Return to Video

Kako fotografirati crnu rupu | Katie Bouman | TEDxBeaconStreet

 • 0:19 - 0:21
  U filmu „Interstellar”
 • 0:21 - 0:25
  možemo izbliza vidjeti
  supermasivnu crnu rupu.
 • 0:25 - 0:27
  Na pozadini koju stvara zagrijani plin
 • 0:27 - 0:29
  ogromna gravitacijska sila te crne rupe
 • 0:29 - 0:30
  zakreće svjetlost u prsten.
 • 0:30 - 0:32
  Međutim, to nije stvarna fotografija,
 • 0:33 - 0:34
  već računalno-grafički prikaz –
 • 0:34 - 0:38
  umjetnička interpretacija
  mogućeg izgleda crne rupe.
 • 0:38 - 0:40
  Prije sto godina
 • 0:40 - 0:43
  Albert Einstein objavio je
  svoju teoriju opće relativnosti.
 • 0:43 - 0:45
  U godinama koje su uslijedile
 • 0:45 - 0:48
  znanstvenici su pronašli
  mnogo dokaza u prilog toj teoriji.
 • 0:48 - 0:51
  No jedna stvar koju
  ta teorija predviđa, crne rupe,
 • 0:51 - 0:53
  još nije izravno zapažena.
 • 0:53 - 0:56
  Iako imamo predodžbe o tome
  kako bi crna rupa mogla izgledati,
 • 0:56 - 0:59
  nikad je zapravo nismo
  uspjeli fotografirati.
 • 0:59 - 1:01
  Ipak, možda ćete se iznenaditi kad čujete
 • 1:01 - 1:05
  da bismo u sljedećih par godina
  mogli vidjeti prvu fotografiju crne rupe.
 • 1:05 - 1:07
  Tu prvu fotografiju dobit ćemo
 • 1:07 - 1:10
  zahvaljujući međunarodnom
  timu znanstvenika,
 • 1:10 - 1:11
  teleskopu veličine Zemlje
 • 1:11 - 1:14
  i algoritmu koji će složiti konačnu sliku.
 • 1:14 - 1:18
  Premda vam danas još ne mogu pokazati
  stvarnu fotografiju crne rupe,
 • 1:18 - 1:20
  htjela bih vam ukratko predstaviti
  napore uložene
 • 1:20 - 1:22
  u dobivanje te prve fotografije.
 • 1:24 - 1:25
  Zovem se Katie Bouman
 • 1:25 - 1:28
  i doktorandica sam na MIT-u.
 • 1:28 - 1:30
  Istraživačica sam
  u laboratoriju računalnih znanosti,
 • 1:30 - 1:33
  gdje razvijamo računalni vid
  s pomoću slika i videozapisa.
 • 1:34 - 1:36
  No iako nisam astronom,
 • 1:36 - 1:37
  danas bih vam htjela pokazati
 • 1:37 - 1:40
  kako sam uspjela doprinijeti
  tom uzbudljivom projektu.
 • 1:42 - 1:45
  Odmaknete li se večeras
  od jarkih gradskih svjetala,
 • 1:45 - 1:48
  možda budete imali sreće
  pa ugledate zapanjujući prizor
 • 1:48 - 1:49
  galaktike Mliječne staze.
 • 1:50 - 1:52
  Kad biste mogli prozujati
  pored milijuna zvijezda
 • 1:52 - 1:56
  26 000 svjetlosnih godina
  prema središtu spiralne Mliječne staze,
 • 1:56 - 1:59
  naposljetku biste stigli
  do skupine zvijezda u samom središtu.
 • 1:59 - 2:03
  Gledajući infracrvenim teleskopima
  kroz galaktičku prašinu
 • 2:03 - 2:07
  astronomi su promatrali
  te zvijezde više od 16 godina.
 • 2:07 - 2:10
  Međutim, najspektakularnije je
  zapravo ono što ne vide.
 • 2:10 - 2:13
  Čini se da te zvijezde kruže
  oko nevidljiva objekta.
 • 2:15 - 2:17
  Prateći putanje tih zvijezda
 • 2:17 - 2:19
  astronomi su zaključili da je
 • 2:19 - 2:22
  jedina stvar koja je dovoljno mala i teška
  da prouzroči takvo kretanje
 • 2:22 - 2:24
  supermasivna crna rupa –
 • 2:24 - 2:29
  objekt toliko gust
  da usiše sve u svojoj blizini –
 • 2:29 - 2:30
  čak i svjetlost.
 • 2:30 - 2:33
  No što se događa
  ako se još više približimo?
 • 2:33 - 2:38
  Je li moguće vidjeti nešto što je,
  u pravilu, nemoguće vidjeti?
 • 2:39 - 2:43
  Pa, čini se da ako uvećamo sliku
  s pomoću radiovalova,
 • 2:43 - 2:44
  trebali bismo vidjeti svjetlosni prsten
 • 2:44 - 2:47
  koji nastaje zbog utjecaja
  gravitacijskih leća na vruću plazmu
 • 2:47 - 2:49
  što brzo kruži oko crne rupe.
 • 2:49 - 2:50
  Drugim riječima,
 • 2:50 - 2:53
  crna rupa baca sjenu na
  tu svjetlosnu pozadinu
 • 2:53 - 2:55
  oblikujući kuglu tame.
 • 2:55 - 2:59
  Taj svijetli prsten otkriva
  obzor događaja crne rupe,
 • 2:59 - 3:01
  gdje je gravitacijska sila toliko snažna
 • 3:01 - 3:03
  da joj čak ni svjetlost ne može pobjeći.
 • 3:05 - 3:08
  Einsteinove jednadžbe predviđaju
  veličinu i oblik tog prstena,
 • 3:08 - 3:11
  tako da njegova fotografija
  ne bi samo bila fora,
 • 3:11 - 3:14
  nego bi nam pomogla i da provjerimo
  vrijede li te jednadžbe
 • 3:14 - 3:16
  u ekstremnim uvjetima oko crne rupe.
 • 3:16 - 3:19
  Međutim, ta crna rupa
  toliko je udaljena od nas
 • 3:19 - 3:22
  da se sa Zemlje taj prsten
  doima nevjerojatno malim –
 • 3:22 - 3:26
  tako bi nam nekako izgledala
  naranča na Mjesecu.
 • 3:26 - 3:29
  Zbog toga ga je vrlo teško fotografirati.
 • 3:30 - 3:32
  Zašto je tomu tako?
 • 3:32 - 3:35
  Pa, sve se svodi na jednostavnu jednadžbu.
 • 3:35 - 3:38
  Zbog pojave poznate kao difrakcija,
 • 3:38 - 3:39
  postoje temeljna ograničenja
 • 3:39 - 3:42
  koja određuju koliki su
  najmanji vidljivi predmeti.
 • 3:42 - 3:46
  Prema toj glavnoj jednadžbi,
  da bismo vidjeli sve manje i manje stvari,
 • 3:46 - 3:49
  trebaju nam sve veći i veći teleskopi.
 • 3:49 - 3:52
  No čak ni najsnažniji
  optički teleskopi na Zemlji
 • 3:52 - 3:54
  nemaju rezoluciju koja nam je potrebna
 • 3:54 - 3:56
  kako bismo fotografirali
  objekt na površini Mjeseca.
 • 3:56 - 3:59
  Ustvari, ovo je jedna od fotografija
  s dosad najvećom rezolucijom
 • 3:59 - 4:02
  na kojoj je Mjesec,
  fotografiran sa Zemlje.
 • 4:02 - 4:04
  Sadržava oko 13 000 piksela,
 • 4:04 - 4:08
  a u svaki od njih „stane”
  preko 1,5 milijuna naranči.
 • 4:09 - 4:11
  Koliki bi dakle trebao biti teleskop
 • 4:11 - 4:14
  kako bismo vidjeli naranču
  na površini Mjeseca,
 • 4:14 - 4:16
  a tako i našu crnu rupu?
 • 4:16 - 4:19
  Pa, jednostavan matematički izračun
  pokazuje
 • 4:19 - 4:20
  da nam je potreban teleskop
 • 4:20 - 4:22
  veličine cijele Zemlje.
 • 4:22 - 4:23
  (Smijeh)
 • 4:23 - 4:25
  Kad bismo mogli izgraditi
  teleskop veličine Zemlje,
 • 4:25 - 4:28
  uspjeli bismo tek nazreti
  taj karakterističan svjetlosni prsten
 • 4:28 - 4:31
  koji označava obzor događaja crne rupe.
 • 4:31 - 4:34
  Iako se na toj slici ne bi vidjeli
  svi detalji koji su vidljivi
 • 4:34 - 4:35
  na računalno-grafičkom prikazu,
 • 4:35 - 4:38
  svakako bi nam dala prvi uvid
 • 4:38 - 4:40
  u neposredno okruženje crne rupe.
 • 4:40 - 4:42
  Međutim, kao što možete i zamisliti,
 • 4:42 - 4:46
  nemoguće je izgraditi
  jedinstveni teleskop veličine Zemlje.
 • 4:46 - 4:48
  No, slavnim riječima Micka Jaggera,
 • 4:48 - 4:50
  „ne možeš uvijek dobiti ono što želiš,
 • 4:50 - 4:52
  no pokušaš li ponekad, možda shvatiš
 • 4:52 - 4:53
  da si dobio ono što ti treba.”
 • 4:53 - 4:56
  Povezivanjem teleskopa diljem svijeta,
 • 4:56 - 4:59
  međunarodni projekt
  Event Horizon Telescope
 • 4:59 - 5:02
  stvara računalni teleskop veličine Zemlje,
 • 5:02 - 5:04
  koji će moći zabilježiti strukturu
 • 5:04 - 5:06
  razmjera obzora događaja crne rupe.
 • 5:07 - 5:10
  Ta mreža teleskopa trebala bi
  prvi put fotografirati
 • 5:10 - 5:12
  crnu rupu sljedeće godine.
 • 5:14 - 5:17
  Svi teleskopi u toj svjetskoj mreži
  rade zajedno.
 • 5:17 - 5:20
  Povezani preciznim mjerenjem vremena
  s pomoću atomskih satova,
 • 5:20 - 5:23
  timovi istraživača na svakoj lokaciji
  zamrzavaju svjetlost
 • 5:23 - 5:26
  prikupljajući tisuće terabajta podataka.
 • 5:26 - 5:31
  Ti se podaci potom obrađuju
  u laboratoriju ovdje u Massachusettsu.
 • 5:33 - 5:34
  Kako to zapravo funkcionira?
 • 5:34 - 5:37
  Sjećate li se da, ako želimo vidjeti
  crnu rupu u središtu naše galaktike,
 • 5:37 - 5:41
  trebamo izgraditi nemoguće velik
  teleskop veličine Zemlje?
 • 5:41 - 5:43
  Zamislimo na trenutak
  da je moguće izgraditi
 • 5:43 - 5:45
  teleskop veličine Zemlje.
 • 5:45 - 5:47
  To bi pomalo nalikovalo pretvaranju Zemlje
 • 5:47 - 5:49
  u divovsku disko-kuglu koja se vrti.
 • 5:49 - 5:51
  Svako pojedino zrcalo
  skupljalo bi svjetlost,
 • 5:51 - 5:54
  koju bismo zatim spojili u jednu sliku.
 • 5:54 - 5:57
  Međutim, recimo da uklonimo
  većinu tih zrcala
 • 5:57 - 5:59
  i da ih ostane tek nekolicina.
 • 5:59 - 6:02
  I dalje bismo mogli kombinirati
  podatke koje su prikupili,
 • 6:02 - 6:04
  no u tom bi slučaju ostalo puno praznina.
 • 6:04 - 6:08
  Ta preostala zrcala predstavljaju lokacije
  na koje smo postavili teleskope.
 • 6:08 - 6:12
  To nam daje nevjerojatno malen
  broj podataka za izradu slike.
 • 6:12 - 6:16
  No iako skupljamo svjetlost
  na samo nekoliko lokacija s teleskopima,
 • 6:16 - 6:19
  budući da se Zemlja okreće,
  dobivamo i druge, nove podatke.
 • 6:20 - 6:23
  Drugim riječima, kako se disko-kugla vrti,
  ta zrcala mijenjaju lokacije
 • 6:23 - 6:26
  i možemo vidjeti
  različite dijelove slike.
 • 6:26 - 6:30
  Algoritmi za stvaranje slike koje smo
  razvili popunjavaju praznine na disko-kugli
 • 6:30 - 6:33
  kako bismo rekonstruirali
  osnovnu sliku crne rupe.
 • 6:33 - 6:36
  Kad bismo rasporedili teleskope
  po cijelom planetu,
 • 6:36 - 6:38
  drugim riječima, po cijeloj disko-kugli –
 • 6:38 - 6:39
  bio bi to čas posla.
 • 6:39 - 6:43
  Međutim, vidimo svega
  nekoliko uzoraka i zbog toga
 • 6:43 - 6:45
  postoji beskonačan broj mogućih slika
 • 6:45 - 6:48
  koje su posve u skladu
  s podacima naših teleskopa.
 • 6:49 - 6:52
  Međutim, nisu sve slike jednake.
 • 6:52 - 6:57
  Neke od njih više nalikuju onome
  što obično smatramo slikama od drugih.
 • 6:57 - 7:00
  Moja je uloga u stvaranju
  prve fotografije crne rupe
 • 7:00 - 7:03
  dizajnirati algoritme koji će
  pronaći najsmisleniju sliku
 • 7:03 - 7:05
  koja je u skladu s podacima teleskopa.
 • 7:06 - 7:10
  Baš kao što se forenzički crtač
  koristi manjkavim opisima
 • 7:10 - 7:13
  kako bi, uz pomoć svojeg poznavanja
  strukture lica, sastavio sliku,
 • 7:14 - 7:16
  algoritmi za dobivanje slike
  koje sam razvila
 • 7:16 - 7:18
  koriste se manjkavim podacima
  naših teleskopa
 • 7:18 - 7:22
  kako bi nas doveli do slike koja
  izgleda kao nešto iz našeg svemira.
 • 7:22 - 7:26
  S pomoću tih algoritama
  možemo sastaviti slike
 • 7:26 - 7:28
  od tih malobrojnih, nejasnih podataka.
 • 7:28 - 7:33
  Ovo je primjer rekonstrukcije napravljene
  s pomoću simuliranih podataka
 • 7:33 - 7:35
  kad zamislimo da smo usmjerili teleskope
 • 7:35 - 7:37
  prema crnoj rupi
  u središtu naše galaktike.
 • 7:37 - 7:39
  Premda je to samo simulacija,
 • 7:39 - 7:42
  rekonstrukcije kao što je ova
  pružaju nam nadu
 • 7:42 - 7:45
  da ćemo uskoro moći dobiti
  prvu pouzdanu sliku crne rupe
 • 7:45 - 7:48
  i s pomoću te slike odrediti
  veličinu njezina prstena.
 • 7:50 - 7:53
  Iako bih rado još razglabala
  o tom algoritmu,
 • 7:53 - 7:56
  srećom po vas, nemam vremena.
 • 7:56 - 7:58
  No ipak bih vam htjela ukratko dočarati
 • 7:58 - 8:00
  kako određujemo izgled našeg svemira
 • 8:00 - 8:04
  i kako uz pomoć toga rekonstruiramo i
  provjeravamo svoje rezultate.
 • 8:05 - 8:08
  Budući da postoji
  beskonačno mnogo mogućih slika
 • 8:08 - 8:10
  koje su potpuno u skladu
  s podacima naših teleskopa,
 • 8:10 - 8:13
  moramo ih nekako filtrirati.
 • 8:13 - 8:14
  To činimo rangiranjem slika
 • 8:14 - 8:17
  na temelju toga koliko je vjerojatno
  da su upravo one slike crne rupe
 • 8:17 - 8:20
  i zatim biramo onu za koju je
  ta vjerojatnost najveća.
 • 8:20 - 8:22
  Što točno želim reći?
 • 8:22 - 8:24
  Recimo da pokušavamo napraviti model
 • 8:24 - 8:28
  koji bi nam rekao kolika je vjerojatnost
  da se neka slika pojavi na Facebooku.
 • 8:28 - 8:30
  Vjerojatno bismo htjeli da nam model kaže
 • 8:30 - 8:33
  kako je malo vjerojatno da
  netko objavi sliku sa šumovima lijevo,
 • 8:33 - 8:35
  a vrlo vjerojatno da netko objavi selfie
 • 8:35 - 8:37
  poput ovoga desno.
 • 8:37 - 8:38
  Slika u sredini je mutna,
 • 8:38 - 8:41
  pa iako bismo je prije
  mogli vidjeti na Facebooku
 • 8:41 - 8:42
  nego sliku sa šumovima,
 • 8:42 - 8:45
  vjerojatno su manje šanse
  da ćemo vidjeti nju nego onaj selfie.
 • 8:46 - 8:48
  Međutim, kad je riječ o slikama crne rupe,
 • 8:48 - 8:52
  pred nama je prava zagonetka:
  nikad je dosad nismo vidjeli.
 • 8:52 - 8:54
  Koja je vjerojatna slika
  crne rupe u tom slučaju
 • 8:54 - 8:58
  i što da pretpostavimo
  o strukturi crnih rupa?
 • 8:58 - 9:01
  Mogli bismo pokušati iskoristiti slike
  iz simulacija koje smo napravili,
 • 9:01 - 9:03
  poput slike crne rupe
  iz filma „Interstellar”,
 • 9:03 - 9:06
  no učinimo li to,
  mogli bi nastati ozbiljni problemi.
 • 9:07 - 9:11
  Što ako bi se pokazalo da
  Einsteinove teorije ne drže vodu?
 • 9:11 - 9:15
  I dalje bismo željeli točno
  rekonstruirati što se događa.
 • 9:15 - 9:18
  Ako svoje algoritme previše baziramo
  na Einsteinovim teorijama,
 • 9:18 - 9:21
  na kraju ćemo vidjeti samo ono
  što i očekujemo da ćemo vidjeti.
 • 9:21 - 9:23
  Drugim riječima,
  želimo ostaviti otvorenom mogućnost
 • 9:23 - 9:26
  da se u središtu naše galaktike
  zapravo nalazi divovski slon.
 • 9:26 - 9:27
  (Smijeh)
 • 9:28 - 9:31
  Različite vrste slika imaju
  vrlo različite osobine.
 • 9:31 - 9:34
  Možemo lako razlikovati
  simulacijske slike crne rupe
 • 9:34 - 9:37
  od onih koje svakodnevno snimamo
  ovdje na Zemlji.
 • 9:37 - 9:40
  Treba nam način na koji bismo
  algoritmima rekli kako slike izgledaju,
 • 9:40 - 9:43
  a da istovremeno previše ne namećemo
  osobine jedne vrste slika.
 • 9:44 - 9:46
  Jedan od načina
  na koji bismo to mogli riješiti
 • 9:46 - 9:49
  jest da ubacimo osobine
  različitih vrsta slika
 • 9:49 - 9:53
  i vidimo kako pretpostavljena vrsta slike
  utječe na naše rekonstrukcije.
 • 9:55 - 9:58
  Ako sve vrste slika dovode
  do vrlo slične slike,
 • 9:58 - 10:00
  možemo biti sigurniji
 • 10:00 - 10:04
  da naše pretpostavke ne idu
  previše u prilog jednoj slici.
 • 10:04 - 10:07
  To je donekle kao da date isti opis
 • 10:07 - 10:10
  trima različitim crtačima diljem svijeta.
 • 10:10 - 10:13
  Nacrtaju li svi vrlo slična lica,
 • 10:13 - 10:15
  možemo biti sigurni
 • 10:15 - 10:19
  da njihovi crteži nisu previše uvjetovani
  njihovom kulturom.
 • 10:20 - 10:23
  Jedan od načina na koji možemo pokušati
  nametnuti različite osobine slike
 • 10:23 - 10:26
  jest korištenjem dijelova
  postojećih slika.
 • 10:26 - 10:29
  Veliku zbirku slika
 • 10:29 - 10:31
  rastavimo na male komadiće.
 • 10:31 - 10:36
  Svaki od tih komadića pomalo
  nalikuje dijelu slagalice.
 • 10:36 - 10:40
  Često viđenim dijelovima slagalice
  koristimo se kako bismo složili sliku
 • 10:40 - 10:42
  koja je u skladu
  s podacima naših teleskopa.
 • 10:46 - 10:51
  Različite vrste slika imaju vrlo karakteristične
  skupove dijelova slagalice.
 • 10:51 - 10:54
  A što se događa kad s istim podacima,
 • 10:54 - 10:58
  ali s različitim skupovima dijelova
  slagalice pokušamo rekonstruirati sliku?
 • 10:58 - 11:02
  Započnimo s dijelovima slagalice
  za simulaciju slike crne rupe.
 • 11:04 - 11:05
  U redu, ovo izgleda vjerojatno.
 • 11:05 - 11:08
  Izgleda onako kako očekujemo
  da crna rupa izgleda.
 • 11:08 - 11:09
  No jesmo li dobili takvu sliku
 • 11:09 - 11:13
  jer smo uključili djeliće slika
  simulacije crne rupe?
 • 11:13 - 11:15
  Pokušajmo s drugim skupom
  dijelova slagalice,
 • 11:15 - 11:18
  koji potječe od astronomskih objekata
  koji nisu povezani s crnom rupom.
 • 11:18 - 11:20
  U redu, dobivamo vrlo sličnu sliku.
 • 11:20 - 11:23
  Što je s dijelovima koji potječu
  od svakodnevnih slika,
 • 11:23 - 11:25
  kao što su one koje snimate
  vlastitim fotoaparatom?
 • 11:27 - 11:29
  Odlično, dobivamo istu sliku.
 • 11:29 - 11:32
  Kad dobijemo istu sliku
  od svih raznih skupova dijelova slagalice,
 • 11:32 - 11:34
  možemo biti sigurniji
 • 11:34 - 11:36
  da naše pretpostavke o slici
 • 11:36 - 11:39
  ne utječu pretjerano na konačan rezultat.
 • 11:40 - 11:43
  Usto, možemo i
  isti skup dijelova slagalice,
 • 11:43 - 11:46
  kao što su oni koji potječu
  od svakodnevnih slika,
 • 11:46 - 11:49
  upotrijebiti za rekonstrukciju
  raznih izvornih slika.
 • 11:49 - 11:51
  Dakle, u našim simulacijama
 • 11:51 - 11:55
  pretvaramo se da crna rupa izgleda kao
  astronomski objekti koji nisu crna rupa
 • 11:55 - 11:58
  te kao svakodnevne slike,
  kao što je slon u središtu naše galaktike.
 • 11:58 - 12:02
  Kad rezultati naših algoritama na dnu
  izgledaju vrlo slično
 • 12:02 - 12:04
  pravoj slici simulacije na vrhu,
 • 12:04 - 12:07
  možemo se početi pouzdavati
  u te algoritme.
 • 12:07 - 12:09
  Ono što stvarno želim naglasiti jest
 • 12:09 - 12:11
  da su sve ove slike nastale
 • 12:11 - 12:14
  slaganjem djelića
  svakodnevnih fotografija,
 • 12:14 - 12:16
  kao što su one koje biste fotografirali
  vlastitim fotoaparatom.
 • 12:16 - 12:20
  Dakle, sliku crne rupe
  koju nikad nismo vidjeli
 • 12:20 - 12:24
  naposljetku ćemo možda dobiti
  od slika koje stalno viđamo.
 • 12:25 - 12:27
  Takve ideje o dobivanju slika
  omogućit će nam
 • 12:27 - 12:30
  da prvi put fotografiramo crnu rupu
 • 12:30 - 12:32
  i, nadajmo se, potvrditi slavne teorije
 • 12:32 - 12:35
  na koje se znanstvenici
  svakodnevno oslanjaju.
 • 12:36 - 12:38
  No, naravno, takve se ideje
 • 12:38 - 12:42
  ne bi mogle ostvariti
  bez nevjerojatnog tima istraživača
 • 12:42 - 12:44
  s kojima imam čast raditi.
 • 12:44 - 12:45
  I dalje me zadivljuje
 • 12:45 - 12:48
  to što bi, iako sam počela rad na ovom
  projektu bez predznanja o astrofizici,
 • 12:48 - 12:51
  ono što smo postigli
  tom jedinstvenom suradnjom
 • 12:51 - 12:54
  moglo rezultirati prvim slikama crne rupe.
 • 12:54 - 12:57
  No veliki projekti kao što je
  Event Horizon Telescope
 • 12:57 - 13:00
  uspješni su zahvaljujući
  interdisciplinarnoj stručnosti
 • 13:00 - 13:02
  različitih sudionika.
 • 13:02 - 13:04
  Mi smo raznolika skupina astronoma,
 • 13:04 - 13:06
  fizičara, matematičara i inženjera.
 • 13:06 - 13:08
  To je ono što će uskoro omogućiti
 • 13:08 - 13:11
  da postignemo nešto što se nekoć
  smatralo nemogućim.
 • 13:11 - 13:13
  Htjela bih vas sve ohrabriti
  da odavde iziđete
 • 13:13 - 13:15
  spremni pomicati granice znanosti,
 • 13:15 - 13:19
  i onda kada se suočite s nečim
  tako misterioznim kao što je crna rupa.
 • 13:19 - 13:20
  Hvala vam.
 • 13:20 - 13:26
  (Pljesak)
Title:
Kako fotografirati crnu rupu | Katie Bouman | TEDxBeaconStreet
Description:

Da bi se fotografiralo crnu rupu, potreban je teleskop veličine planeta. To baš i nije izvedivo, ali Katie Bouman i njezin tim smislili su alternativno rješenje koje uključuje složene algoritme i globalnu suradnju. Pogledajte ovaj govor kako biste saznali kako ipak možemo vidjeti u mrklom mraku.

Katie Bouman je doktorandica pri Laboratoriju za računalnu znanost i umjetnu inteligenciju (CSAIL) na Tehnološkom institutu u Massachusettsu (MIT), pod pod vodstvom Williama T. Freemana. Prethodno je postala sveučilišna prvostupnica elektrotehnike na Sveučilištu u Michiganu, Ann Arbor, MI, 2011. i diplomirala elektrotehniku i računalnu znanost na MIT-u, Cambridge, MA 2013. godine. Katieno istraživanje usredotočeno je na primjenu novih računalnih metoda u svrhu pomicanja granica interdisciplinarnog fotografiranja.

Ovaj je govor održan na jednom od TEDx događaja, koje u skladu s TED-ovim konferencijskim formatom neovisno organiziraju lokalne zajednice. Saznajte više na: http://ted.com/tedx

more » « less
Video Language:
English
Team:
closed TED
Project:
TEDxTalks
Duration:
13:33

Croatian subtitles

Revisions Compare revisions