Return to Video

03-32 Minor Adjustments - Solution

 • 0:00 - 0:04
  Được rồi, vậy thực sự có hai
  câu trả lời chính xác cho câu hỏi này
 • 0:04 - 0:08
  là padding và layout_margin.
 • 0:08 - 0:11
  Nên bạn có thể chọn một trong hai đáp án
  nhưng không cần cả hai.
 • 0:11 - 0:12
  Để tôi chỉ cho bạn biết tại sao.
 • 0:12 - 0:15
  Trong thực tế, rất nhiều lần,
  một view sử dụng padding
 • 0:15 - 0:19
  sẽ trông rất giống với
  một view sử dụng layout_margin.
 • 0:19 - 0:22
  Tôi sẽ vẽ ra ranh giới cho bạn.
 • 0:22 - 0:23
  Khi bạn vẽ ranh giới giữa các view,
 • 0:23 - 0:27
  bạn sẽ có thể thấy sự khác biệt
  giữa hai tình huống này.
 • 0:27 - 0:28
  Trong trường hợp padding,
 • 0:28 - 0:31
  bạn làm cho view thực tế lớn hơn
  bằng cách thêm khoảng trống quanh view.
 • 0:32 - 0:36
  Trong trường hợp layout_margin,
  bạn thêm khoảng trống xung quanh view,
 • 0:36 - 0:38
  nhưng không thực sự thay đổi
  kích thước của view đó.
 • 0:39 - 0:42
  Bây giờ, bạn có thể tự hỏi rằng
  khi nào sự giống nhau này hoạt động?
 • 0:42 - 0:44
  Tại sao có hai thuộc tính khác nhau?
 • 0:44 - 0:48
  Vâng, nếu tôi làm điều gì đó
  như thêm một đường viền
 • 0:48 - 0:51
  hoặc một màu nền cho cả hai view này,
  thực sự chúng sẽ trông khá khác nhau.
 • 0:51 - 0:54
  Tuy nhiên, trong trường hợp này,
  ta không thêm đường viền hoặc màu nền,
 • 0:54 - 0:57
  vì vậy bạn có thể chọn một trong hai
  padding hoặc layout_margin.
 • 0:57 - 0:59
  Nhưng sẽ vô ích nếu chọn cả hai.
 • 0:59 - 1:03
  Vì chúng ta có thể chọn một trong hai,
  tôi sẽ tiếp tục, một chút ngẫu hứng,
 • 1:03 - 1:05
  chọn thêm padding.
 • 1:05 - 1:07
  Hãy xem nó sẽ trông như thế nào
  trong Android Studio.
 • 1:07 - 1:10
  Được rồi, ở đây
  ta đang trở lại activity_main.
 • 1:10 - 1:13
  Bây giờ thuộc tính padding là cái
  ta muốn thêm vào TextViews
 • 1:13 - 1:16
  để di chuyển chúng ra xa
  khỏi các cạnh bên của màn hình.
 • 1:16 - 1:20
  Padding và layout_margin
  thêm không gian trên tất cả bốn cạnh.
 • 1:20 - 1:21
  Được rồi, hãy tiếp tục và thêm nó.
 • 1:22 - 1:25
  Và hãy nhớ, tôi đã nói rằng tôi muốn
  20dp ở tất cả các cạnh,
 • 1:25 - 1:27
  vậy đó là cái tôi đặt ngay ở đây - giá trị.
 • 1:27 - 1:30
  Màn hình xem trước của tôi
  được cập nhật hiển thị thêm không gian,
 • 1:30 - 1:32
  Tôi sẽ tiếp tục và kéo xuống.
 • 1:32 - 1:35
  Được rồi, tôi cảm thấy hơi vui
  nên tôi sẽ tiếp tục
 • 1:35 - 1:38
  và thêm layout_margin
  vào TextView này thay vì thêm padding.
 • 1:38 - 1:41
  Được rồi,
  và điều đó cũng đẩy TextView ra ngoài.
 • 1:41 - 1:41
  Tuy nhiên hãy lưu ý,
 • 1:41 - 1:45
  kích thước của TextView không tăng
  khi tôi thay đổi layout_margin,
 • 1:45 - 1:51
  trong khi đó ở đây trong TextView này,
  kích thước của TextView thực tế đã thay đổi.
 • 1:51 - 1:54
  Bây giờ chuyện gì sẽ xảy ra
  nếu tôi thêm cả layout_margin và padding.
 • 1:54 - 1:54
  Hãy quan sát xem.
 • 1:55 - 1:58
  Vâng, bây giờ văn bản của tôi
  có khoảng cách 40dp từ cạnh bên.
 • 1:58 - 2:02
  Đó là 20dp bên này
  và 20dp padding bên này.
 • 2:02 - 2:04
  Được rồi, nhưng chúng tôi
  không muốn khoảng cách với cạnh là 40dp.
 • 2:04 - 2:06
  Vì vậy, tôi sẽ tiếp tục và xóa cái này.
 • 2:08 - 2:11
  Được rồi, 20dp padding với dòng From Lyla.
 • 2:11 - 2:14
  Và 20dp padding với dòng
  Happy Birthday, Ben.
 • 2:14 - 2:15
  Tuyệt, hãy chạy nó trên điện thoại.
 • 2:17 - 2:20
  Được rồi, tôi có thể trình bày cho bạn
  ứng dụng Birthday Card hoàn chỉnh.
 • 2:20 - 2:21
  Hãy thêm một vài bàn tay jazz vào.
 • 2:22 - 2:25
  Và với điều đó, chúng ta đã hoàn thành
  điều cuối cùng trong danh sách việc cần làm.
Title:
03-32 Minor Adjustments - Solution
Description:

more » « less
Video Language:
English
Team:
Udacity
Project:
UD837 - Android for Beginners
Duration:
02:26

Vietnamese subtitles

Revisions Compare revisions