Return to Video

Wrap Up

 • 0:00 - 0:04
  Chúng tôi đã nói rất nhiều
  trong bài học này, nhưng
 • 0:04 - 0:07
  thực sự có ba điều
  mà bạn nên nhớ.
 • 0:07 - 0:11
  >> Đầu tiên, lắng nghe người dùng của bạn,
  một cách thực sự, qua điện thoại hoặc
 • 0:11 - 0:14
  nhìn vào các bản báo cáo
  như chúng ta vừa nói đến.
 • 0:14 - 0:17
  Và nhanh chóng chỉnh sửa cũng như
  cải thiện mô hình của mình.
 • 0:17 - 0:20
  Thử nghiệm những ý tưởng mới
  và để các dữ liệu lên tiếng.
 • 0:22 - 0:24
  >> Và cố gắng hết sức để đáp ứng
  nhu cầu thực sự.
 • 0:24 - 0:27
  Người dùng sẽ vui vẻ chi tiền cho
  những gì tạo ra giá trị.
Title:
Wrap Up
Video Language:
English
Team:
Udacity
Project:
UD518 - App Monetization
Duration:
0:29
Ha Hoang edited Vietnamese subtitles for Wrap Up
Hanh Hoang edited Vietnamese subtitles for Wrap Up

Vietnamese subtitles

Revisions Compare revisions