Hebrew subtitles

הייתי כאן - ביונסה - קלאב ווסט - אוסלן

הפירוש של אוסלן ל"הייתי כאן" של ביונסה, מבוצע במופע הדראג של קלאב ווסט על ידי ד.ד. מריטס הנהדרת, בהופעה הסופית שלה על הבמה. מצולם בהופעה חיה.

Get Embed Code
4 Languages

Subtitles translated from English Showing Revision 1 created 06/23/2013 by Reuma Eshet.

 1. אני רוצה להודות לשופטים שבחרו אותי,
 2. להורים שלי שאוהבים אותי, אני אוהבת את יוסטון
 3. אני רוצה להשאיר את עקבותי בחולות הזמן
 4. לדעת שיש משהו שהייתה לו משמעות שהשארתי מאחור
 5. כשאעזוב את העולם הזה
 6. לא אשאיר אחרי חרטות
 7. אשאיר משהו לזכור כדי שהםלא ישכחו
 8. שהייתי כאן
 9. חייתי, אהבתי
 10. הייתי כאן
 11. עשיתי, סיימתי
 12. כל מה שרציתי וזה היה יותר ממה שחשבתי שזה יהיה
 13. אשאיר את הסימן שלי כדי שכולם ידעו
 14. שהייתי כאן
 15. [מוסיקה]
 16. אני רוצה להגיד שחייתי כל יום, עד שמתתי
 17. ולדעת שהייתה לי משמעות בחיים של מישהו
 18. הלבבות בהם נגעתי יהיו ההוכחה שאשאיר
 19. ששיניתי משהו והעולם הזה יראה
 20. שהייתי כאן
 21. חייתי, אהבתי
 22. הייתי כאן
 23. עשיתי, סיימתי
 24. כל מה שרציתי וזה היה יותר ממה שחשבתי שזה יהיה
 25. אשאיר את הסימן שלי כדי שכולם ידעו
 26. שהייתי כאן
 27. חייתי, אהבתי
 28. הייתי כאן
 29. עשיתי, סיימתי
 30. כל מה שרציתי וזה היה יותר ממה שחשבתי שזה יהיה
 31. אשאיר את הסימן שלי כדי שכולם ידעו
 32. שהייתי כאן
 33. אני רק רוצה שהם ידעו
 34. שנתתי את כולי, עשיתי כמיטב יכולתי
 35. קניתי למישהו קצת שמחה
 36. השארתי מאחורי עולם קצת טוב יותר, סתם ככה
 37. הייתי כאן
 38. הייתי כאן
 39. חייתי, אהבתי
 40. הייתי כאן
 41. עשיתי, סיימתי
 42. כל מה שרציתי וזה היה יותר ממה שחשבתי שזה יהיה
 43. אשאיר את הסימן שלי כדי שכולם ידעו
 44. שהייתי כאן
 45. חייתי, אהבתי
 46. הייתי כאן
 47. עשיתי, סיימתי
 48. הייתי כאן
 49. חייתי, אהבתי
 50. הייתי כאן
 51. עשיתי, סיימתי
 52. היינו כאן