Vietnamese subtitles

← Motivation — Intro to Psychology

Get Embed Code
19 Languages

Showing Revision 1 created 05/09/2016 by Trang Tran-Do.

 1. Chúng ta nhận thấy rằng cả yếu tố
  bên trong và ngoài tạo ra sự thúc đẩy.
 2. Các yếu tố bên trong có thể là
  đói, khát hay đang đau đớn.
 3. Mặt khác, các yếu tố bên ngoài có thể
  là các yếu tố như,
 4. vẻ ngoài của thức ăn, hay vẻ ngoài
  của một người xinh đẹp,
 5. hay là một sự tác động báo hiệu
  nguy hiểm.