Vietnamese subtitles

← 03-01 Introduction to Lesson 3

Get Embed Code
10 Languages

Showing Revision 1 created 07/17/2015 by TTmagic Nguyen.

  1. Sunshine bây giờ đã sử dụng dữ liệu thật, nhờ có
  2. OpenWeatherMap API, Và bây giờ là lúc để chúng ta
  3. tạo thêm vài giao diện (UI). Trong bài này,
  4. bạn sẽ được học cách tạo activitys, tạo ra cấu trúc
  5. của app, và học cách di chuyển giữa các màn hình.
  6. Và nó có nghĩa là học thêm nhiều về activities,
  7. intent framework và thậm chí là học cách
  8. sử dụng activities đến từ apps khác trong app của bạn.
    (vietsub - daynhauhoc.com)