Serbian subtitles

← Šta me je sporo čitanje naučilo o pisanju

Get Embed Code
35 Languages

Showing Revision 9 created 03/09/2020 by Ivana Korom.

 1. Bio jednom jedan džin,
 2. sebični džin, čiji je zadivljujući vrt
  bio najlepši u celoj zemlji.
 3. Jedne noći, ovaj džin je došao kući,
 4. zatekao gomilu dece
  kako se igraju u njegovom vrtu
 5. i pobesneo.
 6. "Moj vrt je samo moj i ničiji više!"
 7. reče džin.
 8. Potom je sagradio
  jedan visoki zid oko njega.
 9. Pisac Oskar Vajld napisao je priču
  "Sebični džin" 1888. godine.

 10. Skoro sto godina kasnije, taj džin
  je došao u moje detinjstvo u Bruklinu
 11. i nikada nije otišao.
 12. Odrasla sam u religioznoj porodici,
 13. čitajući i Bibliju i Kuran.
 14. Mnogo više sam čitala religiozne knjige,
  ali sam i čitala iz zabave,
 15. nego što sam gledala televiziju.
 16. Svakog dana mogli ste pronaći
  moju braću, sestre i mene
 17. sklupčane u nekom delu stana kako čitamo.
 18. Nekada nam se to ne bi svidelo
 19. zato što bi letnjih dana
  u Njujorku hidrant pukao
 20. i bili bismo izuzetno ljubomorni
  kada bismo čuli svoje prijatelje
 21. kako se igraju dole u mlazovima vode.
 22. Njihova neopisiva sreća bi pronašla
  svoj put do naših otvorenih prozora.
 23. Međutim, shvatila sam da što bih se više
  udubljivala u svoje knjige,
 24. što bih sporije čitala svaku rečenicu,
 25. manje bih čula buku spoljašnjeg sveta.
 26. Za razliku od svoje braće i sestara
  koji su pretrčavali kroz knjige,
 27. ja sam čitala polako -
 28. veoma, veoma polako.
 29. Ja sam bila to dete koje je prelazilo
  prstom ispod reči,

 30. dok nisam bila odučena od toga
 31. jer mi je rečeno
  da velika deca ne koriste prste.
 32. U trećem razredu morali smo da sedimo
  sa rukama sklopljenim na stolu,
 33. odvajajući ih samo da okrenemo stranu
  i odmah bi ih vraćali u prvobitni položaj.
 34. Učiteljica nije bila stroga.
 35. Bile su to sedamdesete
 36. i njen cilj je bio da nas nauči da čitamo,
  ne samo na nivou našeg uzrasta
 37. već na mnogo višem.
 38. Uvek su nas terali da čitamo brže,
 39. ali u tišini svog stana,
  daleko od pogleda svoje učiteljice,
 40. ja sam prevlačila prstom ispod reči.
 41. Taj sebični džin mi je ponovo
  ispričao svoj priču,
 42. kako se osećao prevarenim
  kada su se deca ušunjala u njegov vrt,
 43. kako je sagradio taj visoki zid
 44. koji deca nisu mogla da pređu,
 45. ali je zima došla u njegov vrt
 46. i nikada više nije otišla.
 47. Svakim novim čitanjem
  saznala sam nešto novo
 48. o tvrdom kamenju sa puteva na kojima
  su deca bila primorana da se igraju
 49. kada su bila izbačena iz vrta,
 50. o nežnosti malog dečaka
  koji se pojavio jednog dana,
 51. pa čak i o samom džinu.
 52. Možda on ipak nije bio besan.
 53. Možda je samo želeo da saoseća sa nekim,
 54. da ga neko razume.
 55. "Moj vrt je samo moj i ničiji više."
 56. Mnogo godina kasnije saznala sam
  za pisca Džona Gardnera

 57. koji je to nazivao "fantastičnim snom"
 58. ili "snom o fantastici",
 59. i shvatila da sam ja bila u toj knjizi,
 60. provodeći vreme sa likovima
  u svetu koji je pisac stvorio
 61. i u koji me je pozvao.
 62. Kao dete sam znala
  da u pričama treba uživati,
 63. da priče žele da se polako čitaju
 64. i da je neki pisac proveo mesece,
  možda i godine pišući ih,
 65. a moj posao čitaoca,
 66. posebno čitaoca koji je želeo
  da jednog dana postane pisac,
 67. je da poštujem tu priču.
 68. Mnogo pre nego što je postojala kablovska,
  internet, pa čak i telefoni,

 69. postojali su ljudi koji su delili ideje,
  informacije i sećanja kroz priču.
 70. To je jedan od najranijih oblika
  tehnologije koja nas povezuje.
 71. Priča da ima nečeg boljeg
  niz Nil bila je ta
 72. koja je poslala Egipćane nizvodno,
 73. priča da postoji bolji način
  da se očuvaju tela mrtvih
 74. razlog je zbog kojeg su Tutankamonovi
  ostaci preživeli do 21. veka.
 75. Pre više od dva miliona godina,
 76. kada su prvi ljudi počeli
  da prave oruđe od kamena,
 77. neko mora da je pitao: "Šta ako?"
 78. i neko drugi se setio te priče.
 79. Bez obzira na to da li su je prenosili
  putem reči, pokreta, ili crteža,
 80. priča se prenosila, pamtila se:
 81. udari čekićem i saslušaj njegovu priču.
 82. Svet postaje bučniji.

 83. Sa kasetofona smo prešli
 84. na vokmene, pa na prenosive CD plejere,
 85. na ajpode
 86. i došli do toga da možemo slušati
  bilo koju pesmu kad god to želimo.
 87. Od četiri televizijska kanala
  u mom detinjstvu,
 88. došli smo do, čini se, beskonačnog broja
  kanala na kablovskoj i na internetu.
 89. Kako nas tehnologija sve brže i brže
  vodi kroz vreme i prostor,
 90. čini se da se priča gubi iz vida.
 91. Mislim, bukvalno da se zanemaruje.
 92. Čak i kada se naš stav
  prema pričama menja,
 93. ili se njena forma menja od knjige
  u audio formate, Instagram ili Snepčet
 94. moramo se setiti da prevlačimo
  prstom ispod reči.
 95. Pamćenje tih priča,
  bez obzira na to u kom su obliku
 96. nas je uvek vodilo na mesta
  na koja smo mislili da nikada nećemo ići,
 97. upoznalo nas sa ljudima koje nikada
  nismo mislili da ćemo upoznati
 98. i pokazalo nam svetove
  koje smo možda propustili.
 99. S obzirom na to da tehnologija
  napreduje sve brže i brže,
 100. meni prija nešto sporije.
 101. Prevlačenje prstom ispod reči
  dovelo me je do života pisanja knjiga
 102. za ljude svih uzrasta,
 103. knjige pisane da bi se čitale polako,
 104. da se u njima uživa.
 105. Moja ljubav prema dubljem
  i bližem posmatranju sveta,

 106. prema potpunom prepuštanju
  sebe njemu omogućila mi je
 107. da uvidim raznorazne
  pripovedne mogućnosti
 108. i pokazala se kao dar,
 109. zato što me je sporo čitanje
 110. naučilo svemu što je trebalo
  da znam o pisanju.
 111. Pisanje me je naučilo svemu što je trebalo
  da znam o stvaranju svetova
 112. gde bi ljudi mogli da budu
  viđeni i saslušani,
 113. gde bi njihova iskustva
  mogla da se pretvore u stvarnost
 114. i gde bi moja priča,
  koju bi neko pročitao ili čuo,
 115. probudila nešto u njima
  što bi nas povezalo,
 116. postalo razgovor.
 117. Nije li u tome poenta -
 118. da nađemo način da se na kraju dana
  ne osećamo kao da smo sami na ovom svetu,
 119. da se osećamo kao da smo ga promenili
  pre nego što sa njega odemo?
 120. Kamen u čekić, čovek u mumiju,
 121. ideja u priču i sve je to zapamćeno.
 122. Nekada čitamo da bismo razumeli budućnost.

 123. Nekada čitamo da bismo razumeli prošlost.
 124. Čitamo da bismo se izgubili, da zaboravimo
  na teška vremena u kojima živimo
 125. i čitamo da bismo se setili onih
  koji su bili tu pre nas,
 126. koji su preživeli nešto gore.
 127. Ja pišem iz tih istih razloga.
 128. Pre nego što smo došli u Bruklin,

 129. moja porodica je živela
  u Grinvilu, Južnoj Karolini,
 130. u rasno podeljenom kraju
  koji se zvao Nikoltaun.
 131. Svi u tom naselju bili smo potomci ljudi
 132. kojima nije bilo dozvoljeno
  da uče da čitaju i pišu.
 133. Zamislite to:
 134. opasnost razumevanja
  kako slova prave reči,
 135. opasnost od samih reči,
 136. opasnost od pismenih ljudi
  i njihovih priča.
 137. Uprkos tome što su nam pretili smrću,
 138. ako bismo se držali jedne priče,
 139. naše priče nisu umrle,
 140. zato što je postojala
  još jedna priča ispod te.
 141. Tako su stvari uvek funkcionisale.
 142. Od kada komuniciramo,
 143. postojali su slojevi u pričama,
 144. priče ispod priča i još priča ispod tih.
 145. Ovako je priča preživljavala
  i ovako će nastaviti da preživljava.
 146. Kada sam počela da povezujem tačkice

 147. koje povezuju način
  na koji sam naučila da pišem
 148. sa načinom na koji sam naučila da čitam
 149. sa gotovo ućutkanim ljudima,
 150. shvatila sam da je moja priča
  veća, starija i dublja
 151. nego što ću ja ikada biti
 152. i zbog toga će se ona nastaviti.
 153. Među tim skoro ućutkanim ljudima

 154. bilo je onih koji nikada
  nisu naučili da čitaju.
 155. Njihovi potomci,
  generacije oslobođene ropstva,
 156. ako su bili dovoljno imućni,
 157. išli su na fakultete,
  specijalizacije i dalje od toga.
 158. Neki su se, poput moje bake
  i moje braće i sestara,
 159. čini se rodili sa knjigom u rukama,
 160. kao da istorija za njih nije ni postojala.
 161. Neki su, poput moje majke,
  skočili na karavan Velike migracije -
 162. ne mislim na pravi karavan -
 163. i pozdravili se sa Jugom.
 164. Međutim, evo priče ispod te priče:

 165. oni koji su otišli i oni koji su ostali
 166. nosili su sa sobom istoriju priče,
 167. znajući duboko u sebi da napisati priču
 168. nije bio jedini način
  na koji je mogu sačuvati,
 169. znajući da su mogli
  da sednu na svoje terase
 170. ili stepenice nakon dugog dana
 171. i počnu laganu priču svojoj deci.
 172. Znali su da mogu da pevaju svoje priče
  na vrućini dok beru pamuk,
 173. ili sakupljaju duvan.
 174. Znali su da mogu da propovedaju
  svoje priče i ušiju ih u tkanine,
 175. pretvore najbolnije priče u nešto smešno
 176. i da kroz taj smeh izbace istoriju zemlje
 177. koja je iznova i iznova pokušavala
 178. da ukrade njihova tela,
 179. njihov duh
 180. i njihovu priču.
 181. Tako sam kao dete naučila
  da zamišljam nevidljivi prst

 182. koji me je vodio od reči do reči.
 183. od rečenice do rečenice,
 184. od neznanja do shvatanja.
 185. Kako tehnologija nastavlja
  da se razvija brzo,

 186. ja nastavljam da čitam polako,
 187. znajući da poštujem rad pisca
 188. i trajnu moć priče.
 189. Čitam polako kako bih smanjila buku
 190. i setila se onih koji su bili tu pre mene,
 191. verovatno prve ljude koji su konačno
  naučili da upravljaju vatrom
 192. i zagospodarili svojom novom moći
 193. nad plamenom, svetlošću i vrelinom.
 194. Čitam polako da bih se setila
  sebičnog džina,
 195. kako je najzad srušio taj zid
 196. i pustio decu da se slobodno
  igraju u njegovom vrtu.
 197. Čitam polako da bih odala
  počast svojim precima,
 198. kojima uopšte nije bilo
  dozvoljeno da čitaju.
 199. I oni mora da su gospodarili vatrama,
 200. bojažljivo pričajući o svojim snovima,
 201. svojim nadama, svojim budućnostima.
 202. Svaki put kada čitamo,
  pišemo ili pričamo priču,
 203. mi ulazimo u njihov krug
 204. i on ostaje neprekinut,
 205. a moć priče živi dalje.
 206. Hvala.

 207. (Aplauz)