Dutch subtitles

← Wat langzaam lezen me heeft geleerd over schrijven

Get Embed Code
35 Languages

Showing Revision 18 created 10/31/2019 by Marja de Reuver.

 1. Lang geleden was er eens een Reus,
 2. een Zelfzuchtige Reus, en zijn prachtige
  tuin was de mooiste van het hele land.
 3. Op een avond kwam de Reus thuis
 4. en hij vond allemaal
  spelende kinderen in zijn tuin.
 5. Hij werd woedend.
 6. "Mijn tuin is van mij!"
 7. zei de Reus.
 8. En hij bouwde er een hoge muur omheen.
 9. Oscar Wilde schreef het verhaal
  van 'De Zelfzuchtige Reus' in 1888.

 10. Bijna honderd jaar later verhuisde
  die Reus naar mijn jeugd in Brooklyn
 11. om nooit meer weg te gaan.
 12. Ik groeide op in een gelovig gezin
 13. en ik las in mijn jeugd
  zowel de bijbel als de koran.
 14. Ik bracht meer tijd door met het lezen
  van religieuze en recreatieve boeken
 15. dan met televisiekijken.
 16. Altijd kon je mijn broers en zussen en mij
 17. wel ergens in ons huis
  vinden met een boek,
 18. soms balend,
 19. omdat in New York City 's zomers
  de brandkraan in het rond spoot,
 20. en we jaloers naar onze vrienden
  luisterden daar beneden
 21. spelend in het gutsende water,
 22. terwijl hun gejoel door onze
  openstaande ramen te horen was.
 23. Maar ik merkte dat hoe dieper
  ik opging in mijn boeken
 24. en hoe meer tijd ik nam voor elke zin,
 25. hoe minder ik het lawaai
  van de buitenwereld hoorde.
 26. En terwijl mijn familieleden
  door de boeken heen raceten,
 27. las ik langzaam --
 28. heel erg langzaam.
 29. Ik was dat kind dat met haar vinger
  langs de woorden gleed,

 30. totdat me dat werd afgeleerd:
  "Grote kinderen doen het zonder vinger."
 31. In groep vijf moesten we onze handen
  gevouwen op het bureau houden
 32. en we mochten ze alleen gebruiken
  om de bladzijde om te slaan.
 33. De onderwijzer wilde niet wreed zijn.
 34. Het waren de jaren 70
 35. en ze wilde dat we niet alleen
  op groepsniveau konden lezen,
 36. maar ver daarboven.
 37. We werden altijd aangemoedigd
  om sneller te lezen.
 38. Maar in de stilte van mijn eigen huis,
  waar de lerares me niet kon zien,
 39. liet ik mijn vinger
  langs de woorden glijden.
 40. En die Zelfzuchtige Reus
  vertelde zijn verhaal nog een keer,
 41. hoe verraden hij zich had gevoeld
  door de kinderen die zijn tuin inglipten,
 42. hoe hij die hoge muur had gebouwd.
 43. En het hield de kinderen inderdaad buiten,
 44. maar toen kwam de donkere winter
 45. en die bleef maar duren.
 46. Elke keer dat ik het herlas,
  ontdekte ik iets nieuws,
 47. over de harde straatstenen
  waarop de kinderen nu moesten spelen
 48. toen ze uit de tuin waren weggestuurd,
 49. over de vriendelijke kleine jongen
  die op een dag verscheen
 50. en zelfs over de Reus zelf.
 51. Misschien waren zijn woorden
  helemaal niet zo kwaad bedoeld.
 52. Misschien vroeg hij
  alleen een beetje medeleven,
 53. een beetje begrip.
 54. "Mijn tuin is van mij."
 55. Jaren later ontdekte ik
  de schrijver John Gardner,

 56. die dit de 'fictionele droom' noemde,
 57. of de 'ononderbroken droom'.
 58. Ik realiseerde me
  dat ik me hier ín het boek bevond,
 59. in het gezelschap van de personages
  in de wereld die de auteur had gecreëerd
 60. en waarin hij me had uitgenodigd.
 61. Als kind wist ik al dat je van verhalen
  langzaam moest genieten,
 62. dat verhalen traag wílden zijn
 63. en dat er ergens een auteur maanden
  of misschien wel jaren over had gedaan.
 64. Aan mij de taak, als lezer --
 65. vooral omdat deze lezer
  ooit zelf schrijver wilde worden --
 66. om dat verhaal te respecteren.
 67. Lang voordat kabeltelevisie bestond,
  of internet, of zelfs de telefoon,

 68. deelden mensen ideeën, informatie
  en herinneringen met verhalen.
 69. Het is één van de oudste vormen
  van verbindingstechnologie.
 70. Het was het verhaal
  dat er stroomafwaarts iets was
 71. dat de Egyptenaren langs de Nijl stuurde,
 72. het verhaal dat mummificeren beter kon,
 73. dat de stoffelijke resten van koning Tut
  tot de 21e eeuw bewaarde.
 74. Meer dan twee miljoen jaar geleden,
 75. toen de eerste mensen
  instrumenten van steen begonnen te maken,
 76. moet iemand gezegd hebben: "Wat als?"
 77. En iemand anders
  herinnerde zich het verhaal.
 78. En of ze het nou vertelden
  met woorden of gebaren of tekeningen,
 79. het werd doorgegeven, onthouden:
 80. sla met een hamer
  en luister naar zijn verhaal.
 81. De wereld wordt lawaaiiger.

 82. We gingen van boomboxes
 83. naar walkmans en draagbare cd-spelers
 84. naar iPods
 85. naar elk nummer dat we willen
  wanneer we maar willen.
 86. We gingen van de vier televisiekanalen
  uit mijn kindertijd
 87. naar de schijnbare oneindigheid
  van kabel en streaming.
 88. Terwijl technologie ons steeds sneller
  door tijd en ruimte laat bewegen,
 89. lijkt het alsof het verhaal
  helemaal wordt weggeduwd,
 90. ik bedoel, letterlijk
  uit de vertelling wordt geduwd.
 91. Maar zelfs als onze relatie
  tot verhalen verandert
 92. en alles eromheen transformeert van boek
  naar audio naar Instagram naar Snapchat,
 93. moeten we onze vinger
  onder de woorden niet vergeten.
 94. Vergeet niet dat verhalen,
  in welke vorm dan ook,
 95. ons altijd hebben meegenomen
  naar onverwachte plekken,
 96. en naar mensen die we
  nooit dachten te ontmoeten
 97. en ons werelden hebben laten zien
  die we anders misschien hadden gemist.
 98. Dus terwijl de techniek
  steeds sneller en sneller gaat,
 99. ben ik tevreden met iets langzamers.
 100. Mijn vinger langs de woorden
  bracht me tot een leven van schrijven
 101. voor mensen van alle leeftijden,
 102. boeken die langzaam
  gelezen moeten worden
 103. en waar je van moet genieten.
 104. Mijn liefde voor intensief en aandachtig
  naar de wereld kijken,

 105. voor mijn hele wezen er in leggen
 106. en daarmee de vele mogelijkheden
  te zien van een verhaal,
 107. bleek een gave te zijn,
 108. want door alle tijd te nemen
 109. heb ik alles geleerd
  wat ik moest weten over schrijven.
 110. En schrijven heeft me alles geleerd
  over het creëren van werelden
 111. waar mensen konden
  worden gezien en gehoord,
 112. waar hun ervaringen
  konden worden gelegitimeerd
 113. en waar mijn verhaal,
  gelezen of gehoord door een ander persoon,
 114. iets in hen inspireerde
  dat een connectie werd tussen ons,
 115. een gesprek.
 116. En is dat niet waar
  het allemaal over gaat?
 117. Om uiteindelijk een manier te vinden
  om je niet alleen op de wereld te voelen,
 118. een manier om het gevoel te hebben
  dat je iets hebt bijgedragen?
 119. Van steen naar hamer,
  van mens naar mummie,
 120. van idee naar verhaal --
  en allemaal, bewaard.
 121. Soms lezen we om de toekomst te begrijpen.

 122. Soms lezen we om
  het verleden te begrijpen.
 123. We lezen om te ontsnappen,
  de zware tijden in het leven te vergeten,
 124. we lezen om onze voorouders
  niet te vergeten,
 125. die zwaardere tijden hebben overleefd.
 126. Ik schrijf om diezelfde redenen.
 127. Voordat mijn familie naar Brooklyn kwam,
  woonden we in Greenville, South Carolina,

 128. in een gesegregeerde buurt
  met de naam Nicholtown.
 129. We waren allemaal
  afstammelingen van een volk
 130. dat niet mocht leren lezen of schrijven.
 131. Stel je voor:
 132. het gevaar van begrijpen
  hoe letters woorden vormen,
 133. het gevaar van woorden zelf,
 134. het gevaar van geletterde mensen
  en hun verhalen.
 135. Maar tegen deze achtergrond
  van bedreigd worden met de dood
 136. voor het vasthouden aan een verhaallijn,
 137. overleefden onze verhalen,
 138. want er is weer
  een ander verhaal daaronder.
 139. En zo ging dat altijd.
 140. Al zo lang als we communiceren,
 141. zitten er lagen in verhalen,
 142. de verhalen onder de verhalen
  en die daar weer onder.
 143. Dat is hoe verhalen hebben overleefd
  en dat altijd zullen blijven doen.
 144. Toen ik het verband begon te zien
  tussen hoe ik leerde schrijven

 145. en hoe ik leerde lezen
 146. en een vrijwel monddood gemaakt volk,
 147. besefte ik dat mijn verhaal
  groter was en ouder en diepzinniger
 148. dan ik ooit zou zijn.
 149. En om die reden
  zal het blijven voortbestaan.
 150. In dit vrijwel monddood gemaakte volk

 151. waren er die nooit leerde lezen.
 152. Hun nakomelingen, al generaties lang
  van de slavernij bevrijd,
 153. gingen indien rijk genoeg
  naar het hbo, de universiteit en verder.
 154. Sommigen, zoals mijn oma, broers
  en zussen, leken lezend te zijn geboren,
 155. alsof de geschiedenis
  voor hen een stapje opzij deed.
 156. Sommigen, zoals mijn moeder,
  sprongen op de 'Great Migration'-wagen --
 157. wat niet echt een wagen was --
 158. en kusten het Zuiden vaarwel.
 159. Maar dit is het verhaal ìn dat verhaal:

 160. degenen die vertrokken
  en degenen die bleven
 161. droegen de geschiedenis
  van een verhaal bij zich,
 162. terdege beseffend dat opschrijven niet
  de enige manier was om het vast te houden,
 163. en ze wisten dat ze op hun veranda of
  hun stoepje konden zitten na een lange dag
 164. en een traag verhaal
  konden verzinnen voor hun kinderen.
 165. Ze wisten dat ze hun verhaal konden zingen
  in de verstikkende hitte van de katoenpluk
 166. en de tabaksoogst;
 167. ze wisten dat ze hun verhalen
  konden prediken en in quilts konden naaien
 168. en de pijnlijkste in iets grappigs
  konden veranderen,
 169. en met het lachen de geschiedenis
  uitademen van een land
 170. dat steeds maar weer probeerde
 171. hun lichaam te stelen
 172. en hun ziel
 173. en hun verhaal.
 174. Dus leerde ik als kind om me
  de onzichtbare vinger voor te stellen

 175. die me meenam van woord naar woord,
 176. van zin naar zin,
 177. van onwetendheid naar begrip.
 178. Terwijl de techniek verder vooruitsnelt,

 179. ga ik door met langzaam lezen,
 180. wetende dat ik het werk
  van de schrijver respecteer
 181. en ook de blijvende kracht
  van het verhaal.
 182. En ik lees langzaam
  om het lawaai te overstemmen
 183. en ik denk aan degenen
  die voor mij kwamen,
 184. die waarschijnlijk als eerste
  eindelijk vuur onder controle kregen
 185. en zich verzamelden
  rondom hun nieuwe bron
 186. van vlammen en licht en warmte.
 187. Ik lees langzaam om terug
  te kunnen denken aan de Zelfzuchtige Reus,
 188. hoe hij uiteindelijk
  de muur heeft afgebroken
 189. en de kinderen vrij
  door zijn tuin liet rennen.
 190. Ik lees langzaam om mijn voorouders
  een eer te bewijzen,
 191. die helemaal niet mochten lezen.
 192. Ook zij moeten rondom
  een vuur hebben gezeten,
 193. terwijl ze zachtjes
  praatten over hun dromen,
 194. hun hoop, hun toekomst.
 195. Elke keer als we een verhaal
  lezen, schrijven of vertellen
 196. stappen we in hun cirkel
 197. en blijft het ononderbroken.
 198. De kracht van het verhaal leeft voort.
 199. Dankjewel.

 200. (Applaus)