Return to Video

One Planet, One Race, One Nation

 • 0:04 - 0:08
  Viện Keshe trình bày ý tưởng
  "Chung 1 Hành Tinh, 1 Chủng Tộc, 1 Quốc Gia"
 • 0:14 - 0:17
  "Các bạn là những người đang lắng nghe
  từ mọi nơi trên địa cầu.
 • 0:17 - 0:20
  Chưa bao giờ có kiến thức
  truyền bá tốt đẹp và thăng bằng
 • 0:20 - 0:24
  trên khắp địa cầu như là nay...
  ...chưa từng khắp hành tinh.
 • 0:24 - 0:28
  Có thể là chưa bao giờ trong vũ trụ.
 • 0:34 - 0:40
  Bạn có đầy đủ khả năng để đạt
  được mọi thứ trong vũ trụ nầy.
 • 0:40 - 0:44
  Không có nhu cầu gì mà không thực hiện
  được, bất chấp vì lý do gì.
 • 0:49 - 0:51
  Như thế thì bất cứ bạn đang ở đâu,
 • 0:51 - 0:55
  theo cách tôi hướng dẫn làm
  các cuộn dây, có 2 lớp bên trong,
 • 0:55 - 1:00
  bạn đã có từ trường và trọng trường
  liên tục và cân bằng nhau,
 • 1:00 - 1:03
  và nếu bạn tẳm Co2 lên đó,
 • 1:04 - 1:06
  rồi tẩm thêm Zinc (kẽm) lên,
 • 1:06 - 1:10
  thì bạn đã nối kết với cảm xúc của
  Con Người, ổn định được tâm trạng
 • 1:10 - 1:13
  và bạn sẽ thấy mình
  trở nên rất hiền hòa.
 • 1:18 - 1:23
  Giờ đây, thay vì phải có những
  thiên hà, những vũ trụ,
 • 1:23 - 1:26
  để từ đó tạo nên những liên kết từ trường,
 • 1:26 - 1:32
  thì chúng ta chỉ dùng sức của từ trường và
  trọng trường ở trạng thái vật chất
 • 1:32 - 1:36
  để chế ngự và thay đổi hình thể của Plasma.
 • 1:40 - 1:43
  Công nghệ nano
  (là vật chất cực nhỏ,)
 • 1:43 - 1:46
  cái mà các bạn đã tạo ra
  bằng nhiều cách khác nhau,
 • 1:46 - 1:52
  bằng xúc, bằng dòng điện,
  bằng bất cứ gì, bằng lửa, hoặc bất cứ gì.
 • 1:52 - 1:55
  Chúng có điểm thuận lợi là:
 • 1:56 - 1:57
  dù là vật chất,
 • 1:57 - 1:59
  dù là chất nano
 • 1:59 - 2:00
  và dù là Plasma,
 • 2:00 - 2:02
  tất cả đều tương đồng,
 • 2:02 - 2:04
  cho nên sự kết nối rất chặt chẽ
 • 2:05 - 2:06
  và rất mạnh,
 • 2:11 - 2:15
  Nói về sức mạnh của công nghệ Plasma,
 • 2:15 - 2:17
  như chúng ta nghĩ,
 • 2:17 - 2:20
  hơn cả sức tưởng tượng của con người,
 • 2:25 - 2:28
  HIện nay thì bạn có thể tạo ra và
  điều khiển được plasma,
 • 2:28 - 2:31
  mà nó là Mẹ cho những
  tạo hóa trong Vũ Trụ nầy.
 • 2:32 - 2:36
  Bạn đã được giao cho những
  hạt giống tinh túy của Tạo Hóa.
 • 2:41 - 2:44
  Học Viện nầy không thuộc về một ai,
 • 2:45 - 2:47
  và nó không gồm chỉ 1 người .
 • 2:49 - 2:50
  Bạn là người phát triển nó,
 • 2:51 - 2:53
  đang kiến tạo nó,
 • 2:54 - 2:56
  và từ ngày hôm nay,
 • 2:57 - 2:59
  chúng ta cũng làm thế
 • 3:00 - 3:02
  cũng khai triển công nghệ nầy,
 • 3:03 - 3:04
  với những tên gọi khác nhau,
 • 3:04 - 3:06
  những màu da...
 • 3:06 - 3:09
  ranh giới quốc gia
  sẽ không còn nữa.
 • 3:10 - 3:12
  Thật là tuyệt vời khi chúng ta thấy
 • 3:12 - 3:15
  người thiên Chúa giáo, Hồi giáo, Do hái giáo
 • 3:15 - 3:18
  cùng các tín ngưỡng khác
 • 3:18 - 3:21
  họ làm việc chung với nhau để
  thiết kế các hệ thống.
 • 3:22 - 3:26
  Chúng ta đã trở nên cùng một đức tin,
 • 3:27 - 3:29
  Chúng ta đã trở nên một quốc gia,
 • 3:29 - 3:31
  và đã cùng một tinh cầu.
 • 3:34 - 3:36
  Các bạn phải nhớ một điều...
 • 3:38 - 3:40
  Ngày Tháng không quan trọng.
 • 3:40 - 3:42
  Hôm nay là ngày chót
  của lịch Công Giáo
 • 3:43 - 3:45
  ngày mai bắt đầu ngày khác...
 • 3:45 - 3:47
  Ngày nầy nối tiếp ngày kia.
 • 3:48 - 3:49
  Chúng ta cũng không dừng lại.
 • 3:53 - 3:55
  Chúng tôi làm việc suốt ngày đêm
 • 3:55 - 3:57
  Đội Keshe lúc nào cũng đang làm việc
 • 3:57 - 4:01
  cho dù là giờ nào,
  chức vụ, tôn giáo, hoặc quốc gia nào.
 • 4:02 - 4:06
  Và bây giờ, chúng ta đã đạt được điều
  mà chúng ta đã vạch ra."
 • 4:07 - 4:12
  Mehran Tavakoli Keshe -
  MỘT HÀNH TINH - MỘT CHỦNG TỘC - MỘT QUỐC GIA
Title:
One Planet, One Race, One Nation
Video Language:
English
Duration:
04:26
KF Vietnam International edited Vietnamese subtitles for One Planet, One Race, One Nation
KF Vietnam International edited Vietnamese subtitles for One Planet, One Race, One Nation
KF Vietnam International edited Vietnamese subtitles for One Planet, One Race, One Nation
KF Vietnam International edited Vietnamese subtitles for One Planet, One Race, One Nation
KF Vietnam International edited Vietnamese subtitles for One Planet, One Race, One Nation
KF Vietnam International edited Vietnamese subtitles for One Planet, One Race, One Nation
KF Vietnam International edited Vietnamese subtitles for One Planet, One Race, One Nation
KF Vietnam International edited Vietnamese subtitles for One Planet, One Race, One Nation
Show all

Vietnamese subtitles

Revisions Compare revisions