Filipino subtitles

← tea consent

Get Embed Code
10 Languages

Showing Revision 2 created 12/25/2015 by Ma Cristina Bautista.

 1. Kung nahihirapan sa pagsang-ayon
 2. isipin lang ibis nangunguna sa seks
 3. ay iginagawa mo sila nang tsaa
 4. itanong mo: "Gusto mo ba nang tsaa?"
 5. sasagot sila nang: "Oo ba! Sige!
 6. Gustong-gusto ko nang tsaa!"
 7. Alam mo na na gusto nila ng tsaa.
 8. Kung magtanong ka ng: "Gusto mo ng tsaa?"
 9. at aniya: "Hindi ako sigurado."
 10. Maaari mo silang igawa nang tsaa,
 11. o kaya hindi, pero maging handa:
 12. Baka hindi nila ito inumin.
 13. At kapag hindi nila ito ininom, ay -
 14. - at ito ang pinakaimportanteng parte -
 15. - huwag mo sila pilitin inumin ito.
 16. Hindi dahil nagtimpla ka,
 17. pwede mo panoorin silang uminom.
 18. Kung sila ay umayaw,
 19. huwag mo silang ipagtimpla ng tsaa.
 20. Huwag ka magtimpla ng tsaa.
 21. Wag sila painumin.
 22. Huwag mo ikainis ang
 23. ang pag ayaw nila sa tsaa,
 24. sadyang di lang nila gusto ng tsaa.
 25. Maaari nilang sabihin: "Oo salamat,
 26. napakabait mo"
 27. At pagdating ng tsaa,
 28. ayaw naman talaga nila nito.
 29. Oo nakakainis ang ganon
 30. pagkatapos mo maghirap sa paggawa ng tsaa,
 31. di pa rin sila obligado inumin ito.
 32. Gusto nila kanina pero ayaw na ngayon.
 33. May mga taong nagbabago ang isip
 34. sa tagal nang pag-gawa ng tsaa at
 35. pagdagdag nang gatas.
 36. Kaya ayos lang na magbago sila nang isip
 37. at muli maaaring huwag mo sila panooring
 38. uminom ang tsaa.
 39. Kung sila'y walang malay, wag ka magtimpla