Vietnamese subtitles

← Introducing Ingrid - Intro to Java Programming

Get Embed Code
6 Languages

Showing Revision 3 created 08/22/2015 by Thu Hà Nguyễn Thị.

 1. Tên tôi là Ingrid Avenda単o và tôi là một thực tập sinh tại Jawbone.
 2. Tôi đã từng đi học về nghệ thuật khoảng 3 năm và rồi chuyển sang ngành kỹ thuật điện.
 3. Lý do tôi bắt đầu với công việc này chỉ là việc cá cược với một số bạn bè,
 4. và rồi các ý nghĩ bắt đầu rằng tôi không thể nào hiểu lập trình là như thế nào.
 5. Và tôi cảm thấy có chút gì đó sợ hãi, và giống như không, tôi có thể làm,
 6. tôi có thể chứng minh cho họ thấy họ đã sai. Tôi đã đăng ký vào ngành khoa học máy tính.
 7. và rồi toàn bộ học kỳ thực sự, thực sự đáng sợ như thế được hoàn thành.
 8. Vì tôi không có ý nghĩ rằng tôi làm đc, nhưng vào kỳ thi và tôi chỉ :)
 9. Toàn bộ học kỳ đã trôi qua như thế, tôi không thể làm nó,
 10. Tôi không nghĩ tôi có thể làm đc và tôi đã đậu . Và giờ tôi thích nó, wow, tôi
 11. thực sự yêu thích nó. Trong đó có một vài thứ mà tôi không ngờ tới, nhưng
 12. sau đó tôi tôi quyết định, tôi biết gì, đó là vài thứ mà tôi không được thích trong năm.
 13. Chỉ là có vấn đề thách thức, giống như tôi hứng khởi
 14. với việc ngồi xuống và program hàng tiếng đồng hồ. Tôi thích, tôi sẽ giải quyết vấn đề này, tôi sẽ
 15. làm nó và vì vậy nên tôi quyết định tôi phải làm những điều khác biệt và tôi đã quyết định
 16. thử làm kỹ sư điện. tôi sẽ biết them về phần cứng.
 17. Nhưng tôi vẫn lập trình. Vì vậy đó là những điều khiến tôi
 18. làm một thực tập sinh tại Jawbone và tôi đã làm 3 năm
 19. kỹ sư điện của đại học Pittsburgh.