovat rikastuneet ―
 • 46:18 - 46:21
  näiden törkeiden
  ryöväysmekanismien ansiosta, ―
 • 46:21 - 46:25
  se on vain oman edun ajattelua
  ja halveksittavaa.
 • 46:25 - 46:30
  On selvää, että yhteiskunnassa
  toiset menestyvät, ―
 • 46:30 - 46:32
  toiset joutuvat kamppailemaan.
 • 46:32 - 46:34
  Se on luonnollista.
 • 46:34 - 46:38
  Jos perustelee Goldmanin toimintaa
  sillä, että eriarvoisuutta tarvitaan, ―
 • 46:38 - 46:40
  tekee väärän päätelmän.
 • 46:41 - 46:47
  Missä vaiheessa moraali astuu
  kuvaan talouden yhtälöihin?
 • 46:49 - 46:56
  Moni ajattelee, että Adam Smith
  antoi meille vapaat kädet.
 • 46:58 - 47:03
  Meidän ei tarvitsisi miettiä moraalia,
  sillä hänhän sanoi:
 • 47:03 - 47:09
  "Omaa etuaan ajavia ihmisiä
  ohjailee näkymätön käsi ―
 • 47:09 - 47:12
  ja se koituu kaikkien hyödyksi."
 • 47:12 - 47:15
  Tosiasiassa
  Adam Smith ei sanonut noin.
 • 47:15 - 47:18
  Smith tiesi hyvin, ―
 • 47:18 - 47:22
  että joukkona liikeyritykset
  juonivat yleistä hyvää vastaan, ―
 • 47:22 - 47:25
  nostavat hintoja,
  hakevat monopoliasemaa.
 • 47:25 - 47:30
  Hän tiesi, että tarvitaan koulutusta
  eikä yksityissektori voi sitä tarjota.
 • 47:30 - 47:33
  Smith tiesi hyvin
  vapaan talouden rajoitteet, ―
 • 47:33 - 47:37
  mutta hänen seuraajansa ovat
  unohtaneet hänen varoituksensa.
 • 47:39 - 47:43
  Adam Smith
  oli klassisen taloustieteen luoja.
 • 47:43 - 47:47
  Smithin oppeja
  on käännelty ja väännelty, ―
 • 47:47 - 47:51
  finanssitoimijat
  omien etujensa mukaisesti.
 • 47:51 - 47:55
  Lord Griffiths kannattaa
  ääri―individualismia, ―
 • 47:55 - 47:59
  sillä hän on varma, että jos pankit
  rikastuvat, kaikki rikastuvat ―
 • 47:59 - 48:04
  "valumaefektiksi" kutsutun
  prosessin ansiosta.
 • 48:06 - 48:09
  Jos hevoselle
  antaa tarpeeksi kauroja, ―
 • 48:09 - 48:13
  osa niistä putoaa tielle
  varpusten syötäväksi.
 • 48:14 - 48:19
  Idea on että pienelle vähemmistölle
  keskittynyt äärimmäinen vauraus ―
 • 48:19 - 48:21
  valuu kaikkiin yhteiskuntakerroksiin.
 • 48:23 - 48:25
  Niin ei kuitenkaan käy.
 • 48:25 - 48:29
  Kun raha saavuttaa rahapyramidin
  pohjalla olevan väestön, ―
 • 48:30 - 48:32
  rahan ostovoima on heikentynyt.
 • 48:37 - 48:40
  Kansa ei voi tällä hetkellä käsittää, ―
 • 48:40 - 48:43
  miksi poliitikot ovat
  antaneet tämän tapahtua, ―
 • 48:43 - 48:46
  ja vaativat heiltä selitystä.
 • 48:47 - 48:51
  Poliittinen järjestelmämme
  on pahasti rapautunut, ―
 • 48:51 - 48:55
  koska vaalikampanjat
  perustuvat lobbaajien tukeen.
 • 48:55 - 49:02
  Minun ja monen muun mielestä
  ainoa korjauskeino on ―
 • 49:02 - 49:07
  poliittisen järjestelmän
  uudistaminen.
 • 49:07 - 49:11
  On kasvatettava tavallisen
  äänestäjän sananvaltaa ―
 • 49:11 - 49:16
  ja vähennettävä eturyhmien
  sananvaltaa, kuten rahavallan ―
 • 49:16 - 49:20
  ja niiden, jotka käyttävät valtaa ―
 • 49:20 - 49:25
  veropolitiikkamme ja
  lainsäädäntömme määrittelemisessä.
 • 49:30 - 49:35
  Seisoin Colin Powellin
  talon portailla ja kysyin:
 • 49:35 - 49:38
  "Mitä aiot seuraavaksi, pomo?"
 • 49:38 - 49:41
  "Mitä tarkoitat?", hän kysyi.
  "Mitä aiot seuraavaksi?"
 • 49:41 - 49:46
  Hän sanoi kirjoittavansa kirjaa,
  mutta halusin tietää, mitä sitten.
 • 49:46 - 49:51
  "Ehkä hallitukseen, mutta ensin
  pitää tehdä rahaa", hän vastasi.
 • 49:53 - 49:56
  "Rahaa?" "Niin, miljoonia", hän vastasi.
 • 49:56 - 50:00
  "Vain siten voi saada aseman
  Yhdysvaltain hallituksessa."
 • 50:01 - 50:02
  Olin aivan äimänä.
 • 50:04 - 50:08
  Demokraatit ja republikaanit ovat
  kiitollisuudenvelassa suuryhtiöille.
 • 50:08 - 50:12
  Niin kauan kuin
  se velvoittaa poliitikkoja, ―
 • 50:12 - 50:14
  on turha odottaa reilua hallintoa.
 • 50:55 - 50:59
  Poliittisen ja rahajärjestelmämme
  epäoikeudenmukaisuus ―
 • 50:59 - 51:04
  on aiheuttanut vahinkoa länsimaissa,
  mutta laajalti myös muualla.
 • 51:27 - 51:31
  Länsijohtajien mukaan Irakin,
  Afganistanin ja Pakistanin sodat ―
 • 51:32 - 51:35
  olivat heidän
  moraalinen velvollisuutensa.
 • 51:35 - 51:37
  Oliko niihin kenties muitakin syitä?
 • 51:38 - 51:43
  Eniten Yhdysvaltain ulkopolitiikasta
  on hyötynyt armeija.
 • 51:43 - 51:47
  Varsinkin ase― ja varusteteollisuus.
 • 51:48 - 51:52
  Armeija on ollut voittoisa,
  mutta miten se on onnistunut ―
 • 51:52 - 51:55
  päätehtävässään
  terrorismin kitkemisessä?
 • 51:58 - 52:03
  Lennokki―iskut epäonnistuivat
  ja kasvattivat ääriainesten määrä.
 • 52:03 - 52:06
  Ne ovat edistäneet
  nuorison radikalisoitumista ―
 • 52:07 - 52:11
  heimoalueilla sekä Punjabin
  ja Pakistanin tietyissä osissa.
 • 52:11 - 52:13
  Joskus ihmisistä tuntuu, ―
 • 52:14 - 52:20
  että Yhdysvallat tekee kaiken
  vain horjuttaakseen Pakistania.
 • 52:20 - 52:27
  En itse oikein usko siihen,
  mutta kapinalliset uskovat.
 • 52:27 - 52:32
  Aina kun tapetaan 10 "terroristia",
  syntyy 500 lisää, ―
 • 52:33 - 52:36
  koska lennokki―iskuja
  pidetään hyökkäyksenä ―
 • 52:36 - 52:38
  itsenäistä valtiota vastaan.
 • 52:39 - 52:45
  Swatin laakson kapinallisista
  olisi päästy ilman jättioperaatiota, ―
 • 52:45 - 52:51
  jonka takia koko alueen väestö
  on joutunut lähtemään evakkoon.
 • 52:51 - 52:53
  Swatin laaksossa
  oli 1,8 miljoonan väestö.
 • 52:53 - 52:56
  Maassa on 2,3 miljoonaa pakolaista.
 • 52:57 - 52:59
  Koko alue on tyhjennetty.
 • 52:59 - 53:03
  Pakolaisvirtaa ei olisi syntynyt, ―
 • 53:03 - 53:08
  jos Yhdysvallat olisi heti eliminoinut
  kapinallispäälliköt täsmäiskuilla.
 • 53:10 - 53:12
  Heidän annettiin kuitenkin paeta.
 • 53:16 - 53:19
  Sotateollisuuden lisäksi
  sodasta hyötyvät yhtiöt, ―
 • 53:19 - 53:23
  jotka vastaavat
  jälleenrakennustöistä.
 • 53:23 - 53:26
  Lännessä saatetaan
  olla optimistisia, ―
 • 53:26 - 53:29
  kun USA pumppaa
  kymmeniä miljardeja uutta rahaa ―
 • 53:29 - 53:33
  kehittyvien maiden
  infrastruktuurin rakentamiseen.
 • 53:33 - 53:37
  Mainostetut tavoitteet kuitenkin
  usein unohtuvat avun antamisessa.
 • 53:37 - 53:41
  Onko kehittyvien maiden
  avustamiseen muita syitä?
 • 53:42 - 53:44
  "Talouden ammattitappajat"
  lännestä ―
 • 53:44 - 53:49
  ovat luoneet globaalin imperiumin,
  pääasiassa ilman armeijoita.
 • 53:49 - 53:51
  Iskemme monin tavoin.
 • 53:51 - 53:54
  Yleensä autamme
  kolmannen maailman maata, ―
 • 53:54 - 53:59
  jossa on yhtiöidemme himoitsemaa
  raaka―ainetta, esimerkiksi öljyä.
 • 53:59 - 54:03
  Maa saa suuren lainan Maailman―
  pankista tai sen sisarinstituutioista.
 • 54:03 - 54:06
  Raha ei kuitenkaan
  päädy lainanottajalle, ―
 • 54:06 - 54:10
  vaan suuryhtiöihimme,
  jotka vastaavat infrastruktuurin, ―
 • 54:10 - 54:14
  teiden, voimaloiden ja
  teollisuuspuistojen rakentamisesta.
 • 54:14 - 54:18
  Niistä hyötyy vain lainaajamaan rikas eliitti ja meidän yhtiömme, ―
 • 54:18 - 54:21
  ei kansan enemmistö.
 • 54:21 - 54:24
  Köyhillä ei ole varaa
  ostaa sähköä tai ajaa autolla.
 • 54:25 - 54:28
  Kouluttamattomina
  he eivät saa töitä teollisuudesta.
 • 54:28 - 54:30
  Heidän pitää silti maksaa jättivelka.
 • 54:32 - 54:34
  Infrastruktuurihankkeet, ―
 • 54:34 - 54:40
  jotka on rahoitettu Maailmanpankin
  ja IMF:n jättilainoilla ―
 • 54:40 - 54:44
  ja jotka länsi on siunannut, ―
 • 54:44 - 54:50
  ovat hyödyttäneet vain valtaeliittiä
  ja omistavaa luokkaa.
 • 54:50 - 54:52
  Kansa ei ole niistä hyötynyt.
 • 54:57 - 55:02
  Suuri osa rahoista menee länsi―
  maisille konsulteille ja yhtiöille, ―
 • 55:02 - 55:05
  jotka laskuttavat
  huikeita palkkioita.
 • 55:05 - 55:11
  Kansa saa vain pienen osan
  hankkeisiin suunnatuista rahoista.
 • 55:12 - 55:16
  Kansan enemmistö on köyhää,
  kun taas maanomistajat, ―
 • 55:16 - 55:22
  joilla on infrastruktuuri ja jotka
  tekevät bisnestä sen ansiosta, ―
 • 55:22 - 55:24
  rikastuvat entisestään.
 • 55:24 - 55:27
  Entä sitten ne, joilla ei ole mitään?
 • 55:27 - 55:31
  Ei ole työtä, ei liiketoimintaa, ―
 • 55:31 - 55:37
  jotta he voisivat valmistaa tuotteita
  ja vaurastua myymällä niitä.
 • 55:37 - 55:39
  Mitä ne tekevät,
  joilla ei ole mitään?
 • 55:40 - 55:42
  He liittyvät talibaniin, ―
 • 55:42 - 55:46
  koska he näkevät vihollisen
  vievän sen vähänkin, mitä heillä on.
 • 55:46 - 55:48
  Presidentti Obama ―
 • 55:48 - 55:55
  haluaa sijoittaa 7,5 miljardia dollaria
  Pakistanin infrastruktuuriin ―
 • 55:55 - 56:00
  köyhyyden vähentämiseksi,
  kansan eheyttämiseksi ―
 • 56:00 - 56:05
  ja amerikkalaisvastaisuuden
  kitkemiseksi.
 • 56:05 - 56:10
  Olivatpa avun perusteet mitkä
  tahansa, me emme tarvitse sitä.
 • 56:11 - 56:14
  Obama ei voisi enää
  pahempaa virhettä tehdä.
 • 56:14 - 56:20
  Apu vain pahentaisi asioita ja sen seurauksena ―
 • 56:20 - 56:26
  tämä epäluonnollinen terrorismin
  vastainen sota leviäisi maaseudulle.
 • 56:27 - 56:32
  Kuinka pyyteetöntä
  Yhdysvaltain ulkopolitiikka on?
 • 56:32 - 56:36
  Kuinka paljon pääedunsaajat,
  rahoituslaitokset ja suuryhtiöt ―
 • 56:36 - 56:38
  vaikuttavat ulkopolitiikkaan?
 • 56:38 - 56:42
  Demokratian ilosanoma
  on täynnä ristiriitaisuuksia.
 • 56:43 - 56:46
  Niitä ovat ajatus levittää
  demokratiaa aseella uhaten ―
 • 56:46 - 56:50
  tai USA:n hyökkäykset sellaisia
  demokraattisia hallintoja vastaan, ―
 • 56:51 - 56:53
  jotka eivät miellytä sitä.
 • 56:53 - 56:58
  Myös markkinatalouden edistäminen
  on ollut täynnä ristiriitaisuuksia.
 • 56:58 - 57:00
  Totuus on,
  että kehittyvissä maissa ―
 • 57:00 - 57:06
  rikastuvat eniten amerikkalaisyhtiöt,
  etenkin rahoitusyhtiöt.
 • 57:06 - 57:09
  Ne haluavat että markkinat
  muuttuvat rakenteellisesti, ―
 • 57:10 - 57:13
  mutta niistä ei saa tulla
  liian vapaita ja läpinäkyviä, ―
 • 57:13 - 57:16
  koska läpinäkymättömyys
  takaa parhaat voitot.
 • 57:18 - 57:22
  Ei ole ihme että kehittyneet maat
  sotivat kehittyvissä maissa, ―
 • 57:22 - 57:25
  koska niin moni rikastuu sillä ―
 • 57:25 - 57:31
  joutumatta koskaan kohtaamaan
  sodankäynnin seurauksia.
 • 57:32 - 57:34
  "Entä sitten, ―
 • 57:34 - 57:38
  jos viime vuoden velan takia
  Afrikassa kuoli viisi miljoonaa lasta?
 • 57:38 - 57:41
  Sain miljoonan punnan bonuksen."
 • 57:41 - 57:43
  Olen maininnut ongelmasta
  tavatessani ―
 • 57:43 - 57:48
  kehittyvien maiden lainapäätöksiä
  kauan tehneitä pankkiireita.
 • 57:48 - 57:52
  He kuuntelevat kohteliaasti,
  ovat hyvin ystävällisiä.
 • 57:52 - 57:55
  Lopulta he sanovat:
  "Oli mukava nähdä taas, Tarek."
 • 57:55 - 57:59
  Sitten he antavat taas
  uuden lainan vaikkapa Tansanialle.
 • 57:59 - 58:02
  Olen tuntenut monta "terroristia".
 • 58:02 - 58:06
  Tunsin heitä ollessani
  konsulttifirman "ammattitappajana".
 • 58:06 - 58:09
  Yksikään heistä ei halunnut olla "terroristi".
 • 58:09 - 58:13
  Jokainen halusi olla viljelemässä kotitilallaan.
 • 58:13 - 58:17
  Heistä oli tullut terroristeja
  menetettyään kotitilansa, ―
 • 58:17 - 58:22
  koska vesivoima― tai
  öljynporaushanke oli hukuttanut sen.
 • 58:23 - 58:26
  Tila oli tuhoutunut, eivätkä
  he kyenneet elättämään lapsiaan.
 • 58:27 - 58:30
  Somalimerirosvoilta
  oli taas riistetty kalastusapajat.
 • 58:31 - 58:35
  Ei kukaan ryhdy merirosvoksi
  tai terroristiksi huvikseen.
 • 58:35 - 58:40
  On tietysti olemassa
  mieleltään sairaita henkilöitä.
 • 58:40 - 58:43
  On sarjamurhaajia
  ja muita mielenvikaisia, ―
 • 58:43 - 58:45
  ehkä Osama bin Laden oli sellainen.
 • 58:45 - 58:49
  Nuo henkilöt saavat kannattajia vain,
  jos tapahtuu vääryyksiä ―
 • 58:49 - 58:52
  ja ihmiset näkevät nälkää
  ja heitä riistetään.
 • 58:52 - 58:57
  Hullut saavat kannattajia vain, jos
  näyttävät tarjoavan vaihtoehdon.
 • 58:57 - 59:02
  Jos haluamme eroon terrorismista
  ja taata kotimaan turvallisuuden, ―
 • 59:02 - 59:07
  se edellyttää että tunnustamme
  koko planeetan kotimaaksemme.
 • 59:09 - 59:12
  Mitä sana "terroristi"
  oikeastaan tarkoittaa?
 • 59:14 - 59:18
  Monet terroristit pitävät
  itseään vapaustaistelijoina.
 • 59:21 - 59:25
  Voitaisiinko terrorismista
  syyttää yhtä hyvin ―
 • 59:25 - 59:29
  länsimaisia suuryhtiöitä,
  keinottelijoita ja poliitikkoja?
 • 59:30 - 59:33
  "Terrorismi" tarkoittaa
  vain heidän tekojansa, ―
 • 59:33 - 59:35
  ei meidän tekojamme.
 • 59:35 - 59:38
  "Terroristit" tekevät
  meille kamalia asioita, ―
 • 59:38 - 59:42
  mutta se on pientä meidän
  kamaluuksiimme verrattuna.
 • 59:42 - 59:46
  11.9.2001 terrori―iskut
  olivat mittava hyökkäys, ―
 • 59:47 - 59:50
  kenties historiamme
  pahin yksittäinen terroriteko, ―
 • 59:50 - 59:53
  mutta pahemminkin
  olisi voinut käydä.
 • 59:53 - 59:57
  Al―Qaida olisi voinut pommittaa
  Washingtonia ja Valkoista taloa ―
 • 59:58 - 59:59
  ja tappaa presidentin.
 • 60:00 - 60:03
  Sitten se olisi luonut maahan
  väkivaltaisen diktatuurin ―
 • 60:03 - 60:06
  ja tuonut maahan asiantuntijoita, ―
 • 60:06 - 60:09
  jotka ajavat talouden
  historian pahimpaan kriisiin.
 • 60:09 - 60:12
  Tuo olisi ollut syyskuuta 2001
  karmeampi tragedia.
 • 60:13 - 60:14
  Se on jo toteutunut.
 • 60:14 - 60:18
  Ensimmäinen "syyskuun 11. päivän"
  ―tragedia koetteli Chileä.
 • 60:19 - 60:21
  Syyskuun 11. päivänä 1973 ―
 • 60:21 - 60:25
  Chilen demokraattisesti valittu
  presidentti Salvador Allende ―
 • 60:25 - 60:28
  syrjäytettiin
  sotilasvallankaappauksella.
 • 60:28 - 60:31
  Chileen luotiin diktatuuri ―
 • 60:31 - 60:34
  ja diktaattori Augusto Pinochet
  johti Chileä vuoteen 1990.
 • 60:35 - 60:39
  Alkoi poliittisten
  toisinajattelijoiden eliminointi.
 • 60:39 - 60:42
  Tuhansia vangittiin ja tapettiin.
 • 60:42 - 60:45
  Ketkä olivat
  11.9.1973 tehdyn iskun takana?
 • 60:46 - 60:48
  Tekijät oli helppo jäljittää ―
 • 60:48 - 60:51
  muun muassa
  Washingtonista ja Lontoosta.
 • 60:51 - 60:55
  Tragedian muistaminen ei
  kuitenkaan kuulu lännen agendaan.
 • 60:55 - 61:00
  Perusperiaate on, että
  omat rikokset painetaan villaisella.
 • 61:01 - 61:05
  Samalla pidetään kovaa ääntä
  muista "rikollisista" ―
 • 61:05 - 61:08
  ja siitä, miten jalosti
  länsi taistelee niitä vastaan.
 • 61:13 - 61:15
  Terrorismin juuria ei katkaista ―
 • 61:16 - 61:19
  kasvattamalla
  taloudellista eriarvoisuutta.
 • 61:20 - 61:25
  Hallitusten taistelu
  terrorismia vastaan onnistuu vain, ―
 • 61:25 - 61:28
  jos lännen talouden
  rakenteita muutetaan.
 • 61:30 - 61:35
  Jos pankit jahtaavat infrastruktuuri―
  ja lainasopimuksista vain voittoja, ―
 • 61:35 - 61:39
  lännen rahoitusbisnes luo
  uutta epäoikeudenmukaisuutta.
 • 61:39 - 61:43
  Miljoonat pakenevat kodeistaan,
  terrorismi kukoistaa ―
 • 61:43 - 61:49
  ja uuskolonialismi tappaa yhä
  enemmän ihmisiä ympäri maailmaa.
 • 62:39 - 62:41
  Ihmiskunta on siirtynyt ―
 • 62:41 - 62:46
  melko tyhjästä maailmasta melko täyteen maailmaan.
 • 62:47 - 62:51
  Ennen meitä ja tavaraa oli vähän,
  nyt meitä ja tavaraa on paljon.
 • 62:52 - 62:55
  Maailman väestömäärä on
  kolminkertaistunut elinaikanani.
 • 62:55 - 63:01
  Ja tavaroita, kuten
  taloja, autoja ja veneitä, ―
 • 63:01 - 63:06
  jotka kuormittavat ympäristöä
  niin kuin ihminenkin, ―
 • 63:06 - 63:09
  on moninkertainen määrä.
 • 63:09 - 63:14
  Maailma on täynnä
  ihmisen valmistamaa pääomaa.
 • 63:15 - 63:21
  Ja se tyhjenee kovaa vauhtia
  niin kutsutusta luonnonpääomasta.
 • 63:21 - 63:25
  Olemme ensimmäisenä sukupolvena
  kehittyneissä maissa ―
 • 63:25 - 63:29
  saaneet täydesti nauttia
  talouskasvun hedelmistä.
 • 63:31 - 63:35
  Paras tapa parantaa elämän laatua ―
 • 63:35 - 63:39
  oli satojen vuosien ajan
  elintason kohottaminen.
 • 63:40 - 63:43
  Se kasvatti merkittävästi
  elinajanodotetta, ―
 • 63:43 - 63:47
  lisäsi onnellisuutta
  ja muuta hyvinvointia.
 • 63:47 - 63:51
  Nykyisin talouskasvu
  ei enää vaikuta noihin asioihin.
 • 63:51 - 63:55
  Vaikka elinajanodote
  kasvaa yhä rikkaissa maissa, ―
 • 63:55 - 64:01
  elinajanodotteen kasvu
  ei liity maiden talouskasvuun.
 • 64:02 - 64:05
  Sama pätee onnellisuuteen
  ja muuhun hyvinvointiin.
 • 64:06 - 64:09
  On erikoista että talouden
  kasvaessa köyhyys lisääntyy.
 • 64:09 - 64:13
  Omaa etua korostava
  talousjärjestelmämme on pielessä.
 • 64:14 - 64:16
  Ryöstäessämme
  maapallon luonnonvaroja ―
 • 64:16 - 64:20
  olisi ehkä aika pohtia,
  mitä edistys tarkoittaa.
 • 64:20 - 64:24
  Katson maailmaa vähän samaan
  tapaan kuin Royal Dutch Shell.
 • 64:24 - 64:29
  Sillä on yksi maailman parhaita
  strategiayksikköjä.
 • 64:30 - 64:33
  Shell on luonut kaksi energiaskenaariota.
 • 64:33 - 64:36
  Blueprint―energia― skenaariossa esitetään, ―
 • 64:36 - 64:39
  että yhtiöiden kesken
  luodaan toimielin, ―
 • 64:39 - 64:43
  joka kokoaa maailman johtajat
  pohtimaan energiantuotantoa, ―
 • 64:43 - 64:48
  ilmaston lämpenemistä ja
  fossiilisten polttoaineiden ehtymistä.
 • 64:49 - 64:51
  Toinen on
  Scramble―energiaskenaario.
 • 64:51 - 64:56
  Tuo skenaario on
  nimensä mukaisesti kaoottinen.
 • 64:57 - 65:00
  On kiinnostavaa, että kummassakin
  skenaariossa vuosi 2075, ―
 • 65:01 - 65:04
  johon skenaariot päättyvät,
  kuvataan miltei samanlaiseksi.
 • 65:04 - 65:09
  Blueprint―skenaariosta jää vain
  paljon vähemmän verta kentälle.
 • 65:09 - 65:13
  Scramble―skenaario on verinen, sillä
  siinä kansat sotivat luonnonvaroista.
 • 65:15 - 65:18
  Öljyä porataan nykyään syvältä merenpohjasta, ―
 • 65:18 - 65:22
  koska helposti hyödynnettävät
  öljylähteet on jo löydetty ―
 • 65:22 - 65:24
  ja öljy on käytetty.
 • 65:25 - 65:27
  Öljyvarat eivät yksin ehdy.
 • 65:28 - 65:31
  Uusia metalliesiintymiäkin
  löytyy vain harvoin.
 • 65:32 - 65:36
  Maatalousmaasta 40 prosenttia
  on pahasti köyhtynyt ―
 • 65:36 - 65:41
  ja pienenevät sadot jakautuvat
  maapallolla epätasaisesti.
 • 65:42 - 65:46
  Voi olla että ilmaston lämpenemistä
  pahempi ympäristöuhka ―
 • 65:46 - 65:49
  on luonnonvarojen ehtyminen.
 • 65:51 - 65:57
  Kansat taistelevat maatalousmaista,
  jotta pystytään tuottamaan ruokaa ―
 • 65:57 - 66:02
  YK:n arvioiden mukaan
  maapallon 9 miljardille asukkaalle.
 • 66:02 - 66:07
  Myös fossiilisista polttoaineista
  taistellaan niiden loppuessa.
 • 66:07 - 66:10
  Shellin arvioiden mukaan
  ne loppuvat 2075 mennessä.
 • 66:10 - 66:14
  Taistellaan vedestä ja muista
  arvokkaista luonnonvaroista, ―
 • 66:14 - 66:17
  joita ihminen ja talous tarvitsee.
 • 66:17 - 66:21
  Tulevaisuus voi näyttää
  Shellin Blueprint―skenaariolta, ―
 • 66:22 - 66:26
  eli maailman johtajat pohtivat
  yhdessä, miten varat jaetaan.
 • 66:26 - 66:30
  Se voi myös olla yhtä kaaosta,
  ja Shell on veikannut jälkimmäistä.
 • 66:32 - 66:36
  Suurten ikäluokkien kyvyttömyys
  ajatella tulevaa sukupolvea ―
 • 66:36 - 66:41
  ja elähtänyt ajatus, että vähistä
  luonnonvaroista on kilpailtava, ―
 • 66:41 - 66:43
  voivat molemmat johtaa tuhoon.
 • 66:43 - 66:48
  Taloudessa arvostetaan omaa
  pärjäämistä, kilpailua ja vertailua, ―
 • 66:48 - 66:54
  vaikka tosiasiassa ihmiskunta on
  edistynyt juuri yhteistyön ansiosta.
 • 66:55 - 66:59
  Vaara ajautua rajuun konfliktiin ―
 • 66:59 - 67:03
  koskee kaikkia lajeja,
  kaikkia eläimiä, ―
 • 67:03 - 67:09
  koska kaikilla lajitovereilla
  on samat tarpeet.
 • 67:09 - 67:15
  Ne voivat kamppailla ruuasta,
  suojasta, pesimispaikoista, ―
 • 67:15 - 67:17
  reviiristä, parittelukumppanista...
 • 67:18 - 67:22
  Ihminen sen sijaan
  voi välttää kamppailun.
 • 67:22 - 67:26
  Me kykenemme
  tukemaan, rakastamaan, ―
 • 67:26 - 67:28
  auttamaan ja tekemään yhteistyötä.
 • 67:28 - 67:31
  Ihan toisella tavoin kuin muut lajit.
 • 67:31 - 67:34
  Pystymme tekemään
  toiselle hyvää tai pahaa.
 • 67:34 - 67:39
  Voit olla pahin kilpailijani
  tai tärkein tukijani.
 • 67:40 - 67:44
  Meidän on siirryttävä
  globalisaatiosta lokalisaatioon, ―
 • 67:44 - 67:49
  jotta taloudelliset, kulttuuriset
  ja sosiaaliset tarpeemme täyttyvät.
 • 67:49 - 67:51
  Kumppanuuteen perustuva, ―
 • 67:51 - 67:54
  vastuullinen
  ja tavoitteellinen toiminta ―
 • 67:54 - 67:59
  sekä tuotanto―, ei kulutuskeskeinen
  elämä tekisivät ihmisistä tyytyväisiä.
 • 68:00 - 68:04
  On pakko kysyä, onko kulutus―
  elämäntapa tehnyt meistä onnellisia?
 • 68:05 - 68:09
  Kuvitellaan että olisimme
  eläneet 1800―luvulla ―
 • 68:09 - 68:12
  ja joku olisi kertonut,
  että sadan vuoden kuluttua ―
 • 68:12 - 68:18
  ihmiset elävät valtavan vauraasti ja
  mukavasti keskuslämmitystaloissa ―
 • 68:18 - 68:22
  ja voivat heittää nykytyyliin
  pois suuret määrät ruokaa.
 • 68:22 - 68:24
  Olisimme varmasti ajatelleet, ―
 • 68:24 - 68:30
  että tuon täytyy olla ristiriidaton
  yhteiskunta, jossa on ihana elää.
 • 68:30 - 68:35
  Kontrasti aineellisen menestyksen ja
  sosiaalisen epäonnistumisen välillä ―
 • 68:35 - 68:38
  on kuitenkin lännessä valtava.
 • 68:39 - 68:44
  Jatkuvan kasvun talous vaatii, että
  kuluttaminen on kansan elämäntapa.
 • 68:44 - 68:47
  Ihanteena oli hankkia
  elinaikana "kaikki lelut", ―
 • 68:47 - 68:50
  henkinen tyydytys
  jäi tavaroiden jalkoihin.
 • 68:51 - 68:55
  Eikä ihme, että masennus― lääkkeiden myynti kipusi ylös.
 • 68:57 - 69:03
  Maailmantaloutta on lähes
  koko elämäni ajan rakennettu ―
 • 69:03 - 69:09
  varustautumalla tai tuottamalla
  tavaroita, joita harva tarvitsee.
 • 69:09 - 69:12
  Niitä ei haluta,
  mutta kaikilla pitää olla ne.
 • 69:13 - 69:18
  Kuluttamiseen ajaa
  ihmisen sosiaalinen luonne.
 • 69:19 - 69:23
  Haluamme jotain jotta näyttäisimme
  hyvältä muiden silmissä.
 • 69:23 - 69:27
  Ihminen määrittelee
  itsensä muiden kautta.
 • 69:27 - 69:31
  Mikä on häpeällistä, noloa,
  millä muut ylpeilevät, ―
 • 69:31 - 69:34
  mitä he kadehtivat...
 • 69:34 - 69:40
  Tavarat ovat välittäjänä hänen
  ja muiden välisessä suhteessa ―
 • 69:40 - 69:44
  tässä hyvin vieraannuttavassa hierarkiassa.
 • 69:44 - 69:48
  Eniten ovat kärsineet
  perhe ja ihmissuhteet, ―
 • 69:48 - 69:51
  eli aidosti merkitykselliset asiat.
 • 69:51 - 69:55
  Raha ei tee ihmisiä
  loppupelissä onnellisiksi.
 • 69:55 - 69:59
  Kun on tarpeeksi rikastunut,
  rahasta saatu tyydytys vähenee.
 • 70:00 - 70:02
  Onnellisuus tulee muista ihmisistä.
 • 70:02 - 70:06
  Eniten 30 vuoden aikana on
  kärsinyt suhteemme kanssaihmisiin.
 • 70:06 - 70:10
  Luotamme heihin vähemmän kuin
  ennen, tapaamme vähemmän, ―
 • 70:10 - 70:15
  sitoudumme vähemmän, harvempi
  solmii avioliiton, avioliitot hajoavat.
 • 70:15 - 70:19
  Kaikki pysyvän,
  pyyteettömän kiintymyksen muodot ―
 • 70:20 - 70:23
  ovat murentuneet
  tai vahingoittuneet.
 • 70:23 - 70:26
  Siinä olennainen
  30―vuotisesta kasvusta.
 • 70:26 - 70:30
  Meidän on eheytettävä
  ja inhimillistettävä elämämme.
 • 70:30 - 70:35
  Muuten se on kurja, julma
  ja lyhyt, ja eritoten yksinäinen.
 • 70:36 - 70:40
  Länsi tajuaa vähitellen, ―
 • 70:40 - 70:44
  että sen yksilökeskeinen projekti
  on epäonnistumassa.
 • 70:44 - 70:49
  Länsi uskoi lujasti, että jos yksilöitä
  kannustetaan menestymään, ―
 • 70:50 - 70:53
  yksilöiden menestyksen
  kasautuminen ―
 • 70:53 - 70:57
  tekee yhteiskunnasta onnistuneen.
 • 70:57 - 71:02
  Lännessä aletaan oivaltaa,
  että yksilöiden menestys, ―
 • 71:02 - 71:09
  josta haavoittuva yhteisö
  jää paitsi, on myytti.
 • 71:10 - 71:15
  Ideana oli, että jos ihminen on oman
  onnensa seppä ja yritteliäs, ―
 • 71:15 - 71:20
  niin hänestä tulee menestynyt,
  vauras ja onnellinen yksilö.
 • 71:21 - 71:25
  Lopputuloksena
  oli kuitenkin "elämä lasipurkissa".
 • 71:26 - 71:31
  Koska purkin tilavuus on rajallinen
  ja se on umpinainen, ―
 • 71:32 - 71:36
  yksilö kuolee lopulta
  hapen puutteeseen.
 • 71:37 - 71:42
  Ihmiskunta on olemassa,
  koska ihminen on sosiaalinen ―
 • 71:42 - 71:45
  ja hän tarvitsee kiintymistä.
 • 71:45 - 71:51
  Siksi yhteisöstä eristäytynyt
  menestyvä yksilö lopulta hajoaa.
 • 71:52 - 71:56
  Elämän tarkoitus on
  etsittävä itsensä ulkopuolelta.
 • 71:56 - 72:00
  Ei ole tärkeää,
  miten ihminen luo sen, ―
 • 72:00 - 72:05
  niin kauan kuin lopputulos
  hyödyttää toivottua yhteiskuntaa.
 • 72:05 - 72:08
  Elämän tarkoituksen
  on tultava ulkopuolelta.
 • 72:08 - 72:10
  Jos ihminen
  hakee sitä itsestään, ―
 • 72:11 - 72:13
  hän Nietzschen sanoin
  "tuijottaa tyhjyyteen" ―
 • 72:14 - 72:16
  ja lopulta sulkeutuu tyhjyyteen.
 • 73:15 - 73:20
  Yksi kulttuurin kautta länsimaista
  ajattelua muokkaava tekijä ―
 • 73:20 - 73:24
  on Hollywood―elokuvien kerronta.
 • 73:24 - 73:29
  Rakenne on länsimaiselle
  elokuvakulttuurille ominainen:
 • 73:29 - 73:31
  on alku, keskikohta ja loppu.
 • 73:31 - 73:34
  On draamaa, jännitystä,
  on loppuratkaisu, ―
 • 73:34 - 73:39
  on hyvis― ja pahishahmot ja tarina,
  johon suuri yleisö voi samaistua.
 • 73:42 - 73:45
  Hollywood―malli
  on vaikuttanut siihen, ―
 • 73:45 - 73:49
  miten ihmiset kertovat itsestään,
  miten he arvioivat lähihistoriaa ―
 • 73:49 - 73:53
  ja siihen,
  miten käsittelimme finanssikriisiä.
 • 73:53 - 73:58
  Ihmiset näkivät tarinan aikajanan,
  Lehman Brothers ―draaman, ―
 • 73:58 - 74:01
  ja he vaativat loppuratkaisua.
 • 74:01 - 74:04
  Koska he halusivat nähdä
  pahiksia ja uhreja, ―
 • 74:04 - 74:07
  jutuissa keskityttiin
  muutamiin yksilöihin.
 • 74:07 - 74:11
  Kriisi ei tietenkään ollut
  parin ihmisen aikaansaannos, ―
 • 74:11 - 74:14
  vaan johtui "järjestelmäviasta".
 • 74:14 - 74:18
  Oikeastaan jokainen sijoittaja
  oli tavallaan syyllinen ―
 • 74:18 - 74:22
  joko silkkaa välinpitättömyyttään
  tai menemällä leikkiin mukaan ―
 • 74:23 - 74:26
  ihmettelemättä, kuinka raha
  voi olla vuosikausia niin halpaa.
 • 74:26 - 74:30
  Suuri yleisö ei ymmärrä,
  että systeemi oli pielessä, ―
 • 74:30 - 74:33
  ja todella vaikeaa
  on tehdä siitä myyvä tarina.
 • 74:34 - 74:37
  Ihmiset tuntevat
  ehkä avuttomuutta, ―
 • 74:37 - 74:41
  koska eivät ymmärrä,
  missä vika piilee.
 • 74:41 - 74:44
  Parin "mädän omenan" heittäminen ―
 • 74:44 - 74:47
  ei korjaa talous― järjestelmämme epäkohtia.
 • 74:47 - 74:50
  Se ei kykene
  suojelemaan kansalaisia, ―
 • 74:50 - 74:55
  vaan kannustaa "neljää ratsastajaa"
  hurjaan laukkaan.
 • 74:55 - 74:58
  Nykyajan neljä ratsastajaa ovat:
 • 74:58 - 75:02
  finanssijärjestelmän ahneus, kasvava järjestäytynyt rikollisuus, ―
 • 75:02 - 75:07
  miljardien äärimmäinen köyhyys
  ja luonnonvarojen ehtyminen.
 • 75:07 - 75:11
  Ne tallaavat köyhimmät jalkoihinsa.
 • 75:11 - 75:14
  Ne saavat laukata,
  koska ajattelumalli, ―
 • 75:14 - 75:18
  joka meihin on iskostettu kouluissa,
  yliopistoissa ja tiedotusvälineissä, ―
 • 75:18 - 75:22
  ei kannusta
  vallitsevan normin kritisoimiseen.
 • 75:22 - 75:24
  Meidät on vallannut apatia.
 • 75:25 - 75:27
  Yhteiskuntamme
  ovat depressiivisiä.
 • 75:28 - 75:31
  Olemme tottuneet siihen,
  että emme voi asioille mitään, ―
 • 75:31 - 75:33
  ettei vaihtoehtoa ole.
 • 75:33 - 75:37
  Emme ikinä selviä
  ympäristöongelmista ―
 • 75:37 - 75:40
  ja elämme armottomassa
  kilpailuyhteiskunnassa.
 • 75:41 - 75:43
  Noin ei olisi,
  jos tunnustettaisiin, ―
 • 75:44 - 75:48
  että useimmat ongelmamme
  pienenisivät, ―
 • 75:48 - 75:52
  jos lisäisimme
  yhteiskunnallista tasa―arvoa ―
 • 75:52 - 75:55
  ja kaventaisimme tuloeroja.
 • 75:55 - 75:58
  Se auttaisi myös ympäristö― ongelmien ratkaisemisessa.
 • 75:59 - 76:02
  Yhteiskuntamme voisi olla
  laadullisesti parempi kaikille.
 • 76:03 - 76:08
  Media vaikenee asiasta, joten
  apatia on tavallaan organisoitua.
 • 76:08 - 76:14
  Media on meillä kiinteistö― ja
  finanssipiirien omistuksessa.
 • 76:14 - 76:17
  Ne eivät rupea
  selittämään kansalle ―
 • 76:17 - 76:22
  finanssi―, vakuutus― ja kiinteistöalan
  eli FIRE―sektorin kytköksiä.
 • 76:23 - 76:26
  Kyse on harhauttamisesta, ―
 • 76:26 - 76:32
  yritetään siirtää vastuu muille ja
  kiistää todellisten vastuullisten rooli.
 • 76:32 - 76:34
  Tuo on yleinen strategia.
 • 76:34 - 76:38
  Pankkien tuella on
  jopa perustettu yliopistoja.
 • 76:38 - 76:41
  Pankit rahoittavat niitä
  ja ajatushautomoita, ―
 • 76:41 - 76:45
  pankeilla on koulutussäätiöitä,
  ne omistavat sanomalehtiä.
 • 76:45 - 76:49
  Tuon pankkien propaganda― yrityksen tavoitteena on, ―
 • 76:49 - 76:52
  että ongelmien ydin
  menisi ihmisiltä ohi.
 • 76:52 - 76:57
  Ei pidä luulla, että ilman talous― tai oikeustieteen koulutusta ―
 • 76:57 - 76:59
  nämä asiat ovat liian vaikeita.
 • 76:59 - 77:01
  Päinvastoin,
  ne ovat hyvin yksinkertaisia.
 • 77:02 - 77:05
  Kyse on vallasta ja demokratiasta.
 • 77:06 - 77:08
  Sen jokainen meistä ymmärtää.
 • 77:10 - 77:14
  Harhautuksen taustalla on
  uusklassinen koulukunta.
 • 77:14 - 77:18
  Nämä ekonomistit ja tutkijat ovat
  saaneet maailman uskomaan, ―
 • 77:18 - 77:20
  että heidän mallinsa ovat pyhiä.
 • 77:20 - 77:24
  Gutenbergin 1500―luvun
  kirjapainovallankumouksen tavoin ―
 • 77:24 - 77:29
  Internetin tuoma valistuksen aika
  poistaa tietämättömyyden, ―
 • 77:29 - 77:33
  jota tiedeyhteisö ja median
  portinvartijat ovat ylläpitäneet.
 • 77:33 - 77:36
  Massojen ajattelua
  voidaan ohjata koulutuksella.
 • 77:36 - 77:37
  On uskomatonta, ―
 • 77:37 - 77:43
  että uusklassisia oppeja opetetaan
  yhä itärannikon huippuyliopistoissa.
 • 77:45 - 77:52
  Saan kirjeitä muissa yliopistoissa
  taloustiedettä opiskelevilta.
 • 77:53 - 77:56
  He kertovat niissä
  opinto―ohjelmistaan:
 • 77:56 - 78:02
  "Luin äskettäin artikkelinne. Juuri tuo aihe kiinnostaisi minua."
 • 78:02 - 78:04
  "Valitsemassani opinto―ohjelmassa ―
 • 78:05 - 78:08
  on vain mahdotonta
  käsitellä tuollaista aihetta."
 • 78:08 - 78:11
  "Mitä neuvotte minua tekemään?"
 • 78:11 - 78:15
  Nuoret joutuvat kyseenalaistamaan
  monet niistä opeista, ―
 • 78:15 - 78:17
  joita heille opetetaan.
 • 78:17 - 78:21
  Osasta opinnoista
  voi olla aidosti hyötyä.
 • 78:22 - 78:26
  Monet asiat kannattaa lukea vain,
  jotta tunnet vihollisesi.
 • 78:27 - 78:30
  Yksilö ei ehkä pysty
  muuttamaan järjestelmää, ―
 • 78:30 - 78:33
  mutta hän voi muuttaa itseään.
 • 78:33 - 78:37
  Se, jolle koulujen ovet eivät avaudu,
  voi opiskella itsenäisesti.
 • 78:37 - 78:42
  On hyvä aloittaa tutustumalla
  klassisen koulukunnan edustajiin ―
 • 78:42 - 78:46
  ja asiaan, jota vain harva kritisoi
  ja joka vaikuttaa meihin kaikkiin, ―
 • 78:46 - 78:48
  rahajärjestelmäämme.
 • 78:49 - 78:54
  Jos maailman rahajärjestelmää
  ei uudisteta, ―
 • 78:54 - 79:00
  se merkitsee
  teollisen kulttuurin loppua.
 • 79:00 - 79:03
  Se ei merkitse ihmiskunnan loppua, ―
 • 79:03 - 79:09
  vaan meidän tuntemamme maailman
  täydellistä romahtamista, ―
 • 79:09 - 79:14
  koska maailma, joka perustuu
  Fiat―rahan käyttöön, ei toimi.
 • 79:15 - 79:20
  Järjestelmän ylläpitäjät
  eivät halua myöntää ongelmaa, ―
 • 79:20 - 79:22
  mutta niin se vain on.
 • 79:22 - 79:26
  Fiat―rahajärjestelmä
  perustuu ihmisen sääntelyyn ―
 • 79:26 - 79:28
  ja sitä on käytetty väärin.
 • 79:28 - 79:33
  Onko olemassa rahaa, joka
  on ihmisen sääntelyn ulkopuolella?
 • 79:35 - 79:37
  Jos ajattelee
  luonnonlakia ja kultaa, ―
 • 79:38 - 79:41
  kulta on minusta
  rahan luonnollinen muoto.
 • 79:41 - 79:45
  Kaikki kaivamamme kulta on
  "varastoituna" maan päällä.
 • 79:45 - 79:47
  Jos kulta on yhdessä paikassa, ―
 • 79:47 - 79:51
  sitä on kahden ja puolen
  kilpauintialtaan verran.
 • 79:51 - 79:54
  Tärkeää on,
  että maanpäällinen kultavaranto ―
 • 79:55 - 79:58
  kasvaa vuosittain
  noin 1,75 prosenttia, ―
 • 79:58 - 80:01
  lähes saman verran kuin
  maailman väestömäärä ―
 • 80:01 - 80:04
  ja maailman uusi varallisuus.
 • 80:04 - 80:07
  Siitä seuraa, ―
 • 80:07 - 80:11
  että kullan ostovoima
  pysyy vakaana pitkiä ajanjaksoja, ―
 • 80:11 - 80:15
  koska kysynnän ja tarjonnan suhde
  on tasapainossa.
 • 80:16 - 80:20
  Jotta ihmiset olisivat vapaita,
  on oltava terve rahajärjestelmä.
 • 80:20 - 80:25
  Vain kulta tuo vapauden, sillä sen
  arvoa poliitikot eivät voi säädellä.
 • 80:26 - 80:29
  Ihmisen säätelemien
  rahaprosessien seurauksena ―
 • 80:29 - 80:33
  kansa on velkaantunut rajusti
  kaikissa yhteiskunnan kerrostumissa.
 • 80:33 - 80:38
  Velkaa pidetään "luonnollisena".
  Se ei ole, se on yksi orjuuden muoto.
 • 80:38 - 80:43
  Mutta kuinka moni kritisoi sitä?
  Mitä velkaantumiselle pitäisi tehdä?
 • 80:44 - 80:47
  Klassinen esimerkki velkojen
  anteeksi antamisesta ―
 • 80:47 - 80:51
  oli Saksan talousihme 1947.
 • 80:51 - 80:54
  Liittoutuneet
  antoivat anteeksi kaikki velat, ―
 • 80:54 - 80:57
  jotka Saksan valtiolla
  oli kotimaassa ja muualla.
 • 80:57 - 81:02
  Se ei koskenut työnantajien
  tuoreita velkoja työntekijöilleen ―
 • 81:02 - 81:06
  eikä puskuria,
  jonka jokainen sai pitää tilillään ―
 • 81:06 - 81:10
  joidenkin viikkojen
  ruokamenoja varten.
 • 81:11 - 81:15
  Periaatteessa voitaisiin noudattaa ―
 • 81:15 - 81:19
  Saksan
  vuoden 1947 valuuttareformia.
 • 81:19 - 81:22
  Jokainen aloittaisi
  puhtaalta pöydältä.
 • 81:22 - 81:25
  Omaisuudesta tulisi
  velatonta pääomaa.
 • 81:25 - 81:28
  Ongelmana on,
  että jos velat pyyhitään pois, ―
 • 81:28 - 81:30
  samalla pyyhitään pois säästöt.
 • 81:30 - 81:34
  Se ei olisi niin kamalaa,
  kun muistaa sen, ―
 • 81:34 - 81:37
  että rikkain prosentti
  amerikkalaisista ―
 • 81:37 - 81:41
  pitää käsissään
  valtavaa varallisuutta.
 • 81:41 - 81:45
  Tilastojen mukaan
  se on suurempi kuin koskaan.
 • 81:46 - 81:49
  Myös verojärjestelmää
  olisi tarkistettava.
 • 81:49 - 81:52
  Nyt verotetaan siitä,
  mitä tuotamme, ―
 • 81:52 - 81:56
  mutta olisiko edistyksellisempää
  verottaa siitä, mitä kulutamme?
 • 81:56 - 81:58
  Miten moni amerikkalainen tietää, ―
 • 81:58 - 82:02
  että maan perustajat
  eivät aikoneet verottaa työtä?
 • 82:02 - 82:05
  Kansan ei ollut tarkoitus
  maksaa tuloveroa.
 • 82:05 - 82:09
  Isosta―Britanniasta tuotu vero―
  järjestelmä on kolonialismin jäänne ―
 • 82:09 - 82:12
  johon koko maailma haksahti.
 • 82:13 - 82:17
  Olisi tärkeää
  että verojärjestelmä toimisi ―
 • 82:17 - 82:21
  niin kuin 1800―luvulla odotettiin.
 • 82:21 - 82:24
  Järjestelmän perustana pitäisi olla, ―
 • 82:24 - 82:27
  että verotetaan maaomaisuutta,
  maan arvon nousua, ―
 • 82:28 - 82:31
  John Stuart Millin kutsumaa
  "ansiotonta arvonnousua".
 • 82:32 - 82:36
  Hän kutsui niitä "maanomistajien
  nukkuessaan tekemiksi voitoiksi."
 • 82:37 - 82:42
  Kuka on tehnyt öljyn,
  kivihiilen tai rautamalmin?
 • 82:43 - 82:47
  Nuo raaka―aineet eivät ole syntyneet
  ihmisen työn tuloksena.
 • 82:47 - 82:52
  Ihminen toki poraa ja louhii niitä,
  mutta ne ovat olemassa ilman häntä.
 • 82:52 - 82:59
  Siksi luonnonvaroista saadut tulot
  olisivat erinomainen verotuskohde.
 • 82:59 - 83:01
  Kukaan ei ole tehnyt niitä.
 • 83:01 - 83:07
  Jos niitä verotetaan, ihmiset saadaan
  käyttämään niitä tehokkaammin.
 • 83:07 - 83:13
  Olisi paljon fiksumpaa verottaa
  noita tuloja kuin työtä ja pääomaa.
 • 83:14 - 83:20
  Jos valtiot verottaisivat maan arvoa,
  joka on syntynyt luonnollisesti, ―
 • 83:20 - 83:24
  ei ihmisen työn tai
  yksityisyritteliäisyyden tuloksena, ―
 • 83:24 - 83:29
  hallitusten ei tarvitsisi verottaa
  työtä tuloveron muodossa, ―
 • 83:29 - 83:34
  eikä kerätä liikevaihtoveroa,
  joka rasittaa liiketoimintaa, ―
 • 83:34 - 83:38
  eikä kantaa
  monenmoisia yritysveroja.
 • 83:40 - 83:44
  Tämä klassisen taloustieteen
  edustajien suosima järjestelmä ―
 • 83:44 - 83:47
  vähentäisi köyhyyttä maailmassa, ―
 • 83:47 - 83:51
  sillä kehittyvät maat saisivat
  pitää raaka―ainevarallisuutensa.
 • 83:52 - 83:56
  Kehittyneissä maissa tämä
  lievittäisi asunto― ja velkakriisiä ―
 • 83:57 - 84:01
  ja synnyttäisi yrittäjyyttä, jota
  tarvitaan taloutemme nostamiseksi.
 • 84:02 - 84:06
  Voisi olla syytä kaivaa esiin
  eräs työtekijöitä koskeva periaate, ―
 • 84:07 - 84:10
  jota kannatettiin
  teollisen vallankumouksen aikaan.
 • 84:10 - 84:14
  Ajatus työntekijöistä
  tehtaan omistajina ―
 • 84:14 - 84:19
  on syvällä työläiskulttuurissa.
 • 84:19 - 84:24
  Teollisen vallankumouksen
  alkuvaiheessa, 1800―luvun lopulla, ―
 • 84:24 - 84:27
  työläisille oli itsestään selvää, ―
 • 84:27 - 84:31
  että heidän kuului omistaa myllyt,
  joissa he tekivät työtä.
 • 84:32 - 84:36
  Jos niin ei olisi, hyökättäisiin vapaan
  kansalaisen oikeuksia vastaan.
 • 84:38 - 84:42
  Ajateltiin myös,
  että palkkatyö lähenteli orjuutta.
 • 84:43 - 84:46
  Mutta tuo orjuus oli väliaikaista.
 • 84:46 - 84:50
  Siitä voi vapautua, ja vapaana saattoi omistaa tehtaan.
 • 84:50 - 84:54
  Periamerikkalaista ajattelua,
  Abraham Lincolnin ajattelua ―
 • 84:54 - 84:59
  ja yksi republikaanipuolueen
  periaatteista 1800―luvun lopulla.
 • 84:59 - 85:03
  On tehty työtä, jotta ihmiset
  unohtaisivat tuon ajattelun, ―
 • 85:03 - 85:06
  mutta sitä ei voi hävittää
  ja sillä on kysyntää.
 • 85:06 - 85:08
  Platonin mukaan ―
 • 85:08 - 85:14
  palkkaero organisaatiossa eniten
  ja vähiten ansaitsevan välillä ―
 • 85:14 - 85:16
  saisi olla korkeintaan 6:1.
 • 85:17 - 85:22
  Pankkiiri JP Morgan julisti 1923,
  että 20:1 oli sopiva palkkaero.
 • 85:23 - 85:27
  Nykyään työntekijöiden
  palkkaeroja kuvaava suhdeluku ―
 • 85:27 - 85:31
  voi olla monikansallisessa
  yhtiössä 500:1, jopa 1000:1.
 • 85:31 - 85:35
  Jos suhdeluku
  on suurempi kuin 500:1, ―
 • 85:35 - 85:40
  voidaan sanoa että rikkaat ja köyhät
  lakkaavat olemasta lajitovereita.
 • 85:40 - 85:45
  He eivät ole saman yhteisön jäseniä.
  Heillä on aivan eri intressit.
 • 85:45 - 85:51
  Suurten luokkaerojen vuoksi eri luokkiin kuuluvien välille ―
 • 85:51 - 85:57
  syntyy harvoin yhtenäisyyden
  tunnetta tai ystävyyssuhteita.
 • 85:59 - 86:03
  Jos kansa raivostuu
  hävyttömistä palkoista, ―
 • 86:03 - 86:06
  niiden kannattajat
  käyttävät psykologiakorttia ―
 • 86:06 - 86:10
  ja siteeraavat brittitiedemiestä
  Herbert Spenceriä.
 • 86:10 - 86:13
  Hän keksi fraasin
  "kyvykkäimpien eloonjääminen", ―
 • 86:13 - 86:17
  ja luonnonvalinnalla
  perustellaan ylisuuria palkkioita.
 • 86:18 - 86:23
  Bisneksessä tarvitaan kilpailua,
  mutta pelin pitää olla reilua.
 • 86:23 - 86:27
  Monopoleilla on liikaa,
  sillä ne määräävät hinnat.
 • 86:27 - 86:31
  Nykyisessä talousjärjestyksessä
  on samantekevää, ―
 • 86:31 - 86:35
  onko maapallon väestön
  enemmistö kyvykästä vai ei.
 • 86:35 - 86:40
  Talouskriisistä saavat maksaa muut
  kuin ne, jotka aiheuttivat sen.
 • 86:41 - 86:43
  On varmaa, että kriisin aiheuttajat ―
 • 86:44 - 86:49
  leimaavat tämän dokumentin
  sosialistiseksi, jopa marxilaiseksi.
 • 86:50 - 86:53
  Olen kapitalisti.
  Palvelen liike―elämää.
 • 86:53 - 86:57
  Uskon tiettyihin perusperiaatteisiin.
 • 86:57 - 87:00
  Olen täysin tyrmistynyt siitä, ―
 • 87:00 - 87:05
  että "monarkit" ja monopolin haltijat
  ovat tuhonneet nuo periaatteet.
 • 87:05 - 87:09
  Ne ovat tuhonneet järjestelmän
  sisältä käsin Wall Streetillä.
 • 87:09 - 87:11
  Se on tuomittavaa.
 • 87:11 - 87:15
  Olen kapitalisti. Minusta kapitalismi on hyvä asia.
 • 87:15 - 87:20
  En halua eroon kapitalismista, vaan
  tästä kammottavasta suuntauksesta.
 • 87:20 - 87:25
  Kapitalismi tai laajemmin
  ajateltuna markkinatalous ―
 • 87:25 - 87:30
  on tulevaisuuden järjestelmä, sillä
  en voi kuvitella maailmaa ilman sitä.
 • 87:30 - 87:36
  Mutta millaista kapitalismia
  tai markkinataloutta haluamme?
 • 87:37 - 87:43
  Itsenäinen raha, tuloverotuksen
  korvaaminen kulutusverolla ―
 • 87:43 - 87:48
  ja työntekijäomisteiset yritykset
  olisivat pohja luoda talous, ―
 • 87:48 - 87:53
  joka ei tarvitsisi jatkuvaa kasvua
  velkojen korkojen maksamiseksi.
 • 87:53 - 87:56
  Olemme kestäneet vuosisatoja "vapaita markkinoita", ―
 • 87:56 - 87:59
  mutta meistä ei ole tullut vapaita.
 • 87:59 - 88:04
  Olemme tuhonneet luonnon ja
  toisemme edistymisyrityksissämme.
 • 88:04 - 88:07
  On naurettavaa väittää, ―
 • 88:07 - 88:11
  että markkinoiden rajat
  on määritelty tieteellisesti, ―
 • 88:11 - 88:13
  eikä mitään pidä muuttaa.
 • 88:13 - 88:17
  Vapaiden markkinoiden puolustajat
  tietysti sanovat niin.
 • 88:17 - 88:21
  Jos he saavat
  ihmiset uskomaan sen, ―
 • 88:21 - 88:27
  ja vakuuttavat vielä taloustieteen
  tohtoreina tietävänsä totuuden, ―
 • 88:27 - 88:33
  sen jälkeen kaikki, mitä he sanovat,
  hyväksytään kiltisti.
 • 88:33 - 88:37
  Siksi meidän
  on taisteltava heitä vastaan.
 • 88:37 - 88:41
  Politiikan tehtävä
  on määritellä markkinoiden rajat.
 • 88:41 - 88:48
  Markkinoita on rajoitettu moneen
  kertaan parin sadan vuoden aikana.
 • 88:49 - 88:55
  Pari vuosisataa sitten ostettiin ja
  myytiin ihmisiä, lapsityövoimaa, ―
 • 88:55 - 88:59
  asioita joista nykyihminen
  ei voisi kuvitella käyvänsä kauppaa.
 • 88:59 - 89:04
  Markkinoita on aika ajoin rajoitettu
  ja voidaan rajoittaa edelleen.
 • 89:04 - 89:07
  1800―luvun puolivälissä
  oli täysin hyväksyttyä ―
 • 89:08 - 89:12
  myydä kadunkulmassa
  mitä tahansa kemikaalia ―
 • 89:12 - 89:14
  ja väittää sen olevan lääkettä.
 • 89:15 - 89:18
  Se hyväksyttiin silloin,
  nyt se on rikos.
 • 89:18 - 89:22
  Niin on aktiivinen varainhoitokin sadan vuoden päästä.
 • 89:23 - 89:28
  Suureen lamaan johtanut romahdus
  ja 2000―luvulla nähty romahdus ―
 • 89:28 - 89:30
  johtuivat niiden ahnehtimisesta, ―
 • 89:30 - 89:34
  jotka tuottavat
  kansantalouteen vähän.
 • 89:34 - 89:38
  Monikansalliset yhtiöt
  ja pankit haluavat kasvaa, ―
 • 89:38 - 89:43
  mutta eivät maksaa niille, jotka
  tekevät varsinaisen tuottavan työn.
 • 89:43 - 89:47
  Jos tuottamaton luokka
  ennen vanhaan kahmi liikaa, ―
 • 89:47 - 89:53
  kansa kapinoi näkyvää vihollista
  vastaan pysäyttääkseen sorron.
 • 89:53 - 89:55
  Mutta miten me voimme kapinoida ―
 • 89:55 - 89:59
  poliittisen ja talousjärjestelmän
  lonkeroihinsa kietonutta ―
 • 89:59 - 90:02
  kasvotonta vihollista vastaan?
 • 90:02 - 90:05
  Tietysti voimme.
  Kyse on sykleistä.
 • 90:05 - 90:11
  Olemme ehkä rottia juoksupyörässä,
  mutta emme velkaorjia.
 • 90:11 - 90:14
  Rahoitussektori vahvistuu
  ja organisoituu, ―
 • 90:14 - 90:19
  pankkitoiminnalla rikastuu ja rahalla
  on helppo ostaa poliitikkoja...
 • 90:19 - 90:22
  Amerikkalaiseen demokratiaan
  kuuluu kuitenkin ―
 • 90:22 - 90:25
  säännöllisesti
  toistuva välienselvittely.
 • 90:25 - 90:28
  1830―luvulla Andrew Jackson löi
  maan toiseksi suurimman pankin.
 • 90:28 - 90:33
  1900―luvun alussa Teddy Roosevelt
  löi JP Morganin ja Rockefellerin.
 • 90:33 - 90:39
  1930―luvulla Franklin Delano
  Roosevelt löi kaikki Wall Streetillä.
 • 90:39 - 90:40
  Nyt meidän on lyötävä ne.
 • 90:41 - 90:47
  Jos olen optimistinen,
  enkä kyyninen tai pessimistinen, ―
 • 90:47 - 90:49
  se on opiskelijoideni ansiota.
 • 90:49 - 90:55
  Heillä ei ole hinkua päästää Wall
  Streetille. He haluavat ihan muuta.
 • 90:55 - 91:00
  He halveksivat ihmisiä joille raha...
 • 91:00 - 91:03
  Heille itselleen raha ei ole tärkeä, ―
 • 91:03 - 91:06
  ja he halveksivat ihmisiä,
  jotka haluavat vain rahaa.
 • 91:06 - 91:13
  Finanssi― ja talouskriisi
  ovat ihmisen luomuksia.
 • 91:14 - 91:18
  Sen, minkä ihminen on luonut,
  hän voi myös muuttaa.
 • 91:19 - 91:24
  Voimme yhdessä muuttaa maailman.
 • 91:25 - 91:28
  Vallankumoukset alkavat aatteesta.
 • 91:28 - 91:33
  Järjestäytymällä ja suitsimalla
  todellisen ongelman kätkijöitä ―
 • 91:33 - 91:36
  olisi mahdollista
  aloittaa veretön vallankumous ―
 • 91:36 - 91:42
  talouden romuttaneita julmia yhtiöitä
  ja raakoja johtajia vastaan.
 • 91:42 - 91:44
  Keskuspankkivalta,
  peukaloitu kapitalismi, ―
 • 91:45 - 91:49
  maakeinottelu, tuloverotus
  ja uusklassinen markkinatalous ―
 • 91:49 - 91:52
  ovat omineet demokratian,
  torpanneet edistyksen, ―
 • 91:52 - 91:54
  turmelleet historian kulun ―
 • 91:54 - 91:57
  ja vaarantaneet
  planeetan tulevaisuuden.
 • 91:57 - 91:59
  Jos ongelmiin ei puututa, ―
 • 91:59 - 92:03
  seuraava romahdus
  on rajumpi kuin kukaan kuvitteli.
 • 92:04 - 92:06
  Puolustelut eivät auta.
 • 92:06 - 92:11
  2000―luvun alussa keskuspankit
  vapauttivat rahan sääntelystä, ―
 • 92:11 - 92:16
  hinasivat maan hinnan ylös
  ja loivat siten kiinteistökuplan.
 • 92:17 - 92:20
  Lisäksi verotusta on peukaloitu ―
 • 92:20 - 92:24
  syventämään rikkaiden
  etuoikeutettua asemaa.
 • 92:26 - 92:31
  Uusklassinen talous on tuhonnut
  miljardien köyhien elämän ―
 • 92:31 - 92:34
  houkutellut kaikki mukaan
  sukupolvien väliseen kiistaan ―
 • 92:34 - 92:37
  ja aiheuttanut rajatonta kärsimystä.
 • 92:41 - 92:43
  Joukossa ihmiset sekoavat, ―
 • 92:43 - 92:47
  mutta he tulevat järkiinsä
  hitaasti ja yksi kerrallaan.
 • 92:48 - 92:51
  Historia on
  täynnä esimerkkejä siitä, ―
 • 92:51 - 92:55
  että kansa nousee sorron alta
  ajaakseen radikaalia muutosta, ―
 • 92:55 - 93:00
  mutta vallitseva tila jatkuu
  uusista vallanpitäjistä huolimatta.
 • 93:01 - 93:05
  Voimme vapautua vain,
  jos ymmärrämme, mistä on kyse.
 • 93:06 - 93:11
  Ihminen haluaa luontaisesti
  ajaa tärkeitä asioita, ―
 • 93:12 - 93:15
  kantaa vastuuta ja tutustua itseensä.
 • 93:16 - 93:21
  Riistokapitalistin pahin vihollinen
  ja ihmiskunnan paras liittolainen ―
 • 93:21 - 93:24
  on itseoppinut yksilö, ―
 • 93:24 - 93:27
  joka on lukenut, ymmärtänyt, ―
 • 93:27 - 93:29
  joka on kärsivällinen ―
 • 93:29 - 93:33
  ja seuraa, mitä
  maailmassa tapahtuu.
 • 93:33 - 93:34
Title:
Four Horsemen - Feature Documentary - Official Version
Description:

FOUR HORSEMEN is an independent feature documentary which lifts the lid on how the world really works.

As we will never return to 'business as usual' 23 international thinkers, government advisors and Wall Street money-men break their silence and explain how to establish a moral and just society.

FOUR HORSEMEN is free from mainstream media propaganda -- the film doesn't bash bankers, criticise politicians or get involved in conspiracy theories. It ignites the debate about how to usher a new economic paradigm into the world which would dramatically improve the quality of life for billions.

"It's Inside Job with bells on, and a frequently compelling thesis thanks to Ashcroft's crack team of talking heads -- economists, whistleblowers and Noam Chomsky, all talking with candour and clarity." - Total Film

"Four Horsemen is a breathtakingly composed jeremiad against the folly of Neo-classical economics and the threats it represents to all we should hold dear."
- Harold Crooks, The Corporation (Co-Director) Surviving Progress (Co-Director/Co-Writer)

Follow us on https://www.twitter.com/RenegadeEcon
on https://www.facebook.com/RenEconomist
or visit our website http://www.renegadeeconomist.com

Support us by subscribing here http://bit.ly/1db4xVQ

Also you can check our shop at http://www.renegadeeconomist.com/info/shop.html

more » « less
Video Language:
English
Duration:
01:38:54

Finnish subtitles

Incomplete

Revisions