Dutch subtitles

← De macht van het vooruitdenken in een roekeloze tijd

Get Embed Code
27 Languages

Showing Revision 17 created 09/18/2019 by Peter van de Ven.

 1. In de winter van 2012
 2. bezocht ik mijn grootmoeder
 3. in het zuiden van India --
 4. overigens een plaats
 5. waar de muggen
  een speciale voorkeur hebben
 6. voor het bloed van in Amerika geborenen.
 7. (Gelach)

 8. Geen grapje.

 9. Toen ik er was,
  kreeg ik een onverwacht geschenk.

 10. Het was dit antieke instrument,
 11. meer dan een eeuw oud,
 12. met de hand gesneden uit zeldzaam hout,
 13. ingelegd met parels,
 14. en met tientallen metalen snaren.
 15. Het is een erfstuk,
 16. een band tussen mijn verleden,
 17. het land waar mijn ouders zijn geboren,
 18. en de toekomst,
 19. de onbekende plaatsen
  waar ik het mee naartoe neem.
 20. Ik besefte het toen nog niet,

 21. maar het zou later uitgroeien
  tot een krachtige metafoor voor mijn werk.
 22. We kennen allemaal het gezegde:

 23. "Er is geen tijd als het heden."
 24. Maar tegenwoordig kan het aanvoelen
  alsof er geen tijd is behalve het heden.
 25. Het onmiddellijke en kortstondige
  lijkt ons leven te domineren,
 26. alsook onze economie en politiek.
 27. Het is zo makkelijk om ons alleen
  te bekommeren om de dag van vandaag
 28. of om de laatste tweet
  van een hooggeplaatst persoon.
 29. Bedrijven gaan gemakkelijk
  voor de onmiddellijke winst
 30. met verwaarlozing van wat goed is
  voor de toekomst.
 31. Het is veel te gemakkelijk
  voor de overheid om niets te doen
 32. terwijl visbestanden
  en landbouwgrond worden uitgeput,
 33. in plaats van ze te behouden
  om toekomstige generaties te voeden.
 34. Ik heb het gevoel dat hierdoor
 35. het voor onze generatie moeilijk zal zijn
 36. om te worden herinnerd
  als goede voorouders.
 37. Als je erover nadenkt,
 38. evolueerde onze soort
  om vooruit te denken,
 39. de sterren in kaart te brengen,
 40. over het hiernamaals te dromen,
 41. te zaaien voor latere oogst.
 42. Sommige wetenschappers noemen
  deze superkracht ‘mentaal tijdreizen’
 43. en het is verantwoordelijk
 44. voor vrijwel alles wat we
  de menselijke beschaving noemen,
 45. van landbouw tot de Magna Carta
 46. tot het internet --
 47. dat waren eerst allemaal ideeën
  in de hoofden van mensen.
 48. Maar laten we realistisch zijn.

 49. Als we vandaag om ons heen kijken,
 50. lijken we precies niet genoeg
  gebruik te maken van deze superkracht.
 51. En dat roept de vraag op: waarom niet?
 52. Het probleem is dat onze gemeenschappen,
  bedrijven en instellingen
 53. verkeerd zijn ontworpen.
 54. Ze zijn zo ontworpen dat ze
  onze vooruitziende blik hinderen.
 55. Ik wil met jullie praten
  over de drie belangrijkste fouten
 56. die ik denk dat we maken.
 57. De eerste fout is wat we meten.

 58. Als we naar de driemaandelijkse winst
  van een bedrijf kijken
 59. of naar de koers van het aandeel
  op de korte termijn,
 60. geeft ons dat niet echt een beeld
 61. of dat bedrijf zijn marktaandeel
  wil laten groeien
 62. of inventief wil zijn op de lange termijn.
 63. Als we alleen maar kijken
  naar de testscores van kinderen op school,
 64. is dat niet per se geweldig
  voor hun kennis en nieuwsgierigheid
 65. op de lange termijn.
 66. We meten niet wat echt
  belangrijk is voor de toekomst.
 67. De tweede fout die slecht is
  voor onze vooruitziende blik

 68. is wat we belonen.
 69. Wanneer we een politiek
  of zakelijk leider eren
 70. voor de ramp die ze net hebben opgeruimd
 71. of voor een net gemaakte aankondiging,
 72. motiveren we die leider niet
 73. om te investeren in het überhaupt
  voorkomen van die rampen,
 74. of om te investeren in de toekomst
 75. door gemeenschappen
  te beschermen tegen overstromingen,
 76. of om ongelijkheid te bevechten,
 77. of om te investeren
  in onderzoek en onderwijs.
 78. De derde fout
  die ons vooruitzicht hindert,

 79. is gebrek aan verbeelding.
 80. Als we aan de toekomst denken,
 81. willen we ze graag
  precies gaan voorspellen,
 82. of we dat nu met horoscopen
  of met algoritmen doen.
 83. Maar we besteden veel minder tijd
 84. aan het ons indenken
  van alle toekomstmogelijkheden.
 85. Toen in 2014 ebola uitbrak in West-Afrika,
 86. hadden volksgezondheidsambtenaren
  in de hele wereld
 87. vroege waarschuwingssignalen
  en voorspellende instrumenten
 88. die lieten zien hoe
  die uitbraak kon overslaan,
 89. maar ze dachten niet dat het zou gebeuren
 90. en lieten na om op tijd in te grijpen.
 91. De epidemie breidde uit tot meer
  dan 11.000 mensen eraan stierven.
 92. Mensen met veel middelen
  en goede voorspellingen
 93. bereiden zich vaak niet voor
  op dodelijke orkanen,
 94. omdat ze zich niet voorstellen
  hoe gevaarlijk ze kunnen zijn.
 95. Geen van de fouten die ik heb beschreven,

 96. hoe onheilspellend ze ook mogen klinken,
 97. zijn onvermijdelijk.
 98. In feite zijn ze allemaal te vermijden.
 99. Om betere beslissingen
  te nemen over de toekomst
 100. behoeven we instrumenten
  die ons vooruitzicht kunnen helpen,
 101. die ons vooruit helpen denken.
 102. Denk aan iets als de verrekijkers
 103. waarmee de kapiteins van weleer
  de horizon afzochten.
 104. Maar in plaats van ver
  over de oceaan te kunnen kijken,
 105. dienen deze instrumenten
  om naar de toekomst kijken.
 106. Ik wil wat vertellen
  over enkele instrumenten
 107. die ik tegenkwam tijdens mijn onderzoek,
 108. waarvan ik denk dat ze ons
  helpen om vooruit te kijken.
 109. Het eerste waarover ik het wil hebben,

 110. is dat iets dat op de lange termijn werkt
  nu al voordelen moet bieden.
 111. Dit is Wes Jackson, een boer
  waar ik wat tijd mee doorbracht in Kansas.
 112. Jackson weet
 113. dat de manier waarop de meeste gewassen
  nu over de hele wereld worden geteeld,
 114. de aarde berooft
  van de vruchtbare bovengrond
 115. die we nodig hebben
  om toekomstige generaties te voeden.
 116. Hij bracht een groep wetenschappers samen
 117. en ze kweekten meerjarige graangewassen
 118. met diepe wortels die de vruchtbare
  toplaag van een akker vasthouden,
 119. erosie voorkomen
  en komende oogsten veiligstellen.
 120. Maar ze wisten ook
 121. dat om boeren zover te krijgen dat ze
  deze gewassen verbouwen op korte termijn,
 122. ze de jaarlijkse opbrengsten
  van de gewassen moesten opdrijven
 123. en bedrijven moesten vinden
  om graan en bier van de granen te maken,
 124. zodat de boeren nu winst konden maken
  door te doen wat goed is voor morgen.
 125. Dit is een beproefde strategie.

 126. In feite werd ze al gebruikt
  door George Washington Carver
 127. in het zuiden van de Verenigde Staten
  na de Burgeroorlog
 128. in het begin van de 20e eeuw.
 129. Veel mensen hoorden waarschijnlijk
  van Carvers 300 toepassingen voor pinda’s,
 130. de producten en recepten die hij verzon
 131. en die de pinda zo populair maakten.
 132. Maar niet iedereen weet
  waarom Carver dat deed.
 133. Hij probeerde de arme pachters
  van Alabama te helpen
 134. omdat hun katoenopbrengsten daalden.
 135. Hij wist dat het planten
  van pinda's op hun velden
 136. die gronden zouden verrijken,
 137. wat hun katoenopbrengsten
  een paar jaar later zou verhogen.
 138. Maar hij wist ook dat het
  op de korte termijn lucratief moest zijn.
 139. Nog een ander hulpmiddel
  voor vooruitzicht.

 140. Dit zie ik als de herinnering
  aan het verleden levend houden
 141. om ons te helpen
  de toekomst voor te stellen.
 142. Ik ging naar Fukushima in Japan
 143. op de zesde verjaardag
  van de kernreactorramp
 144. na de Tohoku-aardbeving
  en tsunami van 2011.
 145. Toen ik er was, hoorde ik
  van de Onagawa-kerncentrale,
 146. die nog dichter bij het epicentrum
  van die aardbeving lag
 147. dan de beruchte Fukushima Daiichi
  die we allemaal kennen.
 148. In Onagawa vluchtten de mensen in de stad
 149. naar de kerncentrale als schuilplaats.
 150. Zo veilig was ze.
 151. Ze werd gespaard door de tsunami.
 152. Het was de vooruitziende blik
  van slechts één ingenieur,
 153. Yanosuke Hirai,
 154. die daarvoor nodig was.
 155. In de jaren 60 vocht hij ervoor
  om die energiecentrale
 156. verder weg van de kust te bouwen,
 157. op een hoger gelegen plaats
  en met een hogere zeewering.
 158. Hij kende het verhaal
  van het heiligdom in zijn geboortestad,
 159. die in 869 overstroomd was na een tsunami.
 160. Zijn kennis van de geschiedenis
  stelde hem in staat om te doen
 161. wat anderen niet konden.
 162. OK, nog één extra
  instrument van vooruitzicht.

 163. Dit gaat over het maken
  van gedeelde erfstukken.
 164. Dit zijn kreeftvissers
  aan de Pacifische kust van Mexico,
 165. en zij hebben mij dit geleerd.
 166. Ze beschermden er hun kreeftenvangst
 167. voor bijna een eeuw,
 168. en ze deden dat door ze
  te behandelen als een gedeelde bron
 169. die ze doorgeven aan hun gezamenlijke
  kinderen en kleinkinderen.
 170. Ze houden zorgvuldig bij wat ze vangen,
 171. zodat ze de drachtige kreeften
  niet wegvangen uit de zee.
 172. In Noord-Amerika
  zijn er meer dan 30 visserijen
 173. die ongeveer hetzelfde doen.
 174. Ze creëren lange-termijn belangen
  in de visserij, gekend als vangstaandelen,
 175. waardoor vissers gemotiveerd worden
 176. om vandaag niet alles
  uit de zee te willen halen,
 177. maar ook denken aan hun
  voortbestaan op lange termijn.
 178. Er zijn nog veel meer
  instrumenten voor vooruitzicht

 179. waarover ik graag zou vertellen,
 180. en ze komen van allerlei plaatsen:
 181. beleggingsfirma's die verder kijken
  dan aandelenkoersen op korte termijn,
 182. staten die hun verkiezingen hebben bevrijd
 183. van de onmiddellijke belangen
  van de campagnefinanciers.
 184. En we gaan zoveel van deze instrumenten
  moeten verzamelen als we kunnen,
 185. als we willen nadenken over wat we meten,
 186. veranderen wat we belonen,
 187. en dapper genoeg zijn om ons
  voor te stellen wat ons te wachten staat.
 188. Dit zal niet allemaal gemakkelijk zijn,
  zoals je je wel kunt voorstellen.

 189. Sommige van deze instrumenten
  kunnen we toepassen in ons eigen leven,
 190. andere gaan we moeten gebruiken
  in het bedrijfsleven of in gemeenschappen,
 191. en sommige gaan we
  moeten doen als samenleving.
 192. De toekomst is deze inspanning waard.
 193. Mijn eigen inspiratie
  om dit vol te houden,

 194. is het instrument dat ik jullie toonde.
 195. Het heet een dilruba,
 196. en werd op maat gemaakt
  voor mijn overgrootvader.
 197. Hij was een bekende
  muziek- en kunstcriticus in India
 198. in het begin van de 20e eeuw.
 199. Mijn overgrootvader
  had de vooruitziende blik
 200. om dit instrument te beschermen
 201. toen mijn overgrootmoeder
  al hun bezittingen verpandde,
 202. maar dat is een ander verhaal.
 203. Hij deed dat door het door te geven
  aan de volgende generatie,
 204. door het te geven aan mijn grootmoeder,
 205. en zij gaf het aan mij.
 206. Toen ik voor het eerst
  het geluid van dit instrument hoorde,

 207. betoverde het me.
 208. Het voelde als het horen van een zwerver
  in de mist van de Himalaya.
 209. Het voelde als het horen
  van een stem uit het verleden.
 210. (Muziek)

 211. (Muziek stopt)

 212. Mijn vriend Simran Singh
  bespeelde de dilruba.

 213. Als ik ze bespeel,
  klinkt het als een stervende kat.
 214. Het zij zo.
 215. (Gelach)

 216. Dit instrument is vandaag bij mij thuis,

 217. maar het is niet echt van mij.
 218. Het is mijn taak om het
  doorheen de tijd te leiden,
 219. en dat voelt betekenisvoller voor me
  dan alleen het bezit ervan vandaag.
 220. Dit instrument maakt van mij
  zowel een afstammeling als een voorouder.
 221. Het geeft me het gevoel deel uit te maken
  van een verhaal groter dan mezelf.
 222. En dit, denk ik,

 223. is de meest krachtige manier om
  die vooruitziende blik terug te krijgen:
 224. door onszelf te zien als
  de goede voorouders die we willen zijn,
 225. niet alleen voorouders
  van onze eigen kinderen
 226. maar van de hele mensheid.
 227. Wat jouw erfdeel ook is,
 228. hoe groot of hoe klein,
 229. bescherm het
 230. en weet dat zijn muziek
  generaties lang kan resoneren.
 231. Dank je.

 232. (Applaus)