Return to Video

THE HARVEST IS PLENTIFUL... And Ripe. -Stop Believing Satan’s Lies

 • 0:02 - 0:04
  Isusov poziv
 • 0:05 - 0:09
  Dobrodošli na ovu, 6. lekciju -
  "Žetva je obilna".
 • 0:09 - 0:12
  Želim ponovo reći:
  Žetva je obilna.
 • 0:12 - 0:15
  Ovo je vrlo, vrlo važna istina
 • 0:16 - 0:19
  koji vi i ja moramo razumeti.
 • 0:19 - 0:23
  Svi to moramo razumeti:
  žetva je obilna.
 • 0:23 - 0:27
  Kada shvatite ovu istinu
  ona će vas osloboditi.
 • 0:27 - 0:30
  Ali ova istina neće osloboditi
  samo vas,
 • 0:30 - 0:33
  već i ljude oko vas.
 • 0:33 - 0:36
  Jer kada shvatite ovu jednostavnu
  istinu
 • 0:36 - 0:40
  da je žetva obilna...
 • 0:40 - 0:42
  to će promeniti ne samo vaš život,
 • 0:42 - 0:47
  već će promeniti i način na koji
  govorite o Isusu ljudima oko vas.
 • 0:47 - 0:51
  Promeniće način vašeg života,
  što se tiče ljudi oko vas,
 • 0:51 - 0:56
  tako da će i ti ljudi oko vas početi
  da menjaju svoj život.
 • 0:56 - 1:00
  Dakle, slušate i shvatate
  šta Isus kaže,
 • 1:00 - 1:03
  kada je rekao da je žetva obilna...
 • 1:04 - 1:07
  Aleluja! To će sve promeniti.
 • 1:07 - 1:10
  Videćete i da je naš neprijatelj, Satana,
 • 1:10 - 1:15
  bio veoma vredan,
  kada se dođe do ovoga.
 • 1:15 - 1:18
  Širio je laži o žetvi,
 • 1:18 - 1:22
  laži koje kažu da žetva nije obilna.
 • 1:23 - 1:25
  Zato se nadam da ste spremni da čujete
  ovo naučavanje,
 • 1:25 - 1:28
  jer je ono tako važno.
 • 1:28 - 1:35
  Počećemo čitanjem iz Luke 10:2,
  gde Isus kaže sledeće:
 • 1:36 - 1:40
  "Žetve je mnogo,
  ali radnika je malo.
 • 1:40 - 1:47
  Zato molite Gospodara žetve
  da izvede radnike u svoju žetvu."
 • 1:47 - 1:52
  Ima toliko mnogo istine u
  rečima koje Isus ovde izgovara.
 • 1:52 - 1:58
  Sledeća tri videa posvetiću
  samo ovom jednom stihu.
 • 1:58 - 2:00
  Jer ima toliko toga u njemu.
 • 2:00 - 2:03
  Ali sada ćemo pogledati prvi red,
 • 2:03 - 2:06
  prvo što Isus kaže.
 • 2:06 - 2:09
  Prvo što Isus kaže svojim učenicima,
 • 2:09 - 2:12
  i ono što kaže vama i meni,
  današnjoj crkvi,
 • 2:12 - 2:17
  to je da je žetva obilna.
 • 2:17 - 2:21
  Drugi prevod kaže da je žetva velika.
 • 2:21 - 2:26
  Dakle, žetva je obilna.
  Žetva je velika.
 • 2:26 - 2:29
  Ali, šta je žetva?
 • 2:29 - 2:30
  To je prvo.
 • 2:30 - 2:31
  Šta je žetva?
 • 2:31 - 2:35
  Žetva su ti ljudi kojima treba Isus.
 • 2:35 - 2:40
  Ima toliko mnogo ljudi
  koji su spremni da prime Isusa,
 • 2:40 - 2:43
  koji su spremni za lečenje,
  koji su spremni za oslobođenje,
 • 2:43 - 2:45
  koji su spremni da čuju evanđelje,
  da se pokaju.
 • 2:45 - 2:49
  Ima toliko mnogo ljudi koji su spremni.
 • 2:49 - 2:51
  Mnogo ih je.
 • 2:51 - 2:53
  Žetva je spremna.
 • 2:53 - 2:55
  Žetva je obilna.
 • 2:55 - 2:58
  Žetva nije problem
 • 2:58 - 3:02
  i žetva nikada nije bila problem.
 • 3:02 - 3:05
  Problem su radnici.
 • 3:05 - 3:06
  Radnika je malo.
 • 3:06 - 3:09
  Pogledaćemo to malo kasnije.
 • 3:09 - 3:14
  Ali prvo želim reći da je žetva obilna.
 • 3:14 - 3:17
  Žetva je velika.
 • 3:17 - 3:20
  Ali ne samo da je obilna,
  ne samo da je velika.
 • 3:20 - 3:24
  Žetva je i spremna da se žanje.
 • 3:24 - 3:28
  Vrlo jasno to vidimo u Jovanu 4.
 • 3:28 - 3:32
  U Jovanu 4 vidimo da je Isus
  išao sa svojim učenicima
 • 3:32 - 3:36
  i trebalo je da ide u Samariju.
 • 3:36 - 3:39
  Čitamo ovde da je Isus došao i
  sreo ženu kraj bunara.
 • 3:39 - 3:41
  Počeo je da razgovara sa tom ženom.
 • 3:41 - 3:45
  I ta žena je počela da veruje u Isusa.
 • 3:45 - 3:47
  Imala je veru u Isusa,
 • 3:48 - 3:52
  da je On bio taj koga je Bog obećao
  da će poslati.
 • 3:52 - 3:55
  I ta žena je verovala Isusu
 • 3:55 - 3:59
  i kasnije čitamo da je ta žena otišla
  i ispričala celom gradu
 • 3:59 - 4:04
  i svi su oni došli u veru, izašli su
  i želeli su i sami da sretnu Isusa.
 • 4:04 - 4:07
  Čitamo kako su se Isusovi učenici
  vratili,
 • 4:07 - 4:10
  dok je Isus još uvek pričao sa tom ženom
 • 4:10 - 4:13
  i bili su veoma, veoma iznenađeni.
 • 4:13 - 4:15
  Zašto Isus priča sa tom ženom?
 • 4:15 - 4:17
  Sa ženom? Sa Samarićankom?
 • 4:17 - 4:21
  Zašto Isus priča sa tom grešnicom?
 • 4:21 - 4:28
  Isusovi učenici su bili veoma iznenađeni
  što je Isus pričao sa tom ženom.
 • 4:28 - 4:33
  Ali onda im je Isus rekao nešto
  što je veoma, veoma, veoma važno,
 • 4:33 - 4:35
  nešto što i danas govori vama i meni.
 • 4:35 - 4:40
  Čitamo to u Jovanu 4:35-38.
  Isus je rekao sledeće:
 • 4:40 - 4:46
  "Ne govorite li vi:
  'Još četiri meseca, i dolazi žetva?'
 • 4:46 - 4:52
  Eto, kažem vam, podignite oči svoje i
  pogledajte njive!
 • 4:52 - 4:56
  Već se žute za žetvu."
 • 4:56 - 5:00
  Dakle, Isus je rekao: Zar ne kažete
  da su četiri meseca do žetve?
 • 5:00 - 5:04
  Ali onda nastavlja: Otvorite oči.
  Pogledajte žetvu.
 • 5:04 - 5:08
  Žetva se žuti.
  Žetva je spremna.
 • 5:08 - 5:12
  Zašto je Isus rekao ovo svojim
  učenicima?
 • 5:12 - 5:14
  Zašto ovo govori vama i meni?
 • 5:15 - 5:21
  Jer kada su Isusovi učenici došli tamo,
 • 5:21 - 5:25
  videli su tu ženu kraj bunara,
  i u njihovim očima
 • 5:25 - 5:28
  ta žena nije bila spremna za žetvu.
 • 5:28 - 5:32
  Dakle, oni su verovali u laž.
 • 5:32 - 5:35
  Oni su verovali da ima još četiri
  meseca do žetve.
 • 5:35 - 5:38
  Ali Isus nije verovao u te laži.
 • 5:38 - 5:41
  Isus je znao šta je istina,
 • 5:41 - 5:47
  a istina je da je žetva spremna,
  da je žetva obilna.
 • 5:47 - 5:51
  Ono što Isus kaže svojim učenicima,
  vama i meni,
 • 5:51 - 5:55
  tako je moćno i tako važno.
 • 5:56 - 6:00
  To je nešto što je Satana pokušavao
  da sakrije od nas.
 • 6:00 - 6:03
  Pokušavao je da nam kaže da
  žetva nije spremna.
 • 6:03 - 6:06
  Ne, ne, žetva nije obilna.
 • 6:06 - 6:10
  Ne, ne, ne, morate čekati
  još četiri meseca.
 • 6:10 - 6:14
  Morate čekati još dve godine.
  Morate čekati još deset godina.
 • 6:14 - 6:18
  A onda će žetva možda biti spremna.
 • 6:18 - 6:22
  To nas je Satana lagao
  iznova, iznova i iznova.
 • 6:22 - 6:25
  A mnogo, mnogo, mnogo ljudi
 • 6:26 - 6:29
  veruje u njegove laži.
 • 6:29 - 6:34
  Ali ako verujete u njegove laži,
  da žetva nije spremna,
 • 6:34 - 6:36
  nećete videti nikakav plod.
 • 6:36 - 6:40
  Morate ovo videti na pravi način.
 • 6:40 - 6:41
  Daću vam jedan primer.
 • 6:41 - 6:44
  Šta mislite da bi se desilo da...
 • 6:45 - 6:50
  da nije Isus bio taj koji je došao toj ženi,
  već da su to bili Njegovi učenici?
 • 6:50 - 6:54
  Da su Isusovi učenici bili ti koji su
  došli tamo i videli tu ženu kraj bunara,
 • 6:54 - 6:56
  prvo, oni uopšte ne bi ni išli u Samariju.
 • 6:56 - 6:59
  Jer zašto ići u Samariju?
  Ti ljudi!
 • 6:59 - 7:03
  Oni su već čuli dosta toga negativnog
  o tim ljudima iz Samarije,
 • 7:03 - 7:07
  i uopšte nisu želeli tamo da idu,
 • 7:07 - 7:09
  Kao mnogi ljudi danas u crkvi,
  čuli su toliko toga negativnog -
 • 7:09 - 7:12
  Nemojte ići tamo...
  Ne, ne, ne. Pazite.
 • 7:12 - 7:15
  Ti ljudi tamo su opasni.
  Ne žele da nas slušaju.
 • 7:16 - 7:20
  Recimo da su Isusovi učenici
  došli u Samariju
 • 7:20 - 7:25
  i da su videli tu ženu tamo.
  Šta bi oni videli?
 • 7:25 - 7:30
  Da li bi videli ono što je Isus video -
  žetvu koja je bila spremna i obilna?
 • 7:30 - 7:34
  Ne, oni bi samo videli ženu,
  grešnicu,
 • 7:34 - 7:36
  ženu koja je poslovala kraj bunara.
  Ne, ne, ne.
 • 7:36 - 7:40
  Hajde da je zaobiđemo.
  Nećemo sa njom pričati. Zašto?
 • 7:41 - 7:45
  Jer su čuli toliko toga negativnog,
  mnogo glasina i
 • 7:45 - 7:51
  na nju su gledali veoma različito
  od Isusa.
 • 7:52 - 7:56
  Da su oni tamo bili sami,
  ne bi videli
 • 7:58 - 8:01
  kako daje svoj život Hristu.
  Ne bi je videli kako prima.
 • 8:01 - 8:05
  Zašto? Jer bi je oni samo zaobišli.
 • 8:05 - 8:14
  To pokazuje da je veoma važno
  kako gledamo na žetvu.
 • 8:14 - 8:18
  Ako bi gledali na žetvu kao
  Isusovi učenici tada,
 • 8:18 - 8:22
  ne bi videli požnjevenu žetvu.
  Ne bi videli ljude spasenima.
 • 8:22 - 8:26
  Ali, ako gledamo na žetvu
  onako kako je Isus gledao,
 • 8:26 - 8:29
  da je žetva spremna i obilna -
 • 8:30 - 8:34
  Aleluja!
  Videćemo zadivljujuće stvari.
 • 8:34 - 8:39
  Verujem da je Isus morao otići
  u Samariju, u tom trenutku,
 • 8:39 - 8:45
  u to vreme. Zašto? Zbog nje
  i zato što je hteo da nauči
 • 8:45 - 8:50
  vas i mene koji živimo danas,
  ovu vrlo, vrlo važnu stvar.
 • 8:50 - 8:55
  Pre svega, ne slušajte glasine.
 • 8:55 - 8:57
  Ne slušajte glasine.
 • 8:57 - 9:01
  Koliko puta smo čuli ljude da kažu:
 • 9:01 - 9:05
  O, žetva nije spremna.
  O, žetva nije obilna.
 • 9:05 - 9:07
  O, ljudi iz našeg grada ne žele Isusa.
 • 9:07 - 9:11
  O, ljudi iz naše zemlje ne žele Isusa.
 • 9:11 - 9:14
  O, na ovom poslu niko ne želi Isusa.
 • 9:14 - 9:17
  O, ovo susedstvo.
  Niko ne želi Isusa.
 • 9:17 - 9:19
  Nisu još uvek spremni.
 • 9:19 - 9:22
  O, koliko puta smo čuli da ljudi kažu:
 • 9:22 - 9:25
  O, sledeće godine, ne ove godine,
  već sledeće godine.
 • 9:25 - 9:27
  Možda će žetva biti spremna
  sledeće godine,
 • 9:27 - 9:31
  ili one tamo godine.
  Sada žetva uopšte nije spremna.
 • 9:31 - 9:36
  Znate li da su sve te reči laži,
  iz dubine pakla?
 • 9:36 - 9:38
  To je laž našeg neprijatelja, Satane,
 • 9:38 - 9:42
  koji je zaslepio ljude svojim lažima,
 • 9:42 - 9:47
  tako da mi, prvo, žetvu ne vidimo kao
  spremnu, i drugo, ne izlazimo
 • 9:47 - 9:52
  i ne vidimo žetvu koja je spremna.
  Zašto? Jer smo poverovali u laži.
 • 9:52 - 9:57
  Zašto Satana pokušava da nas laže
  i drži nas podalje od ove istine?
 • 9:57 - 10:09
  Jer to kako gledamo na žetvu
  određuje hoćemo li imati plod ili nećemo.
 • 10:09 - 10:13
  Jer ako gledate na žetvu onako
  kako na nju gledaju mnogi ljudi danas,
 • 10:14 - 10:18
  nećete izlaziti,
  nećete otvarati usta,
 • 10:18 - 10:20
  samo ćete ih zaobići.
 • 10:20 - 10:24
  Nećete odvojiti vreme da se zaustavite
  i govorite o Isusu.
 • 10:24 - 10:28
  Ali ako gledate na žetvu kao
  što je Isus gledao,
 • 10:28 - 10:30
  otići ćete k njima,
  govorićete sa njima,
 • 10:30 - 10:35
  i bićete iznenađeni koliko mnogo ljudi
  je spremno i otvoreno
 • 10:35 - 10:37
  da prime Isusa.
 • 10:37 - 10:41
  Opet, koliko često čujete
 • 10:42 - 10:46
  da ljudi kažu: Žetva nije spremna još uvek.
 • 10:47 - 10:50
  Još uvek nije vreme.
 • 10:50 - 10:52
  Želim da pročitam nešto iz moje knjige
  "Isusov poziv":
 • 10:53 - 10:59
  "Ali kao što sam rekao ranije, naš neprijatelj,
  Satana, bio je vredan zaslepljivanjem crkve
  svojim lažima.
 • 10:59 - 11:04
  Samo nekolicina vidi ovo,
  razume ovo,
 • 11:04 - 11:08
  i izlazi kako bi unela žetvu.
 • 11:08 - 11:13
  Putovao sam u mnogo raznih zemalja.
  Skoro svuda gde odem,
 • 11:13 - 11:17
  doživim isto. Uvek srećem hrišćane
 • 11:17 - 11:20
  koji imaju pogrešan pogled na žetvu.
 • 11:20 - 11:26
  Toliko puta sam čuo kako mi ljudi kažu
  da je predivno to što Bog radi
 • 11:26 - 11:29
  na drugim mestima u svetu.
 • 11:29 - 11:36
  Ali uvek mi kažu da niko nije otvoren za
  evanđelje u njihovom gradu
 • 11:36 - 11:40
  ili tamo gde su. Često mi kažu da su
  ljudi u njihovoj zemlji
 • 11:40 - 11:45
  previše religiozni, ili materijalisti,
  ili nešto drugo,
 • 11:45 - 11:48
  i da ne žele Boga.
 • 11:48 - 11:51
  Kažu nešto kao,
  'tako je teško u našem gradu'.
 • 11:51 - 11:57
  Da, hrišćani koje sam sreo imaju
  potpuno drugačiji pogled na žetvu
 • 11:57 - 12:00
  od onoga šta Isus kaže o tome."
 • 12:02 - 12:06
  Video sam to posvuda.
 • 12:06 - 12:09
  Bio sam u toliko mnogo zemalja,
  kao što sam pročitao,
 • 12:09 - 12:12
  i na svakom mestu uvek je isto.
 • 12:12 - 12:15
  O, divno je to što Bog radi tamo,
  tamo i tamo,
 • 12:15 - 12:21
  ali u našem gradu... Mi smo tako
  religiozni, naš grad je tako materijalističan,
 • 12:21 - 12:25
  ili, u našem gradu su tako ateistički,
  ili, u našem gradu su ljudi siromašni,
 • 12:25 - 12:31
  ili su tako bogati... Uvek sam slušao
  isto, iznova, iznova i iznova.
 • 12:31 - 12:39
  Ljudi uvek krivicu svaljuju na žetvu
  zašto se stvari ne dešavaju tamo gde su.
 • 12:39 - 12:43
  Ali Isus je rekao da žetva nije problem.
 • 12:43 - 12:47
  Problem su radnici.
 • 12:47 - 12:49
  Nastaviću da čitam.
 • 12:49 - 12:54
  "Molim vas da poslušate Isusove reči i otvorite
  oči da biste videli da je žetva spremna.
 • 12:54 - 12:59
  Ne govorite da će žetva biti spremna
  za četiri meseca
 • 12:59 - 13:02
  jer je danas dan spasenja
  (2. Korinćanima 2:6).
 • 13:02 - 13:06
  Žetva nije i nikada neće biti problem.
 • 13:06 - 13:08
  Problem su radnici.
 • 13:08 - 13:12
  Problem smo mi,
  ali možemo nešto učiniti oko toga."
 • 13:13 - 13:17
  Da, možemo.
  Možemo učiniti nešto u vezi sa time.
 • 13:17 - 13:21
  Mogu podeliti sa vama mnogo
  predivnih priča
 • 13:21 - 13:25
  o ljudima koji nikada nisu odveli
  ni jednu osobu Hristu,
 • 13:25 - 13:28
  koji nikada nisu izlečili bolesnog,
  koji nikada nisu isterali demona,
 • 13:28 - 13:31
  koji nikada nisu donosili plod.
 • 13:31 - 13:34
  Ali onda, odjednom, otvore im se oči
 • 13:34 - 13:37
  i sve se promeni.
 • 13:37 - 13:41
  Sada vide toliko mnogo izlečenih ljudi,
  toliko mnogo oslobođenih ljudi,
 • 13:41 - 13:45
  toliko mnogo ljudi oko njih
  rođenih ponovo.
 • 13:45 - 13:47
  Šta se sa njima dogodilo?
 • 13:47 - 13:51
  Nije bila žetva ta koja se odjednom
  promenila.
 • 13:51 - 13:54
  Ne, oni su se promenili.
 • 13:54 - 13:58
  Ako je žetva bila ta koja se promenila,
  odjednom,
 • 13:58 - 14:02
  onda bi svi oko njih, u njihovoj crkvi,
  hrišćani u tom gradu,
 • 14:02 - 14:06
  odjednom počeli da imaju isti plod.
 • 14:06 - 14:07
  Ali nemaju ga.
 • 14:07 - 14:10
  Zašto? Jer nisu se oni promenili.
 • 14:10 - 14:12
  A ni žetva se nije promenila.
 • 14:12 - 14:15
  Video sam ljude koji su sedeli u crkvi
  20 godina.
 • 14:15 - 14:19
  Za 20 godina nisu odveli ni jednu osobu
  Hristu.
 • 14:19 - 14:21
  A onda, odjednom...
 • 14:21 - 14:23
  nešto se dogodilo.
 • 14:23 - 14:24
  Oči su im se otvorile.
 • 14:24 - 14:29
  Žetva je spremna.
  Počinju da uviđaju. Počinje da im se dešava.
 • 14:29 - 14:33
  Počinju da vode ljude Hristu, svuda.
 • 14:33 - 14:36
  Ne ostali iz njihove crkve.
  Već oni.
 • 14:36 - 14:40
  Opet, zašto?
  Jer nije žetva ta koja se promenila.
 • 14:40 - 14:44
  Oni su se promenili.
 • 14:45 - 14:48
  Kada shvatite ovo,
  što Isus ovde kaže,
 • 14:48 - 14:53
  da je žetva spremna,
  da je žetva obilna,
 • 14:53 - 14:57
  promeniće vas, i promeniće ne samo vas
  već i ljude oko vas.
 • 14:57 - 15:00
  Promeniće način na koji razgovarate
  sa ljudima,
 • 15:00 - 15:03
  način na koji prilazite ljudima,
  način na koji gledate ljude.
 • 15:03 - 15:06
  Promeniće to kako se molite.
  Promeniće sve
 • 15:06 - 15:10
  kada počnete da shvatate
  šta Isus kaže.
 • 15:10 - 15:13
  Ponovo, ako verujete da žetva
  nije spremna -
 • 15:14 - 15:16
  ništa se neće ni desiti.
 • 15:16 - 15:20
  Ili, desiće se veoma malo.
 • 15:20 - 15:24
  Ali kada uvidite šta Isus pokušava
  da vam kaže...
 • 15:24 - 15:30
  Aleluja! Kada uvidite ovo i
  počnete to da doživljavate,
 • 15:30 - 15:33
  svakoga dana živećete životom
  kao u Delima.
 • 15:33 - 15:36
  Gde ste vođeni osobi mira,
  ljudi ozdravljuju,
 • 15:36 - 15:39
  oslobađaju se, rađaju se ponovo,
  posvuda. Zašto?
 • 15:39 - 15:43
  Jer je ovo istina.
  I video sam to iznova, iznova i iznova.
 • 15:43 - 15:45
  Daću vam još jedan primer.
 • 15:45 - 15:46
  Pre nekih godina bio sam u Holandiji.
 • 15:46 - 15:50
  Bio je jedan čovek iz Finske koji je
  doleteo u Holandiju da bi bio sa mnom,
 • 15:50 - 15:54
  da bi odleteo kući posle nekoliko sati,
  odnosno sutradan.
 • 15:56 - 15:59
  Odrastao je u Finskoj,
  ceo svoj život bio je u crkvi.
 • 15:59 - 16:02
  Nikada nikoga nije odveo Hristu,
  nikada nije izlečio bolesnoga,
 • 16:02 - 16:05
  nikada nije isterao demona.
  Šta se dogodilo?
 • 16:05 - 16:11
  Došao je u Holandiju da bi bio sa mnom
  nekoliko sati, a onda se vratio u Finsku.
 • 16:11 - 16:14
  Sledeće nedelje u Finskoj
  izlečio je svog prvog bolesnog,
 • 16:14 - 16:18
  isterao je prvoga demona,
  i krstio je prvu osobu
 • 16:18 - 16:20
  u vodi i Svetome Duhu.
 • 16:21 - 16:26
  Za 30 ili 40 godina u crkvi,
  a ni jedna osoba izlečena,
 • 16:26 - 16:28
  da i jedna osoba dođe Hristu.
 • 16:28 - 16:32
  A onda dođe kod mene na nekoliko
  sati, vrati se kući,
 • 16:32 - 16:36
  i onda, u sledećim danima,
  sledeće sedmice - video je sve to.
 • 16:36 - 16:37
  Šta se dogodilo?
 • 16:37 - 16:41
  Je li žetva ta koja se odjednom
  promenila, dok je bio odsutan?
 • 16:41 - 16:46
  Ne, žetva se nije promenila za
  ta 24 sata kako je on bio odsutan.
 • 16:46 - 16:48
  On se promenio.
 • 16:48 - 16:49
  Kako se promenio?
 • 16:49 - 16:51
  Pričali smo u Holandiji.
 • 16:51 - 16:55
  Pitao sam da li se ikada molio za
  nekoga ko je izlečen.
 • 16:55 - 16:57
  Rekao je: Ne.
  Rekao sam mu: Hej, žetva je spremna.
 • 16:57 - 16:59
  Možeš to. Hajde sa mnom.
  Ušli smo u Mekdonalds.
 • 16:59 - 17:02
  Otišao sam za sto i rekao:
  Je li neko bolestan?
 • 17:02 - 17:05
  Jedna devojka je bila bolesna.
  Rekao sam mu: Moli se sada za nju.
 • 17:05 - 17:09
  Položio je ruke, molio se,
  i ta devojka je bila izlečena.
 • 17:09 - 17:14
  Kada je ona bila izlečena, od njegove ruke...
  Nešto se u njemu dogodilo.
 • 17:14 - 17:19
  Odjednom je shvatio da je ceo svoj
  život verovao u laž.
 • 17:19 - 17:22
  Odjednom je shvatio da je žetva spremna.
 • 17:22 - 17:25
  Shvatio je da je lako.
  Shvatio je da može to.
 • 17:25 - 17:30
  Ta poseta Mekdonaldsu,
  kada se molio za nekoga,
 • 17:30 - 17:33
  tada je shvatio da je žetva spremna.
 • 17:33 - 17:35
  To mu je bilo potrebno.
 • 17:35 - 17:38
  Kada se vratio kući u Finsku
  sledeće nedelje ljudi su ozdravljali,
 • 17:38 - 17:40
  oslobađali se i rađali se ponovo.
 • 17:40 - 17:42
  To je ono što nam treba.
 • 17:42 - 17:45
  Imam mnogo sličnih svedočanstava.
 • 17:46 - 17:52
  Sledeći video koji ću uraditi zvaće se
  "Veruj da je žetva spremna".
 • 17:52 - 17:55
  Tada ću podeliti još sličnih svedočanstava.
  Zašto?
 • 17:55 - 17:57
  Jer nije dovoljno samo da ih čujemo.
 • 17:57 - 17:59
  Moramo verovati u njih.
 • 18:01 - 18:03
  Ohrabrujem vas da
 • 18:04 - 18:07
  odvojite vreme,
  dok se ne budemo videli sledeći put.
 • 18:07 - 18:12
  Odvojte vreme da poslušate
  Isusove reči.
 • 18:12 - 18:15
  Čujte šta kaže Isus,
  da je žetva obilna,
 • 18:15 - 18:20
  da je žetva zrela, žetva je obilna,
  žetva je zrela.
 • 18:20 - 18:25
  A onda se molite, molite, molite
  da vam Isus otvori oči.
 • 18:25 - 18:31
  Molite se da vam otvori oči
  da vidite šta vam Isus kaže.
 • 18:32 - 18:35
  Molite se da vam On pomogne,
 • 18:35 - 18:38
  jer kada vam ovo postane
  otkrivenje,
 • 18:38 - 18:41
  kada počnete da verujete
 • 18:41 - 18:45
  u to što Isus kaže, da je žetva zrela
  i da je obilna,
 • 18:45 - 18:48
  promeniće vaše postupanje
  prema ljudima,
 • 18:48 - 18:52
  i promeniće plod koji donosite.
 • 18:52 - 18:56
  Ali ako nastavite da verujete
  u Satanine laži i kažete:
 • 18:56 - 18:59
  žetva nije obilna,
  ima četiri meseca do žetve,
 • 18:59 - 19:01
  ništa nećete videti.
 • 19:01 - 19:03
  Verujete u laž.
 • 19:03 - 19:10
  Zato, odvojte vreme,
  uzmite te Isusove reči, slušajte ih.
 • 19:10 - 19:14
  Molite se, molite se da vam Bog
  otvori oči.
 • 19:14 - 19:17
  A onda, potaknite sebe.
 • 19:17 - 19:20
  Kada izlazite i kada gledate ljude
  oko sebe,
 • 19:20 - 19:24
  gledajte ih kroz Isusove oči.
 • 19:24 - 19:28
  Kada vidite ljude, umesto što
  pomislite: Ah, ta osoba,
 • 19:28 - 19:30
  mislim da ta osoba nije spremna,
  ta osoba izgleda kao
 • 19:30 - 19:33
  da ne želi Boga,
  ona izgleda kao da ne želi Boga,
 • 19:33 - 19:37
  umesto toga, počnite da gledate
  ljude kroz Isusove oči,
 • 19:37 - 19:40
  kao što je Isus video ženu u Samariji.
 • 19:40 - 19:46
  Gledajte ih i recite: Stani, evo nekoga
  ko bi mogao biti vrlo, vrlo otvoren.
 • 19:46 - 19:50
  Evo nekoga ko možda želi Boga.
 • 19:50 - 19:54
  Znam da Isus kasnije kaže da ima
  ljudi
 • 19:54 - 19:59
  koji to ne žele, tako da mi samo
  otresemo prašinu sa ruku i nogu.
 • 19:59 - 20:02
  O tome ću kasnije više govoriti.
 • 20:02 - 20:04
  Ali sada nismo fokusirani na to.
 • 20:04 - 20:08
  Nismo sada fokusirani na tih nekoliko
  ljudi koji to ne žele.
 • 20:08 - 20:11
  Fokusirani smo na žetvu koja je spremna.
 • 20:11 - 20:15
  Fokusirani smo na te ljude koji to žele,
  kao žena u Samariji.
 • 20:15 - 20:22
  Zato, do sledećeg puta, odvojte vreme,
  promislite, molite se,
 • 20:23 - 20:27
  izgovarajte glasno Isusove reči.
  Žetva je spremna.
 • 20:27 - 20:31
  Žetva je spremna.
  Žetva je zrela. Žetva je zrela.
 • 20:31 - 20:34
  I onda, kada izađete
 • 20:34 - 20:36
  i pogledate ljude, pogledajte ih
  i recite:
 • 20:36 - 20:38
  Stani, žetva je zrela.
 • 20:38 - 20:41
  Ta osoba bi mogla biti kao ona
  Samarićanka.
 • 20:41 - 20:45
  Ta osoba bi mogla biti osoba
  koja je spremna da primi.
 • 20:45 - 20:50
  Ako to uradite, očekujem i verujem
  da će vam to promeniti život
 • 20:50 - 20:52
  i videćete predivan plod.
 • 20:52 - 20:55
  Zato, molite se,
  izgovarajte naglas,
 • 20:55 - 20:57
  verujte u to što Isus kaže.
 • 20:57 - 21:01
  Vidimo se sledeći put.
 • 21:01 - 21:03
  Bog vas sve blagoslovio!
  Zdravo!
 • 21:06 - 21:07
  Isusov poziv
Title:
THE HARVEST IS PLENTIFUL... And Ripe. -Stop Believing Satan’s Lies
Description:

more » « less
Video Language:
English
Duration:
21:13

Serbian, Latin subtitles

Revisions Compare revisions