Hva er tro?

Title:
Hva er tro?
Duration:
01:01
Daniel Haddal added a video: Hva er tro?
Format: Youtube Primary Original Synced
This video is part of Amara Public.