Return to Video

One Planet, One Race, One Nation

 • 0:04 - 0:08
  Фондация Кеше представя
  "Една Планета, Еддна Раса, Една Нация".
 • 0:14 - 0:17
  "Вие сте хора слушащи от всяка точка на тази планета...
 • 0:18 - 0:20
  Никоя наука не е била разпръсната толкова красиво,
 • 0:20 - 0:24
  толкова балансирано по цялата планета, някога на тази планета.
 • 0:24 - 0:26
  Може би и във Вселената.
 • 0:34 - 0:40
  Имате целия потенциал да постигнете всичко във Вселената.
 • 0:40 - 0:44
  Няма нужда или причина, поради която човека да не може да го направи.
 • 0:49 - 0:52
  Така че, където и да сте,
 • 0:52 - 0:55
  така както съм ви научил да правите намотките с двойна спирала отвътре,
 • 0:55 - 1:00
  получавате постоянно и равномерно магнитно-гравитационно поле,
 • 1:00 - 1:04
  ако добавите CO2
 • 1:05 - 1:06
  и цинк към него,
 • 1:06 - 1:10
  свържете и емоционалното от човека с него в една здрава връзка
 • 1:10 - 1:13
  и тогава ще разберете,
  че сте станал един миролюбив човек.
 • 1:18 - 1:23
  Вместо да имаме галактики и вселени
 • 1:23 - 1:26
  и създаване на магнитни връзки,
 • 1:26 - 1:32
  ние използваме състоянието на материята
  и магнитно-гравитационните силови полета,
 • 1:32 - 1:36
  за да доминират и управляват
  формата на плазмата.
 • 1:41 - 1:43
  Нано-технологията и нано-материалите,
 • 1:43 - 1:46
  които колективно сте създали
  по различни начини,
 • 1:46 - 1:52
  чрез каустик, електрическо
  натоварване, огън или друг начин
 • 1:52 - 1:55
  има привилегията,
 • 1:55 - 1:57
  че материята,
 • 1:58 - 1:59
  нано-чатиците
 • 1:59 - 2:02
  и плазмата са едно и също.
 • 2:02 - 2:04
  Затова връзката им е стабилна
 • 2:05 - 2:06
  и много силна.
 • 2:12 - 2:15
  Силата на плазмената технология,
 • 2:15 - 2:17
  така както сме я мислили,
 • 2:17 - 2:20
  е отвън въображението на човека.
 • 2:25 - 2:28
  Сега можете да създавате
  и контролирате плазмата,
 • 2:28 - 2:31
  която е Майката на Създаването на Вселената.
 • 2:32 - 2:36
  Дадено ви е семето на Същноста на Сътворението.
 • 2:41 - 2:45
  Фондацията не принадлежи на един
 • 2:45 - 2:47
  и не е направена от един вече.
 • 2:49 - 2:50
  Вие я разработвате,
 • 2:51 - 2:53
  Вие я структурирате,
 • 2:54 - 2:56
  и от днес
 • 2:57 - 2:59
  тя ще бъде същата.
 • 3:00 - 3:02
  Ще продължим да я разработваме,
 • 3:03 - 3:04
  с различни имена,
 • 3:04 - 3:06
  различни етноси,
 • 3:06 - 3:09
  с различни националности,
  които не съществуват.
 • 3:10 - 3:12
  Красиво е, когато видим как
 • 3:12 - 3:18
  Християни, Мюсулмани, Евреи и хора
  с различни религии
 • 3:18 - 3:21
  работят заедно за да изграждат системи.
 • 3:22 - 3:26
  Вече сме с една вяра.
 • 3:27 - 3:29
  Вече сме една нация,
 • 3:29 - 3:31
  и вече сме една планета.
 • 3:34 - 3:36
  Трябва да запомните едно нещо...
 • 3:38 - 3:40
  "Календарът" вече е практически непотребен.
 • 3:40 - 3:43
  Днес е последния ден от Християнския календар
 • 3:43 - 3:45
  или утре - началото на друг ...
 • 3:45 - 3:47
  Днешния ден е свързан с друг.
 • 3:48 - 3:49
  Ние не спираме.
 • 3:53 - 3:55
  Работим денонощно.
 • 3:55 - 3:57
  Отборът на Фондация Кеше работи
 • 3:57 - 4:01
  без значеноие от времето, мястото, религията или държавата.
 • 4:02 - 4:05
  И сега, осъществяваме щелите си."
 • 4:05 - 4:10
  - Мехран Таваколи Кеше-
  Една Планета, Една Раса, Една Нация!
Title:
One Planet, One Race, One Nation
Video Language:
English
Duration:
04:26

Bulgarian subtitles

Revisions Compare revisions