Polish subtitles

← Rozpoznanie rynku - odpowiedź

Get Embed Code
12 Languages

Showing Revision 3 created 08/16/2015 by Piotr Sedziak.

  1. Oto 4 fazy rozpoznania rynku:
  2. 1) sformułowanie hipotez
  3. 2) testowanie problemu
    3) testowanie rozwiązania
  4. 4) weryfikacja lub użycie zwrotu