Hungarian subtitles

← Miért olvassuk A Mester és Margaritát? – Alex Gendler

Get Embed Code
29 Languages

Showing Revision 10 created 06/05/2019 by Ádám Kósa.

 1. A Sátán a városba érkezett.
 2. De pánikra semmi ok,
  csak feketemágia-bemutatót akar tartani.
 3. Ez az abszurd feltételezés a központi
  eleme Mihail Bulgakov remekművének,

 4. A Mester és Margaritának.
 5. Az 1930-as évek Moszkvájában írott mű
 6. a politikai szatíra, történelmi fikció
  s okkult miszticizmus szürreális keveréke,
 7. a XX. század egyik legjelentősebb,
 8. de az egyik legkülönösebb regényévé vált.
 9. A történet a moszkvai irodalmi elit
  két tagjának beszélgetésével indul,

 10. amelyet egy Woland nevű,
  külföldi tudósként bemutatkozó,
 11. a fekete mágia szemléltetésére érkezett
 12. fura férfiú megjelenése szakít félbe.
 13. Az idegen filozófiai vitába
  keveredik a két társával,
 14. és félelmetes jóslatokat tesz sorsukról.
 15. Majd az olvasó hirtelen az első századi
  Jeruzsálemben találja magát.
 16. Ott az elgyötört Poncius Pilátus
 17. vonakodva ítéli halálra názáreti Jézust.
 18. A narratívában a két helyszín váltakozik.
 19. Wolandnak és udvartartásának:
  Azazellónak, Korovjovnak, Hellának
 20. és Behemótnak, az óriási kandúrnak,
 21. úgy látszik, rejtelmes varázserejük van,
 22. amelyet mutatványuk
  színre vitelére használnak,
 23. miközben pusztulást és zűrzavart
  hagynak maguk után.
 24. A regény fekete humora nagyrészt nemcsak
  a szereplők démoni viselkedéséből ered,

 25. hanem a valóságból mint háttérből is.
 26. A történet ugyanazon körülmények
  közt játszódik, amelyben Bulgakov írta:
 27. a Szovjetunió sztálini időszaka tetőfokán.
 28. A művészek és szerzők szigorú cenzúra
  körülményei között alkottak,
 29. bebörtönzés, száműzetés
  vagy kivégzés fenyegette őket,
 30. ha a hatalom úgy vélte, hogy működésük
  aláássa az állam ideológiáját.
 31. Ha megkapták is a jóváhagyást,
 32. munkájukat, lakhelyüket,
  utazásukat és minden egyebet
 33. a kiismerhetetlen bürokrácia szabályozta.
 34. A regényben Woland ezt a rendszert
  a valóság szövetével együtt
 35. fergeteges eredménnyel manipulálja.
 36. Mikor fejek repülnek le testekről,
  és pénz hullik az égből,
 37. ezt a moszkvaiak kicsinyes önzéssel
  fogadják, amely rávilágít,
 38. hogy eszményei ellenére mennyire kapzsivá
  és cinikussá vált a szovjet társadalom.
 39. A tárgyilagos meseszövés
  szándékosan keveri
 40. a természetfeletti események furcsaságát
 41. a szovjet életmód abszurd mindennapjaival.
 42. De hát hogy sikerült ilyen bomlasztó
  regényt megjelentetnie Bulgakovnak

 43. az elnyomó rezsimben?
 44. Hát... nem jelentette meg.
 45. Több mint 10 évig írta
  A Mester és Margaritát.
 46. Mivel Sztálin személyes kedvence volt,
 47. őt magát nem fenyegette súlyos üldöztetés,
 48. de színdarabjainak és írásainak zöme
  nem jelenhetett meg,
 49. és noha biztonságban élt, de elnémítva.
 50. A szerző 1940-ben történt halála után
 51. a kézirat még mindig kiadatlan maradt.
 52. Az 1960-as években a cenzúrázott
  változatát végül kinyomtatták,
 53. és a kézirat csonkítatlan példányai
 54. titokban, szamizdatként terjedtek.
 55. A teljes szöveget csak
  1973-ban jelentették meg,
 56. megírása után több mint 30 évvel.
 57. Bulgakov tapasztalata a cenzúrával
  és a művészete korlátozásával

 58. önéletrajzi elemet vitt
  a regény második részébe,
 59. amelyben végül megismerjük alteregóját.
 60. A Mester a névtelen szerző,
  aki évekig dolgozott a művén,
 61. de elégette, miután a kiadó
  visszautasította a kéziratot;
 62. Bulgakov ugyanezt tette saját regényével.
 63. Az igazi főszereplő mégis
  Margarita, a Mester szeretője.
 64. A nő odaadása szeretőjének
  föladott álma iránt

 65. furcsán kapcsolódik
  a sátáni csapat kalandjaihoz;
 66. és szürreális végkifejlet
  felé viszi a történetet.
 67. Fekete humora
  és bonyolult szerkezete dacára

 68. A Mester és Margarita alapvetően meditáció
  művészetről, szerelemről és megváltásról,
 69. amely sosem csap át cinizmusba.
 70. A regény jócskán megkésett megjelenése
  és az esélyeket cáfoló túlélése
 71. ékes bizonyítéka annak,
  amit Woland mond a Mesternek:
 72. "Kézirat sosem ég el."