Return to Video

Как да снимаме черна дупка / Кейти Бауман / TEDxBeaconStreet

 • 0:19 - 0:21
  Във филма "Интерстелар"
 • 0:21 - 0:25
  виждаме отблизо супермасивна черна дупка.
 • 0:25 - 0:27
  На фона на яркия газ,
 • 0:27 - 0:29
  силното гравитационно притегляне
  на черната дупка
 • 0:29 - 0:30
  извива светлината в пръстен.
 • 0:30 - 0:32
  Това, обаче, не е истинска снимка,
 • 0:33 - 0:34
  а тълкуване на компютърна графика -
 • 0:34 - 0:38
  художествена интерпретация на това
  как би изглеждала една черна дупка.
 • 0:38 - 0:40
  Преди сто години
 • 0:40 - 0:43
  Алберт Айнщайн за пръв път публикувал
  теорията на относителността.
 • 0:43 - 0:45
  В следващите години
 • 0:45 - 0:48
  учените открили много доказателства,
  които я подкрепят.
 • 0:48 - 0:51
  Но едно едно от нещата, предсказани
  от теорията, черните дупки,
 • 0:51 - 0:53
  все още не били наблюдавани директно.
 • 0:53 - 0:56
  Въпреки че имаме представа как
  може да изглежда една черна дупка,
 • 0:56 - 0:59
  всъщност никога досега
  не сме снимали такава.
 • 0:59 - 1:01
  Може би ще се изненадате
  като разберете,
 • 1:01 - 1:06
  че може да направим първата си снимка
  на черна дупка през следващите две години.
 • 1:06 - 1:09
  Получаването на тази първа снимка ще
  зависи от международен екип учени,
 • 1:10 - 1:11
  телескоп с размерите на Земята
 • 1:11 - 1:14
  и алгоритъм, който сглобява
  финалната картина.
 • 1:14 - 1:17
  Макар че днес не мога да ви покажа
  истинска снимка на черна дупка,
 • 1:18 - 1:20
  искам да ви дам бегла представа
  за усилията, които са нужни,
 • 1:20 - 1:22
  за да направим тази първа снимка.
 • 1:24 - 1:25
  Казвам се Кейти Бауман
 • 1:25 - 1:28
  и съм докторант в MIT.
 • 1:28 - 1:30
  Правя проучване в лаборатория
  по компютърни науки,
 • 1:30 - 1:33
  която има за цел да накара компютрите
  да разбират образи и видео.
 • 1:34 - 1:36
  Макар че не съм астроном,
 • 1:36 - 1:37
  днес искам да ви покажа
 • 1:37 - 1:40
  как успях да допринеса за
  този вълнуващ проект.
 • 1:42 - 1:45
  Ако излезете край ярките
  светлини на града довечера,
 • 1:45 - 1:48
  може да имате късмет да видите
  зашеметяващ изглед
 • 1:48 - 1:49
  към галактиката Млечен път.
 • 1:50 - 1:52
  И ако можехте да се приближите
  през милиони звезди,
 • 1:52 - 1:56
  на 26 000 светлинни години от сърцето
  на спираловидния Млечен път,
 • 1:56 - 1:59
  накрая щяхте да стигнете до
  куп звезди точно в центъра.
 • 1:59 - 2:03
  Взирайки се отвъд галактическия прах
  с инфрачервени телескопи,
 • 2:03 - 2:07
  астрономите наблюдават тези звезди
  повече от 16 години.
 • 2:07 - 2:10
  Но най-грандиозно е това,
  което те не виждат.
 • 2:10 - 2:13
  Тези звезди изглежда обикалят
  около невидим обект.
 • 2:16 - 2:18
  Проследявайки пътищата им,
 • 2:18 - 2:19
  астрономите са заключили,
 • 2:19 - 2:23
  че единственото достатъчно малко и тежко
  нещо, предизвикващо такова движение,
 • 2:23 - 2:24
  е супермасивна черна дупка -
 • 2:24 - 2:29
  обект толкова плътен, че засмуква
  всичко, което посмее да се приближи,
 • 2:29 - 2:30
  дори светлината.
 • 2:30 - 2:33
  Какво ще се случи, ако трябва
  да се доближим още повече?
 • 2:33 - 2:38
  Възможно ли е да видим нещо, което
  по дефиниция е невъзможно да се види?
 • 2:40 - 2:43
  Оказа се, че ако се доближим
  до дължината на радиовълните,
 • 2:43 - 2:44
  очакваме да видим светлинен кръг,
 • 2:44 - 2:47
  образуван от гравитационното
  пречупване на горещата плазма,
 • 2:47 - 2:49
  свистяща около черната дупка.
 • 2:49 - 2:50
  С други думи,
 • 2:50 - 2:53
  черната дупка хвърля сянка
  на фона на яркото вещество,
 • 2:53 - 2:55
  изрязвайки сфера от тъмнина.
 • 2:55 - 2:59
  Яркият пръстен показва хоризонта
  на събитията на черната дупка,
 • 2:59 - 3:01
  където гравитационната сила
  става толкова голяма,
 • 3:01 - 3:04
  че дори светлината не може
  да се измъкне.
 • 3:04 - 3:08
  Уравненията на Айнщайн предвиждат
  големината и формата на пръстена,
 • 3:08 - 3:11
  затова заснемането му няма
  да бъде просто страхотно,
 • 3:11 - 3:14
  но и ще помогне да се уверим,
  че уравненията са валидни
 • 3:14 - 3:16
  в екстремните условия
  около черната дупка.
 • 3:16 - 3:19
  Тази черна дупка, обаче,
  е толкова далече от нас,
 • 3:19 - 3:22
  че от Земята пръстенът изглежда
  невероятно малък -
 • 3:22 - 3:26
  за нас е колкото портокал
  на повърхността на Луната.
 • 3:26 - 3:29
  Това прави заснемането му
  изключително трудно.
 • 3:30 - 3:32
  Защо е така?
 • 3:32 - 3:35
  Всичко се свежда до едно просто уравнение.
 • 3:35 - 3:38
  Заради един феномен, наречен дифракция,
 • 3:38 - 3:39
  има основни ограничения
 • 3:39 - 3:42
  за най-малките обекти,
  които можем да видим.
 • 3:42 - 3:46
  Според водещото уравнение,
  за да виждаме все по-малки неща,
 • 3:46 - 3:49
  трябва да правим телескопа си
  все по-голям.
 • 3:49 - 3:52
  Но дори с най-мощните оптични
  телескопи тук, на Земята,
 • 3:52 - 3:54
  не можем дори да доближим
  резолюцията, необходима
 • 3:54 - 3:56
  за изображения на
  повърхността на Луната.
 • 3:56 - 4:00
  Всъщност, тук показвам една от
  снимките с най-висока резолюция
 • 4:00 - 4:01
  на Луната от Земята.
 • 4:01 - 4:04
  Състои се от около 13 000 пиксела
 • 4:04 - 4:08
  и пак всеки пиксел би побрал
  над 1,5 милиона портокала.
 • 4:09 - 4:11
  Колко голям телескоп ни трябва,
 • 4:11 - 4:14
  за да видим портокал на
  повърхността на Луната,
 • 4:14 - 4:16
  а също и нашата черна дупка?
 • 4:16 - 4:18
  Оказва се, че като обработим числата,
 • 4:18 - 4:21
  лесно можем да изчислим,
  че ще ни трябва телескоп
 • 4:21 - 4:22
  с размерите на Земята.
 • 4:22 - 4:23
  (Смях)
 • 4:23 - 4:26
  Ако можехме да построим
  телескоп колкото Земята
 • 4:26 - 4:28
  щяхме да започнем да съзираме
  отличителния светлинен пръстен,
 • 4:28 - 4:31
  показващ хоризонта на
  събитията на черната дупка.
 • 4:31 - 4:34
  Въпреки че картината нямаше
  да съдържа всички детайли
 • 4:34 - 4:35
  от компютърната графика,
 • 4:35 - 4:38
  тя щеше да ни позволи да
  получим първа представа
 • 4:38 - 4:40
  за непосредственото обкръжение
  на една черна дупка.
 • 4:41 - 4:42
  Обаче, можете да си представите,
 • 4:42 - 4:46
  че построяването на телескоп с чиния
  колкото Земята е невъзможно.
 • 4:46 - 4:48
  Според известните думи на Мик Джагър:
 • 4:48 - 4:50
  "Не винаги получаваме каквото искаме,
 • 4:50 - 4:52
  но ако опитваме, може да получим
 • 4:52 - 4:53
  това, от което се нуждаем."
 • 4:53 - 4:56
  Чрез свързване на телескопите по света,
 • 4:56 - 4:59
  международно сътрудничество, наречено
  Телескоп на хоризонта на събитията,
 • 4:59 - 5:02
  създава изчислителен телескоп,
  голям колкото Земята,
 • 5:02 - 5:04
  способен да анализира структури
 • 5:04 - 5:06
  от порядъка на хоризонт на
  събитията на черна дупка.
 • 5:07 - 5:10
  Мрежата от телескопи по план
  ще направи първата си снимка
 • 5:10 - 5:12
  на черна дупка следващата година.
 • 5:14 - 5:17
  Всеки телескоп в световната мрежа
  работи заедно с другите.
 • 5:17 - 5:20
  Свързани с прецизната синхронизация
  на атомни часовници,
 • 5:20 - 5:23
  екипи от изследователи навсякъде
  "замразяват" светлина,
 • 5:23 - 5:26
  като събират хиляди терабайти
  информация.
 • 5:26 - 5:31
  Тази информация после се обработва
  в лаборатория точно тук - в Масачузетс.
 • 5:33 - 5:34
  Но как работи всичко това?
 • 5:34 - 5:38
  Помните ли, че за да видим черната
  дупка в средата на галактиката ни,
 • 5:38 - 5:41
  трябва да построим невъзможно
  голям телескоп колкото Земята?
 • 5:41 - 5:43
  Нека за секунда приемем,
  че можем да построим
 • 5:43 - 5:45
  телескоп с размерите на Земята.
 • 5:45 - 5:47
  Това би било като да
  превърнем Земята
 • 5:47 - 5:49
  в гигантска, въртяща се диско топка.
 • 5:49 - 5:51
  Всяко отделно огледало
  ще улавя светлина,
 • 5:51 - 5:54
  която можем да обединим
  с другите, за да получим картина.
 • 5:54 - 5:57
  Сега да кажем, че махаме
  повечето от огледалата
 • 5:57 - 5:59
  и остават само няколко.
 • 5:59 - 6:02
  Все още можем да се опитаме
  да обединим информацията,
 • 6:02 - 6:04
  но сега има много дупки.
 • 6:04 - 6:08
  Оставащите огледала представляват
  локациите, където имаме телескопи.
 • 6:08 - 6:12
  Броят на измерванията е твърде
  малък, за да се сглоби картина.
 • 6:12 - 6:16
  Но въпреки че улавяме светлина
  само на няколко места с телескопи,
 • 6:16 - 6:19
  с въртенето на Земята успяваме да
  направим и нови измервания.
 • 6:20 - 6:23
  С други думи, диско топката се върти,
  огледалата променят локациите си
 • 6:23 - 6:26
  и ние успяваме да видим
  различни части от образа.
 • 6:26 - 6:30
  Развиваме алгоритми за изобразяване,
  които запълват дупките в диско топката,
 • 6:30 - 6:33
  за да възстановим основното
  изображение на черната дупка.
 • 6:33 - 6:36
  Ако имахме телескопи навсякъде
  по земното кълбо -
 • 6:36 - 6:38
  с други думи, цялата диско топка -
 • 6:38 - 6:39
  това щеше да е лесно.
 • 6:39 - 6:43
  Обаче ние виждаме само
  няколко проби и затова
 • 6:43 - 6:45
  има безкрайно много
  възможни изображения,
 • 6:45 - 6:48
  които перфектно пасват на измерванията
  на телескопите ни.
 • 6:49 - 6:52
  Не всички образи, обаче,
  са еднакви.
 • 6:52 - 6:57
  Някои от тях отговарят повече на
  представата ни за изображение от други.
 • 6:57 - 7:00
  Моята помощ при първото заснемане
  на черна дупка
 • 7:00 - 7:03
  е да създам алгоритми, които откриват
  най-приемливия образ,
 • 7:03 - 7:05
  който отговаря и на измерванията
  на телескопа.
 • 7:06 - 7:10
  Точно както съдебният художник
  използва частични описания,
 • 7:10 - 7:14
  за да сглоби картина, използвайки
  знанията си за структурата на лицето,
 • 7:14 - 7:17
  моите изобразяващи алгоритми използват
  ограничените данни от телескопа,
 • 7:17 - 7:22
  за да ни доведат до картина, на която
  има нещо от вселената ни.
 • 7:22 - 7:26
  С тези алгоритми успяваме
  да сглобим картини
 • 7:26 - 7:28
  от разпръснатите неясни данни.
 • 7:28 - 7:33
  Тук показвам примернo възстановяване,
  направено със симулирана информация,
 • 7:33 - 7:35
  когато все едно насочваме телескопите си
 • 7:35 - 7:37
  към черната дупка в средата
  на галактиката ни.
 • 7:37 - 7:42
  Въпреки че е само симулация,
  възстановка като тази ни обнадеждава,
 • 7:42 - 7:45
  че скоро ще можем със сигурност да
  видим първия образ на черна дупка
 • 7:45 - 7:48
  и от него да определим
  големината на пръстена ѝ.
 • 7:50 - 7:53
  Макар че с удоволствие бих продължила
  с подробности за алгоритъма,
 • 7:53 - 7:56
  нямам време за ваш късмет.
 • 7:56 - 7:58
  Но бих искала да ви дам бегла представа
 • 7:58 - 8:00
  за това как определяме
  как изглежда вселената и
 • 8:00 - 8:04
  как използваме това, за да преобразуваме
  и проверяваме резултатите си.
 • 8:05 - 8:07
  Тъй като има безкраен брой
  възможни образи,
 • 8:07 - 8:10
  които напълно обясняват
  измерванията на телескопите,
 • 8:10 - 8:13
  трябва някак си да изберем измежду тях.
 • 8:13 - 8:15
  Правим това като класираме образите,
 • 8:15 - 8:17
  според това колко е вероятно
  да показват черна дупка
 • 8:17 - 8:20
  и после избираме този с
  най-голямата вероятност.
 • 8:20 - 8:22
  Какво точно имам предвид с това?
 • 8:22 - 8:24
  Да кажем, че се опитваме да
  създадем модел,
 • 8:24 - 8:28
  показващ вероятността едно
  изображение да се появи във Фейсбук.
 • 8:28 - 8:29
  Сигурно ще искаме моделът да покаже,
 • 8:29 - 8:33
  че е доста невероятно някой да публикува
  размазаната снимка вляво
 • 8:33 - 8:35
  и доста вероятно някой
  да публикува селфи
 • 8:35 - 8:37
  като това вдясно.
 • 8:37 - 8:38
  Образът по средата е замъглен
 • 8:38 - 8:41
  и макар че е по-вероятно
  да го видим във Фейсбук
 • 8:41 - 8:42
  в сравнение с размазаната снимка,
 • 8:42 - 8:45
  може би вероятността в сравнение
  със селфито е по-малка.
 • 8:46 - 8:48
  Но когато става дума за образи
  на черна дупка,
 • 8:48 - 8:52
  се изправяме пред истинска гатанка -
  никога не сме виждали черна дупка.
 • 8:52 - 8:54
  В такъв случай какъв е вероятният
  образ на черна дупка
 • 8:54 - 8:57
  и какво трябва да предположим за
  структурата на черните дупки?
 • 8:58 - 9:00
  Можем да използваме
  образи от предишни симулации,
 • 9:00 - 9:03
  като изображението на черна дупка
  от "Интерстелар",
 • 9:03 - 9:06
  но ако го направим, това може
  да причини сериозни проблеми.
 • 9:07 - 9:11
  Какво ще стане, ако теориите
  на Айнщайн се окажат неверни?
 • 9:11 - 9:15
  Ние пак ще искаме да пресъздадем
  точно това, което се случва.
 • 9:15 - 9:18
  Ако разчитаме твърде много на уравненията
  на Айнщайн за алгоритмите,
 • 9:18 - 9:21
  накрая ще видим това, което
  очакваме да видим.
 • 9:21 - 9:23
  С други думи, искаме да оставим
  отворена опцията
 • 9:23 - 9:26
  да има гигантски слон в
  центъра на галактиката ни.
 • 9:26 - 9:27
  (Смях)
 • 9:28 - 9:31
  Различните видове изображения
  имат много отличителни черти.
 • 9:31 - 9:34
  Лесно можем да различим
  симулациите на черна дупка
 • 9:34 - 9:37
  от снимките, които правим
  всеки ден тук, на Земята.
 • 9:37 - 9:40
  Трябва някак да кажем на алгоритмите
  как изглеждат образите
 • 9:40 - 9:43
  без да налагаме прекалено
  чертите на един тип образ.
 • 9:44 - 9:46
  Един от начините да разрешим това
 • 9:46 - 9:49
  е да налагаме чертите на
  различни видове образи
 • 9:49 - 9:53
  и да видим как типът образ, който
  допускаме повлиява на възстановките ни.
 • 9:55 - 9:58
  Ако всички типове образи произвеждат
  много сходно изображение,
 • 9:58 - 10:00
  можем да започнем да
  придобиваме увереност,
 • 10:00 - 10:04
  че допусканията за образа, които правим
  не влияят толкова много на картината.
 • 10:04 - 10:07
  Това е нещо като да дадем
  едно и също описание
 • 10:07 - 10:10
  на трима различни художници от целия свят.
 • 10:10 - 10:13
  Ако всички те създадат лица,
  които много си приличат,
 • 10:13 - 10:15
  тогава започваме да се уверяваме,
 • 10:15 - 10:19
  че те не влагат собствените си културни
  склонности в рисунките.
 • 10:20 - 10:23
  Един от начините да вложим
  чертите на различни образи е
 • 10:23 - 10:26
  да използваме парчета от
  съществуващи изображения.
 • 10:26 - 10:29
  Събираме много образи
 • 10:29 - 10:31
  и ги разглобяваме на малки парченца.
 • 10:31 - 10:36
  После разглеждаме всяко парченце образ
  като частица от пъзел.
 • 10:36 - 10:40
  И използваме както обикновено парченцата
  пъзел, за да сглобим образ,
 • 10:40 - 10:42
  който отговаря и на измерванията
  на телескопите.
 • 10:47 - 10:50
  Различните видове образи имат много
  различни комплекти парченца от пъзел.
 • 10:51 - 10:54
  Какво става, когато вземем
  една и съща информация,
 • 10:54 - 10:58
  но използваме различни комплекти парченца
  от пъзел, за да пресъздадем образа?
 • 10:58 - 11:02
  Да започнем с парченцата от пъзела
  на симулацията на черна дупка.
 • 11:04 - 11:05
  Да, изглежда логично.
 • 11:05 - 11:08
  Изглежда така, както очакваме
  да изглежда една черна дупка.
 • 11:08 - 11:09
  Но дали я получихме,
 • 11:09 - 11:13
  защото вложихме малки парченца
  от образи-симулации на черна дупка?
 • 11:13 - 11:15
  Да опитаме с друг комплект парченца
 • 11:15 - 11:17
  от астрономически обекти,
  а не черни дупки.
 • 11:18 - 11:20
  Добре, получихме сходна картина.
 • 11:20 - 11:23
  Ами защо не с парченца
  от ежедневни снимки
 • 11:23 - 11:25
  като тези, които правите
  с личния си фотоапарат?
 • 11:27 - 11:29
  Чудесно, виждаме същия образ.
 • 11:29 - 11:32
  Когато получаваме един и същ образ
  от всички комплекти парченца,
 • 11:32 - 11:34
  започваме да се уверяваме,
 • 11:34 - 11:36
  че допусканията за образа, които правим,
 • 11:36 - 11:39
  не повлияват прекалено
  на крайната картина.
 • 11:40 - 11:43
  Друго, което можем да направим,
  е да вземем един комплект парченца
 • 11:43 - 11:46
  като тези, които получихме
  от снимките от ежедневието
 • 11:46 - 11:49
  и да ги използваме за пресъздаване на
  образи от много различни източници.
 • 11:49 - 11:51
  В симулациите си
 • 11:51 - 11:55
  предполагаме, че черната дупка изглежда
  като астрономически обект, различен от нея,
 • 11:55 - 11:58
  а също и че ежедневните снимки наподобяват
  слона в центъра на галактиката ни.
 • 11:58 - 12:02
  Когато резултатите от алгоритмите ни
  най-отдолу много приличат на
 • 12:02 - 12:04
  симулирания истински образ най-отгоре,
 • 12:04 - 12:07
  тогава можем да започнем да ставаме
  по-сигурни в алгоритмите си.
 • 12:07 - 12:09
  И искам тук да подчертая,
 • 12:09 - 12:11
  че всички тези картини са получени
 • 12:11 - 12:14
  чрез сглобяване на малки парченца
  от снимки от ежедневието
 • 12:14 - 12:16
  като тези, които правите с
  личния си фотоапарат.
 • 12:16 - 12:20
  И така, изображение на черна дупка,
  каквато никога на сме виждали,
 • 12:20 - 12:24
  може да се създаде чрез свързването
  на картини, които постоянно виждаме.
 • 12:25 - 12:27
  Идеи за изобразяване като тази
  ще ни дадат възможност
 • 12:27 - 12:30
  да направим първите си снимки
  на черна дупка
 • 12:30 - 12:32
  и да се надяваме, че ще докажем
  известните теории,
 • 12:32 - 12:35
  на които учените ежедневно разчитат.
 • 12:36 - 12:38
  Но, разбира се, да пуснем в действие
  идеи като тази
 • 12:38 - 12:42
  никога нямаше да е възможно без
  изключителния екип изследователи,
 • 12:42 - 12:44
  с които имам привилегията да работя.
 • 12:44 - 12:45
  Още се удивлявам,
 • 12:45 - 12:48
  че въпреки че започнах този проект
  без подготовка по астрофизика,
 • 12:48 - 12:51
  постигнатато чрез това
  уникално сътрудничество
 • 12:51 - 12:54
  може да доведе до първите
  изображения на черна дупка.
 • 12:54 - 12:57
  Но големи проекти, като
  Телескопа на хоризонта на събитията,
 • 12:57 - 13:00
  са успешни благодарение на
  знанията от различни дисциплини,
 • 13:00 - 13:02
  с които хората допринасят.
 • 13:02 - 13:04
  Ние сме амалгама от астрономи,
 • 13:04 - 13:06
  физици, математици и инженери.
 • 13:06 - 13:08
  Това скоро ще ни даде възможност
 • 13:08 - 13:11
  да постигнем нещо, смятано
  някога за невъзможно.
 • 13:11 - 13:13
  Искам да поощря всички
  вас да излезете и
 • 13:13 - 13:15
  да помогнете да разширим
  границите на науката,
 • 13:15 - 13:19
  дори в началото всичко да изглежда
  тайнствено като черна дупка.
 • 13:19 - 13:20
  Благодаря ви.
 • 13:20 - 13:26
  (Аплодисменти)
Title:
Как да снимаме черна дупка / Кейти Бауман / TEDxBeaconStreet
Description:

За да направите снимка на черна дупка, ще ви трябва телескоп с размерите на планета. Това не е постижимо, но Кейти Бауман и екипът ѝ излизат с алтернативно решение, което включва комплексни алгоритми и глобално сътрудничество. Гледайте тази беседа, за да научите как можем да виждаме в най-тъмното.

more » « less
Video Language:
English
Team:
closed TED
Project:
TEDxTalks
Duration:
13:33

Bulgarian subtitles

Revisions