Vietnamese subtitles

← 01-22 UI Element Quiz

Get Embed Code
10 Languages

Showing Revision 1 created 07/09/2015 by TTmagic Nguyen.

 1. Trình editor khá là mạnh mẽ.
  Không phải sử dụng bất kỳ code nào,
 2. người ta có thể tạo và bố trí layout một cách tinh vi
 3. Hãy chắc là sử dụng những text widgets được tạo sẵn
 4. cho những chữ to và vừa. Tất cả text chỉ là placeholder text.
 5. vì vậy bạn có thể thêm vào bằng việc sử dụng visual editor.
 6. Nếu bạn tự hào với sản phẩm của bạn, hãy chụp screenshot và post nó với XML file
 7. lên forums.
 8. Giờ bạn có thêm vài kiến thức về vài basic tools trong Android Studio,
 9. và vài giao diện người dùng cơ bản,
 10. Katherine sẽ cho bạn biết cách tạo sunshine