Return to Video

Motivation — Intro to Psychology

 • 0:00 - 0:05
  Chúng ta nhận thấy rằng cả yếu tố
  bên trong và ngoài tạo ra sự thúc đẩy.
 • 0:05 - 0:10
  Các yếu tố bên trong có thể là
  đói, khát hay đang đau đớn.
 • 0:10 - 0:14
  Mặt khác, các yếu tố bên ngoài có thể
  là các yếu tố như,
 • 0:14 - 0:17
  vẻ ngoài của thức ăn, hay vẻ ngoài
  của một người xinh đẹp,
 • 0:17 - 0:19
  hay là một sự tác động báo hiệu
  nguy hiểm.
 • 0:19 - 0:23
 • 0:23 - 0:26
 • 0:26 - 0:29
 • 0:29 - 0:33
 • 0:33 - 0:36
 • 0:36 - 0:40
 • 0:40 - 0:42
 • 0:42 - 0:45
 • 0:45 - 0:47
 • 0:47 - 0:51
 • 0:51 - 0:55
 • 0:55 - 0:57
 • 0:57 - 1:01
 • 1:01 - 1:06
 • 1:06 - 1:09
 • 1:09 - 1:11
 • 1:11 - 1:16
 • 1:16 - 1:20
 • 1:20 - 1:24
Title:
Motivation — Intro to Psychology
Description:

more » « less
Video Language:
English
Team:
Udacity
Project:
PS001: Intro to Psychology
Duration:
01:24

Vietnamese subtitles

Incomplete

Revisions