Vietnamese subtitles

← Examples - Ads on the Web Monetization Strategies App Monetization Udacity

Get Embed Code
14 Languages

Showing Revision 1 created 10/13/2015 by sp16.

 1. Đây là một số ví dụ sử dụng
  quảng cáo khá hiệu quả.
 2. Bạn có thể thấy đây là biểu ngữ quảng cáo.
 3. Biểu ngữ quảng cáo là quảng cáo dựa
  trên hình ảnh thường xuất hiện
 4. ở phần bên cạnh, trên cùng
  hoặc dưới cùng trang web.
 5. Chúng sử dụng mô hình PCC
  - chi phí mỗi lần nhấp,
 6. trong đó nhà quảng cáo trả phí cho mỗi
  lần người dùng nhấp vào quảng cáo.
 7. Bạn có thể nhìn thấy ở đây trên the verge,
 8. thực tế Spotify đang chiếm khá
  nhiều chỗ ở phần trên cùng.
 9. Nếu chúng ta cuộn xuống, chúng ta có
  thể thấy một quảng cáo khác ở đây.
 10. Trong hầu hết trường hợp,
  nếu chúng ta tiếp tục cuộn
 11. xuống dưới cùng, chúng ta có thể thấy
  một quảng cáo khác ngay ở đây.
 12. Một ví dụ khác là Huffington Post và bạn
  có thể thấy một quảng cáo khác ở đây.
 13. Một ví dụ khác trong Yahoo Finance
  là hai quảng cáo, một dành cho
 14. ứng dụng di động và phần rất nổi
  bật kia nằm ở phía bên phải.