YouTube

Got a YouTube account?

New: enable viewer-created translations and captions on your YouTube channel!

Mongolian subtitles

← Эргүүлэлт хийх

Get Embed Code
3 Languages

Showing Revision 1 created 03/19/2013 by sharavsambuu gunchinish.

 1. Энд байгаатай адилхан модел өгөгджээ гэж үзье. Хөрсөн дээр байх хөшөө нь
 2. тооллын эхээс тодорхой зайтай байна. Та үүнийг өөрийнх нь суурийн дээр яг үүн шиг
 3. эргүүлмээр байна. Хэрэв та зүгээр л эргүүлэхийг оролдвол энэ тооллын эхийг
 4. тойруулан эргүүлэгдэх бөгөөд байрлал дотроо савлагдан хөдлөнө. Та
 5. энэ хаана байна гэж хүснэ. Танд энэ үйлийг гүйцэтгэхэд хэрэглэх цөөн хэдэн матриц байгаа
 6. Танд моделийг өөрийнх нь суурь тооллын эхийн төвийг эргүүлэхээр байрлал өөрчлөх матриц байгаа
 7. Мөн танд моделийг эргүүлэх эсвэл y тэнхлийг тойруулан эргүүлэх ямар нэгэн
 8. эргүүлэлтийн матриц байгаа. эцэстээ танд мөн бас урвуу байрлал өгөх болон эргүүлэлт хийх матриц бий.
 9. Асуулт бол, Өөрийнх нь суурь дээр моделийг эргүүлэх ямар хувиргалтын дараалал байж болох вэ?
 10. Өөрөөр хэлбэл бид объектийг ижилхэн байрлалд байх боловч
 11. өөрийнх нь тэнхлэгт эргүүлэгдсэн байх объектийг хүсэж байна. Хувиргалтыг
 12. баруунаас зүүн дараалалд тавина, хамгийн баруун талынх нь эхэлж хэрэглэгдэнэ
 13. Хэрэв танд бүх энэ дөрвөн матриц хэрэггүй бол зүгээр л зүүн талынхыг нь хоосон орхиорой.
 14. Жишээлбэл танд зүгээр л ганц хувиргалт хэрэгтэй байвал үүнийг хамгийн баруун талд нь тавина.
 15. Үүнийг шийдэхэд танд дүрэм санах хэрэг гарч болох юм. Хувиргалт нэгэнтээ
 16. хийгдсэн л бол үүний талаар мартаад зүгээр л дараа нь модель яг хаана байна вэ гэдэг талаар бодох хэрэгтэй.