Vietnamese subtitles

← Wrap Up

Get Embed Code
14 Languages

Showing Revision 2 created 09/26/2015 by Ha Hoang.

 1. Chúng tôi đã nói rất nhiều
  trong bài học này, nhưng
 2. thực sự có ba điều
  mà bạn nên nhớ.
 3. >> Đầu tiên, lắng nghe người dùng của bạn,
  một cách thực sự, qua điện thoại hoặc
 4. nhìn vào các bản báo cáo
  như chúng ta vừa nói đến.
 5. Và nhanh chóng chỉnh sửa cũng như
  cải thiện mô hình của mình.
 6. Thử nghiệm những ý tưởng mới
  và để các dữ liệu lên tiếng.
 7. >> Và cố gắng hết sức để đáp ứng
  nhu cầu thực sự.
 8. Người dùng sẽ vui vẻ chi tiền cho
  những gì tạo ra giá trị.