Hungarian subtitles

← Mit tanított az írásról a lassú olvasás?

Get Embed Code
35 Languages

Showing Revision 10 created 01/11/2020 by Csaba Lóki.

 1. Egyszer nagyon régen élt egy önző óriás,
 2. akinek gyönyörű kertje
  az egész vidék csodálatát kivívta.
 3. Egy este az óriás arra ért haza,
 4. hogy sok gyerek játszik a kertjében,
 5. amire elöntötte a harag.
 6. "Az én kertem az enyém!"
 7. Ezt mondta.
 8. Majd hatalmas falat húzott köré.
 9. Az önző óriást Oscar Wilde írta 1888-ban.

 10. Majdnem száz év elteltével az óriás
 11. végleg gyerekkorom Brooklynjába költözött.
 12. Vallásos családban nevelkedtem,
 13. a Biblián és a Koránon nőttem fel.
 14. A vallásos és szórakoztató irodalom
  olvasásával töltött idő
 15. jóval túllépte a tévézését.
 16. Mára nincs olyan nap,
 17. hogy testvéreim vagy én
  ne a lakás valamely zugában olvasnánk,
 18. olykor keservesen,
 19. mert nyaranta New Yorkban
  a tűzcsap kitört,
 20. és az irigységtől gyötörve hallhattuk,
 21. ahogy barátaink lent pancsolnak.
 22. Felhőtlen zsivajuk
  meg sem állt nyitott ablakunkig.
 23. De rájöttem, hogy minél mélyebben
  merülök bele a könyvekbe,
 24. minél tovább rágódom az egyes mondatokon,
 25. a külvilág zaja annál
  kevésbé ér el hozzám.
 26. Így hát testvéreimmel ellentétben,
  akik a lapokon végigsuhantak,
 27. én lassan olvastam,
 28. nagyon lassan.
 29. Olyan gyerek voltam, akinek ujjai
  végigsimultak a szavak alatt,

 30. addig, amíg le nem szoktattak róla:
  a nagyok már nem használják ujjaikat.
 31. Harmadikban kezünket
  össze kellett fonni a padon,
 32. és csak lapozáshoz használhattuk őket.
 33. Tanárnőnk nem volt szigorú.
 34. Az 1970-es években az volt a célja,
 35. hogy olvasási készségünk meghaladja
 36. az évfolyam kereteit.
 37. A minél gyorsabb olvasást követelték meg.
 38. A lakásom csendjében viszont,
  messze a tanári pillantástól,
 39. a szavak alatt végigsimíthattam ujjaimat.
 40. Az önző óriás pedig újra elmesélte,
 41. miként verték át a kertjébe
  beszökő gyerekek,
 42. miként épített magas falat,
 43. amely távol tartotta őket.
 44. A szürke tél azonban betoppant kertjébe,
 45. és nem moccant el onnan.
 46. Minden újraolvasásnál valami
  újat tanultam a kemény kövesútról,
 47. ahol a kertből száműzött gyerekek
 48. kényszerültek játszani,
 49. az egy napon felbukkanó
  vajszívű kisfiúról,
 50. és magáról az óriásról.
 51. Talán szavai nem haraggal voltak telve.
 52. Talán együttérzést kívántak volna,
 53. megértést.
 54. "Az én kertem az enyém."
 55. Később hallottam John Gardnerről íróról,

 56. aki ezt "fiktív álomnak"
 57. vagy az "álomfikciónak" hívta.
 58. Aztán ráébredtem,
  ilyenkor belebújok a könyvbe,
 59. a szereplőkkel vagyok,
 60. a szerző teremtette világba
  kaptam meghívást.
 61. Gyerekként tudtam,
  hogy a történetet ízlelgetni kell,
 62. apránként élvezni darabjait,
 63. hogy egyes szerzők hónapok,
  talán évek alatt írták meg őket.
 64. Olvasóként feladatom –
 65. különösen annak, aki egy napon
  író szeretne lenni –
 66. e narratíva tisztelete.
 67. Jóval a kábeltévé
  vagy az internet, telefon előtt

 68. emberek adták tovább emlékezetük,
  tájékozódtak történeteken keresztül.
 69. Ez az egyik legkorábbi
  kapcsolatteremtő technológiánk.
 70. A történetben volt valami,
 71. amely Nílus mentén
  megmozgatta az egyiptomiakat,
 72. a halott-tartósítás
  jobb módjának története
 73. Tutanhamon maradványait
  a 21. századba mentette át.
 74. Több mint kétmillió évvel ezelőtt,
 75. amikor az első emberek
  kőeszközök készítésébe kezdtek,
 76. valaki megszólalt: "Mi lenne, ha...?"
 77. A másik pedig fejébe véste a történetet.
 78. Mindegy, hogy szavakkal,
  gesztusokkal, rajzzal fejezték ki,
 79. az emlékezet továbbvitte:
 80. a kalapácsütés történetért kiáltott.
 81. A világ zajosabb lett.

 82. Hordozható magnótól
 83. elértünk walkmanig, CD-lejátszóig,
 84. iPodig,
 85. bármilyen zenéig, bármikor.
 86. Gyerekkorom négy tévécsatornájától
 87. elértünk a végtelennek tűnő
  kábeltévéig és a streamelésig.
 88. Ahogy pedig a technológia térben
  és időben egyre gyorsabban mozgat,
 89. a történetet látszólag megszűnik,
 90. úgy értem, kiszorul a narratívából.
 91. De még ha a történtet iránti
  elköteleződésünk változik is,
 92. a könyv körül lévő felhajtás átterelődik
  az Instragramra, a Snapchatre,
 93. emlékezzünk az ujjaink feletti szavakra.
 94. Emlékezzünk a történetre,
  formájától függetlenül,
 95. amely mindig elvisz oda,
  ahol álmunkban sem járnánk,
 96. olyan embereket mutat be,
  akikkel álmunkban se találkoznánk,
 97. és a világ olyan szeletét,
  amelyről másképp lemaradnánk.
 98. Ahogy a technológia rohanásra sarkall,
 99. én lassítva jobban érzem magam.
 100. A szavak alatt futó ujjaim elvezettek
 101. a minden korosztályhoz
  szóló írói világhoz.
 102. A könyveket apránként kell élvezni,
 103. ízlelgetni őket.
 104. A világ mélyreható
  vizsgálatának szeretete,

 105. és annak, ahogyan teljes
  lényem elmerül benne,
 106. hogy ezáltal láthatom
  narratívák sokrétűségét,
 107. ajándéknak bizonyult számomra,
 108. hiszen a feláldozott drága idő
 109. megtanított mindenre,
  amit tudnom kellett az írásról.
 110. Az írás pedig mindarra, amit tudnom
  kellett világok teremtéséről,
 111. ahol láttathatjuk és hallathatjuk magunk,
 112. ahol az élmények megerősítésre lelnek,
 113. és történetemet mások is
  olvashatják és hallhatják,
 114. szikrát gyújtva bennük,
  ami köteléket teremt köztünk,
 115. párbeszédet.
 116. Végül pedig nem ennyi az egész –
 117. kiutat találni a világ
  keltette magányosságból,
 118. hogy azt távozásunk előtt
  ne hagyjuk érintetlenül?
 119. Kőből kalapács, emberből múmia,
 120. gondolatból történet, –
  és mindebből emlék.
 121. Néha azért olvasunk,
  hogy megértsük a jövőt.

 122. Máskor pedig, hogy megértsük a múltat.
 123. Olvasunk, hogy elvesszünk,
  felejtsük jelenünk nehéz terhét,
 124. és hogy emlékezzünk az előttünk élőkre,
 125. akiknek még terhesebb jelenük volt.
 126. Ugyanezért írok én is.
 127. Mielőtt Brooklynba jöttünk, családom
  a dél-karolinai Greenville-ben élt,

 128. a Nicholtownnak nevezett
  szegregált lakóközösségben.
 129. Mindannyian azok leszármazottjai vagyunk,
 130. akiknek tilos volt
  az írni-olvasni tanulás.
 131. Gondoljanak bele:
 132. a betűkből alkotott szavak
  megértésének veszélye,
 133. maguknak a szavaknak a veszélye,
 134. az írni-olvasni tudók
  és történeteik veszélye.
 135. Annak ellenére viszont,
  hogy halállal fenyegettek,
 136. mert ragaszkodtunk narratívánkhoz,
 137. történetünk túlélt,
 138. hiszen alatta még másik történet is van.
 139. Ez pedig mindig is így volt.
 140. Amióta kommunikálunk,
 141. a narratíva rétegekre épül,
 142. történet alatt történet,
  alatta egy másik és így tovább.
 143. Így marad továbbra is életben a történet.
 144. Amint rájöttem, hogy miként függ össze
  és kapcsolódik egymáshoz az,

 145. ahogyan megtanultam írni-olvasni
 146. egy majdnem némaságra ítélt nép között,
 147. történetem nagyobbnak,
  ősibbnek, mélyebbnek láttam,
 148. mint amekkora én magam lehetek.
 149. Emiatt pedig folytatódni fog.
 150. A majdnem néma nép között voltak,

 151. akik sohasem tanultak meg olvasni.
 152. Leszármazottjaik, nemzedékek
  a rabszolgaság után,
 153. ha elég jómódúak,
 154. főiskolára, egyetemre mennek.
 155. Páran, mint nagyanyám és testvéreim,
  már beleszületnek az olvasásba,
 156. hiszen a történelem súlyát nem cipelik.
 157. Páran, mint anyám is,
 158. felkérezkedtek Fortuna szekerére,
 159. és búcsút intettek a Délnek.
 160. Ezen belül viszont másik történet is van:

 161. azoké, akik elmentek és akik maradtak,
 162. magukkal cipelve a narratíva történelmét,
 163. tudva, hogy az íráson kívül másképp
  is ragaszkodhatnak hozzá,
 164. hogy egy hosszú nap után
  tornácukon vagy verandájukon ülve
 165. lassú mesélésbe foghatnak gyerekeiknek.
 166. Tudták, hogy elénekelhetik
  a gyapotszedés rekkenő hőségében
 167. vagy dohánybetakarításkor,
 168. hogy igeként hirdethetik,
  és paplanjukba varrhatják a meséket,
 169. a fájdalmas történeteket
  vidámmá alakítják,
 170. és a nevetés száműzi belőlük
  az ország történelmét,
 171. amely újra és újra megpróbálta
 172. kisajátítani testüket,
 173. lelküket
 174. és történetüket.
 175. Gyerekként megtanultam elképzelni,

 176. hogy egy láthatatlan ujj
  miként terel egyik szóról a másikra,
 177. egyik mondatról a másikra,
 178. a tudatlanságtól a megértésig.
 179. Noha a technológia előre iramlik,

 180. én továbbra is lassan olvasok,
 181. tudva, hogy a szerző munkáját
  és a történet ki nem csorbuló erejét
 182. tiszteletben tartom.
 183. Az olvasásom lassúsága kiszűri a zajt,
 184. és emlékeztet azokra, akik előttem éltek,
 185. akik először tanulták meg,
  hogyan tartsák kordában a tüzet,
 186. és körbeállták lángját,
 187. fényét és hőjét az új erőnek.
 188. Lassan olvasok, hogy emlékezzek
  az önző óriásra,
 189. ahogyan végül lebontotta a falat,
 190. és hagyta kertjében
  szabadon futkározni a gyerekeket.
 191. Lassan olvasok, hogy tisztelettel
  adózzak őseimnek,
 192. akik egyáltalán nem olvashattak.
 193. Nekik is körbe kellett állniuk a tüzet,
 194. az álmaikról, reményeikről, jövőjükről
 195. óvatosan beszélni.
 196. Amikor olvasunk, írunk vagy mesélünk,
 197. beállunk abba a körbe,
 198. amely soha többé nem szakad meg.
 199. A történet ereje tovább él.
 200. Köszönöm.

 201. (Taps)