Return to Video

Summary

 • 0:00 - 0:03
  Gratulerer, du har nettopp gjennomført del 1.
 • 0:03 - 0:07
  Du har nettopp gjennomført første del i dette kurset,
 • 0:07 - 0:10
  der jeg fortalte deg om sentrale bruksområder
 • 0:10 - 0:13
  av kunstig intelligens.
 • 0:13 - 0:18
  Jeg gav deg definisjonen av en intelligent agent,
 • 0:18 - 0:24
  Jeg gav deg 4 nøkkelattributter av intelligente agenter
 • 0:24 - 0:31
  ( , stokastisitet, kontinuerlige rom og fiendtlige egenskaper),
 • 0:31 - 0:34
  Jeg diskuterte usikkerhetskilder og behandlingen av disse,
 • 0:34 - 0:40
  og var kort innom det matematiske konseptet rasjonalitet.
 • 0:40 - 0:45
  Selvsagt var jeg bare innom disse emnene overfladisk,
 • 0:45 - 0:49
  men ettersom dette kurset fortsetter kommer du til å gå nøyere inn på temaene
 • 0:49 - 0:51
  og lære mye mer om
 • 0:51 - 0:55
  hva som skal til for å konstruere et virkelig intelligent AI system.
 • 0:55 -
  Takk.
Title:
Summary
Video Language:
English
Team:
Udacity
Project:
CS271 - Intro to Artificial Intelligence
Duration:
0:57
Amara Bot added a translation

Norwegian Bokmal subtitles

Revisions