Return to Video

วิธีที่นักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งท้าทายอุตสาหกรรมเคมี - มาร์ค ไลเทิล

 • 0:07 - 0:10
  ในปี ค.ศ. 1958 เรเชล คาร์สัน
  ได้รับจดหมายฉบับหนึ่ง
 • 0:10 - 0:13
  ซึ่งเขียนถึงนกที่ล่วงหล่นลงมาจาก
  กิ่งก้านของต้นไม้
 • 0:13 - 0:17
  นักเขียนได้โทษการตายของนกเหล่านี้
  แก่ยาฆ่าแลงที่ชื่อว่า DDT
 • 0:17 - 0:20
  ซึ่งพวกบริษัทกำจัดแมลง
  ได้ฉีดพ่นที่บึงใกล้ ๆ
 • 0:20 - 0:24
  จดหมายนี้เป็นนแรงผลักให้คาร์สัน
  สอบสวนเรื่อง DDT
 • 0:24 - 0:28
  ก่อนหน้านี้เธอได้ฟังมาจากนักวิทยาศาสตร์
  และนักอนุรักษ์ว่ามีความกังวลว่า
 • 0:28 - 0:32
  การใช้ยาฆ่าแมลงอย่างมากมาย
  จะทำให้เกิดความเสี่ยงต่อ ปลา นก
 • 0:32 - 0:34
  และอาจส่งผลต่อมนุษย์ด้วย
 • 0:34 - 0:37
  เธอได้เริ่มสอบถามผ่านคนรู้จักในรัฐบาล
 • 0:37 - 0:40
  ซึ่งเธอได้รู้จักตอนที่ทำงาน
  ในสำนักประมงสหรัฐอเมริกา
 • 0:40 - 0:46
  เธอถามว่า "อะไรได้ทำให้ฤดูไบไม้ผลิเงิยบไป"
 • 0:46 - 0:51
  ในปีค.ศ.1962 คาร์สันตีพิมพ์สิ่งที่เธอค้นพบ
  ในหนังสือ "ฤดูใบไม้ผลิที่เงียบ"
 • 0:51 - 0:54
  หนังสือเธอบันทึกการใช้สารเคมีในทางที่ผิด
 • 0:54 - 0:56
  และผลกระทบต่อธรรมชาติและสุขภาพมนุษย์
 • 0:56 - 1:01
  "ฤดูใบไม้ผลิที่เงียบ" ได้รับทั้งคำชมเชย
  และคัดค้านในทันที
 • 1:01 - 1:04
  รวมไปถึงการโจมตีนักเขียนอย่างรุนแรง
 • 1:04 - 1:10
  นักชีววิทยาและนักเขียนผู้อ่อนโยนคนนี้ทำให้
  เกิดการโต้เถียงอย่างรุนแรงแบบนี้ได้อย่างไร
 • 1:10 - 1:14
  คาร์สันได้เริ่มต้นชีวิตการทำงานจากการเป็น
  นักศึกษาบัณฑิตศึกษาที่ขยัน
 • 1:14 - 1:18
  เธอทำสองอย่าง ทั้งเรียนชีววิทยา
  ที่มหาวิทยาลัย จอห์น ฮอปกินส์
 • 1:18 - 1:19
  และทำงานพาร์ทไทม์
 • 1:19 - 1:22
  แต่เธอจำเป็นต้องลาออกจากมหาวิทยาลัย
  ก่อนที่จะจบปริญญาเอก
 • 1:22 - 1:25
  เพื่อหารายได้เพื่อเลี้ยง
  น้องสาวและคุณพ่อที่ป่วย
 • 1:25 - 1:28
  คาร์สันทำงานพาร์ทไทม์
  ที่สำนักประมงสหรัฐอเมริกา
 • 1:28 - 1:32
  โดยเขียนเรื่องเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ทางทะเล
  ให้กับรายการวิทยุ
 • 1:32 - 1:36
  ความสามารถในการเขียนเนื้อหา
  ที่ทำให้ประชาชนทั่วไปสนใจ
 • 1:36 - 1:39
  ทำให้เหล่าผู้บังคับบัญชาประทับใจ
  และในปี ค.ศ. 1936
 • 1:39 - 1:43
  เธอกลายเป็นผู้หญิงคนที่ 2 ที่ถูกจ้างโดย
  สำนักประมงสหรัฐอเมริกาให้ทำงานเต็มเวลา
 • 1:43 - 1:48
  ในปี ค.ศ. 1941 เธอตีพิมพ์หนังสือเล่มแรก
  จากทั้งหมด 3 เล่มที่เกี่ยวกับมหาสมุทร
 • 1:48 - 1:52
  เธอเขียนเนื้อหาวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับ
  เรื่องโลกใต้ผิวน้ำอย่างไพเราะ
 • 1:52 - 1:57
  หนังสือเหล่านี้ เข้าถึงผู้ชมหลายคน
 • 1:57 - 1:59
  ในหนังสือ "ฤดูใบไม้ผลิที่เงียบ"
  คาร์สันให้ความสนใจ
 • 1:59 - 2:04
  กับพฤติกรรมของมนุษย์
  ที่ทำลายสมดุลของธรรมชาติ
 • 2:04 - 2:09
  แต่เดิม DDT ถูกใช้ช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2
  เพื่อปกป้องพืชจากแมลงต่าง ๆ
 • 2:09 - 2:12
  และปกป้องทหารจากโรคที่แมลงเป็นพาหะนำโรค
 • 2:12 - 2:17
  หลังสงคราม DDT ถูกพ่นเป็นประจำ
  ในวงกว้างเพื่อจัดการกับศัตรูพืช
 • 2:17 - 2:20
  โดยบ่อยครั้งเกิดผลลัพธ์ที่คาดไม่ถึง
 • 2:20 - 2:23
  ครั้งหนึ่ง ในการพยายามที่จะกำจัดมดแดง
  ในพื้นที่ตอนใต้ของสหรัฐ
 • 2:23 - 2:29
  DDT ได้ฆ่าสัตว์ป่า
  แต่ไม่สามารถกำจัดมดแดงได้
 • 2:29 - 2:33
  ทั้ง ๆ ที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้
  กรมวิชาการเกษตรแห่งสหรัฐอเมริกา
 • 2:33 - 2:37
  และบริษัทสารเคมี
  ต่างยกย่องประโยชน์ของ DDT
 • 2:37 - 2:41
  มีข้อบังคับและการรับรู้ของประชาชน
  น้อยมากเกี่ยวกับอันตรายของมัน
 • 2:41 - 2:44
  แต่คาร์สันแสดงให้เห็นว่าการใช้สารเคมี
  เกินความจำเป็น
 • 2:44 - 2:47
  ก่อให้เกิดการวิวัฒนาการของ
  สิ่งมีชีวิตที่ทนทานต่อ DDT
 • 2:47 - 2:52
  ซึ่งก่อให้มีการพัฒนาสารเคมี
  ที่อันตรายกว่าเดิม
 • 2:52 - 2:54
  เนื่องจาก DDT ไม่ละลายในน้ำ
 • 2:54 - 2:59
  เธอยืนยันว่าเมื่อเวลาผ่านไป
  DDT จะสะสมในสิ่งแวดล้อม
 • 2:59 - 3:03
  ในร่างกายของแมลง
  ในเนื้อเยื้อของสัตว์ที่กินแมลงเหล่านั้น
 • 3:03 - 3:05
  และท้ายที่สุดจะสะสมในมนุษย์ด้วย
 • 3:05 - 3:10
  เธอเสนอว่า การสัมผัสกับ DDT
  อาจทำให้โครงสร้างพันธุกรรมเปลี่ยนไป
 • 3:10 - 3:14
  โดยไม่ทราบผลกระทบที่อาจเกิดต่อรุ่นถัด ๆ ไป
 • 3:14 - 3:17
  การตอบสนองต่อ "ฤดูใบไม้ผลิที่เงียบ"
  รุนแรงมาก
 • 3:17 - 3:21
  สำหรับหลาย ๆ คน หนังสือเล่มนี้
  เป็นการเตือนให้มีการจัดการสารเหล่านี้
 • 3:21 - 3:23
  ซึ่งมีความสามารถในการทำลายล้างสูง
 • 3:23 - 3:27
  คนอื่นค้านว่า คาร์สันไม่ได้เขียนถึง
  บทบาทของ DDT
 • 3:27 - 3:30
  ซึ่งควบคุมอันตรายจากแมลงที่มีต่อมนุษย์
 • 3:30 - 3:35
  อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร
  เอซรา ทาฟ เบนสัน กล่าวว่า
 • 3:35 - 3:40
  "ไม่รู้ว่าทำไมสาวแก่ที่ไม่มีลูก
  ถึงสนใจเรื่องพันธุกรรมมากขนาดนี้"
 • 3:40 - 3:45
  และไม่สนใจคาร์สันโดยทิ้งท้ายว่า
  "เธอน่าจะเป็นคอมมิวนิสต์"
 • 3:45 - 3:50
  ทนายของบริษัทยาฆ่าแมลงแห่งหนึ่ง
  พาดพิงถึงคาร์สัน และผู้สนับสนุนของเธอว่า
 • 3:50 - 3:56
  เป็นอิทธิพลที่มุ่งร้าย และมีเจตนา
  ที่จะต่อว่าธุรกิจ ว่าทำสิ่งที่ผิดศีลธรรม
 • 3:56 - 3:59
  ในความจริงแล้ว คาร์สันได้ตั้งใจเขียนถึง
  อันตรายของสารเคมีเหล่านี้
 • 3:59 - 4:04
  เพราะยังเป็นข้อมูลที่ไม่รู้กันทั่วไป
  ในขณะที่ประโยชน์ของมันถูกเผยแพร่อย่างมาก
 • 4:04 - 4:06
  เธอปฏิเสธความเชื่อที่มีอยู่ทั่วไปว่า
 • 4:06 - 4:09
  มนุษย์ควร และ สามารถที่จะควบคุมธรรมชาติได้
 • 4:09 - 4:12
  เธอท้าทายให้ผู้คนฝึกฝน
 • 4:12 - 4:17
  "การเป็นเจ้าของตนเอง
  ไม่ใช้เจ้าของธรรมชาติ" แทน
 • 4:17 - 4:20
  คาร์สันเสียชีวิตจากโรคมะเร็ง
  ในปี ค.ศ. 1964
 • 4:20 - 4:24
  2 ปี หลังจากการตีพิมพ์หนังสือ
  "ฤดูใบไม้ผลิที่เงียบ"
 • 4:24 - 4:29
  งานของเธอได้ปลุกเร้า
  นักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในรุ่นถัด ๆ ไป
 • 4:29 - 4:32
  ในปี ค.ศ. 1969 ภายใต้ความกดดันจาก
  นักสิ่งแวดล้อม
 • 4:32 - 4:36
  รัฐสภาได้ผ่าน
  กฎหมายนโบยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
 • 4:36 - 4:42
  ซึ่งบังคับให้หน่วยงานรัฐบาลกลางต้อง
  ประเมินผลกระทบของการกระทำต่อสิ่งแวดล้อม
 • 4:42 - 4:43
  เพื่อบังคับใช้กฎหมายนี้
 • 4:43 - 4:47
  ประธานาธิบดี ริชาร์ด นิกสัน ได้สร้าง
  สำนักงานปกป้องสิ่งแวดล้อมสหรัฐ (EPA)
 • 4:47 - 4:54
  และในปี ค.ศ. 1972 EPA ได้ออกคำสั่ง
  ห้ามใช้ DDT
 • 4:54 - 4:58
  นานหลังจากที่เธอเสียชีวิต เรเชล คาร์สัน
  ยังคงสนับสนุนเรื่องธรรมชาติ
 • 4:58 - 5:01
  ผ่านอิทธิผลของหนังสือที่เธอเขียนไว้
Title:
วิธีที่นักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งท้าทายอุตสาหกรรมเคมี - มาร์ค ไลเทิล
Speaker:
มาร์ค ไลเทิล
Description:

สามารถชมบทเรียนเต็มรูปแบได้ที่://ed.ted.com/lessons/how-one-scientist-took-on-the-chemical-industry-mark-lytle

ในปี ค.ศ. 1958 หลังจากที่ได้รับจดหมายฉบับหนึ่งซึ่งเขียนไว้ว่ามีนกร่วงมาจากกิ่งต้นไม้เนื่องจากยาฆ่าแมลงที่มีชื่อว่า DDT เรเชล คาร์สัน เริ่มสอบสวนเรื่องการใช้สารเคมีและผลกระทบที่มีต่อธรรมชาติ ในปี ค.ศ. 1962 เธอได้ตีพิมพ์สิ่งที่เธอค้นพบในหนังสือ "ฤดูใบไม้ผลิที่เงียบ" ซึ่งได้รับทั้งคำชมเชยและคำคัดค้าน นักชีววิทยาและนักเขียนคนนี้ทำให้เกิดการโต้เถียงอย่างรุนแรงแบบนี้ได้อย่างไร? มาร์ค ไลเทิล ได้สืบสวนมา

บทเรียน โดย มาร์ค ไลเทิล
กำกับโดย เฮลอยส์ ดอร์ซาน ราเชต์

more » « less
Video Language:
English
Team:
closed TED
Project:
TED-Ed
Duration:
05:03

Thai subtitles

Revisions Compare revisions