Vietnamese subtitles

← 12-03 Defining vs Calling a Method - Solution

Get Embed Code
13 Languages

Showing Revision 1 created 10/13/2015 by sp16.

 1. Hãy làm việc đầu tiên.
 2. Tôi đang đổi tên phương thức
  hiển thị thành displayquantity.
 3. Bây giờ nó sẽ gây ra lỗi
  trong ứng dụng.
 4. Nếu cuộn lên, tôi sẽ thấy lỗi không
  thể xử lý int. hiển thị phương thức.
 5. Nó thực tế liên quan đến
  nhiệm vụ thứ hai,
 6. trong đó tôi đã hỏi xem liệu bạn
  có cần đổi cách gọi phương thức không.
 7. Câu trả lời là có do khi
  đổi tên phương thức,
 8. ta cần đổi cách
  gọi nó.
 9. Trong phương thức gia lượng, tôi sẽ
  đổi tên để gọi là displayQuantity.
 10. và sau đó phương thức gia lượng,
 11. tôi cũng sẽ đổi tên để gọi là
  displayQuantity.
 12. Bây giờ không còn
  lỗi trong ứng dụng và
 13. tôi có thể lưu lại và
  chạy ứng dụng trên thiết bị.
 14. Và ứng dụng hoạt động tốt.
 15. Không có thay đổi nàongười dùng
  nhìn thấy được, nhưng thực tế,
 16. trong tên mã của chúng tôi, chúng tôi
  đã đổi tên phương thức.