YouTube

Got a YouTube account?

New: enable viewer-created translations and captions on your YouTube channel!

Marathi subtitles

← आपल्या शरीराला जखमा लवकर भरून काढायला कसं शिकवता येईल

शरीर डाग मागे न ठेवता जखमा कश्या लवकर भरून काढेल याबाबत कैतलीन साद्त्लेर माहिती देत आहेत त्या जैविक साधने बनवीत आहेत ज्या योगे जखमा डाग न ठेवता लवकर बऱ्या होतील गमावलेला अवयव जसा पाल व सरडा पुन्हा प्राप्त करतो तसे मानवात होऊ शकेल असा विश्वास आहे.

Get Embed Code
40 Languages

Leave a comment

0 Comments