YouTube

Got a YouTube account?

New: enable viewer-created translations and captions on your YouTube channel!

Swedish subtitles

← Lesson 18 - Internet - unplugged activity

Get Embed Code
19 Languages

Showing Revision 1 created 03/23/2015 by Amara Bot.

 1. Aktivitet utan dator | Internet
 2. (Amy Hirotaka - Code.org) Denna lektion förklarar,
 3. på ett lättfattligt sätt hur internet fungerar.
 4. Vi förklarar all den terminologi man behöver på ett enkelt sätt,
 5. så att eleverna kan simulera överföring av meddelanden, som t ex e-post.
 6. Eleverna ska sända meddelanden medan de låtsas vara
 7. en av tre metoder att överföra data:
 8. trådlöst internet (WIFI), DSL eller fiber.
 9. De elever som representerar WIFI
 10. måste bära budskapet de ska sända på huvudet,
 11. eftersom WIFI är den metod där det är mest sannolikt att lite information tappas.
 12. De elever som låtsas vara DSL eller kabel
 13. ska bära budskapet på ovansidan av sin hand
 14. där det är lite mindre chans att tappa informationen.
 15. Eleverna som representerar fiber
 16. ska bära informationen med båda händerna.
 17. Denna aktivitet är ett bra sätt att förstå
 18. något som de flesta av oss använder varje dag.