Return to Video

NNKH vì một nền giáo dục tốt đẹp

 • 0:00 - 0:03
  Moje meno?
 • 0:03 - 0:04
  Výborne!
 • 0:04 - 0:05
  Tvoje?
 • 0:05 - 0:07
  Áno! Anne, Anne, dobre!
 • 0:07 - 0:08
  Moje meno?
 • 0:08 - 0:09
  (dievča posunkuje) Miriam.
 • 0:09 - 0:10
  (učiteľka) Výborne, výborne, výborne.
 • 0:10 - 0:11
  Tvoje?
 • 0:12 - 0:14
  Tvoje meno? Hm, hm, ty nie si Anne.
 • 0:14 - 0:17
  Moje meno? Hmm. Tvoje, tvoje, tvoje.
 • 0:17 - 0:19
  (chlapec! Tvoje, tvoje, tvoje.
 • 0:19 - 0:22
  (učiteľka) Hmm. Ona ako sa volá?
 • 0:22 - 0:23
  (dievča posunkuje) "Nádherná"
 • 0:23 - 0:25
  (učiteľka) Áno, nádherná.
 • 0:25 - 0:29
  Veľmi rýchlo sa učí posunkovú reč.
 • 0:29 - 0:34
  Je dôležité aby ju ovládala, môže tak lepšie komunikovať s ľuďmi.
 • 0:34 - 0:38
  Kým bola doma nemohla sa učiť posunkovú reč.
 • 0:38 - 0:42
  Ste šťastní šťastní šťastní šťastní šťastní?
 • 0:42 - 0:45
  (učiteľka) Áno, šťastní, šťastní, šťastní, šťastní. (dieťa spieva) Som šťastný že som v škole.
 • 0:45 - 0:47
  (Učiteľka rozpráva a dieťa posunkuje). Správne.
 • 0:47 - 0:51
  Každý deň... chodíš.. do.. školy
 • 0:51 - 0:52
  Áno.
 • 0:52 - 0:57
  (Posunkovanie a tlmočenie) Tieto šesť ročné deti sú také šťastné, že sa môžu konečne
 • 0:57 - 0:59
  vyjadriť a vedia komunikovať s ostatnými.
 • 0:59 - 1:04
  Len vďaka tomu, že sa naučia znakovú reč, môžu plnohodnotne komunikovať s okolím.
 • 1:04 - 1:11
  V súčasnosti sa hluchonemým deťom a mladým ľuďom na celom svete odopiera právo na vzdelanie.
 • 1:11 - 1:15
  Je to z nedostatku učiteľov, čo ovládajú posunkovú reč
 • 1:15 - 1:20
  a z toho, že si rodičia neuvedomujú že ich môžu chodiť do školy a že na to majú právo.
 • 1:23 - 1:29
  Ovládať posunkovú reč je v takomto prípade nevyhnutné. Bez nej sa vzdelávať nemôžu.
 • 1:30 - 1:34
  Je to materinský jazyk ktorým komunikujú s ostatnými.
 • 1:34 - 1:38
  Bez neho by bola komunikácia nulová.
 • 1:38 - 1:41
  A bez komunikácie si nemôžu vštepovať zručnosti.
 • 1:41 - 1:46
  Touto cestou sa môžeme dozvedieť viac o Európanoch, čo prišli do východnej Afriky
 • 1:46 - 1:50
  a o tých, čo prišli do Kene.
 • 1:50 - 1:51
  Lucy?
 • 1:51 - 1:55
  (posunkuje) Aby sme získali pôdu.
 • 1:55 - 1:58
  (Učiteľ) Ok, môžeš povedať, že získať pôdu.
 • 1:58 - 2:00
  Niekto iný?
 • 2:00 - 2:03
  (posunkuje) Prišli obchodovať. (učiteľ) Prišli obchodovať. Správne.
 • 2:03 - 2:06
  Hm , hm. Niekto iný?
 • 2:06 - 2:08
  (posunkuje) Z hospodárskych dôvodov.
 • 2:08 - 2:09
  ( Učiteľ ) Hospodársky dôvod
 • 2:09 - 2:16
  je podobný tomu obchodnému... čiže prišli obchodovať. OK?
 • 2:16 - 2:18
  Chápeš správne.
 • 2:18 - 2:22
  Hluchonemí sa môžu naučiť čokoľvek,
 • 2:22 - 2:29
  ale ide o to, aby boli v prostredí s ľuďmi s ktorými by si rozumeli.
 • 2:29 - 2:32
  Ľuďmi, ktorí ovládajú posunkovú reč.
 • 2:32 - 2:36
  Ľuďmi ktorí chápu ich spôsob reakcie.
 • 2:36 - 2:39
  Komunikujú podľa výrazu tváre
 • 2:39 - 2:40
  a rečou tela.
 • 2:40 - 2:47
  Chodia k nám učitelia a veľmi dobre nás vyučujú, rozumiem im.
 • 2:47 - 2:51
  (Elizabeth Gituku) Je dôležité, aby sa tu deti mohli vzdelávať
 • 2:51 - 2:55
  a aby sa mohli neskôr začleniť do spoločnosti,
 • 2:55 - 2:59
  čo im umožní byť nezávislými a stáť na vlastných nohách
 • 2:59 - 3:02
  a taktiež podporiť svoje rodiny.
 • 3:02 - 3:04
  (Posunkovanie a tlmočenie) Chcela by som byť učiteľkou
 • 3:04 - 3:11
  a učiť deti na základnej škole.
 • 3:11 - 3:14
  (Posunkovanie a tlmočenie) Chcela by som byť farmaceutkou.
 • 3:14 - 3:20
  (Posunkovanie a tlmočenie) Chcel by som byť lekárom alebo právnikom.
 • 3:20 - 3:27
  Väčšina vysokých škôl, viac ako 90 percent nepodporuje vzdelanie hluchonemých.
 • 3:27 - 3:32
  (Posunkovanie a tlmočenie) Ja som napríklad musel vynaložiť obrovské úsilie aby som študoval.
 • 3:32 - 3:37
  Mal som výborné výsledky z matematiky, ale žiadna škola ma nemohla prijať.
 • 3:37 - 3:43
  (Posunkovanie a tlmočenie) Takže keby som šiel na vysokú školu a zistím, že tam nie je tlmočník,
 • 3:43 - 3:46
  vyhľadal by som osobu, ktorá by mi pomohla s tlmočením.
 • 3:46 - 3:56
  Pre mňa je veľmi ťažké pochopiť niečo, bez pomoci tlmočníka
 • 3:56 - 3:59
  alebo ak učiteľ nepoužíva znakovú reč.
 • 3:59 - 4:10
 • 4:10 - 4:17
 • 4:17 - 4:20
 • 4:20 - 4:30
 • 4:30 - 4:34
 • 4:34 - 4:43
 • 4:43 - 4:46
 • 4:51 - 5:00
 • 5:03 - 5:07
 • 5:07 - 5:08
 • 5:08 - 5:13
 • 5:13 - 5:16
 • 5:16 - 5:27
Title:
NNKH vì một nền giáo dục tốt đẹp
Description:

(Sydney, October 18, 2013) -- Deaf children have a right to a quality education, like all other children, in a language and environment that maximizes their potential. In this video, in conjunction with a global conference in Sydney on equality for deaf people, Human Rights Watch shows some of the challenges faced by deaf children and young people, and the opportunities sign language education offers them.

For more information: http://www.hrw.org/news/2013/10/17/offer-deaf-children-education-sign-language

more » « less
Video Language:
English
Team:
Captions Requested
Duration:
05:40
Mária Pikulová edited Slovak subtitles for Signs for a Good Education
Mária Pikulová edited Slovak subtitles for Signs for a Good Education
Mária Pikulová edited Slovak subtitles for Signs for a Good Education
Mária Pikulová edited Slovak subtitles for Signs for a Good Education

Slovak subtitles

Incomplete

Revisions Compare revisions