Return to Video

One Planet, One Race, One Nation

 • 0:04 - 0:08
  Viện Keshe trình bày
  "Chung 1 Hành Tinh - 1 Chủng Tộc - 1 Quốc Gia"
 • 0:14 - 0:17
  "Các bạn là những người đang lắng nghe
  từ mọi nơi trên quả địa cầu nầy
 • 0:18 - 0:20
  Chưa bao giờ có kiến thức được
  truyền bá tốt đẹp và thăng bằng
 • 0:20 - 0:24
  trên khắp địa cầu như thế...
  chưa bao giờ trên khắp hành tinh.
 • 0:24 - 0:26
  Có thể là chưa bao giờ trong vũ trụ.
 • 0:34 - 0:40
  Bạn có đầy đủ khả năng để đạt
  được mọi thứ trong vũ trụ nầy.
 • 0:40 - 0:44
  Không có nhu cầu gì là không thực hiện
  được, bất chấp vì lý do gì.
 • 0:49 - 0:51
  Như thế thì bất cứ bạn đang ở đâu,
 • 0:51 - 0:55
  theo cách tôi hướng dẫn làm
  các cuộn dây, có 2 lớp bên trong,
 • 0:55 - 1:00
  bạn sẽ có từ trường và trọng trường
  liên tục và cân bằng với nhau,
 • 1:00 - 1:03
  và nếu bạn tẳm Co2 lên đó,
 • 1:04 - 1:06
  rồi bạn để Zinc (kẽm) lên,
 • 1:06 - 1:10
  thì bạn đã nối kết với cảm xúc của
  Con Người, ổn định được tình trạng
 • 1:10 - 1:13
  và bạn sẽ thấy rằng
  mình trở nên rất hiền hòa.
 • 1:18 - 1:23
  Giờ đây, thay vì phải có những
  thiên hà, những vũ trụ,
 • 1:23 - 1:26
  để từ đó tạo ra những kết nối từ trường,
 • 1:26 - 1:32
  thì chúng ta chỉ dùng sức mạnh của từ trường và
  trọng trường ở trạng thái vật chất
 • 1:32 - 1:36
  để chế ngự hình thể của Plasma.
 • 1:41 - 1:43
  Công nghệ nano
  là vật chất cực nhỏ,
 • 1:43 - 1:46
  cái mà bạn đã cùng chế tạo
  ra bằng nhiều cách khác nhau,
 • 1:46 - 1:52
  bằng xúc, bằng dòng điện,
  bằng bất cứ gì, bằng lửa hoặc bất cứ gì.
 • 1:52 - 1:55
  Chúng có điểm thuận lợi là:
 • 1:55 - 1:57
  dù là vật chất,
 • 1:58 - 1:59
  dù là chất nano (cực nhỏ)
 • 1:59 - 2:02
  và dù là Plasma, tất cả đều tương đồng,
 • 2:02 - 2:04
  cho nên sự kết nối rất chặt chẽ
 • 2:05 - 2:06
  và rất mạnh,
 • 2:12 - 2:15
  Nói về sức mạnh của công nghệ Plasma,
 • 2:15 - 2:17
  như là chúng ta nghĩ về nó,
 • 2:17 - 2:20
  là hơn cả sức tưởng tượng của loài người,
 • 2:25 - 2:28
  Bây giờ, bạn có thể tạo ra và
  điều khiển được plasma,
 • 2:28 - 2:31
  mà nó là Mẹ cho những
  tạo hóa trong Vũ Trụ nầy.
 • 2:32 - 2:36
  Bạn đã được giao cho những
  hạt giống tinh túy của Tạo Hóa.
 • 2:41 - 2:45
  Học Viện nầy không thuộc về một ai,
 • 2:45 - 2:47
  và nó không còn bao gồm chỉ có 1 người .
 • 2:49 - 2:50
  Các bạn là những người phát triển nó,
 • 2:51 - 2:53
  là các bạn đang kiến tạo nên nó,
 • 2:54 - 2:56
  và từ ngày hôm nay,
 • 2:57 - 2:59
  chúng ta cũng sẽ là thế
 • 3:00 - 3:02
  Chúng ta vẫn sẽ phát triển công nghệ nầy,
 • 3:03 - 3:04
  với những danh xưng khác nhau,
 • 3:04 - 3:06
  với những màu da khác nhau,
 • 3:06 - 3:09
  mà khái niệm phân biệt khác quốc gia,
  sẽ không còn tồn tại nữa.
 • 3:10 - 3:12
  Thật là đẹp khi chúng ta thấy
 • 3:12 - 3:18
  người đạo Chúa, Hồi giáo,
  Do Thái giáo và các tín ngưỡng khác
 • 3:18 - 3:21
  họ làm việc chung với nhau để
  thiết kế các hệ thống.
 • 3:22 - 3:26
  Chúng ta đã trở nên cùng một đức tin,
 • 3:27 - 3:29
  Chúng ta đã trở nên một quốc gia,
 • 3:29 - 3:31
  và chúng ta đã cùng chung một hành tinh.
 • 3:34 - 3:36
  Các bạn phải nhớ một điều...
 • 3:38 - 3:40
  Ngày Tháng đã không còn quan hệ nữa.
 • 3:40 - 3:43
  Hôm nay là ngày cuối
  theo lịch của Công Giáo
 • 3:43 - 3:45
  và ngày mai là sự bắt đầu của ngày mới...
 • 3:45 - 3:47
  Ngày nầy nối tiếp với ngày kia.
 • 3:48 - 3:49
  Chúng ta cũng không ngừng lại.
 • 3:53 - 3:55
  Chúng ta làm việc vòng quanh giờ đồng hồ
 • 3:55 - 3:57
  Đội Keshe luôn làm việc
 • 3:57 - 4:01
  không kể đến giờ giấc,
  chức vụ, tôn giáo, hoặc quốc gia.
 • 4:02 - 4:05
  Và giờ đây, chúng ta đã đạt được những gì
  mà chúng ta đã đặt ra."
 • 4:05 - 4:10
  Mehran Tavakoli Keshe -
  MỘT HÀNH TINH - MỘT CHỦNG TỘC - MỘT QUỐC GIA
Title:
One Planet, One Race, One Nation
Video Language:
English
Duration:
04:26
KF Vietnam International edited Vietnamese subtitles for One Planet, One Race, One Nation
KF Vietnam International edited Vietnamese subtitles for One Planet, One Race, One Nation
KF Vietnam International edited Vietnamese subtitles for One Planet, One Race, One Nation
KF Vietnam International edited Vietnamese subtitles for One Planet, One Race, One Nation
KF Vietnam International edited Vietnamese subtitles for One Planet, One Race, One Nation
KF Vietnam International edited Vietnamese subtitles for One Planet, One Race, One Nation
KF Vietnam International edited Vietnamese subtitles for One Planet, One Race, One Nation
KF Vietnam International edited Vietnamese subtitles for One Planet, One Race, One Nation
Show all

Vietnamese subtitles

Revisions