Persian subtitles

چطور می‌توانیم به بدنمان آموزش دهیم سریع‌تر درمان پیدا کند

Get Embed Code
43 Languages

Showing Revision 12 created 01/07/2019 by sadegh zabihi.

 1. چه میشد اگر یک قرص یا واکسن مصرف میکردید
 2. و درست مثل درمان سرماخوردگی،
 3. زخمهایتان هم سریعتر خوب میشد؟
 4. امروز، اگر جراحی یا تصادفی داشته باشیم،
 5. چند هفته در بیمارستان بستری هستیم،
 6. و اغلب همراه با جای زخم
  و عوارض جانبی دردناک که
 7. بخاطر ناتوانی بدن در بازسازی یا رشد دوباره
  اعضای سالم و صدمه ندیده است.
 8. کار من تولید موادی است که
 9. به سیستم ایمنیمان میآموزد سیگنالهایی
  برای رشد اعضای جدید بفرستد.
 10. درست همانطور که واکسنها به بدن
  میآموزند با بیماری بجنگد،
 11. میتوانیم در عوض به سیستم ایمنی بیاموزیم
 12. بافت زخمی را بسازد تا زخمهایمان
  سریعتر درمان شوند.
 13. امروز، رشد دوباره اعضای بدن از هیچکجا
  شاید شبیه جادو به نظر برسد،
 14. اما چندین موجود زنده هستند که
  میتوانند دست به این کار بزنند.
 15. بعضی مارمولکها میتوانند دمشان را
  دوباره رشد دهند،
 16. سمندرها میتوانند بازویشان را
  بطور کامل بازتولید کنند،
 17. حتی ما انسانهای معمولی میتوانیم
  کبد خود را مجدد رشد بدهیم
 18. بعد از اینکه بیشتر از نصف
  حجم اصلیاش از بین رفته باشد.
 19. برای اینکه این جادو بیشتر
  رنگ واقعیت به خود بگیرد،
 20. مشغول تحقیق بر چگونگی کار بدن
  در ترمیم زخمها و ساخت بافت نو
 21. از طریق دستورهای صادره
  از سیستم ایمنی هستم.
 22. از ساییدگی زانو گرفته تا ابتلا به سینوزیت،
 23. سیستم ایمنیمان از بدنمان
  در مقابل خطرات دفاع میکند.
 24. من متخصص سیستم ایمنی هستم،
 25. و با استفاده از چیزی که من در
  مورد سیستم دفاعی بدن میدانم،
 26. من موفق شدم بازیکنان کلیدی را در جنگ
 27. برای بازسازی زخمها
  و کبودیها شناسایی کنم.
 28. هنگام بررسی موادی که در حال حاضر
  از نظر توانایی برای کمک
 29. به رشد مجدد ماهیچه
  در حال آزمایش شدن هستند،
 30. تیم ما متوجه شد که بعد از درمان
  یک عضله آسیب دیده با این مواد،
 31. تعداد زیادی از سلولهای ایمنی
 32. در آن مواد و ماهیچهٔ اطراف وجود داشت.
 33. بنابراین در این مورد،
 34. به جای اینکه سلولهای ایمنی برای مبارزه
  با باکتری به سمت عفونت هجوم ببرند،
 35. آنها به سمت جراحت حمله میبرند.
 36. من یک نوع خاص از سلول ایمنی را کشف کردم،
 37. سلول کمک کننده T،
 38. درون موادی که من قرار دادم وجود داشت
 39. و کاملاً برای بهبود زخم ضروری است.
 40. اکنون، درست مثل زمانیکه بچه بودید
  و مدادتان را میشکستید
 41. و سعی میکردید با نوارچسب
  دوباره آن را سرهم کنید،
 42. میتوانیم بهبود بیابیم،
 43. اما ممکن است در
  کاربردیترین شکل خودش نباشد،
 44. و جای زخمش میماند.
 45. بنابراین اگر ما این سلولهای
  کمککننده T را نداشته باشیم،
 46. به جای ماهیچه سالم،
 47. ماهیچه ما داخل آن چربی رشد میدهد،
 48. و اگر چربی درون ماهیچهها باشد،
  زیاد قوی نمیشود.
 49. اکنون با استفاده از سیستم ایمنی ما،
 50. بدن ما میتواند بدون این زخمها
  دوباره رشد بدهد
 51. و دقیقاً مثل قبل از
  آسیب دیدن ما به نظر برسد.
 52. من در حال حاضر روی تولید موادی کار میکنم
 53. که به ما برای ساخت بافت جدید از طریق
 54. تغییر واکنش سیستم ایمنی سیگنال میدهد.
 55. ما میدانیم هر زمانی که یک ماده
  در بدن ما قرار داده میشود،
 56. سیستم ایمنی به آن واکنش نشان میدهد.
 57. این واکنش از ضربانسازها تا
  پمپهای انسولین
 58. در مواجهه با موادی که مهندسان برای
  ساخت بافت جدید استفاده میکنند متغیرند.
 59. بنابراین وقتی من آن مواد
  یا چهارچوب را در بدن قرار میدهم،
 60. سیستم ایمنی محیط کوچکی از سلولها
  و پروتئینها ایجاد میکند که
 61. میتواند روشی که سلولهای بنیادی ما
  رفتار میکنند تغییر دهد.
 62. اکنون مانند وقتی که هوا روی
  فعالیتهای روزانه ما تاثیر میگذارد،
 63. مانند دویدن
 64. یا ماندن در خانه و پشتسر هم نگاه کردن
  تمام قسمتهای یک برنامه در شبکه نتفلیکس،
 65. محیط ایمنی یک چهارچوب روی شیوهای که
 66. سلولهای بنیادی ما رشد و توسعه
  پیدا میکنند تاثیر میگذارد.
 67. اگر ما سیگنال اشتباه داشته باشیم،
 68. بگوییم سیگنالهای نتفلیکس،
 69. به جای ماهیچه سلولهای چربی
  دریافت میکنیم.
 70. این چهارچوبها از
  چیزهای متفاوتی ساخته شدهاند،
 71. از پلاستیک گرفته تا مشتقات مواد طبیعی،
 72. نانوفیبرهایی با ضخامت مختلف،
 73. اسفنجهایی که کموبیش منفذدار هسستند،
 74. ژلهایی با سختی متفاوت.
 75. و محققین حتی میتوانند موادی بسازند
 76. که در طول زمان سیگنالهای متفاوت آزاد کند.
 77. بنابراین به عبارت دیگر، ما میتوانیم
  این نمایش برادوی سلولها را
 78. با دادن صحنهٔ مناسب، نشانهها و
  ابزار به آنها رهبری کنیم
 79. که میتواند برای
  بافتهای متفاوت تغییر کند،
 80. درست مانند تولیدکنندهای که زمینه را
 81. از «بینوایان» برای
  «مغازه کوچک ترسها» تغییر میدهد.
 82. من انواع خاصی از سیگنالها را ترکیب میکنم
 83. که از چگونگی واکنش بدن به جراحتها
  برای کمک به بازسازی مجدد تقلید میکند.
 84. در آینده، ما میتوانیم
  یک باند کمکی ضد زخم،
 85. یک پرکننده قابل انعطاف ماهیچه،
  یا حتی واکسن درمان زخم را شاهد باشیم.
 86. اکنون، ما نمیخواهیم فردا بیدار شویم و مثل
  گرگینه(شخصیت قیلم) شفا پیدا کنیم.
 87. شاید تا سهشنبه آینده هم همینطور.
 88. اما با این پیشرفتها،
 89. و کار کردن با سیستم ایمنی برای کمک
  به ساخت بافت و درمان زخمها،
 90. ما میتوانیم محصولاتی را در بازار ببینیم
 91. که با سیستم دفاعی بدن ما
  برای کمک به بازسازی سازگار است،
 92. و شاید روزی قادر باشیم
  با یک سمندر رقابت کنیم.
 93. متشکرم.
 94. (تشویق)